Bekijk volle/desktop versie : Amina (een verhaal alleen voor de zusters).Pagina's : [1] 2

24-01-2003, 18:26
lees het verhaal van een moslimzuster en denk hier goed over na.......................het geschenk dat wij moslims hebben gekregen en hier vaak niet bewust van zijn totdat het te laat is.In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

De titel van dit verhaal is Amina

Ik zit vandaag tussen je vingers, inktgedrukt op een paar regeltjes. Om jou mijn verhaal te vertellen. Omdat je een vrouw bent vertel ik je deze. Waarschijnlijk zullen de mannen wat ik jou te vertellen heb niet begrijpen, maar jij zult mij wel begrijpen.

Mijn vader is hier vanuit Marokko 30 jaar geleden komen te belanden, ik ben geboren en heb mijn jeugdjaren in Amsterdam doorgebracht, Amsterdam de stad van je dromen. Ik ben nu 20 jaar oud, ik weet niet hoe de eerste 10 jaar van mijn jeugd beëindigd zijn, En toen verdwenen de 10 jaren van de puberteit in een oogflits weg.

Het ongeluk die ik heb begaan heeft mijn wakker gemaakt, toen het ongeluk mij wakker gemaakt heeft, wou ik alle vrouwelijke wezens om mij heen wakker schudden. Ik wou tegen iedereen vertellen wat het leven eenmaal inhield.

Lieve zus, mijn woorden richting jou zijn woorden van een meisje die dit leven zal verlaten. Een paar woordjes van iemand die van een ogenblik naar de andere op de dood wacht. O wat was ik misleidt door alles, zelfs mijn naam Amina, wist ik niet eens wat het zou betekenen.

Mijn mooie gezicht was een misleiding voor alle blikken, ik zat uren achter de spiegel. Ik paste soms verschillende jurken en kleding aan. Als het om mijn haar gaat dan hoort bij iedere kleur van mijn kleding een kapsel en een haarkleur.

Ik zorgde goed voor mijn uiterlijk, maar ik heb mezelf nooit de vraag gesteld voor wie ik al deze versieringen doe. Waarom maak ik mezelf zo mooi, doe ik dit om de blikken van de jongens naar me toe te trekken. Ik voelde me niet gemakkelijk wanneer de jongens naar me keken doch ik mijn kleding en schepping mooi vond, wanneer ik zag dat de jongens lang naar me keken,

Het zijn maar een paar ogenblikjes wanneer er een andere mooiere meisje langsloopt en de ogen van die jongens steelt.

En dan stel ik me de vraag: Zijn wij vrouwen hierom geschapen?

Een machine, of beter gezegd een amusementsvoorwerp of een museum of een Tv-beeld waarbij de cosmeticawereld ons op de buis tentoonstelt met versieringen, versierd met verschillende make-up en andere chemische schoonheidsmiddelen, die het gezicht vandaag opmaken, en morgen de schoonheid laten verdwijnen.


Zijn wij vrouwen geschapen om als magneet te dienen voor het oog, op kranten en tijdschriften??!!

Vroeger was alleen het gezicht van de vrouw genoeg om aandacht te trekken, maar vandaag trekt het mooie gezicht van de vrouw de klant niet meer, zelfs de naakte vrouw die afgebeeld is op een poster treft de ogen van de klant niet meer. Er zal een periode komen waarbij baby’s naakt gefotografeerd worden op een seksuele wijze afgebeeld op de voorpagina’s van kranten en tijdschriften. De seksuele gekten zijn eenmaal grensloos.


Tractoren, vrachtwagenwielen…etc, worden niet op de markt getoond zonder een vrouw die ernaast afgebeeld is. Bij iedere reclamefolder zie je hetzelfde.Ik begrijp niet wat de relatie is tussen een tractor en een vrouw.

Het gezonde verstand zou een boer of anders gezegd een kist tomaten naast die tractor zetten. Maar het is de tijd van Monika lewinsky, de tijd van de seksuele decadentie.

