Bekijk volle/desktop versie : Islamitische universiteit onder toezicht23-01-2015, 11:12
De Islamitische Universiteit in Rotterdam is onder verscherpt toezicht geplaatst van de Onderwijsinspectie. Minister Bussemaker schrijft aan de Tweede Kamer dat dat gebeurt op haar verzoek. Haar vertrouwen in het bestuur van de universiteit is beschaamd. Als er reden voor is, zal ze niet aarzelen om in te grijpen.

"Er is echt wel wat aan de hand", zei ze voor het begin van de ministerraad. De inspectie zal de universiteit dit jaar zeker twee keer bezoeken om te kijken hoe het gaat.

Afspraak geschonden

De rector van de IUR heeft zich vorig jaar negatief uitgelaten over Turks-Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement, terwijl de inspectie eerder met hem had afgesproken dat hij geen uitspraken meer zou doen die maatschappelijke commotie veroorzaken. Bussemaker vindt dat de eerdere afspraak daarmee is geschonden en dat de rector zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat zijn uitlatingen grote impact kunnen hebben.

De minister benadrukt dat als de opleiding niet voldoet, de accreditatie kan worden ingetrokken en dat zou per saldo het einde van de universiteit betekenen.

http://nos.nl/artikel/2014884-islamitische-universiteit-onder-toezicht.html