Bekijk volle/desktop versie : Wat Zijn De Overeenkomsten En Verschillen Tussen De Islam En Christendom?xxel_mahtouchix
15-02-2005, 08:59


Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de islam en cristendom?


De omgevening van Mohammed(vzmh), het milieu waarin hij heeft geleefd, sommige tradities die hij meegekregen heeft, doen allemaal denken aan de wereld van het oude testament.
Iemand die thuis is in de bijbel bevindt zich op bekend terrein, waarin hij probeert om de oorsprong van de islam te ontdekken of om bepaalde moslimvoorschriften te begrijpen.

Moslims en christenen worden gedreven door eenzelfde verlangen naar god, door een vergelijkbaar zoeken naar godskennis en door eenzelfde wens om zich te onderwerpen aan gods wil.
Christenen en moslims geloven dat god uniek is, maar ze verkondigen die enige god met een verschillende nadruk en beroepen zich er niet op dezelfde wijze op.
Hun benadering van de koran en de bijbel verschilt door en door.

Voor de moslims is de koran wel heel nadrukkelijk het woord van god.De koran herhaalt en vat alle voorgaande aan de mensen geschonken openbaringen samen, terwijl de bijbel voor de moslims bezoedeld is door fouten en onvolkomenheden en dus geen beslissend referentiekader biedt.Voor de cristenen is de bijbel de geschiedenis van gods weg met de mensen.Door middel van zijn dialoog met zijn schepselen, door middel van het woord van zijn profeten, alsmede door de persoon en het leven van Jezus Christus,ontdekken christenen het gezicht van god en zijn wil.
Door middel van de heilige geest vinden ze in de bijbel gods woord.En dat woord mag niet verward worden met willekeurig in de bijbel geprikte tekst ook.

Op de basis van verschillende tradities benadrukken de moslims de grootheid, de majesteit en de macht van god.Christenen leggen meer nadruk op zijn nabijheid, zijn liefde en zijn genade.
Daarnaast verhinderd de conceptie van de enige god de cristenen niet om te spreken van de vader, de zoon en de heilige geest.

Het islamitische geloof is verbonden aan de koran en het voorbeeld van de profeet mohammed(vzmh) zoals dat is overgeleverd in de tradities. Op die basis wordt niet alleen aan de gelovige voorgeschreven wat hij moet geloven, maar worden hem ook de regels gegeven die hij moet respecteren en de keuzes die hij dient te maken.

Vanuit de bijbel heeft het christelijke geloof als specifiek object de persoon van god, geopenbaard in Jezus Christus.Het is aan de mens om zijn leven in overeenstemming te brengen met datgene wat hij begrijpt van de wil van god.

De traditie is voor de cristenen een bron van inspiratie zonder de morele verplichting om zich eraan te onderwerpen.
De benadering en de plaats die de islamitische traditie heeft voor de persoon van Jezus Christus is fundamenteel anders dan die welke het christelijk geloof voor hem reserveert.

In de islam moet alles teruggaan op de koran en de religieuze traditie, zowel de opbouw van de samenleving, de plaats van het individu als de praktische moraal. Niets kan bestaan zonder godsdienstige wortels. Een geheel geseculariseerde en pluralistische samenleving is moeilijk toelaatbaar.
De daden en het heil van de mens worden evenzeer verschillend gewaardeerd door de moslim en door de cristenen.Datzelfde geldt voor de verschillen in vroomheid. Deze veelheid van overeenstemming en verschillen loopt uit op een gevoeligheid en een visie op de wereld alsmede keuzen in levenstijl die ongelijksoortig zijn.

Waarin onderscheid een moskee zich van een protestant of rooms khatolieke kerk?


Plaatsen gewijd aan de cristelijke eredienst, zowel de protestantse als de rooms-khatolieke, zijn zonder enige beperking toegankelijk voor iedereen.Men zit er niet allemaal naar een bepaalde kant gericht.Christenen komen meestal op zondag bijeen.De diensten hebben verschillende accenten, maar bevatten vrijwel altijd lezingen uit de bijbel, de uitleg daarvan in de prediking, lofzang en gebed en de viering van de laatste maaltijd van de heer in eucharistie dan avondmaal...

Perez
18-02-2005, 17:44
Mijn complimenten voor het onder woorden brengen van zowel de grote lijnen in de islam als de grote lijnen in het christelijk geloof. Omdat ik zelf christin ben kan ik het laatste beter beoordelen dan het eerste, maar ik vind dat je het heel goed onder woorden hebt gebracht.

Als het doel van een christen, zou ik eraan willen toevoegen dat het geloof in God centraal staat en daaruit voortkomend, de liefde tot God in de eerste plaats en direkt daarop volgend de liefde tot de mensen om je heen. Dus de werken vanuit het geloof voortkomend in plaats van door goede werken proberen tot God te komen.

Mag ik vragen, heb je je hierin verdiept? Is het interesse? Of is/was het een studie? Want volgens mij weet jij wel meer over het christelijk geloof dan de gemiddelde moslims?!

Groetjes Perez

xxel_mahtouchix
19-02-2005, 12:09

Citaat door Perez:
Mijn complimenten voor het onder woorden brengen van zowel de grote lijnen in de islam als de grote lijnen in het christelijk geloof. Omdat ik zelf christin ben kan ik het laatste beter beoordelen dan het eerste, maar ik vind dat je het heel goed onder woorden hebt gebracht.

Als het doel van een christen, zou ik eraan willen toevoegen dat het geloof in God centraal staat en daaruit voortkomend, de liefde tot God in de eerste plaats en direkt daarop volgend de liefde tot de mensen om je heen. Dus de werken vanuit het geloof voortkomend in plaats van door goede werken proberen tot God te komen.

