Bekijk volle/desktop versie : Toekomstige bruiden Dit moet je echt lezen.Pagina's : [1] 2

aminaumi
20-12-2012, 17:30


WEDDING NIGHT!!! [True Story]

“After performing Salat Al Maghrib, she put her make-up, wore her beautiful white dress preparing herself for her wedding party, Then she heard the Adhan of ‘Ishaa and she realized that she broke her Wudu she told her mother : “mother, I have to go to make wudu and pray ‘Ishaa”

Her mother was shocked : “Are you crazy?!! Guests are waiting for you, to see you! what about your make -up? It will be all washed away by water!!” then she added:

” I am your mother and I order you not to perform salah now! wallahi if you make wudu now, I will be angry at you”
Her daughter replied :”wallahi I won’t go out from here till I perform my salah! Mother you must know that “There is no obedience to any creature in disobedience to the Creator.”!!

Her mother said:”what would our guests say about you when you’ll show up in your wedding party without make-up?! You won’t be beautiful in their eyes! and They will make fun of you!”

The daughter asked with a smile :”Are you worried because I won’t be beautiful in the eyes of creations? What about my Creator?! I am worried because, if I miss my salah, I won’t be beautiful in His eyes”

She started to make wudu, and all her make-up was washed away, but she didn’t care

Then she began her salah and at the moment she bowed down to make sujud, she didn’t realize that it will be her last one!

Yes! She died while in sujud! What a great ending for a Muslimah who insisted on obeying her Lord! Many people who heard her story were so touched!!

She put Him and His obedience first in her priorities, so He granted her the best ending that any Muslim would have!

She wanted to be closer to Him, so He took her soul in the place where Muslim are the closest to Him! Subhana Allah!

She didn’t care if she would be beautiful in the eyes of creatures so she was beautiful in the eyes of Her Creator!

O Muslim sister, imagine if you are in her place! What will you do? What will you choose : pleasing creations or your Creator?

O dear sister! Do you guarantee that you will live for the next minutes? Hours? Months?!!
No one knows when their hour will come? Or when will they meet angels of death? So are you ready for that moment?

O non-hijabi sister! What do you choose : Pleasing yourself by not wearing Hijab or pleasing your Lord by wearing hijab?

Are you ready to meet Him without Hijab?

And what about you, sister who are “in relationship” or “open relationship”, are you ready to meet your Lord today? Tomorrow?! What do you choose pleasures of this Dunya or pleasures of akhirah?!

May Allah guide us all to what pleases Him and grant everyone who is reading these lines good ending, Ameen.

[told by Shaykh “Abdul Mohsen al Ahmad”, it happened in Abha (the capital of Asir province in Saudi Arabia)]

► Please Share, Like and Tag others. May Allah reward you. ◄

Mvr_Kapsones90
20-12-2012, 18:07
'Maa'sha'Allah, moge de Almachtige ons leiden. Vind dit echt een prachtig verhaal! En wat een sterke imaan bezat deze zuster.

Voorwaar, Allah subhana wa ta'allaa is met zijn dienaren..

aminaumi
20-12-2012, 21:51
Na het uitvoeren van Salat Al Maghrib, Deed ze haar make-up op, droeg haar mooie witte jurk en bereide zich klaar voor haar huwelijksfeest, Toen hoorde ze de Adhan van 'Ishaa en ze besefte dat ze haar Wudu brak zei ze tegen haar moeder:" moeder, Ik moet mijn woedoe doen en 'Ishaa bidden "

Haar moeder was geschrokken: "Ben je gek?! Gasten staan voor u klaar, om je te zien! hoe zit het met je make-up? ! Het zal allemaal worden weggespoeld door het water ", dan voegde ze eraan toe:

"Ik ben je moeder en ik beveel je om niet nu uit de salah uit te voeren! Wallahi als je woedoe nu gaat doen, zal ik boos op je zijn"
Haar dochter antwoordde: "Wallahi ik ga hier niet weg tot ik mijn salah heb gedaan! Moeder je moet weten dat "Er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel in ongehoorzaamheid aan de Schepper."!

