Bekijk volle/desktop versie : Canadese krant weigert spotprents uit respect voor moslimsPagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

29-01-2015, 14:27

Citaat door _Dramaqueen_:
Hij is wel oke, maar soms net een bitch
Je moet er 1 zijn, om er 1 te herkennen

deja vu?

29-01-2015, 17:45Citaat door Donkey:
Er moet uiteraard antwoord gegeven worden op elke kritiek die ten grondslag ligt aan een belediging. Maar de reactie op louter beledigen, ridiculiseren of bespotten is zich uit het gezelschap van personen die dit doen terug te trekken. Het volgende vers, waarin de Profeet Mohammed wordt aangesproken, is hierboven al aangehaald:

“En verdraag geduldig wat zij zeggen en verlaat hen door u op gepaste wijze terug te trekken.” – 73:10

De woorden voor “gepaste wijze” betekent letterlijk ‘mooi’. Het ‘terugtrekken’ wordt daarom gedaan op een waardige, beschaafde wijze, en niet door af te zakken naar hun niveau van wangedrag en belediging.

Enkele voorvallen uit het leven van de Heilige Profeet Mohammed
1. Soehail ibn Amar was een prominente persoon onder de tegenstanders van de Heilige Profeet Mohammed te Mekka. Hij was een woordvoerder en een begaafde redenaar van de Qoeraisj stam, en wendde zijn redenaarskunst altijd aan door toespraken tegen de Heilige Profeet te houden. Hij werd tijdens de slag bij Badr door de moslims gevangen genomen en voor de Heilige Profeet gebracht. Oemar ibn al-Chattab opperde hem de volgende straf te geven alvorens hem te laten gaan:

“O Profeet van God, laat mij de voortanden van Soehail eruit slaan zodat hij nooit meer in staat zal zijn toespraken tegen u te houden.”

De Heilige Profeet antwoordde zonder aarzeling:

“Absoluut niet. Ik laat het niet toe iemand te verminken, want anders zal God mij verminken, ook al ben ik Zijn Profeet.”

De Heilige Profeet deed ook deze voorspelling over Soehail: “Wellicht zal hij op een dag iets doen, wat jullie gelukkig zal maken.” Ongeveer zes jaren later, toen Mekka door de Heilige Profeet werd veroverd, verleende hij amnestie aan al zijn vroegere vijanden, onder wie Soehail. Diep geroerd door deze meedogende behandeling omarmde Soehail de islam. Twee jaar later, toen de Heilige Profeet overleed en de moslims in verwarring en onzekerheid waren gedompeld, en Aboe Bakr in Medina een toespraak hield die hun geloof herstelde en hen tot rust bracht, zo viel het aan Soehail ten deel om een soortgelijke toespraak in Mekka te houden die ook het vertrouwen van de moslims van die stad versterkte, dat de islam door zou blijven bestaan ondanks de dood van de Heilige Profeet. Zo werd de profetie van de Heilige Profeet vervuld, dat de man die aanvallende toespraken hield tegen de islam, op een dag de moslims grote vreugde zou brengen.8

2. Eens toen de Heilige Profeet wat bezittingen verdeelde onder zijn volgelingen, beschuldigde een man hem recht in het gezicht dat hij oneerlijk was en beledigde hem door tegen hem te zeggen:

“Vrees God, o Mohammed.”


8 Samengesteld uit: (1) Muhammad Husein Haykal, The Life of Muhammad, hoofdstuk The Great Battle of Badr, blz. 239 van de vertaling van de 8e editie, 1983.
(2) De biografie van Suhayl Ibn Amr op de Muslim Texts website van University of Southern California. Ga naar de webpagina: http://www.usc.edu/dept/MSA/history/biographies/sahaabah/biographies.html en kies Suhayl ibn Amr uit de inhoudsopgave.Nadat de man was weggegaan, vroeg een moslim toestemming aan de Heilige Profeet om hem achterna te gaan en te doden. De Heilige Profeet weigerde dit toe te staan en probeerde in feite een goedheid in hem te ontdekken door te zeggen:

“Misschien zegt hij zijn gebeden.”

