Bekijk volle/desktop versie : Het hardste actie van aanbidding in de Islâm18-02-2005, 17:22

Citaat door Qur`an Sunnah:
Door Dr. 'Abdullâh Azzam (rahimahullah).

Bismillaahir Rahmaanir Raheem,

Als ik mijn aandacht richt op de Dîn (religie) en mijn lange ervaring met zijn tekens en handelingen van aanbidding, vind ik dat de moeilijkste handeling van aanbidding op de ziel Jihâd is. Daarom (wegens zijn moeilijkheid) is het 't toppunt van de Islâm, en de zegenrijk beloningen die Allâh, de Verhevene voor de Mujâhideen heeft voorbereid zijn geen voorbijgaand toeval.

In Sahîhayn (Bukhârî en Moslim) op gezag van Abû Dharr: ''Ik (Abû Dharr) zei, O Boodschapper van Allâh, wat is het beste daad ? Hij zei: Geloven in Allâh en Jihâd voor Zijn zaak.''

En in Sahîhayn op gezag van Abû Hurayrah werd er gezegd: ''O Boodschapper van Allâh, welke daad is gelijk aan Jihâd omwille Allâh (in beloning) ? Hij zei, u kunt het niet verrichten.'' Zo herhaalde hij het (d.w.z. de vraag) twee of drie keer, elke keer zei hij (sallallâhu ' alayhi wa sallam) : ''U kunt het niet verrichten. Hij (sallallâhu ' alayhi wa sallam) zei, de gelijkenis van een Mujâhid op de weg van Allâh, is als diegene die aandachtig Allâh, vreest, bidt en vast tot de Mujâhid op de weg van Allâh, terugkeert.

En in een authentiek Hadîth met Ahmad en at-Tirmidhî: ''De status van een periode in de rij staan van het gevecht is beter dan zestig jaar bidden.''

Daarom zijn er Ijmâ', eveneens dat er niets gelijk is aan de beloning van Jihâd, en dat ribât beter is dan bij de Ka'bah zijn. In Sahîhayn, op gezag van Abû Hurayrah, zei de Profeet: ''Dat ik ribât voor één nacht op de weg van Allâh, is beter dan dat ik het gebed verricht in laylatul-Qadr bij de Zwarte Steen.'' (Dit rapport wordt ook verteld als verklaring van Abû Hurayrah) En (zo ook) in de Heilige Qurân:

''Acht gij het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in Allah en de laatste Dag gelooft en voor de zaak van Allah strijdt ? Zij zijn in de ogen van Allah niet gelijk. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.'' [at-Tawbah: (9):19-20]

Het wordt verklaard in Sahîh Moslim dat de reden voor verwijzing van deze âyah ikhtilâf (verschil) tussen de Sahabah is omtrent de grootste handeling van aanbidding in term van beloning. Was het om water aan de pelgrims of het handhaven van Masjid al-harâm of Jihâd op de weg van Allâh ?

Wat ik het zwaarst vond tijdens de Jihâd, is het wachten; Ribât verrichten voor de slag is harder dan de daadwerkelijke slag zelf. De periode in het verrichten van Ribât, wordt langer en groter en de verveling kruipt in de zielen. De geestdrift begint dag na dag weg te vervagen, als de ziel niet vindt wat zijn enthousiasme, brandende vlammen en brandstof van de handelingen van aanbidding, evenals wat vonken die de uitbarsting voor geestdrift de brandende omgeving verlicht voor zijn moed voor de slag.

Zij die onder de Mujâhideen leven kennen dit feit duidelijk, vooral zij die voor Jihâd uit afar komen, verlatend het decor van het wereldse leven en zijn schatten en schitterende glans van wensende dromen. Dan komt Shaytân om hen te verleiden om hun wereldse leven op te pakken die zij verlieten. Maar Shaytân gaat niet behalve door de deur van voordeel en de wegen van voordelen zijn het in evenwicht houden van voor en nadelen. Hij komt niet onmiddellijk door de deur van het verlaten van Jihâd, eerder door de deur van de plaatsen die zij hebben verlaten die de oorzaak zal zijn voor hun kinderen wat ertoe zal bewegen verwaarloost te worden, en de Masjid (Moskee) die zij verlieten zal in zijn onderhoud te kort schieten en de familie wiens zielen scheurden, (zelf) zal verscheurd worden.

Bron: Nida'ul-Islâm vol.5 issue 22. Vertaald vanuit het Engels.
.

18-02-2005, 18:00


Masha'allah.


het hoogtepunt van het geloof...

