Bekijk volle/desktop versie : Waarom christenen in Brazilië tot islam bekeren (video)Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

MoiSophia
10-10-2013, 19:34Citaat door Rataplan:
Dat heb ik 'm ook verweten, kwalijker vind ik dat hij al die onzin hier als feitelijk doet overkomen, heel misleidend.
Ik was een paar jaar geleden op zo een forum.
Je wilt niet weten wat voor vieze leugens ze daar verspreiden over onze geliefde profeet
Ook allemaal zogenaamd met sahi7 ahadith... je reinste onzin natuurlijk.

Rataplan
10-10-2013, 19:41

Citaat door MoiSophia:
Ik was een paar jaar geleden op zo een forum.
Je wilt niet weten wat voor vieze leugens ze daar verspreiden over onze geliefde profeet
Ook allemaal zogenaamd met sahi7 ahadith... je reinste onzin natuurlijk.
Sahih.

forfait
10-10-2013, 22:27

Citaat door spongbob100:
In het satanisme dat tegenwoordig wordt verspreid door muziek is te vinden in de satanistische leer, dat de illimunati gebruikt om satanisme te promoten en mensen moreel kapot te maken. Mensen worden constant bezig gehouden. We gaan richting een tijd van satanistische orde, waarin mensen worden kapot gemaakt door hebberigheid, zedelijkheid, individualisme, oorlog etc en de bewijzen zijn voor onze ogen.
Rustig.
Rustig.
Adem in.
Adem langzaam uit.
Adem in.
Adem langzaam uit...

Zo...dat voelt gelijk een stuk beter, nietwaar?

forfait
10-10-2013, 22:28

Citaat door spongbob100:
allemaal bewijzen voor jullie ogen.
Rustig.
Rustig.
Echt! Je moet rustiger worden...

NL-Marokkaan-DH
10-10-2013, 23:57


broeders en zusters salamoe alaykom... ga niet in discussie met een kufar die je godsdienst belachelijk maakt. ze zullen nooit de waarheid zien.. hun harten zijn vergrendeld


Mr_Bruinsma
10-10-2013, 23:59
Waarom niet? Vrouwen worden daar slechts beschouwt als een object waar de mannen op los kunnen gaan. Geen respect voor elkaar, geen orde niks. Iedereen leeft daar als beesten.. Gelukkig hebben ze het licht van de Islam gevonden en uit de donkere put van het christendom ontsnapt.

Leonidas
11-10-2013, 13:59
@ Rataplan.

Jij gaf aan dat ik leugens vertel over Mohammed, i.e. volgens jou de meest perfecte man die ooit heeft geleefd en zal leven; nooit met geweld Arabië heeft onderworpen, en alle stammen met het zwaard bekeerd.

Laten we eens een klein aantal - er zijn er veel meer! - bronnen geven die een totaal ander verhaal vertellen.

"Kinanah b. al-Rabi b. al-Huqyaq who had the treasure of B. Nadir was brought to the Messenger of God, who questioned him; but he denied knowing where it was. Then the messenger of God was brought a Jew who said to him, “I have seen Kinanah walk around this ruin every morning.” The Messenger of God said to Kinanah: “What do you say? If we find it in your possession, I will kill you.” “All right,” he answered. The Messenger of God commanded that the ruin should be dug up, and some of the treasure was extracted from it. Then he asked him for the rest of it. Kinanah refused to surrender it; so the Messenger of God gave orders concerning him to al-Zubayr b. al-‘Awwam, saying, “torture him until you root out what he has.” Al-Zubayr kept twirling his firestick in his breast until Kinanah almost expired; then the Messenger of God gave him to Muhammad b. Maslamah, who beheaded him to avenge his brother Mahmud b. Maslamah.”

Tabari vol. 8, p.123

In de kern dezelfde geschiedenis bij: Ibn Ishaq. The Life of Muhammad. (p. 515).