24-01-2003, 18:27


Het slachtoffer?! Geloof me, geloof me lieve zus, het slachtoffer zijn jij en ik.

Het slachtoffer is de vrouw, ik kijk om me heen, en zie verschillende soorten mensen, lange-, korte-, zwarte-, blanke mensen. Zelfs de kleur van de ogen is anders.

Het lichaamsvorm is anders, het grappige is dat zelfs de schoenmaten anders zijn, Wanneer de lichamen verschillen, verschillen de hersenen. Het gedrag en manier van denken zijn anders van persoon tot persoon. Deze is zondig en de andere is goed. Deze is niet te vertrouwen, en de andere is een aardig.

Ik kijk naar mensen om me heen, ieder van hun leidt aan een bepaalde probleem, als je je probleem aan je vriendin kwijt wilt zegt ze tegen jou, kom maar ik deel mijn problemen en gevoelens met jou dan huilen we samen.

Ik sta altijd stil, hopeloos en stel mezelf de vraag: behoort de mensheid vandaag tot de mensheid die we althans bedoelen?

Ik vertrek in de vroege morgen, maak een wedstrijd met bussen en treinen. Totdat ik in de late avond thuis kom, dan ben ik ben maar een stuk vermoeiende persoon die naar een nest zoekt, als het maar een nest is ook al is het zonder kussen, alleen maar om te slapen.

Ik was een ijdel persoon als het ging om mijn schoonheid, de jongens op mijn school vochten om mijn vriendschap, de ene proefperiode na de andere proefperiode, ik had het record behaald van 20 liefdesverhalen, doch ze waren immers allen tot mislukking verdoemd. Ik was in het begin een eerlijk persoon, maar toen werd ik verzekerd dat de jongens en de meisjes in alles eerlijk kunnen zijn. Behalve echter als het om amoureuze zaken gaat, ik was er zeker van dat de weg van de Haram (verboden) alleen maar gevolgd kan worden door de Haram (verboden) en zal nooit beginnen alleen met het haram en zal beëindigen met het haram.

En hier ben ik vandaag, probeer ik de zonden en de schande van overspel die aan mijn hangen te wassen, voordat ik naar mijn schepper reis. De ziekte (Aids) waar ik nu aan lijd is niet een straf die genoeg is voor me, in dit leven. Hoe was ik toch hopeloos en afgedwaald !!

Ik ben er van overtuigd, dat de man niet zonder de vrouw kan en de vrouw zal ook niet zonder man kunnen leven. Zonder onze voorvader Adam, zou ons moeder Eva haar geluk niet hebben gevonden. En zonder Eva zou Adam zijn geluk niet gevonden hebben.

De vraag is of de man en vrouw gelijk aan elkaar zijn!?.

Ik kijk naar de schepping van de man en zie dat hij haren onder zijn neus heeft (de snor), en dat zijn schepping sterker in elkaar zit dan die van de vrouw, gespierd en goed gebouwd. Hij kan de zwaardere arbeid verrichten, wanneer mijn auto of mijn woning in brand staat, schreeuw ik om hulp, en ik zag de manen mij probeerden te redden.

Ik werp een blik naar mijn schepping en een blik naar de schepping van de man, en zeg Soebhana Allah (Volmaakt is Allah “uitdrukking van verbazing en bewondering&rdquo. En Allah spreekt alleen de waarheid uit: “En de man en de vrouw zijn niet aan elkaar gelijk”

Ik werp een blik naar mijn lichaam en zie dat ik twee borsten heb, waar telkenmale nieuwe melk wordt gefabriceerd (aangemaakt). Terwijl ik ze al jaren en jaren draag, ik heb nooit het gevoel gehad dat ze niet goed liggen of dat ze zwaar zijn. Integendeel zonder dat was ik een vreemdeling binnen de vrouwenwereld. En ook niet geliefd in de mannenwereld. Ze maken mijn lichaam nog mooier en zaaien een vrouwelijke tint aan mijn lichaam. Ik weet niet waarom ze aan mijn borst hangen, vlakbij mijn hart.