21-02-2005, 15:41
Wat betekent Ribât?

21-02-2005, 15:44

Citaat door Spinazie:
Wat betekent Ribât?
ik denk de voorbereiding, wallahu a'lem

21-02-2005, 16:31Citaat door amarocbb:
ik denk de voorbereiding, wallahu a'lem
À zò, sterk te maken dat het op een dag in staat zal zijn de vijanden omver te gooien. Moslims willen zo te zien in èèn keer schoon schip maken.

21-02-2005, 16:32

Citaat door Qur`an Sunnah:
Ribât betekent het verblijven bij de Islamitisch grenzen met de intentie het verdedigen van de Islamitisch grondgebied tegen de vijanden van de Islam.

wa barak`Allahu fikoum.
Mèrci.

22-02-2005, 10:12

Citaat door Spinazie:
À zò, sterk te maken dat het op een dag in staat zal zijn de vijanden omver te gooien. Moslims willen zo te zien in èèn keer schoon schip maken.
Insja`Allah.

24-03-2005, 10:36

Citaat door Qur`an Sunnah:
Door Dr. 'Abdullâh Azzam (rahimahullah).

Bismillaahir Rahmaanir Raheem,

Als ik mijn aandacht richt op de Dîn (religie) en mijn lange ervaring met zijn tekens en handelingen van aanbidding, vind ik dat de moeilijkste handeling van aanbidding op de ziel Jihâd is. Daarom (wegens zijn moeilijkheid) is het 't toppunt van de Islâm, en de zegenrijk beloningen die Allâh, de Verhevene voor de Mujâhideen heeft voorbereid zijn geen voorbijgaand toeval.

In Sahîhayn (Bukhârî en Moslim) op gezag van Abû Dharr: ''Ik (Abû Dharr) zei, O Boodschapper van Allâh, wat is het beste daad ? Hij zei: Geloven in Allâh en Jihâd voor Zijn zaak.''

En in Sahîhayn op gezag van Abû Hurayrah werd er gezegd: ''O Boodschapper van Allâh, welke daad is gelijk aan Jihâd omwille Allâh (in beloning) ? Hij zei, u kunt het niet verrichten.'' Zo herhaalde hij het (d.w.z. de vraag) twee of drie keer, elke keer zei hij (sallallâhu ' alayhi wa sallam) : ''U kunt het niet verrichten. Hij (sallallâhu ' alayhi wa sallam) zei, de gelijkenis van een Mujâhid op de weg van Allâh, is als diegene die aandachtig Allâh, vreest, bidt en vast tot de Mujâhid op de weg van Allâh, terugkeert.

En in een authentiek Hadîth met Ahmad en at-Tirmidhî: ''De status van een periode in de rij staan van het gevecht is beter dan zestig jaar bidden.''

Daarom zijn er Ijmâ', eveneens dat er niets gelijk is aan de beloning van Jihâd, en dat ribât beter is dan bij de Ka'bah zijn. In Sahîhayn, op gezag van Abû Hurayrah, zei de Profeet: ''Dat ik ribât voor één nacht op de weg van Allâh, is beter dan dat ik het gebed verricht in laylatul-Qadr bij de Zwarte Steen.'' (Dit rapport wordt ook verteld als verklaring van Abû Hurayrah) En (zo ook) in de Heilige Qurân:

''Acht gij het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in Allah en de laatste Dag gelooft en voor de zaak van Allah strijdt ? Zij zijn in de ogen van Allah niet gelijk. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.'' [at-Tawbah: (9):19-20]

Het wordt verklaard in Sahîh Moslim dat de reden voor verwijzing van deze âyah ikhtilâf (verschil) tussen de Sahabah is omtrent de grootste handeling van aanbidding in term van beloning. Was het om water aan de pelgrims of het handhaven van Masjid al-harâm of Jihâd op de weg van Allâh ?

Wat ik het zwaarst vond tijdens de Jihâd, is het wachten; Ribât verrichten voor de slag is harder dan de daadwerkelijke slag zelf. De periode in het verrichten van Ribât, wordt langer en groter en de verveling kruipt in de zielen. De geestdrift begint dag na dag weg te vervagen, als de ziel niet vindt wat zijn enthousiasme, brandende vlammen en brandstof van de handelingen van aanbidding, evenals wat vonken die de uitbarsting voor geestdrift de brandende omgeving verlicht voor zijn moed voor de slag.

