Bekijk volle/desktop versie : Een aantal voordelen van Islam.07-04-2002, 13:39
Salaam ou alaikoem wa rahmatoellah wa barakatouh

EEN AANTAL VOORDELEN VAN ISLAM

(1) De deur naar het eeuwige paradijs

Allah zegt in de Koran:
En geef (O Moehammad) goede tijdingen aan degenen die geloven en goede werken verrichten dat voor hen Tuinen (in het Paradijs) zijn waar rivieren onder stromen (Djannah) , telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening, zeggen zij; “Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien,” en het soortgelijke zal hun gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden."(Koran, 2:25)

Allah zegt ook:
” Wedijvert naar vergeving van jullie Hiier en een Tuin (het Paradijs) waarvan de breedte is als de breedte van de hemel en de aarde, die voorbereid is voor degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven. Dat is de gunst van Allah die Hij schenkt aan wie Hij wil. En Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.“ (Koran, 57:21)


De Profeet Muhammad (sas) heeft ons verteld dat de laagste graad onder de bewoners van het Paradijs (Djannah) tien keer de grootte van deze aarde zal krijgen en hij of zij zal alles krijgen wat hij of zij wenst en dat tien maal zoveel als dat.

De Profeet Muhammad (sas) heeft ook gezegd: “Een plaats in het Paradijs gelijk aan de grootte van één voet, zou beter kunnen zijn dan de wereld en alles wat er in is”. Hij heeft ook gezegd: “In het Paradijs zijn dingen die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk verstand aan heeft gedacht”.

Hij heeft ook gezegd:” 's Werelds ongelukkigste man onder degenen die voor het Paradijs voorbestemd zijn, zal eenmaal in het Paradijs ondergedompeld worden, en hij zal gevraagd worden: "O zoon van Adam, heb je ooit ellende meegemaakt? Heb je ooit moeilijkheden gehad?"
Hij zal zeggen: "Neen, O Allah! Ik heb nooit ellende meegemaakt en ik heb nooit moeilijkheden gehad."


Als je het paradijs binnengaat, zal je een gelukkig leven leiden, zonder ziekte of dood en zal je voor eeuwig daarin leven. Allah zegt in de Koran:

" En degenen die geloven en goede werken verrichten zullen Wij in Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waaronder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Voor hen zijn daarin reine echtgenotes. En Wij zullen hen in de beschuttende schaduw leiden " (Koran, 4:57)

(2) Verlossing van de hellevuur
Allah zegt in de Koran:
" Voorwaar, degenen die ongelovig zijn geworden na te hebben geloofd en dan hun ongeloof laten toenemen: hun berouw zal nooit aanvaard worden. En zij zijn degenen die dwalenden zijn". (Koran 3:90)

Dus dit leven is onze enige kans om het Paradijs te verdienen en om van het Hellevuur te ontsnappen, want als iemand in ongeloof sterft, zal hij geen andere kans krijgen om op deze wereld terug te komen om te geloven (in het Islamitische monotheisme). Zoals Allah in de Koran zegt over wat er gaat gebeuren met de ongelovigen op de Dag des Oordeels:

”En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de Hel geplaatst worden en zij dan zeggen: "Werden wij maar teruggebracht, dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet loochenen en zouden wij tot de gelovigen behoren.” (Koran, 6:27)

Maar niemand zal deze tweede mogelijkheid krijgen.

De Profeet Muhammad (sas) heeft gezegd: 's Werelds gelukkigste persoon onder degenen die verdoemd zijn tot de Hel, zal op de Dag des Oordeels eenmaal in de Hel ondergedompeld worden. Dan zal hij gevraagd worden: "O zoon van Adam, heb je ooit iets goeds gezien? Heb je ooit iets aangenaams ervaren? Hij zal zeggen: "Neen, O Allah!"

