Bekijk volle/desktop versie : Wanneer is het gebed niet toegestaan en wanneer een gemiste gebed verrichten!Pagina's : [1] 2

08-03-2013, 15:34

Er zijn sommige tijdstippen waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bidden heeft verboden. Deze zijn:
1. Van na het Fajr gebed tot de zon is verschenen en op is gekomen tot de hoogte van een speer, dwz. ongeveer vijftien minuten na zonsopkomst.
(Al harh al Mumti’, 4/162)

2. De tijd waarop de zon op zijn hoogtepunt is in het midden van de hemel. Dit is vlak voor de tijd dat het Zuhr gebed begint, ongeveer een kwartier of twintig minuten ervoor. (Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 11/286). Sommige geleerden zeiden dat het minder dan dat was. Ibn Qaasim (moge Allah hem genadig zijn) zei dat dit een heel korte periode is, zelfs niet lang genoeg om te bidden, net lang genoeg om de takbeer te zeggen om het gebed te beginnen.
(Haashiyat Ibn Qaasim ala’l Rawd al Murabba, 2/245)

3. Na het Asr gebed totdat de zon opkomt.
Deze drie tijdstippen werden in vele ahaadeeth genoemd waarin de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) bidden op deze tijdstippen verbood. Onder deze hadith's zijn de volgende:

Abu Sa’eed al Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Er is geen gebed na het ‘ Asr gebed totdat de zon onder is gegaan, en geen gebed na het Fajr gebed totdat de zon is opgekomen."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Amr ibn Abasah al Sulami (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
"Ik zei, ‘O Profeet van Allah, vertel me over wat Allah u geleerd heeft en wat ik niet weet, vertel me over het gebed." De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Bidt Subh (Fajr) gebed, en bidt dan niet totdat de zon is verschenen en is opgekomen, bidt dan, want jouw gebed wordt getuigd en bijgewoond door de engelen, totdat de schaduw van een speerpunt richting het noorden verschijnt (het tijdstip waarop de zon in het midden van de hemel staat), stop dan met bidden, want op dat moment wordt de Hel opgestookt. Wanneer de schaduw terugkeert (dat is het tijdstip waarop het Zuhr gebed begint), bidt dan, want er wordt getuigd van jouw gebed en het wordt bijgewoond door de engelen, totdat je Asr bidt. Stop dan met bidden totdat de zon ondergaat."
(Overgeleverd door Muslim)

Wat bedoeld wordt met het inhalen van gebeden, is het gebed verrichten nadat de tijd voor het gebed voorbij is. Het gebed dat ingehaald moet worden kan fard (verplicht) of naafil (vrijwillig) zijn.

Wat betreft de fard gebeden dient de moslim regelmatig te bidden op de tijden die Allah, de Verhevene voor elk gebed vastgesteld heeft. Allah, de Sublieme zegt:
"Voorwaar, de shalat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven."
(Surah an Nisa)

Het gebed uitstellen totdat de tijd ervan voorbij is, zonder reden of excuus, is haraam, en het is een grote zonde.
Als de moslim een excuus heeft, zoals zich verslapen of het vergeten, en hij was niet in staat om het gebed te verrichten, dan moet hij het gebed inhalen wanneer die reden niet langer van toepassing is, zelfs wanneer dat op het moment is waarop het verboden is om te bidden. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.
(Zie al Mughni 2/515)

Het bewijs daarvoor zijn de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):
"Wie slaapt en het gebed mist of het vergeet, laat hem bidden wanneer hij het zich herinnert."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Naafil gebeden: de geleerden verschilden van mening over of deze ingehaald mogen worden op momenten dat bidden niet is toegestaan. De correcte mening is dat ze ingehaald moeten worden. Dit is de mening van al Shaafi'i (moge Allah hem genadig zijn). Zie al Majmoo, 4/170. Het was ook de mening waar Shaykh al Islam ibn Taymiyyah de voorkeur aan gaf (moge Allah hem genadig zijn), zoals verklaard in al Fataawa, 23/127. Dit wordt door een aantal hadith's aangegeven.

