Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Huis kopenPagina's : [1] 2 3 4

Nafissa76
28-02-2005, 17:24


Hallo allemaal, Ik ben op dit moment bezig met een huis te kopen, en zou graag wat advies willen hebben. Wie kan mij vertellen waar ik extra goed op moet letten b.v. of wie kan mij adviseren welke hypotheek het goedkoopst en beste is. En ik hoor ook van mensen dat je het beste aflossingvrij moet nemen. Ik weet dat ik op internet genoeg reclame erover kan vinden, maar ben toch best benieuwd wat jullie ervan weten en vinden en ook ervaren hebben. En voor de dames die alleen een huis hebben gekocht, hoe ervaren jullie het? Ik vind het toch wel erg spannend, nu ik al een afspraak heb staan. Je moet tenslotte wel alleen een keuze maken. Ik zou dus graag wat reacties willen horen. Alvast bedankt....

Kareem82
01-03-2005, 06:11
Hallo allemaal, Ik ben op dit moment bezig met een huis te kopen, en zou graag wat advies willen hebben. Wie kan mij vertellen waar ik extra goed op moet letten b.v. of wie kan mij adviseren welke hypotheek het goedkoopst en beste is. En ik hoor ook van mensen dat je het beste aflossingvrij moet nemen. Ik weet dat ik op internet genoeg reclame erover kan vinden, maar ben toch best benieuwd wat jullie ervan weten en vinden en ook ervaren hebben. En voor de dames die alleen een huis hebben gekocht, hoe ervaren jullie het? Ik vind het toch wel erg spannend, nu ik al een afspraak heb staan. Je moet tenslotte wel alleen een keuze maken. Ik zou dus graag wat reacties willen horen. Alvast bedankt.... ik kan je alleen een advies geven vanuit de Islam als je een hypotheek neemt met rente dat het zwaar haram is Definitie: de betekenis van het woord Rente (Riba) in het Arabisch is vermeerderen, hier mee word bedoeld dat de kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage. In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander. Door de jaren heen heeft het westen zijn visie over het leven veranderd (het ontstaan van de kapitalistische ideologie) waardoor een andere benaming van diverse dingen en zaken is ontstaan. Daarom word er niet meer over woeker gesproken maar over rente zodat de negatieve aspecten worden uitgesloten om zodoende de mensen te misleiden. Hukmu sher'ie (het goddelijke oordeel): Allerlei soorten van rente is absoluut haram (verboden/zondig) Het bewijs (ed-deliel): Uit de Heilige Koran: Allah (SWT) heeft gezegd: "Zij die de woeker verteren zullen alleen maar opstaan zoals hij opstaat die de door de aanraking van de satan in elkaar geslagen wordt. Dat komt omdat zij zeiden; handel is gelijk aan woeker. Maar Allah heeft de handel toegestaan en de woeker verboden. En hij tot wie een aansporing van zijn Heer komt en er dan mee ophoud, mag houden wat hij al heeft verworven. Zijn zaak wordt naar Allah verwezen. Maar wie het weer doen, zij zijn het die in het vuur thuishoren; zij zullen daarin altijd blijven." (zie vertaling v.d. betekenis van soerat Al-Bakara: 275) "Jullie die geloven! Vreest Allah en ziet af van de woeker die nog over blijft, als jullie gelovig zijn. Als jullie het niet doen, voorziet dan oorlog van Allah en zijn gezant, maar als jullie berouw hebben, dan mogen jullie je kapitaal behouden. Doet niemand onrecht aan en onderga geen onrecht." (zie vertaling v.d. betekenis van soerat Al-Bakara: 278, 279) Uit de edelachtigte Soennah: Van Jabir ibnu Abdullah: de boodschapper van Allah heeft gezegd: "vervloekt is degene die rente (riba) ontvangt en aan anderen geeft en degene die als getuigen optreden en die genen die het noteert" (overgeleverd door Boecharie, Moeslim, Ahmed, Abu davoed, Tirmizie) Van Abdullah ibnu Mesoed: de Profeet (sav) heeft gezegd "De riba is 73 soorten de aller lichtste is gelijk aan de gene die geslachtsgemeenschap heeft met zijn moeder" (overgeleverd door El-Hakim) Van Abdullahi ibnu Handhala: de boodschapper van Allah heeft gezegd "iemand die van één Dirhem rente eet terwijl hij dat weet is erger dan het plegen van zesendertig keer overspel" (Overgeleverd door Ahmed ibnu Hambel Et-tabarani) ik hoop je hiermee voldoende informatie heb gegeven vanuit het islamtisch oogpunt, geloof me ookal zou ik een hutje wonen en moest een woning kopen wallah ik zou het niet doen, kijk wat Allah swt daarover heeft gezegd en Mohammed sws

