Bekijk volle/desktop versie : De Namen van Allah, de Unieke en Sublieme!08-03-2013, 15:14

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Allah heeft 99 Namen, degene die ze leert, zal het Paradijs bereiken."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

1.
Allah (God in al zijn Majesteit)

2.
ar Rahman (de Meest Barmhartige)

3.
ar Rahim (de Meest Genadevolle)

4.
al Malik (de Absolute Heerser)

5.
al Quddus (de Heilige)

6.
as Salam (de Bron van Vrede)

7.
al Mu'min (de Beschermer van Geloof)

8.
al Muhaymin (de Beschermer & Beheerder)

9.
al Aziz (de Machtige)

10.
al Jabbar (de Onweerstaanbare)

11.
al Mutakabbir (de Majesteuze)

12.
al Khaliq (de Schepper)

13.
al Bari' (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.)

14.
al Musawwir (de Vormgever)

15.
al Ghaffar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.)

16.
al Qahhar (de Onderwerper)

17.
al Wahhab (de Gever)

18.
al Razzaq (de Schenker van onderhoud)

19.
al Fattah (de Opener)

20.
al Alim (de Alwetende)

21.
al Qabid (de Samentrekker)

22.
al Basit (de Verruimer)

23.
al Khafid (de Vernederaar)

24.
al Rafi' (de Verheffer)

25.
al Mu'izz (de Schenker van Eer)

26.
al Mudhill (de Onteerder)

27.
as Sami' (de Alhorende)

28.
al Basir (de Alziende)

29.
al Hakam (de Rechter)

30.
al Adl (de Rechtvaardige)

31.
al Latif (de Subtiele)

32.
al Khabir (de Bewuste)

33.
al Halim (de Verdraagzame)

34.
al Azim (de Grote)

35.
al Ghafur (de Meest Vergevingsgezinde)

36.
ash Shakur (de Dank Aanvarende)

37.
al Ali (de Allerhoogste)

38.
al Kabir (de Bezitter van Grootheid)

39.
al Hafiz (de Beschermer)

40.
al Muqit (de Onderhouder)

41.
al Hasib (de Opsteller van de Rekening)

42.
al Jalil (de Sublieme)

43.
al Karim (de Edelmoedige)

44.
ar Raqib (de Waakzame)

45.
al Mujib (de Verhoorder)

46.
al Wasi' (de Alomvattende)

47.
al Hakim (de Wijze)

48.
al Wadud (de Liefhebbende)

49.
al Majid (de Luisterrijke)

50.
al Ba'ith (de Opwekker van de Doden)

51.
ash Shahid (de Getuige)

52.
al Haqq (de Waarheid)

53.
al Wakil (de Gevolmachtigde)

54.
al Qawiy (de Sterke)

55.
al Matin (de Standvastige)

56.
al Waliy (de Beschermende Vriend)

57.
al Hamid (de Prijzenswaardige)

58.
al Muhsi (de Optekenaar)

59.
al Mubdi' (de Voortbrenger)

60.
al Mu'id (de Hersteller)

61.
al Muhyi (de Levengevende)

62.
al Mumit (de Levenontnemer)

63.
al Hayy (de Eeuwiglevende)

64.
al Qayyum (de Zelfbestaande)

65.
al Wajid (de Vinder)

66.
al Majid (de Nobele)

67.
al Wahid (de Unieke)

68.
as Samad (de Onafhankelijke)

69.
al Qadir (de Machtige)

70.
al Muqtadir (de Meest Machtige)

71.
al Muqaddim (Degene die Bevordert)

72.
al Mu'akhkhir (de Vertrager)

73.
al Awwal (de Eerste)

74.
al Akhir (de Laatste)

75.
az Zahir (de Openlijke)

76.
al Batin (de Verborgene)

77.
al Waali (de Legeerder)

78.
al Muta'ali (de Meest Verhevene)

79.
al Barr (de Bron van Alle Goedheid)

80.
at Tawwab (de Berouwaanvaardende)

81.
al Muntaqim (de Vergelder)

82.
al Afuw (de Schenker van Vergiffenis)

83.
ar Ra'uf (de Milde)

84.
Maliku'l Mulk (de Bezitter van Soevereiniteit)

85.
Dhu' Jalali wa'l Ikram (de Heer van Glorie en Eer)

86.
al Muqsit (de Billijke)

87.
al Jami' (de Verzamelaar)

88.
al Ghani (de Zelftoerijkende)

89.
al Mughni (de Verrijker)

90.
al Mani'eh (de Verhinderaar)

91.
ad Darr (de Brenger van Nood)