Umm Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) twee rak’ahs na Asr bad, en ze vroeg hem daarover. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Enkele mensen van ‘ Abd al Qays kwamen naar mij toe en zij leidden me af van het bidden van twee rak’ahs na Zuhr, dus ik verrichtte ze nu."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Ibn Maajah (1154) overleverde dat Qays ibn Amr zei:
"De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zag een man twee rak'ahs bidden nadat hij het Fajr gebed had gebeden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei, 'Bidt je Fajr twee keer?' De man zei tegen hem, 'Ik heb de twee rak’ ahs ervoor niet gebeden, dus ik was ze nu aan het bidden.' De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bleef stil."
Dit werd als Saheeh geclassificeerd door shaykh Mohammed Nasiruddine al Albaani in Saheeh Ibn Maajah (984). Ibn Qudaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: het feit dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) stil bleef, geeft aan dat het toegestaan is."
(al Mughni, 2/532)


08-03-2013, 21:58


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)

10-03-2013, 01:35

Citaat door _ZwakkeDienaar_:

Er zijn sommige tijdstippen waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bidden heeft verboden. Deze zijn:
1. Van na het Fajr gebed tot de zon is verschenen en op is gekomen tot de hoogte van een speer, dwz. ongeveer vijftien minuten na zonsopkomst.
(Al harh al Mumti’, 4/162)

2. De tijd waarop de zon op zijn hoogtepunt is in het midden van de hemel. Dit is vlak voor de tijd dat het Zuhr gebed begint, ongeveer een kwartier of twintig minuten ervoor. (Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 11/286). Sommige geleerden zeiden dat het minder dan dat was. Ibn Qaasim (moge Allah hem genadig zijn) zei dat dit een heel korte periode is, zelfs niet lang genoeg om te bidden, net lang genoeg om de takbeer te zeggen om het gebed te beginnen.
(Haashiyat Ibn Qaasim ala’l Rawd al Murabba, 2/245)

3. Na het Asr gebed totdat de zon opkomt.
Deze drie tijdstippen werden in vele ahaadeeth genoemd waarin de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) bidden op deze tijdstippen verbood. Onder deze hadith's zijn de volgende:

Abu Sa’eed al Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Er is geen gebed na het ‘ Asr gebed totdat de zon onder is gegaan, en geen gebed na het Fajr gebed totdat de zon is opgekomen."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Amr ibn Abasah al Sulami (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
"Ik zei, ‘O Profeet van Allah, vertel me over wat Allah u geleerd heeft en wat ik niet weet, vertel me over het gebed." De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Bidt Subh (Fajr) gebed, en bidt dan niet totdat de zon is verschenen en is opgekomen, bidt dan, want jouw gebed wordt getuigd en bijgewoond door de engelen, totdat de schaduw van een speerpunt richting het noorden verschijnt (het tijdstip waarop de zon in het midden van de hemel staat), stop dan met bidden, want op dat moment wordt de Hel opgestookt. Wanneer de schaduw terugkeert (dat is het tijdstip waarop het Zuhr gebed begint), bidt dan, want er wordt getuigd van jouw gebed en het wordt bijgewoond door de engelen, totdat je Asr bidt. Stop dan met bidden totdat de zon ondergaat."
(Overgeleverd door Muslim)

Wat bedoeld wordt met het inhalen van gebeden, is het gebed verrichten nadat de tijd voor het gebed voorbij is. Het gebed dat ingehaald moet worden kan fard (verplicht) of naafil (vrijwillig) zijn.

Wat betreft de fard gebeden dient de moslim regelmatig te bidden op de tijden die Allah, de Verhevene voor elk gebed vastgesteld heeft. Allah, de Sublieme zegt:
"Voorwaar, de shalat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven."
(Surah an Nisa)

Het gebed uitstellen totdat de tijd ervan voorbij is, zonder reden of excuus, is haraam, en het is een grote zonde.
Als de moslim een excuus heeft, zoals zich verslapen of het vergeten, en hij was niet in staat om het gebed te verrichten, dan moet hij het gebed inhalen wanneer die reden niet langer van toepassing is, zelfs wanneer dat op het moment is waarop het verboden is om te bidden. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.
(Zie al Mughni 2/515)