Nafissa76
01-03-2005, 10:23
Bedankt voor je informatie Kareem. Het is gewoon tegenwoordig moeilijk om aan een huurhuis te komen...en dan is kopen heel aantrekkelijk, maar je hebt wel geijk rente is haram. En wat betreft in een hutje wonen.....lijkt me eigenlijk een beetje te koud voor deze dagen, vind je ook niet....haha

tonymontana
05-03-2005, 23:52
koop nou maar geen huis want je betaalt je blauw rente is meestal 450 euro per maand dat is alleen de rente + nog wat je nog moet afbetalen stel je voor je betaalt in dertig jaar aleen maar die 450 euro dan is die huis nog steeds niet van jou want je moet boven die 450 euro rente per maand nog wat geld kunnen aflossen 450 euro ben je gewoon elke maand kwijt voor het feit dat jij van hun die lening hebt gekregen dan is het gewoon beter om te huren en lekker in marokko een huisje bouwen

manalltje
06-03-2005, 18:38


Mag je een huis kopen door middel van een rentedragende hypotheeklening? Vraag & antwoord Vraag: Mag je een huis kopen door middel van een rentedragende hypotheeklening? Vraag ontvangen op 11 september 2003 Antwoord: Eerst willen wij onze zuster bedanken voor haar vertrouwen in ons. Daarnaast vragen wij onze Heer om haar standvastig te maken in haar geloof en in het volgen van de leiddraad van onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het lenen van geld dat je vervolgens in termijnen met rente terugbetaalt, wordt in de Islam Ribaa Nasie’ genoemd (woeker op basis van het uitstel van betaling dat de lener krijgt). Islam maakt geen onderscheid tussen een klein of groot bedrag als het gaat om de woeker. Dit alles is haraam (verboden) volgens het Boek van Allah, de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en Idjmaac (consensus) van de moslimgeleerden. Dit op basis van het volgende vers dat als volgt vertaald kan worden: “Allah heeft (het drijven van) handel toegestaan en woeker verboden.” (Soerat al-Baqarah: 275) Ook zegt Allah wat als volgt vertaald kan worden: “O gelovigen! vreest Allah en laat (achterwege) wat aan woeker is overgebleven, als jullie (waarachtige) gelovigen zijn.” (Soerat al-Baqarah: 278) Datgene waar de zuster het over heeft valt ook onder woeker. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “Als jullie dan berouw tonen (aangaande de woeker) dan hebben jullie (recht op) jullie (oorspronkelijke) kapitaal.” (Soerat al-Baqarah: 279) Allah heeft geen zondaar (ongeacht zijn zonde) de oorlog verklaard, behalve de woekeraar (zowel de betaler als de ontvanger worden als woekeraar beschouwd in de Islam). Hij zegt wat als volgt vertaald kan worden: “En als jullie het niet doen (het laten van woeker), weest dan voorbereid op een oorlog van (de kant) Allah en Zijn Boodschapper.” (Soerat al-Baqarah: 279) Djaabir bnoe cAbdellah overlevert dat de Boodschapper van Allah de ontvanger van woeker, de betaler ervan, de opsteller van het contract ervan en de getuigen ervan heeft vervloekt, en hij zei: “Ze zijn allen gelijk (in zonde).” (Moeslim) Uit deze overlevering kunnen we opmaken dat voor de betaler en de ontvanger hetzelfde oordeel geldt; zij zijn even schuldig! Verder attenderen wij de zuster erop dat het zich hieraan schuldig maken tot de Moebieqaat (zondes die iemand naar de ondergang helpen) behoort, die ook in vroegere religieuze wetten verboden waren. Allah zegt wat als volgt te vertalen is: “En (vanwege) het nuttigen van woeker door hen, terwijl het hen verboden was gemaakt” (Soerat an-Nisaa’: 161) Het verbod op woeker is, zoals de andere verboden zaken, niet afhankelijk van een bepaalde tijd of plaats. Zoals het de moslim niet is toegestaan om overspel te plegen met een moslim, is het ook niet toegestaan om overspel te plegen met een niet-moslim. Dit voorbeeld geldt ook voor diefstal en zeker ook voor woeker. Wie anders beweert, moet met duidelijke bewijzen komen vanuit de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Wie dit niet doet heeft over Allah zonder kennis gesproken. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “En zegt niet over datgene wat jullie tongen aan leugens beschrijven: ,,Dit is halaal en dit is haraam om (daarmee) leugens over Allah te verzinnen.” (Soerat an-Nahl: 116) Tegenwoordig zijn er een aantal Mashaa’ich (moslimgeleerden) die woeker toestaan voor mensen die in het Westen wonen. Dit zijn niets anders dan volstrekt eigen meningen waarvoor geen enkele bewijs is te vinden. Het is voor ons dan ook niet toegestaan om hen hierin te gehoorzamen, dit op basis van de uitspraak van Allah (vertaling van de interpretatie): “En als jullie over iets twisten, voert dit dan terug tot Allah en Zijn Boodschapper.” (Soerat an-Nisaa’: 59) Tevens zei de Profeet (vrede zij met hem): “(Er kan) geen (sprake zijn van) gehoorzaamheid (aan iemand die iets vraagt dat resulteert) in ongehoorzaamheid tegenover Allah.” (al-Boechari en Moeslim) Samengevat kunnen wij zeggen dat het betalen en ontvangen van woeker haraam is, zowel in de Islamitische landen als in de niet-Islamitische landen en ongeacht of we nu te maken hebben met een moslim of een niet-moslim. En Allah weet het het Beste. Sheich Fawaz Jneid