24-01-2003, 18:37
Ik weet dat de betekenis van liefde, zachtheid en aardigheid in het hart en de borst zich bevindt. O mijn god, wanneer ik een kind zie spelen, branden mijn ogen van tranen. Een geschenk die voor me verboden is geworden.

Ik kijk naar mijn moeder en zeg: “de vrouw is iets waardevols!!” Zij is de moeder….. Het probleem van de moeders tegenwoordig, is dat ze de betekenis niet kennen van het moederschap. Ook als ze kinderen krijgen, zetten ze hen in de vroege morgen in de kinderopvang en komen ze in de late avond ophalen.

Ik werp een blik in de richting van de dierenwereld, en heb daar gevonden dat dieren moederschap beter begrijpen dan de mens dat begrijpt, de kat miauwt om haar kindjes, de hond blaft om haar puggy’s, en de kameel huilt om zijn kindjes, als je één van haar kindjes afpakt. Ik keek naar de duif, ik heb gemerkt dat ze weken op haar eieren broedt, ze geeft ze warmte en moederlijke liefde, geduld heeft ze tijdens het broeden, tot haar eieren eruit komen. Wanneer de kuikens uitkomen voedt de duif haar kuikens middels haar bek, toen begreep ik dat deze dier een boodschap kreeg die hij goed heeft vervuld. En wanneer ik haar kuikens met mijn vingers probeer aan te raken, valt ze mij met haar bek aan. Zij heeft alles voor haar kuikens verzorgd, liefde, zachtheid, voeding, zelf verdediging jegens de vijanden.

Toen keerde ik terug naar mezelf, en stelde weer de vraag: behoort de mensheid tegenwoordig tot de mensheid die wij bedoelen?

De man is een mens, en ik ben ook een mens, ik verschil van hem zelfs in de manier waarop mijn naam geschreven wordt. In de grammatica ben Ik vrouwelijk en hij mannelijk. Wij zijn wel uit één soort geschapen, Hij behoort niet tot de diersoort giraffen en ik niet tot de vogels. Wij behoren beiden tot de mensheid. Mijn moeder is Eva, geschapen uit mijn Vader Adam.
Allah Soebhanahoe wa ta’ala zegt in de Qor-aan: “O. mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie” (An nisa:1; blz 96 uit de Edel Qor-aan).

Ik werp een blik naar mijn lichaam, en zie dat mijn lichaam mooier wordt door mijn zachtheid, en kijk naar de man en zie dat hij mooier wordt door zijn mannelijke natuur. Ik verbaas me naar mensen die het onmogelijke vragen, een man wil naar een vrouw veranderd worden, en een vrouw wil een man worden. Deze vergelijking is gelijk aan de Sahara die niet in zee veranderd kan worden, en sneeuw niet in hout.

Ik kijk weer naar mijn schepping, die geschonken is aan mij door de Heer der werelden. En stel mezelf de vraag, voor wie is dit allemaal?. Is het voor iedere mannelijke wezen die op straat loopt of voor een man die de vader wordt van mijn kinderen, waar we de betekenis van liefde kunnen begrijpen. We krijgen Mohammed en Naoual en Esma. Het is allemaal voor een man die met mij mijn kinderen wil opvoeden. Ik hoor in de verte een stem die zegt: “je hebt te veel kinderen, neem genoegen aan één of twee kinderen als je veel kinderen wilt”.

Als mijn moeder deze woorden hoorde, zou ik op dit moment niet bestaan, en de andere drie broertjes van mij ook niet. Is het beter om in een huis vol kinderen opgevoed te worden, waarbij je andere broertjes en zusjes die bij jou leeftijdscategorie passen kunt spelen, lachen en huilen….of alleen eenzaam met jezelf spelen.

Degene die tegen de vrouw zegt, “neem één kind “, is onrechtvaardig voor haar.

24-01-2003, 18:42
Ik hoor een beledigend stem horen zeggen, Amina! “Heb je nooit aan werk gedacht?”