Het bewijs daarvoor zijn de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):
"Wie slaapt en het gebed mist of het vergeet, laat hem bidden wanneer hij het zich herinnert."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Naafil gebeden: de geleerden verschilden van mening over of deze ingehaald mogen worden op momenten dat bidden niet is toegestaan. De correcte mening is dat ze ingehaald moeten worden. Dit is de mening van al Shaafi'i (moge Allah hem genadig zijn). Zie al Majmoo, 4/170. Het was ook de mening waar Shaykh al Islam ibn Taymiyyah de voorkeur aan gaf (moge Allah hem genadig zijn), zoals verklaard in al Fataawa, 23/127. Dit wordt door een aantal hadith's aangegeven.

Umm Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) twee rak’ahs na Asr bad, en ze vroeg hem daarover. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Enkele mensen van ‘ Abd al Qays kwamen naar mij toe en zij leidden me af van het bidden van twee rak’ahs na Zuhr, dus ik verrichtte ze nu."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Ibn Maajah (1154) overleverde dat Qays ibn Amr zei:
"De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zag een man twee rak'ahs bidden nadat hij het Fajr gebed had gebeden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei, 'Bidt je Fajr twee keer?' De man zei tegen hem, 'Ik heb de twee rak’ ahs ervoor niet gebeden, dus ik was ze nu aan het bidden.' De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bleef stil."
Dit werd als Saheeh geclassificeerd door shaykh Mohammed Nasiruddine al Albaani in Saheeh Ibn Maajah (984). Ibn Qudaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: het feit dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) stil bleef, geeft aan dat het toegestaan is."
(al Mughni, 2/532)

Selam oe 3alaikoem,

Ik heb een vraagje, over dat stukje dat ik rood gemaakt heb.
Hoe zit het met het verrichten van 2 rakaat wanneer men de moskee binnen gaat vlak voor dhor?

Mag je die dan ook niet bidden?

10-03-2013, 01:36
En alles even samengevat mag je dus, tussen fajr en shoerouq gebed niet bidden en tussen asr en al magreb... en volgens sommige geleerde voor dhor niet..

Correct?

10-03-2013, 01:40


Umm Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) twee rak’ahs na Asr bad, en ze vroeg hem daarover. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Enkele mensen van ‘ Abd al Qays kwamen naar mij toe en zij leidden me af van het bidden van twee rak’ahs na Zuhr, dus ik verrichtte ze nu."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Dus als je afgeleid gewees bent in het nafiel gebed (vrijwillig gebed) dan mag je wel nog gebeden ihalen tussen asr en magreb?

10-03-2013, 09:58
Wa alaikoumo salaam wa Rahmatu'Allahi wa Barakatoeh,

Het gebed is niet toegestaan tussen salaat al Fajr en shurooq, het gebed is niet toegestaan tussen salaat al Asr en salaat al Maghreb. Dit geldt voor de sunnah gebeden. De fard gebeden dienen wij altijd in te halen op het moment dat wij ons herinneren dat we het gebed zijn vergeten of dus het moment dat je daar toe in staat bent. Verder is het toegestaan om de twee sunnah en sterk aangeraden twee rak'3aat die men voor slaat al Fajr bidt, na salaat al Fajr in te halen in het geval je er voor niet aan toe bent geweest. Daarvoor zijn verschillende overlevingen en ook in het artikel staat er één (de laatste overlevering). De twee rak'3aat na de wassing en het binnen treden van de moskee mag je ten aller tijden verrichten (onderstaand de overlevering).

Dus, bij het betreden van de moskee voor salaat al Dohr, bid je twee rak'3aat (onderstaand de overlevering).

Ook is het gebed toegestaan na dewassing (wudu), op welke tijd dan ook, wegens de hadieth van aboe Hurayrah (radiya-llaahu 3anhu) waarin hij verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen Bilal bij salaat as Subh zegt:
“O Bilaal, bericht mij over de meest gewillige daad die je hebt verricht in de Islaam. Voorwaar, ik hoorde de stappen van jouw schoenen bij mij in al-Djennah.” Hij zei: “Er is geen gewilligere daad bij mij dan het volgende dat ik verricht: voorzeker, er is geen reiniging die ik verricht op de tijd van een nacht of een dag, of ik bid met deze reiniging hetgeen wat Allaah voor mij geschreven heeft.”