Hasna_real
06-03-2005, 23:04
Ga vooral niet voor een aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvorm is de goedkoopste vorm, omdat je lage maandlasten hebt. Dit komt omdat je dertig jaar lang alleen de rente aan de bank betaald dwz dat je na 30 jaar nog steeds je schuld hebt staan min de rente. Wil je er zeker van zijn dat je na dertig jaar geen schuld meer over hebt, dan moet je voor de spaarhypotheek gaan. Dit is een dure vorm, maar je bent wel 100% zeker van je schulden af na 30 jaar. Wil je risico nemen. Dan neem je een beleggingshypotheek. Dit houdt in dat je 30 jaar lang belegt in fondsen en als je geluk hebt, heb je na 30 jaar met het beleggen je hypotheeksom terugverdient en wellicht nog iets extra's. Je moet goed bij jezelf nagaan wat je wil. Wij hebben een combinatie van spaar- en beleggingshypotheek gedaan. Maar voor het beste en onafhankelijke advies kun je het beste naar huis en hypotheek gaan. Zij bespreken met jou de beste hypotheekvorm en polsen bij meer dan 30 geldverstrekkers waar je de meest lage rente hebt. Tip 1: Neem altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo kun je in iedergeval bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid een jaar lang rustig naar een andere baan zoeken, terwijl je niet je huis hoeft te verkopen. Tip 2: Ga meerdere huizen bekijken. Vanwege de slechte economie blijven de huizen langer te koop staan. Neem niet te snel een beslissing. Heb je een huis gevonden naar jouw smaak. Maak gerust een tweede afspraak om te bezichtingen voordat je een bod doet. Tip 3: Neem geen makelaar om een huis voor je te zoeken, dat scheelt behoorlijk in de kosten. Tip 4: Bij het doen van een bod op een woning geef altijd als voorwaarde op dat het bod geldt indien de financiering mogelijk is. Een bod is namelijk bindend, als de tegenpartij akkoord gaat, maar als je erbij zegt dat het bod niet geldt als de financiering niet geregeld is, bescherm je jezelf. Tip 5: Heb je het huis van je dromen gevonden. Ga dan in het weekend een wandeling maken door de straat/buurt. Stel je eens voor dat je de familie flodder naast je hebt woning. Dat merk je dan wel als je er in het weekend doorheen wandelt. Tip 6: Kijk niet alleen naar de extra's in de woning zoals een luxe keuken of badkamer, maar let ook op de muren, verwarming ed. Is alles net geverfd, vraag de bewoners wat daar de reden van is, wellicht willen ze vochtplekken of iets dergelijke verstoppen. Vraag hoe oud de cv ketel is. Is deze ouder dan twaalf jaar. Houdt er dan rekening mee dat deze aan vervanging toe is, dus een extra kostenpost van €2000. Twijfel je erg over de bouwkundige staat, laat dan een bouwkundig rapport opstellen. Kost je €200, maar kan je ervan behoeden dat je een bouwval koopt waar je duizenden euro's aan kwijt kunt zijn. Succes met zoeken!