Zij die onder de Mujâhideen leven kennen dit feit duidelijk, vooral zij die voor Jihâd uit afar komen, verlatend het decor van het wereldse leven en zijn schatten en schitterende glans van wensende dromen. Dan komt Shaytân om hen te verleiden om hun wereldse leven op te pakken die zij verlieten. Maar Shaytân gaat niet behalve door de deur van voordeel en de wegen van voordelen zijn het in evenwicht houden van voor en nadelen. Hij komt niet onmiddellijk door de deur van het verlaten van Jihâd, eerder door de deur van de plaatsen die zij hebben verlaten die de oorzaak zal zijn voor hun kinderen wat ertoe zal bewegen verwaarloost te worden, en de Masjid (Moskee) die zij verlieten zal in zijn onderhoud te kort schieten en de familie wiens zielen scheurden, (zelf) zal verscheurd worden.

Bron: Nida'ul-Islâm vol.5 issue 22. Vertaald vanuit het Engels.
masha'Allaah!

24-03-2005, 10:41
Baraka Allahu feekie.

14-06-2005, 19:53

Vraag één:

“Wat is de waardevolle betekenis van God's liefde verwerven – ofwel Taqarrub ?

Antwoord:

“Ik kan me geen beter middel voorstellen om dicht bij Allah, de Verhevene, te komen dan het Pad van de Boodschapper (vrede zij met hem) in de tijd van Ghurbah. En indien (i.e toenadering op het Pad) Jihad tegen de kuffar en de munafiqeen vereist - dan is dit de voltooiing van ÎMÂN.”

[Ad-Durar As-Saniyyah Fil-Ajwibah An-Najdiyyah]

-

Tweede vraag:

“Wat is deugdzamer: vrijwillig in de frontlinies van de moslims (in strijden) staan of vrijwillig Allah, de Verhevene, vereren in de Drie Heilige Masajid (moskeeën)”

Antwoord:

“Staan in de frontlinies van de moslims, zoals de frontlinies (strijden) in As-Shâm en Egypte, is beter dan in de omgeving van de Drie Moskeeën zijn. En ik ken geen verschil van mening aangaande deze kwestie tussen de Mensen van Kennis noch heeft één van de Imaams dit geschreven.’’

[Majmū' Al-Fatāwā Li Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyyah]Derde vraag:

“Als een persoon graag Jihad wil verrichten en iemand komt naar hem toe om hem op allerlei manieren te ontmoedigen en de wereld voor zijn ogen verfraait. Wat is de regel aangaande hem”

Antwoord:

“Indien iemand Jihad wil verrichten en één van de broeders tegen hem zegt, “Uw verplichtingen zijn hier (het wereldse leven)” Dan vrees ik dat zo'n persoon tot degenen behoort die de gelovigen wil schandaliseren vanwege de liefdadigheid omwille Allah’’.

[Ad-Durar As-Saniyyah Fil-Ajwibah An-Najdiyyah]

[Verwijzend naar Vers At-Tawbah: 79]

Zij, die de gelovigen belasteren welke vrijwillig aalmoezen geven en hun die niets vinden (te geven) dan naar hun vermogen, bespotten: Allah zal hun spotternij vergelden en er is voor hen een pijnlijke straf.

Vierde vraag:

“Is het verplicht (Wajib) voor een moslim om Jihad met zijn geld en ziel te verrichten ? En wat is de regel aangaande voor degenen die onbekwaam zijn in het verrichten van één van de genoemde ?’’

Antwoord:

“Degenen die onbekwaam zijn in het verrichten van Jihad met hun zielen zijn alsnog verplicht Jihad te verrichten met hun geld (door de Mujahideen te financieren en te steunen) – volgens de correcte twee meningen van de geleerden en één van de twee overleveringen van Imam Ahmad. En Allah, heeft ons bevolen om Jihad met onze zielen en geld te verrichten, dit komt vele malen voor in de Qur’an. En Hij, de Verhevene, heeft gezegd:

‘’Weest godvruchtig naar vermogen, luistert, gehoorzaamt en geeft weg, dat is beter voor u. En degenen die voor eigen vrekkigheid zijn behoed zullen slagen.’’[url=http://www.tibyanpubs.com/forums/showthread.php?t=3527][SIZE=1]Bron![/url]


29-07-2005, 17:39
Stoere nick.

10-08-2005, 12:36
JIHAD ...

dhourwatoe sanamil-Islam.

25-08-2005, 15:54


heey.

waar is Qur`an Sunnah?

25-08-2005, 15:56
Allahu A`llem.