Ik zat op een stoel midden in ons woonkamer en keek naar mijn moeder, terwijl ze het huishouden deed. Ik concludeerde dat het fundamentele werk van de vrouw is het opvoeden van de kinderen en het goed verzorgen van de interne zaken binnen de islamitische liefdevolle nest. De moeder is tevens een school voor de kinderen, tevens is de moeder een psychiater die een grote rol speelt binnen de psychische opvoeding van het kind. De moeder is tevens een verpleegster, er is een verschil tussen een medicijn nemen van de hand van je moeder en dezelfde medicament nemen van een verpleegster.

Geloof me, het fundamentele werk van de vrouw is het voorbereiden van de toekomstige leden van de maatschappij. En jammer genoeg horen wij de laatste tijden een paar geruchten die ons delen dat dit een onderdrukking is voor de vrouw.

Waar ik van overtuigd ben is wanneer de moeder haar nest en haar vogels (kinderen) verlaat, zoekend naar geld op ieder middel die ze maar kan bedenken, zelfs door middel van haar kuisheid. Hierdoor zullen de gezinnen en maatschappijen bederft worden door immoreel gedrag van de “mensheid”. Het morele gedrag van de kinderen zal ook verderven door het gedrag van de moeder.Kijk naar de kinderen, die geen liefde meer hebben voor hun moeders, gooi een blik naar de samenstelling van de gezinnen die uit elkaar vallen, waarbij partners rust en liefde niet meer kunnen proeven.

Wanneer de natuurlijke schepping van de vrouw afgedwaald is uit het gezonde gedrag van de vrouw, zal de samenstelling van de samenleving een metamorfose ondergaan. We zien een duidelijk zichtbare verbazingwekend wetenschappelijke ontwikkeling, maar we merken ook een morele verbazingwekend achterstand.

Ik wil hiermee zeggen dat wij te maken hebben in de dagelijkse leven, dat er sprake is van een grote ontwikkeling op wetenschappelijk en technologisch terrein, doch parallel hieraan nemen wij waar dat er sprake is van immoreel gedrag. De waarden en normen zijn jammer genoeg aan erosie ondergaan.

Tussen de harde en boze stemmen, hoor ik de stem van mijn vriendin Faatin, waarbij zij boos tegen me zegt: “ Hoe kun je accepteren dat er geen noodzaak is binnen de vrouwelijke samenleving naar het werk van de vrouw?”

Ik gaf een antwoord na een lange stilte, het werk van de vrouw binnen de onderwijs, geneeskunde…etc, daar is niks mis mee. Er is geen tegenstelling tussen dat en de natuurlijke schepping van de vrouw. En zij legt daarbij een verantwoording jegens haar zusters. Als ze genoodzaakt is om te werken, zal ze daarmee haar Heer tevreden stellen. Geloof me Faatin, als de vrouw handelt zoals de man, en voedt haar eigen op die manier op. Zal ze altijd blijven handelen als een man.

En dat is ook wat gebeurt is voor onze buurvrouw die haar man en 4 kinderen verliet. Ze is gevlucht en met een andere man ervandoor gegaan, zij liet haar man alleen die niet eens weet hoe hij zijn eten moet koken.

Vergeet niet die vriendin van jou die verslaafd was aan drank, door de verschillende relaties die ze had en daardoor haar hersens verloor. En hier zit ik naast je, de laatste slachtoffer. Faatin onderbreekt Amina met een zachte stem: “Denk je niet aan een huwelijk?” Ze antwoordde met tranen in haar ogen en zei hoe kan ik nu aan een huwelijk beginnen na het afronden van verschillende gevechten, op zoek naar een echtgenoot die ook tientallen gevechten heeft meegemaakt, zoekend naar de geschikte gewenste partner.

We moeten eerst een liefdesverhaal van onze relatie maken, en elkaar een paar jaar uitproberen en daarna kunnen we in het huwelijksbootje stappen.
Als ik al deze periodes moet afleggen, hoe moet ik de eerlijke man afscheiden van de niet eerlijke man.
Heb je nagedacht of het in de islam toegestaan is?

