Bekijk volle/desktop versie : salaat istichara08-04-2002, 13:35
Vele weten niet wat de salaat istichara is en hoe dat moet gaan, dus plaats ik hier de gehele uitleg!

Het “istichara”-gebed:

Een moeslim die wil weten of een bepaald voornemen juist of onjuist is, of dat hij met een bepaald werk moet doorgaan of niet, kan een gebed van twee ‘Rah’3aat’ verrichten voordat hij gaat slapen, of op een ander moment van de dag of nacht. In de eerste ‘Raka’3ah’ leest jij na de “fitiha”, sourah “al-Kafiroen” , en in de tweede ‘Raka’3ah’, soerah al-‘ichlaas’ (koelhouwa allahoe ahad tec.) na het gebed leest hij het ïstichara-dou3ae”en slaapt op de soennah-manier. Dat wil zeggen, met het gezicht naar de qibla, op de rechterzij. Men kan dan in zijn droom een teken ontvangen. Wanneer het gebed op een andere tijd verricht wordt, kan men de aanwijzingen ook op een andere manier ontvangen.

DE TEKST VAN DE DOE3AE:

Djabir ibn Abdoellah heeft gezegd dat de boodschapper van Allah de tekst van de ïstichara-doe3ae”onderwees alsof het een hoofdstuk van de Qoeraan was. Hij zei: “Als iemand van jullie zich heeft voorgenomen een bepaald werk uit te voeren, laat hij dan twee raka’3at gebed verrichten en de volgende dou3ae lezen:

Allahoema innie astachieroeka bi3ilmika
Wastaqdiroeka bi qoedratika
Wa asalouka min fidlikal-3aziem
Fa innaka taqdiroe wa laa aqdieroe wa t3lamoe
Wa laa a3lamoe wa anta a3lamoel-ghouyoub
Allahoema in kounta t3lamoe anna hadzal amra
Chayroellie fie dienie wa ma3aschie
Wa 3aqibati amrie faqdirhoe lie
Wa yassirhoe lie toemma bariek lie fiehie
Wa in koenta ta3lamoe anna hadzal-amra scharoellie fi dienie wa ma3aschie wa 3aqibati amrie
Fasrifhoe 3annie wasrifnie 3anhoe
Waqdirliel-chayr haisoe kana toema radd i nie bihie


Ik hoop dat ik hierbij voldoende info heb gegeven!
Veel succes
Groetjes je zuster in de islaam

08-04-2002, 17:53


aselaamoehaslaikoem oegtie el mouslima

Het is inderdaad goed dat je het hier zet
sommigen mensen hebben daar behoefte aan
Djazaak Allah gairen

Wa Selaam

09-04-2002, 10:43
salaamou alaikoum

ik dit graag voor mijn moslim zusters en broeders!

allag swt 3alem

26-02-2004, 12:18
jazaakomoelahoe ghairan

26-02-2004, 13:28


Assalam 3alaikom,

http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&CR=286&dgn=4

wa salam