Nora01
06-03-2005, 23:09
Ik zal je een tip geven. KIJK UIT!!!!!!!!! Let op!! Vooral op je wat gaat aflossen, want meestal denken mensen dat ze veel aflossen, maar helaas is het niet altijd zo. Meestal is het alleen de rente die ze aan het aflossen zijn. En Je moet niet denken dat kopen makkelijk is, want erkomt nog meer bij kijken. Vooral VERZEKERINGEN!!! Goed verzekeren, anders heeft het geen zin.

Naimak
08-03-2005, 23:39
Een huis kopen is altijd nog voordeliger dan huren, want of je nou aan het einde verlies maakt, je hebt in iedergeval wel iets van je investering terug. En bij een huurhuis gooi je het geld gewoon weg. Wat betreft de rente dat dat haram is.. Ik heb daar zo mijn vraagtekens over, want ik heb wel is gehoord dat als je een huis gaat kopen dat er dan andere regels voor staan, en dat het dan dus niet Haram zou zijn om te lenen. Maar Allah o 3allem, ik kan daar niets met zekerheid over zeggen. Mocht je dat zeer belangrijk vinden vraag het na aan een ECHTE GELEERDE. Wat betreft de aflossingsvrije hypotheek, ik zou als ik jou was, niet al te veel van de hypotheek als aflossingsvrij nemen. Want zo als aangegeven, blijf je dan aan het eind van de termijn met een gigantische schuld zitten, en moet je alsnog je huis verkopen, en je weet niet of je tegen die tijd wel zoveel voor je huis krijgt. Maar een gedeelte aflossingsvrij is altijd wel mogelijk. Als je echt werkelijk geintresseerd bent, en echt serieus opzoek bent naar een koophuis, maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur, en niet met eentje maar met meerdere, om zo de voordelen en nadelen naast elkaar te leggen. En zo weet je ook wat je mogelijkheden zijn en hoeveel je maximaal kan lenen, en wat vor jou de beste hypotheek vorm is. Een hypotheekadviseur kan veel vragen beantwoorden. Alvast heel veel succes bij het zoeken van de geschikte hypotheek en naar het zoeken van een leuk huisje. Moge Allah swt je helpen bij de beste keuzes te maken. Gr. Naïma

Nafissa76
18-03-2005, 10:30
Bedankt allemaal voor jullie reacties.. Het is inderdaad veel rente die je bedaalt...maar ik zou nooit voor de aflossingsvrij gaan....ik wil toch meer zekerheid...wat heb je eraan als je over 30 jaren nog schulden hebt...ik wil juist dat ik over 30 geen schulden meer heb en dat het huis lekker van mezelf is. Ik heb me er toch goed inverdiept. Ik denk dat ik bij de fortis bank tot nu toe de goedkoopste rente heb gekregen, 3,4% en voor 7 jaar rentevast. Want je hebt dan wel reclame voor 1,9 maar dat is maar voor een jaar vast.

Kareem82
18-03-2005, 22:53
Bedankt allemaal voor jullie reacties.. Het is inderdaad veel rente die je bedaalt...maar ik zou nooit voor de aflossingsvrij gaan....ik wil toch meer zekerheid...wat heb je eraan als je over 30 jaren nog schulden hebt...ik wil juist dat ik over 30 geen schulden meer heb en dat het huis lekker van mezelf is. Ik heb me er toch goed inverdiept. Ik denk dat ik bij de fortis bank tot nu toe de goedkoopste rente heb gekregen, 3,4% en voor 7 jaar rentevast. Want je hebt dan wel reclame voor 1,9 maar dat is maar voor een jaar vast. subhanAllah kijk al die reacties netalsof de woorden van Allah swt de meeste hier niets doen ze denken via eigenbelang in de deze doenja