Zie: Sahih Bukhari V.5 B.59 N.512

Narrated Anas:
The Prophet offered the Fajr Prayer near Khaibar when it was still dark and then said, “Allahu-Akbar! Khaibar is destroyed, for whenever we approach a (hostile) nation (to fight), then evil will be the morning for those who have been warned.” Then the inhabitants of Khaibar came out running on the roads. The Prophet had their warriors killed, their offspring and woman taken as captives. Safiya was amongst the captives, She first came in the share of Dahya Alkali but later on she belonged to the Prophet . The Prophet made her manumission as her ‘Mahr’.

Natuurlijk een wassen neus. Mohammed mocht - en deed dat ook- met meer dan de maximale 4 vrouwen trouwen.
Spaarde ook de bruidsschat nog uit. Je steelt eerst een vrouw, maakt haar slavin, en dan als bruidsschat is ze geen slavin meer.
Nou ja, zoveel vrijheden hadden de vrouwen toch al niet.

Ook hier, Mohammed overviel op een heel vroeg uur bij verrassing een Joodse stam. Martelde voor de ogen van zijn 17 jarige echtgenote (die ook een neef was)tot deze de plaats vertelde waar de "schat", de waardevolle bezittingen van de stam waren verborgen, daarna werd het stamhoofd vermoord, evenals haar verdere familie. Veel mannen waren al gedood, de vrouwen en meisjes (w.o. ook nog 2 van haar nichtjes) gevangen genomen, tot slavinnen gedegradeerd en als geroofde buit - met de andere buit - onder de de moslimaanvallers verdeeld.
Vanwege haar opvallende schoonheid werd de 17 jarige vrouw van wijlen het stamhoofd door Mohammed zelf opgeëist.

Nog diezelfde nacht werd zij door Mohammed, de man die haar familie en echtgenoot had laten vermoorden,
verkracht! Immers, zij zal natuurlijk nooit vrijwillig met seks hebben ingestemd, maar wat kon ze doen?
Haar dorp verwoest door de moslims, grotendeels uitgemoord, inclusief haar familie, als in de macht van de moslimstrijders?

Kijken we naar:

Sahih Bukhari, 3:34:432:

"Narrated Abu Said Al-Khudri: that while he was sitting with Allah's Apostle he said, "O Allah's Apostle! We get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices, what is your opinion about coitus interruptus?" The Prophet said, "Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allah has destined to exist, but will surely come into existence."


Hier het bewijs, Mohammed heeft maar weer eens niet moslims overvallen, mannen gedood, buit geroofd, waaronder vrouwen en meisjes. En VOND HET VOLLEDIG NORMAAL DAT DEZE DIRECT DAARNA DOOR DE MOSLIMSTRIJDERS werden verkracht! Niks coïtus interruptus; geniet er maar ten volle van!
Zoals Mohammed zelf ook deed, zie hadith over Saffiya die dezelfde nacht nog door hem werd verkracht.

Maar, conform de koran is het verkrachten van slavinnen door de bezitters toegestaan!

Leonidas
11-10-2013, 14:00
23:5-6:

"En degenen die hun kuisheid bewaren.

Behalve tegenover hun echtgenoten en slavinnen, dan worden zij niet verweten"

Nog eentje:

Sahih Bukhari, 3:46:717

Narrated Ibn Aun:

"I wrote a letter to Nafi and Nafi wrote in reply to my letter that the Prophet had suddenly attacked Bani Mustaliq without warning while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives; the Prophet got Juwairiya on that day. Nafi said that Ibn 'Umar had told him the above narration and that Ibn 'Umar was in that army."

Bukhari 5:59:22-522-524

Geven in geuren en kleuren de omstandigheden rond de verkrachting van Safiya.