Haar moeder zei: "wat zullen onze gasten zeggen over je wanneer ze je zien verschijnen op je huwelijkssfeest zonder make-up! U zult niet mooi in hun ogen! en zij zullen je uitlachen! "

De dochter vroeg met een glimlach: "Maak je je zich zorgen dat ik niet mooi zal zijn in de ogen van de schepsels / creaties? Hoe zit het met mijn Schepper? Ik maak me zorgen, want als ik mijn salah mis, zal ik niet mooi zijn in Zijn ogen "

Ze begon te woedoe te verrichten, en al haar make-up werd weggespoeld, maar dat kon haar niet schelen

Toen begon ze haar salah en op het moment dat ze boog om de sujud te doen, wist ze niet dat het haar laatste zal zijn!

Ja! Ze stierf terwijl in sujud deed! Wat een geweldig einde van een moslima die erop stond om haar Heer te gehoorzamen! Veel mensen die het verhaal hoorden waren zo geraakt!

Ze zette Hem eerst en Hem gehoorzaam als haar prioriteiten, Hij verleende haar het beste einde dat elke moslim zou willen hebben!

Ze wilde dichter bij Hem zijn, zodat Hij haar ziel nam op de plaats waar de moslims zhet dichtst bij Hem zijn! Subhana allah!

Het kon haar niet schelen of ze mooi zou zijn in de ogen van andere, zodat ze mooi was in de ogen van haar Schepper!

O moslim zuster, stel je voor dat je in haar plaats was! Wat ga je doen? Wat kies je: plezieren van de creaties of uw Schepper?

O lieve zuster! Heeft u garantie dat u zal leven voor de komende minuten? Uur? Maanden?!
Niemand weet wanneer hun uur zal komen? Of wanneer ze de engelen des dood zullen ontmoeten Dus bent u klaar voor dat moment?

O niet-hijabi dragende zus! Wat kies je: een lust voor jezelf door het niet dragen van hijab of de zorg voor uw Heer door het dragen van hijaab?

Bent u klaar om Hem te ontmoeten, zonder Hijab?

En hoe zit het met u, zuster die "in relatie" of "open relatie" is, bent u klaar om uw Heer te ontmoeten vandaag? Morgen? Wat kies je genoegens van deze Dunya of genoegens van Akhirah?!

Moge Allah ons allemaal leiden naar wat Hem behaagt en iedereen die dit leest naar het verlenen goed einde, Ameen.

[Verteld door Shaykh 'Abdul Mohsen al Ahmad ", het verhaal gebeurde in Abha (de hoofdstad van de provincie Asir in Saoedi-Arabië)]

► Neem Share, Like en Tag anderen. Moge Allah je belonen.


Dames als er vertaalfouten in zitten hoor ik het graag BarkaAllah ou fiekom

tajawt-an-moh
20-12-2012, 23:52
Subhanallah wat een prachtverhaal

belgie1987
20-12-2012, 23:58


waarom niet in nederlandse geschreven want engels begrijp ik niet

lama22
21-12-2012, 00:01
wat een mooi verhaal

manarretje
21-12-2012, 00:04
masha'allah prachtig verhaal, weet zeker dat dit verhaal mensen aan het denken gaat zetten incha'allah

Invent-
21-12-2012, 00:16
Een heel aangrijpend verhaal, first things first! Helaas vergeten wij vaak de belangrijkste denken terwijl wij bezig zijn met leuke wereldse zaken...enkel om de wensen van anderen te behartigen. Thanks for sharing! x

aminaumi
21-12-2012, 00:21
Ik zal mijn best doen om het zo goed mogelijk te vertalen
Citaat door belgie1987:
waarom niet in nederlandse geschreven want engels begrijp ik niet

flowerandcakes
21-12-2012, 00:25
inderdaad jammer dat mensen er niet op reageren, maar inscha allah zal het ze wel aan het denken zetten.

Helaas hebben vele bruidjes een valse start van hun huwelijk, een paar maanden of jaartjes later vragen ze zich af waarom ze zo ongelukkig zijn?

belgie1987
21-12-2012, 00:27
graag aub zuster dank je alvast

Monroe.
21-12-2012, 00:27
MashaaAllah!

aminaumi
21-12-2012, 00:47Citaat door belgie1987:
waarom niet in nederlandse geschreven want engels begrijp ik niet
IsnhaAllah is het zo duidelijker.