Mag ik vragen, heb je je hierin verdiept? Is het interesse? Of is/was het een studie? Want volgens mij weet jij wel meer over het christelijk geloof dan de gemiddelde moslims?!

Groetjes Perez
dank je ... NOU IK ZIT OP EEN ISLAMITISCHE SCHOOL EN TIJDENS GODSDIENST LES PRATEN WE ER WEL EENS OVER IN ONS KLAS... WAAROM WIJ MOSLIMS ZIJN... EN GEEN CRISTENEN... GEWOON ALLE VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN BESPREKEN WE DAN... OM EEN BETER OVERZICHT TE KRIJGEN... HET ONDERWERP HAD EEN MEISJE UIT GEKOZEN... DIE EEN KEER TEGEN DE JUFFROUW VROEG OF ZE MEER OVER DE CRISTENDOM WOU VERTELLEN WANT ZE ZEI WE ZITTEN HIER BIJ DE GODSDIENST LES DUS ZOU U OOK WILLEN VERTELLEN WAAROM DE CRISTEN NIET IN ALLAH GELOVEN ENZ. ... SNAP JE HET EEN BEETJE..?

WASSALAAM...

Perez
19-02-2005, 14:00
ja, ksnap!

Ik vond het leuk om het zo te lezen. Ik vind het altijd zo jammer hier lees van moslims die alles precies DENKEN te weten en er zich nooit echt in verdiept hebben. Het zit dan ook vol van dingen die gewoon absoluut niet kloppen en als ik hen dan daarop wijs, dan denken ze het nog beter te weten dan ik ook, terwijl ik zelf christin ben.
Vandaar dat jouw woorden mij heel positief opvielen.

Zelf ben ik ook een 'nieuwsgierig' ding en vraag daarom zelf de moslims uit over van alles en nog wat. En lees ook de Koran zelf. Dat is de beste manier om anderen te leren begrijpen. Dat wil niet zeggen dat je geloof daarmee verandert. Absoluut niet, maar je krijgt daardoor wel meer begrip voor de ander en voor zijn/haar doen en laten.

Succes met alles en ga zo door. Groetjes Perez

xxel_mahtouchix
19-02-2005, 14:05


dank je.... maar als jij cristen bent wil niet zeggen ....dat een moslim de cristendom niet beter dan jou begrijpt... vat het niet verkeerd op okè... want er zijn ook sommige cristenen die de islam beter begijpen dan andere moslims... omdat sommige cristen zich er in verdiepen of hoe dan ook...k vind het heel goed van je dat je de koran zelf leest.... want dan kom je zelf veel dingen te weten...die je niet wist of wat dan ook...

Perez
19-02-2005, 17:06
Ik denk dat jij wat anders bedoel nu met 'het begrijpen van' dan ik. Volgens mij bedoel jij zoiets als wat ik zag bij kennissen van me. Haar man (inmiddels ex) is moslim, maar leeft er niet naar. Zij is atheïste. In een ruzie zei hij tegen haar dat zij moslima moest worden en een hoofddoekje moest gaan dragen, enz. Toen begon ze heel hard te lachen en zei tegen hem dat ze een betere moslim was dan hij was. En verdraaid, ..... ze had nog gelijk ook. Dit voorval is me altijd bijgebleven. Het gaat namelijk veel meer om je doen en laten dan om hoe je jezelf noemt.

Wat ik bedoel is als voorbeeld; dat ik eens met iemand hier een discussie had die onwaarheden verkondigde over het christelijk geloof. Ik corrigeerde haar, maar zij zei er alles van te weten, want ze had toch zeker op een christelijke school gezeten en ze had het boek 'de tong van de bijbel' gelezen. Nou, dan wordt ik echt pissig.
Dat is voor mij net zoiets als een christen die allemaal boeken OVER de islam en geschreven DOOR christenen gelezen heeft en dan beter dan een moslim denkt te weten wat het is en inhoudt.

Mijns inziens leer je pas echt door praten met veel verschillende mensen, want de beleving van geloof verschilt per persoon en per groep en per cultuur en per land. Maar vooral leer je door de Koran of de Bijbel of wat voor bron dan ook zelf te lezen.
NIET BOEKEN EROVER, EN GESCHREVEN DOOR EEN BUITENSTAANDER!!! Want dan leer je vooral de visie van anderen erop en leer je ook veel vooroordelen.

xxel_mahtouchix
19-02-2005, 17:22
precies... zo denk ik er ook over... als je meer over de cristendom wilt weten kan je het beste met iemand over praten... of zelf de bijbel lezen... gewoon om meer kennis op te doen over andere geloven...en als je meer over de islam wilt weten moet je de koran vertaling lezen, want wat jij zegt...de beleving van geloof verschilt per persoon... dat is juist als je iemand over iets, vraagt krijg je mischien een heel ander antwoord dat in de koran nergens voorkomt... in deze tijd vooral er zijn zo veel meningsverschillen tussen de moslims onder elkaar... de een zegt dit is zo en het is een plicht... de ander zegt weer neej het is niet verpicht maar aangeraden... maar jah allah weet het `t best...

Perez
19-02-2005, 17:33
Klopt, vragen stellen en de bron erbij vragen, zodat je het ook zelf kan nazoeken/nalezen.

xxel_mahtouchix
19-02-2005, 17:35
jah tog... anders als je alles maar overneemt... en je weet amper hoe of wat... hoe wil je dan ooit iemand iets uit kunnen leggen zonder zelf op onderzoek uit te gaan...of een discussie voeren...