Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : salaat isticharael_mouslima
08-04-2002, 13:35


Vele weten niet wat de salaat istichara is en hoe dat moet gaan, dus plaats ik hier de gehele uitleg! Het “istichara”-gebed: Een moeslim die wil weten of een bepaald voornemen juist of onjuist is, of dat hij met een bepaald werk moet doorgaan of niet, kan een gebed van twee ‘Rah’3aat’ verrichten voordat hij gaat slapen, of op een ander moment van de dag of nacht. In de eerste ‘Raka’3ah’ leest jij na de “fitiha”, sourah “al-Kafiroen” , en in de tweede ‘Raka’3ah’, soerah al-‘ichlaas’ (koelhouwa allahoe ahad tec.) na het gebed leest hij het ïstichara-dou3ae”en slaapt op de soennah-manier. Dat wil zeggen, met het gezicht naar de qibla, op de rechterzij. Men kan dan in zijn droom een teken ontvangen. Wanneer het gebed op een andere tijd verricht wordt, kan men de aanwijzingen ook op een andere manier ontvangen. DE TEKST VAN DE DOE3AE: Djabir ibn Abdoellah heeft gezegd dat de boodschapper van Allah de tekst van de ïstichara-doe3ae”onderwees alsof het een hoofdstuk van de Qoeraan was. Hij zei: “Als iemand van jullie zich heeft voorgenomen een bepaald werk uit te voeren, laat hij dan twee raka’3at gebed verrichten en de volgende dou3ae lezen: Allahoema innie astachieroeka bi3ilmika Wastaqdiroeka bi qoedratika Wa asalouka min fidlikal-3aziem Fa innaka taqdiroe wa laa aqdieroe wa t3lamoe Wa laa a3lamoe wa anta a3lamoel-ghouyoub Allahoema in kounta t3lamoe anna hadzal amra Chayroellie fie dienie wa ma3aschie Wa 3aqibati amrie faqdirhoe lie Wa yassirhoe lie toemma bariek lie fiehie Wa in koenta ta3lamoe anna hadzal-amra scharoellie fi dienie wa ma3aschie wa 3aqibati amrie Fasrifhoe 3annie wasrifnie 3anhoe Waqdirliel-chayr haisoe kana toema radd i nie bihie Ik hoop dat ik hierbij voldoende info heb gegeven! Veel succes Groetjes je zuster in de islaam

Nounja
08-04-2002, 17:53
aselaamoehaslaikoem oegtie el mouslima Het is inderdaad goed dat je het hier zet :) sommigen mensen hebben daar behoefte aan Djazaak Allah gairen :) Wa Selaam

el_mouslima
09-04-2002, 10:43
salaamou alaikoum ik dit graag voor mijn moslim zusters en broeders! allag swt 3alem

almaghribi
26-02-2004, 13:18
jazaakomoelahoe ghairan

RidouanSalih
26-02-2004, 14:28


Assalam 3alaikom, http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&CR=286&dgn=4 wa salam