Bekijk volle/desktop versie : Graag jullie mening over deze stelling!30-05-2013, 18:32
Voor mijn werkstuk heb ik een aantal meningen nodig bij deze stelling, ook graag met argumenten.

Alvast bedankt!

Het VN Handvest is als de Bijbel of de Koran, in die zin dat de tekst door alle geloofsgenoten als gezaghebbend gezien wordt. De interpretatie en concrete toepassing ervan worden gekleurd door de specifieke belangen van degene die zich erop beroept.