De moslim antwoordde:

“Er zijn vele mensen die bidden, maar wat ze zeggen met hun tongen, is niet wat er in hun harten ligt.”

Hij bedoelde dat de man in zijn hart misschien geen moslim was. De Heilige Profeet antwoordde:

“God heeft me niet bevolen om in de harten van de mensen te kijken of om hun binnenste open te snijden.”9

3. Eens spraken enkele joden de Heilige Profeet Mohammed aan door de groet as-salamoe alaikoem (vrede zij met u) te verdraaien en het als as-samoe alaikoem uit te spreken, wat betekent ‘de dood zij over u’. Zijn vrouw Aisja antwoordde vinnig terug: “En over jullie zij de dood en vervloeking.” De Heilige Profeet zei tegen haar:

“Bewaar je kalmte, Aisja, Allah houdt ervan dat men in alle aangelegenheden vriendelijk en mild is”,

of volgens een ander verslag zei hij:

“Bewaar je kalmte, Aisja. Je zou vriendelijk en mild moeten zijn, en pas op met het gebruiken van harde en grove taal.”10

9 Boechari, book: ‘Expedities’, hoofdstuk 63; zie ook boek: ‘Profeten’, hoofdstuk 6. In de Muhsin Khan-vertaling 5:59:638 en 4:55:558De Heilige Profeet voegde eraan toe dat hij hun begroeting had gehoord en hen een adequaat antwoord had gegeven door simpelweg te zeggen: “en ook met u”. De uiterste reikwijdte van de vergelding, dus ver van hen fysiek aan te vallen, was niet eens dezelfde vervloeking tegen hen te herhalen, maar te antwoorden dat wat ze voor hem ook wensten, hij hen hetzelfde wenste.

4. Eens waren er vier mannen die een beschuldiging van onzedelijk gedrag verspreidden over Aisja, de vrouw van de Heilige Profeet. Hun aantijging bleek uiteindelijk vals te zijn. Een van hen, Mistah genaamd, die arm was, ontving altijd financiële steun van Aisja’s vader, Aboe Bakr (de belangrijkste volgeling van de Heilige Profeet Mohammed en later de eerste kalief van de islam). Na dit voorval zwoer Aboe Bakr om Mistah nooit meer te helpen. Bij deze gelegenheid werd het volgende vers aan de Heilige Profeet geopenbaard:

“En laat de bezitters van goedgunstigheid en overvloed uit jullie midden niet zweren tegen het geven aan de naaste familie en de armen, en aan degenen die moesten vluchten op Gods weg. Vergeef en zie door de vingers. Wensen jullie niet dat God jullie zal vergeven?” – 24:22

Toen Aboe Bakr dit hoorde, riep hij uit:

“Inderdaad, ik wens zeker dat God mij zal vergeven.”

Hij begon toen opnieuw Mistah van bijstand te voorzien zoals voorheen.11


10 Boechari, book: ‘Goede manieren’, de hoofdstukken 35 en 38. In de Muhsin Khan-vertaling 8:73:53 en 57.
11 Boechari, boek: ‘Getuigen, hoofdstuk 15. In de Muhsin Khan-vertaling 3:48:829.Deze aantijging werd niet tegen zomaar een gewone moslimvrouw geuit, maar tegen de vrouw van de Heilige Profeet, en raakte het heilige huisgezin dat in het middelpunt van de religie van de islam stond, en dat een model van zuiverheid was voor alle moslims. Met dit in gedachten wordt de vergiffenis die in het bovenstaande vers wordt onderwezen en die door Aboe Bakr, de meest vooraanstaande moslim na de Heilige Profeet, in praktijk werd gebracht, nog grootser en edelmoediger.