Amina antwoordde: nee daar heb ik niet over nagedacht, maar ik denk dat het niet toegestaan is, bij ons niet en bij de joden en de christenen niet, zelfs andere religies die niet afkomstig zijn van god zoals het boedisme en de Hindoeïsme. Zelfs bij deze aardse religies is overspel tot verboden verklaard, laat staan dan de islam, christendom en andere hemelse godsdiensten.

Hoe kunnen we overspel toestaan?
Hoe kan iemand een kind ter wereld brengen zonder vader?

Hoe kan een kind die op de wereld gebracht worden, en wanneer hij naar zijn vader roept, hij zijn wettige vader niet kan vinden. Hoe kunnen we accepteren dat het eerste cadeau die aan het kind geschonken wordt: glimlach, je bent een onwettige kind!

Wat is dan de oplossing in jou oog, He filosoof van de 21ste eeuw, waarom verklaren mensen oorlog tegen hun schepper? Hij geeft ze zuurstof, eten, hersenen, gezondheid…etc, maar ze verloochenen Zijn boeken en Zijn boodschappers die Hij SWT gezonden heeft tot de mensheid.

Hij heeft voor ze poëzie, grammatica..etc geschapen, en ze proberen hem daarmee aan te vallen door “Hem alleen te aanbidden en Hem alleen om hulp te vragen” niet te accepteren. Mijn probleem en die van jou beste vriendin, is dat wij nog nooit de woorden van onze schepper hebben gehoord of gelezen. Hij heeft ons geschapen, dus zal Hij beter weten hoe wij in dit leven ons moeten gedragen en hoe wij moeten leven.

Een computerspecialist weet hoe een PC functioneert, en het zou dom zijn als men een PC naar een schoenenmaker zou brengen om een defecte kaart te verwisselen. Maar degene die de Pc gemaakt heeft weet alles van wat hij gemaakt heeft.

Toen de djinn Qor-aan hoorden zeiden ze: “Voorwaar, Wij hebben een verbazingwekkende Qor-aan gehoord”

De dijnn waren verbaasd over de Qor-aan wat moet Faatin of Amina hierop zeggen. wel ik keek niet eens om naar de Qor-aan niet eens naar de manier waarop de Qor-aan bedrukt is. Maar nu Alhamdoelilah (alle lof zij Allah), ik hou maar niet op van het doorbladeren en lezen van de mooie bladzijdes van dit mooie boek. Ik heb de waarheid gevonden en de betekenis van dit leven begrepen.

Dit leven die velen geslikt heeft, alle grootheden, is het niet genoeg om te weten dat het leven lenin, sokratos en een paar jaren geleden Diana geslikt heeft.

Het leven zal mij en jou ooit ook slikken. Sommige afgedwaalden zeggen dat ze in de drukte van de dag des Oordeels een uitgang zullen vinden. Daarop geeft Allah SWT een antwoord en zegt in de Qor-aan: “Voorzeker, Hij heeft hun aantal het beste berekent en Hij heeft hun aantal nauwkeurig vastgesteld, ieder van hen zal op de dag der Opstanding alleen voor hem komen”

Geloof me, alle mooie juwelen zullen verdwijnen, ze zijn eenmaal afkomstig uit klei. Maar de juwelen en geschenken die Allah geeft blijven eeuwig bestaan, omdat het van Allah afkomstig is.

En omdat jij een filosoof was, geef ik jou een antwoord die uit de mond van filosofen afkomstig is, Kamp de Duitse filosoof degene die de theorie van het bestaan heeft uitgebracht, zegt:” dit leven is een theater, het eerste doel hiervan is het leven, en het tweede doel is wat na dit leven zal komen”

In de toneel des leven is te zien dat er een rechtvaardige en de onrechtvaardige te vinden zijn. er moet natuurlijk ook een scène zijn waar de rechtvaardigde zijn recht krijgt van de onrechtvaardige. Het gebeurd tijdens deze scène niet maar een andere scène is wel dichterbij.