Voor alle zekerheid nog maar eens:

Bukhari :: Book 1 :: Volume 8 :: Hadith 367

Narrated 'Abdul 'Aziz:

Anas said, 'When Allah's Apostle invaded Khaibar, we offered the Fajr prayer there yearly in the morning) when it was still dark. The Prophet rode and Abu Talha rode too and I was riding behind Abu Talha. The Prophet passed through the lane of Khaibar quickly and my knee was touching the thigh of the Prophet . He uncovered his thigh and I saw the whiteness of the thigh of the Prophet. When he entered the town, he said, 'Allahu Akbar! Khaibar is ruined. Whenever we approach near a (hostile) nation (to fight) then evil will be the morning of those who have been warned.' He repeated this thrice. The people came out for their jobs and some of them said, 'Muhammad (has come).' (Some of our companions added, "With his army.") We conquered Khaibar, took the captives, and the booty was collected. Dihya came and said, 'O Allah's Prophet! Give me a slave girl from the captives.' The Prophet said, 'Go and take any slave girl.' He took Safiya bint Huyai. A man came to the Prophet and said, 'O Allah's Apostles! You gave Safiya bint Huyai to Dihya and she is the chief mistress of the tribes of Quraiza and An-Nadir and she befits none but you.' So the Prophet said, 'Bring him along with her.' So Dihya came with her and when the Prophet saw her, he said to Dihya, 'Take any slave girl other than her from the captives.' Anas added: The Prophet then manumitted her and married her."

Thabit asked Anas, "O Abu Hamza! What did the Prophet pay her (as Mahr)?" He said, "Her self was her Mahr for he manumitted her and then married her." Anas added, "While on the way, Um Sulaim dressed her for marriage (ceremony) and at night she sent her as a bride to the Prophet . So the Prophet was a bridegroom and he said, 'Whoever has anything (food) should bring it.' He spread out a leather sheet (for the food) and some brought dates and others cooking butter. (I think he (Anas) mentioned As-SawTq). So they prepared a dish of Hais (a kind of meal). And that was Walrma (the marriage banquet) of Allah's Apostle ."

Leonidas
11-10-2013, 14:00
Bukhari 4:52:220

Narrated Abu Huraira:

Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I [COLOR="#FF0000"]have been made victorious with terror[/COLOR] (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

Wat tussen haakjes staat, is tekst die NIET in het origineel te vinden is. Daar is men eeuwen later bezig om het verhaal wat meer naar het latere sprookjesverhaal brengen.
Zaken die op enig moment niet meer konden weg te laten of te vergoeilijken.

Maar het is duidelijk wat er staat de vijand is ALLE NIET-MOSLIMS, ex 9:29 koran!
Eeuwen werd dat als plicht van de moslim gezien, dus werd het ook door moslims geschreven, tot het niet meer goed viel, en de pr machine er over moest.

Maar het is volledig juist! De Beroemde moslim historicus en koranwetenschapper Tabari, schreef een omvangrijk werk over de profeten. (Tarikh ar-rusul wal-muluk)
Mbt Mohammed gaf hij aan dat deze in die luttele jaren (nog minder dan 23, want de eerste jaren had hij nog niet de benodigde militaire macht) niet minder dan 65 keer niet moslim stammen heeft overvallen!
De 2 overigen oorlogen werden moslims aangevallen, maar dat was ook nog eens NADAT Mohammed en zijn gewapende bendes daarvoor deze volken diverse keren had aangevallen en beroofd! Dus in feite was hij ook daaraan schuldig!

Bukhari Volume 5, Book 59, Number 447:
Narrated Abu Said Al-Khudri:
Sad said, "Kill their men and take their women and children as captives, "On that the Prophet said, "You have judged according to Allah's Judgment,"
Prophet took Rehana as his share of the booty.

Zoals ik al zo vaak heb geschreven, Mohammed was een kind van zijn tijd - zoals bijbel en koran boeken van hun tijd) en die waren knuppelhard en wreed; recht van de sterkste.

Mohammed deed niets wat niet vele, vele eeuwen is gedaan. Onzin dus om hem op die punten iets te verwijten.

Maar jij kunt een man die exact deed wat al die mannen in die duistere tijden toch niet vreedzaam noemen?