In de gevallen (1) en (2) hierboven beschermde de Heilige Profeet Mohammed diegenen tegen letsel die hem hadden beledigd en beschimpt. In geval nummer (2) wilde hij niet eens slecht denken over zijn lasteraar. In geval (4) ontving de Heilige Profeet Mohammed een openbaring van God, waarin aan de moslims werd gevraagd om niet alleen een persoon te vergeven die zijn vrouw had belasterd met een beschuldiging van onzedelijk gedrag, maar ook om door te gaan hem met financiële steun bij te staan. In gehoorzaamheid hieraan ging hazrat Aboe Bakr door met het financieel bijstaan van een man die zijn dochter te schande had gemaakt. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat iemand, moslim of niet-moslim, wanneer hij zich in dezelfde situatie zou bevinden, of het nu in die tijd was of nu, ooit zo’n man zou vergeven, laat staan door zou gaan met hem financieel te steunen.
Dat we standvastig onze lichtende voorbeeld de Profeet(vzmh) en onze geliefde godsdienst de Islam kunnen volgen.Ameeen


Dat we geduld hebben met die leo(ju)das van een paljas (maar die van mij is op)..

Die nog gevaarlijker is dan die die dombo type's als Cjissa-Boks op zen oog Bar..

Probeer om een goede moslim maar wil een betere zijn.. maar het valt me echt moeilijk om die onzin soms aan te horen..
En zeker die leo(rotzak)nidas echt die met alle macht en middellen de Koran en de Hadith zit uit te pluizen om toch maar de
Islam in diskrediet te brengen.. ik heb die bezig gezien in sommige topic's en geloof me ziek is die vent...
Die haalt op een of andere perverse manier echt genot uit om hier continu te proberen te bewijzen en de Moslims hier
confronteren Geen Islam- Geen Profeet(vzmh) -Geen Allah enz..
Is die mens geschift of wat..Ik ga ook niet in een synagoge binnen bij de joden en roepen dat Jawhe enz.. niet bestaat en dat waar
ze mee bezig zijn niet klopt en verkeerd bezig zijn enz..

Woellah ik heb nog liever een jood dan die maniak!! Die vallen ons hier tenminste niet lastig!!

Maar inderdaad de Islam leert ons geduld en waardigheid en hoe we moeten omgaan met zulke beledigingen.
En onze Profeet(vzmh) gaf ons daar voorbeeld in..
Maar het niveau van de Profeet( Vzmh) is iets waar ik alleen maar van kan dromen en nooit kan bereiken..

Dus moest ik zo figuur in het echt tegenkomen..zen tanden eruit,blauw oog! en dan afkoelen weer beseffen hoe zwak ik ben en extra vergifenis vragen aan Allah

29-01-2015, 17:49

Citaat door BenKamal:
Dat we standvastig onze lichtende voorbeeld de Profeet(vzmh) en onze geliefde godsdienst de Islam kunnen volgen.Ameeen


Dat we geduld hebben met die leo(ju)das van een paljas (maar die van mij is op)..

Die nog gevaarlijker is dan die die dombo type's als Cjissa-Boks op zen oog Bar..

Probeer om een goede moslim maar wil een betere zijn.. maar het valt me echt moeilijk om die onzin soms aan te horen..
En zeker die leo(rotzak)nidas echt die met alle macht en middellen de Koran en de Hadith zit uit te pluizen om toch maar de
Islam in diskrediet te brengen.. ik heb die bezig gezien in sommige topic's en geloof me ziek is die vent...
Die haalt op een of andere perverse manier echt genot uit om hier continu te proberen te bewijzen en de Moslims hier
confronteren Geen Islam- Geen Profeet(vzmh) -Geen Allah enz..
Is die mens geschift of wat..Ik ga ook niet in een synagoge binnen bij de joden en roepen dat Jawhe enz.. niet bestaat en dat waar
ze mee bezig zijn niet klopt en verkeerd bezig zijn enz..
Woellah ik heb nog liever een jood dan die maniak!!

Maar inderdaad de Islam leert ons geduld en waardigheid en hoe we moeten omgaan met zulke beledigingen.
En onze Profeet(vzmh) gaf ons daar voorbeeld in..
Maar het niveau van de Profeet( Vzmh) is iets waar ik alleen maar van kan dromen en nooit kan bereiken..

