Bekijk volle/desktop versie : Ik heb een vraag over het leven van de Profeten voor Profeet Mohammad SWS.hallo10
18-05-2013, 00:00


Sallamalaikoem,

Ik had een vraag en ik hoop In Shaa Allah dat iemand het antwoord op weet. Ik vroeg me af hoe de profeten voor profeet Mohammad SWS leefden? Daar bedoel ik mee: Volgens welke regels leefden zij, want de Koran was er toen nog niet toch? De Koran werd geopenbaard aan profeet Mohammad SWS. Hoe leefden de andere profeten volgens Islam?

Djazak Allahu gairan.

Alien_
18-05-2013, 00:05
Naar hun zijn andere boeken gezonden door Allah. Zoals de Zaboer, de Indjiel etc.

hallo10
18-05-2013, 00:13
Alien_ kun je wat specifieker zijn? Heb je misschien informatie erover?

Alien_
18-05-2013, 00:15
Nou, de Profeet Isa kreeg de Indjiel, Dawoed de Zaboer. Dat zijn ook boeken die komen van Allah met daarin de leefregels erin. Ik hoop dat het nu duidelijk is Inshaa Allah.

freedamascus
18-05-2013, 00:19


Alle profeten hadden de wet van Mozes als leidraad. Deze wet is heilig en kan samen worden gevat in de 10 geboden die je nog in de Bijbel terugvindt.

Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
Eer uw vader en uw moeder.
Gij zult niet doden.
Gij zult geen onkuisheid doen.
Gij zult niet stelen.
Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
Gij zult geen onkuisheid begeren.
Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

Jezus voegde hier aan toe:
Heb je naaste lief als jezelf.

Shaakir
18-05-2013, 00:20

Citaat door freedamascus:
Alle profeten hadden de wet van Mozes als leidraad.
Jezus had de wet toch opgeheven?? Daarom eten Christen toch varken. Omdat die wetten niet meer bestaan.

freedamascus
18-05-2013, 00:24

Citaat door Shaakir:
Jezus had de wet toch opgeheven?? Daarom eten Christen toch varken. Omdat die wetten niet meer bestaan.
Hier een uitspraak uit Matheus 5:
[17] Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen.

Christenen mogen varkens eten, omdat God aantoonde dat Jezus voor ALLE volken gekomen is. Dat wat jij altijd probeert te ontkennen. Het eten van varken werd door de joden meteen geassocieerd met heidenen.

Shaakir
18-05-2013, 00:25

Citaat door hallo10:
Sallamalaikoem,

Ik had een vraag en ik hoop In Shaa Allah dat iemand het antwoord op weet. Ik vroeg me af hoe de profeten voor profeet Mohammad SWS leefden? Daar bedoel ik mee: Volgens welke regels leefden zij, want de Koran was er toen nog niet toch? De Koran werd geopenbaard aan profeet Mohammad SWS. Hoe leefden de andere profeten volgens Islam?

Djazak Allahu gairan.
Broeder leest Surat Al-Maidah, een stukje:

"Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen... En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt." [Al Maidah: 43-49]

Shaakir
18-05-2013, 00:27

Citaat door freedamascus:
Hier een uitspraak uit Matheus 5:
[17] Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen.

Christenen mogen varkens eten, omdat God aantoonde dat Jezus voor ALLE volken gekomen is. Dat wat jij altijd probeert te ontkennen. Het eten van varken werd door de joden meteen geassocieerd met heidenen.
Wat is het nou? Heeft Jezus de wet wel of niet opgeheven. Want elke keer kom je met wat anders. De vorige keer toen ik sprak over Mozes die babies en zwangere vrouwen van God moest doden in de Bijbel zei je "ja dat was voor de Joden en de wet van Mozes, die wetten zijn opgeheven door Jezus" Hetzelfde geld voor de andere zaken die aankaartte.

freedamascus
18-05-2013, 00:31

Citaat door Shaakir:
Wat is het nou? Heeft Jezus de wet wel of niet opgeheven. Want elke keer kom je met wat anders. De vorige keer toen ik sprak over Mozes die babies en zwangere vrouwen van God moest doden in de Bijbel zei je "ja dat was voor de Joden en de wet van Mozes, die wetten zijn opgeheven door Jezus" Hetzelfde geld voor de andere zaken die aankaartte.
De Joden stonden in het oude Testament (in)direct onder toezicht van God door de profeten of Hemzelf. Zij leefden direct onder de wet van God en deze werd dan ook direct toegepast. Dit is nu niet het geval ,wij leven allen onder seculiere/heidense overheden. Het oordeel voor onze zonden komt bij de dood/ het dag des oordeels.

hallo10
18-05-2013, 00:33
Djazak Allahu gairan allemaal!

Shaakir
18-05-2013, 00:36

Citaat door freedamascus:
De Joden stonden in het oude Testament (in)direct onder toezicht van God door de profeten of Hemzelf. Zij leefden direct onder de wet van God en deze werd dan ook direct toegepast. Dit is nu niet het geval ,wij leven allen onder seculiere/heidense overheden. Het oordeel voor onze zonden komt bij de dood/ het dag des oordeels.
Wat heeft dit te maken met wat ik vroeg? Heeft Jezus de wetten van Mozes opgeheven of niet? Duidelijk antwoorden aub.

freedamascus
18-05-2013, 00:36Citaat door Shaakir:
Wat heeft dit te maken met wat ik vroeg? Heeft Jezus de wetten van Mozes opgeheven of niet? Duidelijk antwoorden aub.
Ik gaf antwoord. Het is nee.

hallo10
18-05-2013, 00:41

Citaat door Shaakir:
Wat heeft dit te maken met wat ik vroeg? Heeft Jezus de wetten van Mozes opgeheven of niet? Duidelijk antwoorden aub.
Niet zo bot reageren aub.

JeWiltmeNiet
18-05-2013, 00:48
@ hallo10

Freedamascus is een christen.

Allah zegt in de Koran:

وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ اجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ

En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei: ) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thagoet." (Soerah An-Nahl 36)

Dat is de kernboodschap van alle Profeten maar zij verschilden in wetgeving.
Zo was bij sommigen het vasten niet verplicht om maar een voorbeeld te noemen.