"Na het uitvoeren van Salat Al Maghrib, Deed ze haar make-up op, droeg haar mooie witte jurk en bereide zich klaar voor haar huwelijksfeest, Toen hoorde ze de Adhan van 'Ishaa en ze besefte dat ze haar Wudu brak zei ze tegen haar moeder:" moeder, Ik moet mijn woedoe doen en 'Ishaa bidden "

Haar moeder was geschrokken: "Ben je gek?! Gasten staan voor u klaar, om je te zien! hoe zit het met je make-up? ! Het zal allemaal worden weggespoeld door het water ", dan voegde ze eraan toe:

"Ik ben je moeder en ik beveel je om niet nu uit de salah uit te voeren! Wallahi als je woedoe nu gaat doen, zal ik boos op je zijn"
Haar dochter antwoordde: "Wallahi ik ga hier niet weg tot ik mijn salah heb gedaan! Moeder je moet weten dat "Er is geen gehoorzaamheid aan een schepsel in ongehoorzaamheid aan de Schepper."!

Haar moeder zei: "wat zullen onze gasten zeggen over je wanneer ze je zien verschijnen op je huwelijkssfeest zonder make-up! U zult niet mooi in hun ogen! en zij zullen je uitlachen! "

De dochter vroeg met een glimlach: "Maak je je zich zorgen dat ik niet mooi zal zijn in de ogen van de schepsels / creaties? Hoe zit het met mijn Schepper? Ik maak me zorgen, want als ik mijn salah mis, zal ik niet mooi zijn in Zijn ogen "

Ze begon te woedoe te verrichten, en al haar make-up werd weggespoeld, maar dat kon haar niet schelen

Toen begon ze haar salah en op het moment dat ze boog om de sujud te doen, wist ze niet dat het haar laatste zal zijn!

Ja! Ze stierf terwijl in sujud deed! Wat een geweldig einde van een moslima die erop stond om haar Heer te gehoorzamen! Veel mensen die het verhaal hoorden waren zo geraakt!

Ze zette Hem eerst en Hem gehoorzaam als haar prioriteiten, Hij verleende haar het beste einde dat elke moslim zou willen hebben!

Ze wilde dichter bij Hem zijn, zodat Hij haar ziel nam op de plaats waar de moslims zhet dichtst bij Hem zijn! Subhana allah!

Het kon haar niet schelen of ze mooi zou zijn in de ogen van andere, zodat ze mooi was in de ogen van haar Schepper!

O moslim zuster, stel je voor dat je in haar plaats was! Wat ga je doen? Wat kies je: plezieren van de creaties of uw Schepper?

O lieve zuster! Heeft u garantie dat u zal leven voor de komende minuten? Uur? Maanden?!
Niemand weet wanneer hun uur zal komen? Of wanneer ze de engelen des dood zullen ontmoeten Dus bent u klaar voor dat moment?

O niet-hijabi dragende zus! Wat kies je: een lust voor jezelf door het niet dragen van hijab of de zorg voor uw Heer door het dragen van hijaab?

Bent u klaar om Hem te ontmoeten, zonder Hijab?

En hoe zit het met u, zuster die "in relatie" of "open relatie" is, bent u klaar om uw Heer te ontmoeten vandaag? Morgen? Wat kies je genoegens van deze Dunya of genoegens van Akhirah?!

Moge Allah ons allemaal leiden naar wat Hem behaagt en iedereen die dit leest naar het verlenen goed einde, Ameen.

[Verteld door Shaykh 'Abdul Mohsen al Ahmad ", het verhaal gebeurde in Abha (de hoofdstad van de provincie Asir in Saoedi-Arabië)]

► Neem Share, Like en Tag anderen. Moge Allah je belonen.


Dames als er vertaalfouten in zitten hoor ik het graag BarkaAllah ou fiekom

aminaumi
21-12-2012, 00:53
Dit verhaal doet echt nadenken over het leven. we weten dat de dood bij het leven hoort maar staan er niet zo meer bij stil. Ik hoop inshaAllah dat ik de kans krijg om me meer te verdiepen en dien en salat want dit verhaal raakt me echt. Deze meisje is echt een voorbeeld MashaAllah wat een vastberadenheid.

belgie1987
22-12-2012, 00:27
zeker moooie verhaal en sterke meid wij zullen zeker nie zo denken als haar en meer aan onze mack up en mense soubhanallah echt mooie verhaal waar je bij stilstaat een verhaal die ons laat denken en weten dat bidden zeker goe is voor ons dank u zuster voor het vertalen en de moeite barakalahoufiek

Pagina's : [1] 2