Dus moest ik zo figuur in het echt tegenkomen..zen tanden eruit,blauw oog! en dan afkoelen weer beseffen hoe zwak ik ben en extra vergifenis vragen aan Allah
Kun jij uitleggen hoe de citaten die ik plaats van de bronnen van de islam liegen over de Islam, Mohammed?
Waarom moslimhistorici, korangeleerden zouden liegen?

29-01-2015, 18:14

Citaat door Leonidas:
Kun jij uitleggen hoe de citaten die ik plaats van de bronnen van de islam liegen over de Islam, Mohammed?
Waarom moslimhistorici, korangeleerden zouden liegen?
Ik hoef je niks uit te leggen behalve dan dat ik je nek omwringt!!

Waarom ga je geen uitleg vragen bij de echte grote geleerden van de Islam die van jou tactieken en maneuvers korte metten
maken.. je zit toch continu op het internet.. waarom ga je niet bij de mensen die het meeste kennis hebben en stel daar je vragen
beweringen,''Bewijzen'' bronnen, enz.. en leg het aan hun voor.. je houd toch van weldoordachte argumentatie en discutie op
een beschaafde manier.. huichelachtige gluiperd..waarom stap je niet eens een moskee binnen en stel je vragen aan aangelaste
Imam.. Geloof me die zal meer geduld hebben dan ik!!
in plaats van hier de slimmerik uit te hangen en te willen winnen..
Ik zal je zeggen waarom.. je geniet ervan..rotzak die je bent!!!!
En dat je dat niet durft en van je trompet zit te blazen hier op de site bewijst voor me allen maar wat voor
valse lafaard dat je bent!!!

Tfoe 3lik al kelb!!!!

29-01-2015, 18:29


Respect voor ze!!

29-01-2015, 19:22

Citaat door BenKamal:
Ik hoef jou niks te laten weten..
En ik woon niet in Nederland en dan nog..
en jij bent de volgende idioot die al om te beginnen hier van Marrokko.NL kan vertrekken..als je toch niks van Moslims moet hebben.
Ben je vals gezeik stilletjes aan moe.. aan die Canadezen kunnen mensen zoals jij en van mijn part die Nederlanders/Belgen
op gebied van manieren een puntje aan zuigen..
Stelletje huichelachtige gluiperds van racisten..
Bemoei je niet met wat ik schrijf of je gaat tegen de lamp lopen..!!

Ik geef jou allang geen tijd hopeloze geval!!
Je kunt het niet uitleggen, net zoals die andere die mij een leugenaar noemen, en islamhater.
terwijl ik niets anders doe dan bronnen geven, citaten uit de bronnen van de islam,
Geschriften van moslim wetenschappers die of leefden in de eeuw van Mohammed of in de eeuwen vlak daarna.

Ibn Ishaq, imam Bukhari, Imam Muslim, korangeleerde en historicus al-Tabari, o.a. korangeleerde Ibn Khaldun.
waren dat leugenaars? Zouden deze moslims ook maar iets hebben geschreven dat in strijd is met de islam?
Leugens over handelingen, uitspraken van Mohammed? Iets dat in strijd zou zijn geweest met de islam?

Nee toch?

Vlucht niet altijd in dat smoesje over verkeerde uitleg, niet begrijpen.

Als uit vele oude moslimgeschriften, inclusief ahadith, blijkt dat zaken anders liggen dan het verhaal dat nog niet zo lang kinderen wordt ingeprent, dan kun je moeilijk stellen, dat die oude geschriften uit eeuwen veel dichter bij de Boodschapper leugens vertelden, als islamhaat waren bedoeld.
Het kan niet anders worden uitgelegd dat toen die moslimgeleerden dat op schrift stelden, werd gezien als volkomen in overeenstemming met de islam, die tijd, omstandigheden.
Veel later, zaken in de doofpot zijn gaan stoppen die in onze tijden, mores en omstandigheden, nou ja, zo begin 20e eeuw, controversieel waren geworden, ook bij moslims zelf.

Om 1 voorbeeld te geven. Moslims worden witheet als geschreven wordt dat het Arabisch schiereiland met het zwaard is veroverd, alle stammen bekeerd.

