Bekijk volle/desktop versie : Zusters pas op voor de wolven!!!05-07-2013, 16:17
Alle lof komt toe aan Allah, Heer der Werelden. Het goede einde is voor de godvrezenden. Er is geen vijandigheid behalve tegen de onrechtplegers. Moge Allah's salaah en salaam rusten op de edelste der Boodschappers. Vervolgens dit: Mijn moslimzusters, wees gewaarschuwd voor de verboden relaties welke 'liefde' worden genoemd, maar waarachter de grootste verdorvenheid schuilgaat.Wees gewaarschuwd voor het omgaan met jongemannen (oftewel 'wolven') die jou het mooiste wat je bezit af willen nemen onder het mom van 'liefde'.En wees gewaarschuwd - moge Allah jou genadig zijn - voor de volgende zaken: 1 Gekleed gaan in onthullende kleding: Pas op dat je niet in de val trapt en laat je niet misleiden door de schoonheid die Allah (de Verhevene) jou heeft geschonken, want uiteindelijk zal dit een vuil lijk worden in een duister graf, waarin de wormen je zelfs jouw doodskleed niet gunnen en dit van jou af zullen nemen. Denk eraan dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) gezegd heeft:'...en geklede, doch naakte vrouwen, afgedwaald van het goede en oproepend naar het slechte. Hun hoofden zijn als scheve kamelenbulten. Zij zullen het Paradijs niet betreden, noch zullen zij de geur hiervan ruiken, terwijl deze geur van zo en zo'n afstand geroken kan worden.' (Overgeleverd door Ahmed in zijn Moesnad (7083) in de versie die nagekeken is door Ahmed Shaakir, die zei: 'De overleveringsketen is authentiek.') Weet dat de vrouw op dit moment net goedkope handelswaar is en het bewijs hiervoor: Kijk naar de televisiereclames; je ziet geen schoen-, fitness- of badkamerreclame zonder dat er een vrouw vertoond wordt! Waar zijn degenen die de vrijheid van de vrouw eisen? Dit komt omdat zij niet de vrijheid van de vrouw willen - uit medeleven met de vrouw, maar zij willen de vrijheid om te kunnen genieten van de vrouw. Het bewijs dat de vrouw geen waarde heeft voor deze mensen is een uitspraak van een grote vrijmetselaar:'Een glas en een zangeres richten in de Mohammedaanse gemeenschap meer aan dan 1000 geweren. Laat hen dus omkomen in de liefde voor hun verlangens.' Zie je niet hoe degene die de vrijheid van de vrouw eist, haar als handelswaar gebruikt? Zijn situatie drukt het volgende uit: Laat mijn glimlach jullie niet misleiden Want mijn woorden zijn lachwekkend, maar mijn daden zijn afschrikwekkend 2 De mobiele telefoon: Want hoe vaak is de eer van jonge meiden niet aangetast en is hun leven niet verwoest - sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd! - vanwege het gebruiken van de mobiele telefoon op een slechte manier?! Luister naar dit verhaal, want je kan hier lering uit trekken: Een jonge vrouw leerde een jongeman kennen via de mobiele telefoon, waarna zij een relatie aangingen. Dit ging zo verder, totdat datgene plaatsvond wat hij ‘liefde' noemde, waarna de 'wolf' haar vroeg om samen met hem naar buiten te gaan. Zij wilde eigenlijk helemaal niet, maar ging toch mee. Toen zij de auto instapte, begon hij te blowen. Het volgende wat ze zich kon herinneren, was dat zij wakker werd voor de deur van haar huis. De 'wolf' had haar haar maagdelijkheid afgenomen en ze was zwanger van een onechtelijk kind. Er gingen maar een paar dagen voorbij voordat ze zelfmoord pleegde, vluchtend voor de schande... Hij was niets anders dan een wolf die een schaap aanviel en toen hij had wat hij wilde hebben, ging hij weg en liet haar achter. 3 Alleen zijn met iemand van het andere geslacht (al-khalwah): Pas op voor al-khalwah, want dit is het begin van alle rampen, vanwege de uitspraak van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem): 'Geen enkele man is alleen met een vrouw, zonder dat de Shaytaan (duivel) als derde aanwezig is.' (Overgeleverd door at-Tirmidhie en authentiek verklaard door al-Albaanie in Sahieh Soenan at-Tirmidhie, 1187) Als de Shaytaan aanwezig is, dan kun je elke ramp verwachten. Hoeveel jonge vrouwen zijn wel niet uitgelachen door deze 'wolven', waarna er zaken gebeurden waarvan het einde niet prijzenswaardig is. En dit allemaal in naam van 'de liefde'. Een ander voorbeeld is een jonge vrouw die met haar vriend op stap ging, waarna zij alleen met hem was. Hij misleidde haar met zijn zoete woorden door te zeggen dat dit prettig en leuk is, waarna hij met haar naar een afgelegen plek ging. Zij smeekte hem om haar terug te brengen, maar hij weigerde en toen... 4 Verkeerde vrienden: Vanwege de uitspraak van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem):'Een persoon bevindt zich op de religie van zijn boezemvriend. Laat eenieder van jullie daarom kijken wie hij als boezemvriend neemt.' (Overgeleverd door Ahmed en Aboe Daawoed, zie as-Silsilah as-Sahiehah (927) van al-Albaanie) Mijn moslimzuster, heb je deze verhalen gehoord? Weet dat het begin van de gesprekken en de plagerijen verboden nutteloze gepraat is en het einde is de schande. Wil je dat met jou hetzelfde gebeurt als wat met hen gebeurd is? Hoe zal het met jou gesteld zijn als je die vader ziet, met zijn gebogen hoofd en duistere gezicht, terwijl hij hopeloos en beschaamd om zich heen kijkt. Hij wenst de dood, maar zijn wens wordt niet vervuld. En hoe zal het met jou gesteld zijn als je die jonge meid ziet die verdrinkt in de schaamte van de schande, de dood wensend? Hoe moet zij haar familie onder ogen komen en met welk excuus moet zij bij haar vader en moeder komen? Zij heeft hen geslacht zonder mes, vernederd en beschaamd. O jonge meid, Trek lering uit de ervaringen van anderen voordat je lering zal moeten trekken uit je eigen ervaring, want 'de gelukkige is degene die een les leert uit de ervaring van de ander en de ongelukkige is degene die een les leert uit zijn eigen ervaring'. En onze laatste aanroeping is: alle lof komt toe aan Allah, Heer der Werelden.