92.
an Nafi'eh (de Begunstiger)

93.
an Nur (het Licht)

94.
al Hadi (de Gids)

95.
al Badi'eh (de Blijvende)

96.
al Baqi' (de Eeuwige)

97.
al Warith (de Erfgenaam)

98.
ar Rashid (de Gids naar het Juiste Pad)

99.
as Sabur (de Geduldige)


08-03-2013, 21:56


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)

14-05-2013, 22:27
Abu Huraira (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een huichelaar is te herkennen aan drie tekens. Bij alles wat hij zegt, liegt hij. Als hij iets afspreekt dan komt hij zijn afspraken niet na en als hij iets beloofd dan bedriegt hij de ander."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

22-05-2013, 21:01
Heb je ook een mp3 voor de namen van Allah?

22-05-2013, 21:26


Youtube video

http://https://www.youtube.com/watch?v=nZNTjoZdVn8

hieromzetten in mp3

http://www.youtube-mp3.org/nl

copy en past de link en download de mp3

23-05-2013, 18:37
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:
1. De rechtvaardige leider
2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)
3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is
4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah
5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”
6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft
7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”
Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Bukhari en Muslim vermeld.

03-06-2013, 15:27
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen."
(Overgeleverd door Muslim)

05-06-2013, 15:13
Othman Ibn Affan (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"De besten onder jullie zijn degene die de Koran hebben geleerd en die deze kennis hebben overgebracht."
(Overgeleverd door Bukharie)

Bekijk de video's hieronder (link):
http://www.youtube.com/watch?v=NZonvIs-bcs

http://www.youtube.com/watch?v=jsocKNCo6N0


Fi amani Allah

06-06-2013, 14:08
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.."
(Overgeleverd door Nawawi en Muslim)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een ieder tussen jullie die in staat is om zijn broeder voordeel te brengen, laat hem dat dan doen."
(Overgeleverd door Muslim)

Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Vergeet onze broeders en zusters niet, vergeet niet dat het onze plicht is klaar te staan voor onze broeders en zusters, al is het maar in je gebeden, al is het maar in je gebeden. Sta een ander bij zoals jij bijgestaan wenst te worden. Onze broeders en zusters hebben ons nodig, in wat voor vorm dan ook, sta ze bij, want ze hebben ons nodig.

Bekijk het filmpje hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=TklTF4KJl8Y


Fi amani Allah

06-06-2013, 14:32
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen."
(Overgeleverd door Tirmidhi)

21-06-2013, 21:14
Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

02-07-2013, 15:22
Hudhayfah ibn ul Yamaan (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
"De mensen hadden de gewoonte om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het goede te vragen. Ik had echter de gewoonte om hem over het kwaad te vragen, uit angst dat het mij zou overkomen. Daarom vroeg ik: "O Boodschapper van Allah, wij bevonden ons in een tijd van onwetendheid (Djaahiliyyah) en kwaad. Vervolgens heeft Allah ons dit goede (de Islam) gebracht. Zal er na dit goede nog enig kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja"
Vervolgens vroeg ik: "Zal er na dat kwaad weer goed komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, maar dit goede zal bevlekt zijn!"
Ik vroeg: "Waar zijn de vlekken dan?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Mensen die iets anders dan mijn sunnah volgen en die een andere leiding dan die van mij als leidraad nemen. Je zult van hen zien wat je zult goedkeuren en ook wat je zult afkeuren."
Ik vroeg: "Zal er na dat goede nog kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, uitnodigers bij de poorten van de Hel. Wie gehoor geeft aan hun uitnodiging zullen zij erin (de Hel) werpen."
Ik zei: "O boodschapper van Allah, beschrijf ze voor ons"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Het zijn mensen uit ons midden, die onze taal spreken."
Ik zij O boodschapper van Allah: "wat draagt u mij op te doen als ik dat mee maak?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Klamp je vast aan de Groep (Djamaa'ah) van de moslims en aan hun heerser (imaam)"
Ik zij: Wat als ze geen groep en geen imaam hebben?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Scheid je af van al die groeperingen, ook al zou jij je moeten vastbijten aan een boomstam tot jou dood komt en jij je in die situatie bevindt!"
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

04-07-2013, 18:14


De grootste zonden zijn:

1. Het toekennen van deelgenoten aan Allah
2. Ongehoorzaam zijn aan de ouders
3. Het doden van een persoon zonder recht
4. En een valse eed afleggen.

In sahih Bukharie staat deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn Al Aas (moge Allah tevreden met hem zijn).

09-11-2014, 15:28
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)