Maar wat lezen we in de biografie over Mohammed van Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah;

Mohammed zond zijn commandanten met legereenheden naar stammen op het Arabisch schiereiland, met de opdracht, hen uit te nodigen tot de islam (bekeren) en indien men dat weigerde de zwaarden tegen die stammen te gebruiken in naam van Allah!
Dus weigeren, de dood.
Namen moslim commandanten genoemd, namen van stammen/hun vorsten de tijd dat het gebeurde.

Hier falen al die smoesjes, verkeerd begrijpen, uit de context gerukt, luid en duidelijk omschreven door een moslimhistoricus die niet zolang na Mohammed werd geboren.
In die tijd vond men het nl geheel normaal. Ook overeenkomstig met wat volgens de islam de taak van moslims was, alle niet-moslims bekeren tot de islam of ze onderwerpen, door overreding of desnoods met geweld.
Ook hier heb ik de betreffende citaten uit de bronnen van de islam gegeven.

Als je wilt plaats ik ze nog een keer, met alle nummers zodat je het zelf kunt controleren.

Dus hou op met die onzin mij een leugenaar te noemen en die stoere taal van een would be terrorist.
Verdiep je zelf eens in die hele oude moslim geschriften, trek het zelf na.

Zie b.v. pag.532-40

Jij zou nog als dat mogelijk Ibn Ishaq de tanden uit de mond willen slaan, omdat hij vastlegde wat jij onder geen beding wil horen/lezen.

30-01-2015, 17:16

Citaat door Donkey:
ik zal m'n leven lang achter mijn moslimazusters blijven staan. no matter where, no matter how, no matter what. Alhamdullilah en moge allah onze imaan versterken.


Citaat door Bloembia:
Geldt ook voor mij Beste broeder
je bent een grap en een leugenaar zuster bloempia.

30-01-2015, 17:41

Citaat door Donkey:
je bent een grap en een leugenaar zuster bloempia.
1 advies ga je vrouw aandacht geven aub en val mij niet lastig met je beschuldigen die nergens opslaan .....of bestaat die vrouw helemaal niet aangezien je hier dag en nacht bent .....

Je kan het krijgen zoals je wilt gozertje

30-01-2015, 17:57
Vandaag, 17:41
Bloembia
Nothing!!
Dit bericht is verborgen omdat Bloembia is opgenomen in je negeerlijst.
Bekijk reactie
Verwijder gebruiker van negeerlijst.

komt alleen nog maar bagger uit.

31-01-2015, 10:13
Ewa zie je nu heb ik rust goedzo ....je denkt dat je kan bepalen wat anderen moeten doen ...De arogantie spat er vanaf

Niet bij mij gast .

31-01-2015, 12:10

Citaat door Tegelzetter:
Respect voor ze!!

31-01-2015, 12:30

Citaat door Leonidas:
Tja, een land waar men grondrechten alleen inperkt voor een handjevol moslims, daar moet je zijn!
Ik wens je een fijn leven in Canada!

Laat hier even weten als je vertrekt.
Hoe kom je bij deze stelling?
Genoeg canadeze kranten hebben de cartoons gewoon geplaatst.
Dat deze krant beslist om het niet te doen geeft juist de vrijheid aan..

31-01-2015, 12:36Citaat door Leetah_:
Hoe kom je bij deze stelling?
Genoeg canadeze kranten hebben de cartoons gewoon geplaatst.
Dat deze krant beslist om het niet te doen geeft juist de vrijheid aan..
zie je nu hoe ziek die gast is?

31-01-2015, 12:37

Citaat door Mathijs:
zie je nu hoe ziek die gast is?
wij moslim weten dit al een eeuwigheid.

31-01-2015, 12:45

Citaat door Donkey:
wij moslim weten dit al een eeuwigheid.
ik vind het wel tof dat Pollewop dit toch even onder de aandacht brengt, dat Leo een vrije keuze van een krant koppelt aan regeringsbeleid dat rechten in de grondwet zou beperken.

dat vind ik wel tof van haar.

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36