(3) Het ware geluk en de innerlijke vrede
Het ware geluk en de vrede kan dan pas gevonden worden als men zich overgeeft aan de bevelen van de Schepper en de Onderhouder van deze wereld. Allah zegt in de Koran:
"(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust." (Koran 13:28).


Aan de andere kant, zal degene die zich afwendt van de Koran hier op aarde een leven leiden met ontberingen. Allah zegt in de Koran:

"En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning (de Koran): voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand." (Koran 20:124).


Dit kan misschien verklaren waarom sommige mensen zelfmoord plegen, terwijl ze al het materiele comfort wat er te koop is genieten. Kijk bijvoorbeeld naar Cat Stevens (nu Yusuf Islam genoemd), een bekende popzanger die soms meer dan $150.000 op een nacht verdiende. Na zijn bekering tot de Islaam, vond hij het ware geluk en de vrede, die hij niet had gevonden in het materiele succes.

(4) Vergiffenis voor alle voorafgaande zonden

Als iemand zich tot de Islaam bekeert dan vergeeft Allah al zijn voorgaande zondes en slechte daden. Een man, `Amr genaamd, kwam naar de Profeet Muhammad (sas) en zei: Geef mij uw rechter hand zodat ik u mijn belofte van trouw kan geven". De Profeet (sas), stak zijn rechter hand uit.
`Amr trok zijn hand weg. De Profeet (sas) zei: “O `Amr, wat is er met jou aan de hand?”. Hij antwoordde: "Ik ben van plan een voorwaarde te stellen." De Profeet (sas) vroeg: "Welke voorwaarde ben je van plan naar voren te brengen?" `Amr zei: "Dat Allah mijn zondes vergeeft." De Profeet (sas) zei: "Weet je niet dat door het omhelzen van de Islaam al je zondes worden gewist?”

Walhamdoelillah Rabb Al3alameen

09-04-2002, 18:43


Alaikoem salaam wa rahmatoellah wa barakatouh

Wa ijaak ochti.

Chair inshaAllah. Inna Allah ma3a assabireen.(Allah is met de geduldigen)
Geduld is een mooie zaak.

wa salaam

12-04-2002, 17:06
:duim: ...........jullie zijn allebei TOPPERTJES!!!......jaa, moest ik ff kwijt!!

Salamo alaikom

19-04-2002, 12:50
Salaam ou alaikoem

Wa ijaak.

3anakoem Allah
Moge Allah jullie belonen met Jennat El-Firdaus insha Allah.

salaam ou alaikoem

19-04-2002, 17:20Citaat:
Origineel gepost door Djebli
Salaam 3likoem.

Als er een aantal voordelen zijn, moeten er ook een aantal nadelen zijn......... En die zijn er niet!!!

salaam
....hey gebli!!! hoe komt het dat je mn avatar hebt gestolen???? hahhaha...nee hoor! je mag best wel een beetje origineel zijn hoor!!
(dit ff terzijde van de huidige topic!!)

20-04-2002, 13:30

Citaat:
Origineel gepost door Djebli
Salaam.

Woelah ik schrok toen ik jou plaatje zag, ik dacht meteen 3la naaperd, maar toen zag ik hoelang jij al lid bent, dus moet ik de nepperd zijn.
Maar sobhannalah, toevallig net hetzelfde. plaatje Maar ben al haastig op zoek naar een mooie vervanging totdan even geduld.

Salaam uit Tetouan - Touilaa.
mmm...jaaaa.....hahha....wat grappig...wat dachten aan hetzzelfde plaatje...hahhaa...vanwaar had jij hem??? marinamir.com??? hahhaha...je komt dus uit toulia...mezjen...safi...beslama..
(dit ook ff terzijde van de huidige topic)

Salamo alaikom

21-04-2002, 20:07

Citaat:
Origineel gepost door mujaahid
Salaam ou alaikoem

Wa ijaak.

3anakoem Allah
Moge Allah jullie belonen met Jennat El-Firdaus insha Allah.

salaam ou alaikoem
.....YA RABI AMIEN!!!