Bekijk volle/desktop versie : De vallen van de shaytan (de duivel)!08-03-2013, 14:34

Iblies, de vervloekte, heeft zes manieren om je hart binnen te vallen dat
zich alleen aan Allah hoort vast te klampen. Ken deze manieren, opdat je
attent zult blijven en je kunt achterhalen hoever Iblies jou in zijn macht heeft.

Wijze één:
Allereerst zal hij trachten jou Kufr (ongeloof) of Shirk (afgoderij) te laten begaan
en vijandigheid tegenover Allaah en Zijn Boodschapper (vrede en zegingen zij met hem).
Wanneer je dit doet, neemt hij de rust en maakt zich geen zorgen meer over jou.

Wijze twee:
Als jij je weet vrij te maken van het eerste,
maakt hij voor jou de religieuze innovatie schoonschijnend,
hetzij een religieuze innovatie in de vorm van een daad of een uitspraak.
Hij zal jou doen geloven dat je op de waarheid zit en
je vergeet dat elke innovatie een dwaling is en elke dwaling tot het Hellevuur leidt.
(Bid3ah (religieuze innovatie) is een poort naar Kufr en Shirk.)

Wijze drie:
Weet jij niet te vallen voor de eerste twee zaken, dan stapt hij over naar
de derde kwestie en dat is; jou een grote zonde laten begaan. Berouw tonen
en het smeken om vergeving zullen er echter voor zorgen dat Allah je zal
vergeven, zoals de mensen van kennis zeiden: Er is geen sprake van een
kleine zonde wanneer men dit voortdurend verricht en niet van een grote
zonde wanneer men om vergeving vraagt.

Wijze vier:
Weet jij je vrij te waren van de voorgaande zaken, dan komt hij met een
kleine zonde die constant bij jou is, zodat die jouw goede daden en de
hoogte van jouw positie in het Paradijs met de waarachtigen en de martelaren
vermindert. Maar met de Wil van Allah zullen deze kleine zonden vergeven
worden.

Wijze vijf:
Als je berouw hebt getoond voor al het voorgaande, dan bevind jij je in een
hoge positie die Iblies jou niet gunt. Waarna hij op de vijfde wijze tot jou
komt; hij laat jou bezig houden met daden met de geringste beloning in
plaats van de daden met de meeste beloning. Zo zal hij jou bijvoorbeeld
bezig houden met het verwijderen van iets schadelijks van de straat. Ondanks
het feit dat dit een onderdeel van het geloof is, is het weliswaar niet het
hoogste onderdeel van het geloof, enzovoort.

Wijze zes en tevens de laatste:
Weet jij jou te hoeden voor dit alles, dan gebruikt hij de moeilijkste en
krachtigste manier, waarvoor zelfs de profeten (vrede zij met hen) zich niet
konden hoeden; het aansporen van de familieleden, naasten en de mensen om je
heen tot het uitschelden, beledigen en het berokkenen van schade aan jou.

Weet jij nu wat jouw positie is bij Iblies, de vervloekte?

Bron:
Ibn Qayyim al Djawziyyah
"Genezing van de harten"
Vergelijkbare stuk: Traps of Iblees


08-03-2013, 21:52


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)

14-05-2013, 22:16
Abu Huraira (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een huichelaar is te herkennen aan drie tekens. Bij alles wat hij zegt, liegt hij. Als hij iets afspreekt dan komt hij zijn afspraken niet na en als hij iets beloofd dan bedriegt hij de ander."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

23-05-2013, 18:29
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:
1. De rechtvaardige leider
2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)
3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is
4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah
5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”
6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft
7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”
Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat in Bukhari en Muslim vermeld.

03-06-2013, 15:16


De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen."
(Overgeleverd door Muslim)

05-06-2013, 15:04
Othman Ibn Affan (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"De besten onder jullie zijn degene die de Koran hebben geleerd en die deze kennis hebben overgebracht."
(Overgeleverd door Bukharie)

Bekijk de video's hieronder (link):
http://www.youtube.com/watch?v=NZonvIs-bcs

http://www.youtube.com/watch?v=jsocKNCo6N0


Fi amani Allah

06-06-2013, 13:59
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.."
(Overgeleverd door Nawawi en Muslim)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Een ieder tussen jullie die in staat is om zijn broeder voordeel te brengen, laat hem dat dan doen."
(Overgeleverd door Muslim)

Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

Vergeet onze broeders en zusters niet, vergeet niet dat het onze plicht is klaar te staan voor onze broeders en zusters, al is het maar in je gebeden, al is het maar in je gebeden. Sta een ander bij zoals jij bijgestaan wenst te worden. Onze broeders en zusters hebben ons nodig, in wat voor vorm dan ook, sta ze bij, want ze hebben ons nodig.

Bekijk het filmpje hieronder:
http://www.youtube.com/watch?v=TklTF4KJl8Y


Fi amani Allah

06-06-2013, 14:56
Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen."
(Overgeleverd door Tirmidhi)

21-06-2013, 21:51
Anas verhaalt dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
"Niemand van jullie gelooft (echt), totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als hij voor zichzelf wenst."
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

02-07-2013, 15:46
Hudhayfah ibn ul Yamaan (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:
"De mensen hadden de gewoonte om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het goede te vragen. Ik had echter de gewoonte om hem over het kwaad te vragen, uit angst dat het mij zou overkomen. Daarom vroeg ik: "O Boodschapper van Allah, wij bevonden ons in een tijd van onwetendheid (Djaahiliyyah) en kwaad. Vervolgens heeft Allah ons dit goede (de Islam) gebracht. Zal er na dit goede nog enig kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja"
Vervolgens vroeg ik: "Zal er na dat kwaad weer goed komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, maar dit goede zal bevlekt zijn!"
Ik vroeg: "Waar zijn de vlekken dan?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Mensen die iets anders dan mijn sunnah volgen en die een andere leiding dan die van mij als leidraad nemen. Je zult van hen zien wat je zult goedkeuren en ook wat je zult afkeuren."
Ik vroeg: "Zal er na dat goede nog kwaad komen?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Ja, uitnodigers bij de poorten van de Hel. Wie gehoor geeft aan hun uitnodiging zullen zij erin (de Hel) werpen."
Ik zei: "O boodschapper van Allah, beschrijf ze voor ons"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Het zijn mensen uit ons midden, die onze taal spreken."
Ik zij O boodschapper van Allah: "wat draagt u mij op te doen als ik dat mee maak?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: "Klamp je vast aan de Groep (Djamaa'ah) van de moslims en aan hun heerser (imaam)"
Ik zij: Wat als ze geen groep en geen imaam hebben?"
Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Scheid je af van al die groeperingen, ook al zou jij je moeten vastbijten aan een boomstam tot jou dood komt en jij je in die situatie bevindt!"
(Overgeleverd door Bukhari & Muslim)

04-07-2013, 18:33
De grootste zonden zijn:

1. Het toekennen van deelgenoten aan Allah
2. Ongehoorzaam zijn aan de ouders
3. Het doden van een persoon zonder recht
4. En een valse eed afleggen.

In sahih Bukharie staat deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn Al Aas (moge Allah tevreden met hem zijn).

09-11-2014, 16:03
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:
“Voorwaar, de scheiding tussen ons (de gelovigen) en hen (de ongelovigen) is de Salaah (het gebed). Voorwaar, wie het verlaat heeft een Kufr (ongeloof) begaan.”
(Overgeleverd door imaam Ahmad, Tirmidhie, Nasaa'i en ibn Maadjah en is sahieh verklaard door Mohammed Nasiruddin al Albani)