Ook is het toegestaan om tahieyatu-l-masdjid (begroeting van de moskee) te verrichten, wegens de uitspraak van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):
“Als iemand onder jullie de moskee binnentreedt, voorwaar, laat hem niet zitten totdat hij twee rak'3aat bidt.”

Ik vraag Allah, Subhana wa Ta'Ala onze kennis te doen toenemen en onze imaan en taqwa te versterken, ameen.

11-03-2013, 23:40
Barak Allah oe feek voor het antwoorden

14-05-2013, 20:13
Abu Huraira (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een huichelaar is te herkennen aan drie tekens. Bij alles wat hij zegt, liegt hij. Als hij iets afspreekt dan komt hij zijn afspraken niet na en als hij iets beloofd dan bedriegt hij de ander."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

23-05-2013, 18:06
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:
1. De rechtvaardige leider
2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)
3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is
4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah
5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”
6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft
7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”
Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Bukhari en Muslim vermeld.

03-06-2013, 14:44
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen."
(Overgeleverd door Muslim)

05-06-2013, 14:35
Othman Ibn Affan (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"De besten onder jullie zijn degene die de Koran hebben geleerd en die deze kennis hebben overgebracht."
(Overgeleverd door Bukharie)

Bekijk de video's hieronder (link):
http://www.youtube.com/watch?v=NZonvIs-bcs

http://www.youtube.com/watch?v=jsocKNCo6N0


Fi amani Allah

06-06-2013, 13:34
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.."
(Overgeleverd door Nawawi en Muslim)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een ieder tussen jullie die in staat is om zijn broeder voordeel te brengen, laat hem dat dan doen."
(Overgeleverd door Muslim)

Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Vergeet onze broeders en zusters niet, vergeet niet dat het onze plicht is klaar te staan voor onze broeders en zusters, al is het maar in je gebeden, al is het maar in je gebeden. Sta een ander bij zoals jij bijgestaan wenst te worden. Onze broeders en zusters hebben ons nodig, in wat voor vorm dan ook, sta ze bij, want ze hebben ons nodig.

Bekijk het filmpje hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=TklTF4KJl8Y


Fi amani Allah

06-06-2013, 14:31


Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen."
(Overgeleverd door Tirmidhi)

21-06-2013, 21:13
Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

02-07-2013, 15:21
Hudhayfah ibn ul Yamaan (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
"De mensen hadden de gewoonte om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het goede te vragen. Ik had echter de gewoonte om hem over het kwaad te vragen, uit angst dat het mij zou overkomen. Daarom vroeg ik: "O Boodschapper van Allah, wij bevonden ons in een tijd van onwetendheid (Djaahiliyyah) en kwaad. Vervolgens heeft Allah ons dit goede (de Islam) gebracht. Zal er na dit goede nog enig kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja"
Vervolgens vroeg ik: "Zal er na dat kwaad weer goed komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, maar dit goede zal bevlekt zijn!"
Ik vroeg: "Waar zijn de vlekken dan?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Mensen die iets anders dan mijn sunnah volgen en die een andere leiding dan die van mij als leidraad nemen. Je zult van hen zien wat je zult goedkeuren en ook wat je zult afkeuren."
Ik vroeg: "Zal er na dat goede nog kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, uitnodigers bij de poorten van de Hel. Wie gehoor geeft aan hun uitnodiging zullen zij erin (de Hel) werpen."
Ik zei: "O boodschapper van Allah, beschrijf ze voor ons"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Het zijn mensen uit ons midden, die onze taal spreken."
Ik zij O boodschapper van Allah: "wat draagt u mij op te doen als ik dat mee maak?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Klamp je vast aan de Groep (Djamaa'ah) van de moslims en aan hun heerser (imaam)"
Ik zij: Wat als ze geen groep en geen imaam hebben?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Scheid je af van al die groeperingen, ook al zou jij je moeten vastbijten aan een boomstam tot jou dood komt en jij je in die situatie bevindt!"
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Pagina's : [1] 2