Hamza_T
18-03-2005, 23:05
Wat betreft de rente dat dat haram is.. Ik heb daar zo mijn vraagtekens over, want ik heb wel is gehoord dat als je een huis gaat kopen dat er dan andere regels voor staan, en dat het dan dus niet Haram zou zijn om te lenen. Maar Allah o 3allem, ik kan daar niets met zekerheid over zeggen. Mocht je dat zeer belangrijk vinden vraag het na aan een ECHTE GELEERDE. Sorry dat ik het zo hard ga brengen, maar wat een onzin post je hier. Je zou eens moeten teruglezen wat je getypt hebt. Na de 2 posts waarin een duidelijk antwoord vanuit de Islamitische visie staat, en dan nog zoiets posten. Er staan ayaah's en ahadith bij met bronvermelding en al, welke zogenaamde 'geleerde' of beter gezegd 'pseudo alim' kan hier tegenop? Ik wil je een goed advies geven, en je aansporen om minder pragmatisch met je Deen om te gaan ugtih.

Maghrabian_1
04-04-2005, 23:47
Beste Nafissa, Kopen is altijd beter als huren ( tenzij je de woningbouwstichting ) wilt sponsoren. Rente is haram oh oh oh wat doen banken in Marokko ?, hoeveel mensen hebben niet een consumptief krediet staan wel eens rood....etc etc ? Je kunt beter kopen , je doet dan aan vermogensopbouw, welk onderpand dan ook zal binnen nu en 30 jaar flink stijgen. Of je alles op het einde hebt afgelost of niet maakt dat wat uit?. Voor dat bedrag kun je over 30 jaar niet eens huren ( de rente over het bedrag wat nog aan hypothecair krediet staat). Een deel spaar en een deel aflossingsvrij raad ik je aan. De rentevaste periode is meer een gevoelskwestie waar voel je je goed bij korte of lange rente , kun je een rentverhoging opvangen of niet....etc.. Vergelijk de voorwaarden van de diverse geldverstrekkers o.a. dual rentelijst, kosten bij onderhandse wijzigingen, bepaling eventuele contante waarde cq boeteregeling etc. En wat wil je per maand uitgeven voor woonlasten, denk daar bij aan de toekomst, valt er een inkomen weg?, ga je minder werken later. Verzekeringen dekken niet alles! maar ja het kopen van een huis brengt eenmaal risico's met zich mee. Wij tweede generatie zouden meer ( indien mogelijk uiteraard) woningen moeten kopen ipv huren. Mensen die nog naif zijn denken nog ouderwets hier huren in maroc bouwen.Wat is de toegevoegde waarde, waarom niet hier kopen na 15 jaar met de overwaarde een huis in maroc financieren ?... Je woont immmers hier in nl en geniet hier van je eventueel woongenot!. Ik hoop dat ik je wat wijzer heb gemaakt als je nog vragen hebt hoor ik het wel. Gr.

XxNabilxX
05-04-2005, 11:33


Oke ik hou dit heel simpel RENTE=Haram klaar punt uit en jij weet het ook veel mensen hebben gerageerd maar jij luistert niet .dus doe maar wat je wil maar ga niet als je voor Allah en zn engelen staat roepen van niemand heeft mij verteld dat het haram is en veel succes met het aflossen aan de joden .ik hoef gelukkig nooit rente te betalen. Als ik iets wil kopen, dan spaar ik eerst Een bekende uitspraak va de profeet Mohammed(vzm) luidt: 'Vertrouw bij twijfel op je hart en intuïtie en trek je niet veel aan van al die fatwa's'. Mijn hart zegt: "nooit beleggen, noch bij een islamitische, noch bij een andere bank. Bouw een spaarpot voor je kinderen op en zie de rente als inflatiecompensatie. Vermijd leningen, niet vanwege het renteverbod maar omdat je daar armer van wordt.

Nafissa76
06-04-2005, 10:52
hahaha...woningbouwvereninging sponsoren...is inderdaad wel waar...je betaalt tegenwoordig al gauw 500 euro pm huur voor een redelijk huisje. En als je een huis koopt betaal je net iets meer maar dan is het huis wel over 30 jaar van jou en het is een investering. Ik ben het wel met je eens magrabian..dat meer jongeren hier een huis zouden moeten kopen, je ziet het trouwens wel meer als eerst dat jongeren uiteindelijk toch een huis kopen hier in nederland (tenminste hier bij ons dan).

Hamza_T
06-04-2005, 16:47
Check hoeveel mensen in dit topic als totaal aan reacties : 1 hebben, op z' n Marokkaans : ' Zehma' ! (sheitan)


Pagina's : [1] 2 3 4