67 keer niet-moslimstammen overvallen, mannen doden, vrouwen en meisjes als slavinnen afvoeren, ze verkrachten. Iemand afschuwelijk laten martelen om de rijke schat van die stam in handen te krijgen.
Dezelfde nacht zijn tot weduwe gemaakte 17 jarige vrouw verkrachten; de moordenaar van haar man/neef en haar familie?

Dat kun je toch niet een vreedzame man noemen? De meest perfecte man die ooit heeft en zal leven?

MoiSophia schreef dat ik alles van anti-moslimwebstekken af haal. Jij dat je mij dat ook heel kwalijk nam, ik met leugens kwam.

Nog afgezien dat dit niet waar is, is deze mening heel veelzeggend.

Jullie is een propagandaverhaal met de paplepel ingegoten, islam vreedzame godsdienst, Mohammad de meest vreedzame man die ooit heeft geleefd, ja zelfs de meest perfecte man!

Alle bewijzen dat dit propagandaverhaal niet klopt, van moslimwetenschappers zelf! Moslimhistorici, Bukhari, wordt eenvoudig afgedaan als leugens!
Alles dat iets anders laat zien dan het propagandaverhaal MOET een leugen zijn!

Ibn Ishaq, Tabari, Bukhari, waren moslimwetenschappers, historici of koranwetenschapper.
Hebben de historische feiten vermeld, in een tijd dat dit nog kon.
De mensen zelf ook nog enorm wreed waren, de niet-moslims de verachte vijanden van Allah, die gedood moesten worden of zich moesten onderwerp aan de moslims, onderdanig zijn.
9:29 alles was dus TOEN nog volkomen in orde.

Vele eeuwen later toen dit verhaal gewoon niet meer kon, heeft men de propagandamachine er over laten gaan.
Weggemoffeld wat weggemoffeld kon worden; NIET gebruiken bij het inprenten van het geloof, waar het niet kon, kwam men met 101 leugens om recht te praten wat krom is.

Je schreef: " kwalijker vind ik dat hij al die onzin hier als feitelijk doet overkomen, heel misleidend"

Jij vindt dus sahih Bukhari ahadith, de werken van beroemde moslim historici/koranwetenschapper Ibn Ishaq en Tabari onzin, Rataplan?

Anoniem027
11-10-2013, 15:24
Allah oeakbar! Moge de Islam overwinnen.. Diegene die het hardst roepen islam zus en zo in negatieve zin zijn meestal de personen die de waarheid ontdekken zodra ze zich verdiept hebben in de Islam....


Joost
11-10-2013, 15:32

Citaat door Anoniem027:
Allah oeakbar! Moge de Islam overwinnen.. Diegene die het hardst roepen islam zus en zo in negatieve zin zijn meestal de personen die de waarheid ontdekken zodra ze zich verdiept hebben in de Islam....
Na, goed van je dat je dat toegeeft.

Marouan.
11-10-2013, 17:07
islam is de snelstgroeiende religie op aarde vooral bij vrouwen

leonidas met z'n 1000en accounts met moslim namen om verhaaltjes op te hangen over hoe hij afvallig is geworden kunnen daar niks aan veranderen, eveneens de diarree van seal de neanderthaler

Leonidas
11-10-2013, 17:18Citaat door Marouan.:
islam is de snelstgroeiende religie op aarde vooral bij vrouwen

leonidas met z'n 1000en accounts met moslim namen om verhaaltjes op te hangen over hoe hij afvallig is geworden kunnen daar niks aan veranderen, eveneens de diarree van seal de neanderthaler
Je begaat nu een grote zonde, liegen, een medemens vals beschuldigen.

Als God inderdaad bestaat, staat jou een zware straf tzt te wachten.

Neville
11-10-2013, 17:18

Citaat door Leonidas:
Je begaat nu een grote zonde, liegen, een medemens vals beschuldigen.

Als God inderdaad bestaat, staat jou een zware straf tzt te wachten.

TamentthDhen
11-10-2013, 17:45
Antwoord: omdat Islam een schitterend geloof is

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32