Geloof me, wanneer ik tot de dag van vandaag zie dat mensen sterven, en wij behoren tot die stervelingen, begreep ik dat ze op een andere dag zullen opstaan van hun graven. Ik vraag me af waarom mensen bij de woorden van Allah blijven waarbij Hij SWT zegt in de Qor-aan : “Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden”
Zoals de pauw, zijn uiterlijk is mooi maar wanneer je zijn veren plukt zie je niks meer aan hem, alleen maar mooie woorden.

Journalisten, schrijvers, koningen, dichters, mensen klappen voor hen maar een gematigde arme persoon die de weg van Allah volgt is dichter bij Allah dan hen. Ook als ze hem beledigen en minachten, maar hij gelooft in de Heerser van de dag des Oordeels.

Amina barst in tranen uit, terwijl ze afscheid neemt van ieder die deze woorden leest, en zegt een paar woorden die gemengd zijn met warme tranen voor ieder vrouw, hetzij een Moslima of niet, mij als voorbeeld neemt, en berouw doet en terugkeert naar de weg van Allah.

Er is bij God geen andere weg dan de weg die naar Hem toe lijdt.

Moge allah ons vergeven voor onze zonden en ons belonen voor al onze goede daden en moge HIJ ons lijden tot siraat elmostaqiem..


amieeeeeeeen ya rabbi l3alamienmaghrabiaa

26-01-2003, 21:07


"De vraag is of de man en vrouw gelijk aan elkaar zijn!?. "(maghrabiaa)
Als jij vind dat je niet op gelijke voet staat met de man, vind je dat maar. maar ik ga zeker niet onderdoen voor een man. Fysiek zijn ze zeker sterker, maar meer dan dat niet hoor. ik denk dat de vrouw mentaal zelfs sterker is.

ik vind dat we niet het slachtoffer moeten spelen, we leven in het Westen in het jaar 2003 en krijgen zoveel kansen aangeboden. We zouden ze dan ook moeten grijpen. ik voel mij ook geen seksobject, ik geef wel toe dat als je naar de tv kijkt veel word geseksualiseerd. Maar ik voel mij als ik op straat loop als vrouw gerespecteerd. Dat kan ik niet zegggen over Marokko of de marokkaanse wijken; daar word je voortdurend lastiggevallen. En dat stoort mij verschrikkelijk.

27-01-2003, 18:27
Salaam
Ten eerst ewil ik zgegend at het verhaal niet door mij is geschreven..............het is een artikel dat stond in Wij moslims............

Prima,.............je mag een eigen mening hebben...........maar het gaat om de feiten; in de islam sta je gelijk te voet als de man op vele zaken, maar op vele zaken weer niet.

Je kunt dit natuurlijk om je eigen manier interpreteren.........ik zeg niet dat jou man jou onrecht mag aandoen!Nee in tegendeel! Alleen in de islam heeft de man nou eenmaal meer rechten dan de vrouw en allah swt wa ta3ala heeft dit niet zomaar gedaan......achter elk woord in de koran en hadieth zit in een reden; sla de boeken er maar nog eens op na.

Wat betreft het lust object............zeg ik dat we voor slachtoffer moeten spelen???Ik weet niet of jij de juiste kern van dit verhaal er uit hebt gehaald.

Je zegt zelf 'ik geef wel toe dat als je naar de tv kijkt veel word geseksualiseerd.'

Media is ALLES hedendaags!!!!!!! Wake up girl!

Daarna zeg je zelf ook nog: 'in marokko en in sommige marokkaanse wijken wordt je erg lastiggevallen'; worden vrouwen daar dan niet als lustobject gezien????Ik weet niet of je hijaab draagt; maar zoals ik al zei elk element uit de koran ;daar zit iets achter.....denk daar maar eens over na.


Ik zal je nogmaals de kern van het verhaal uitleggen in eigen woorden........


Het verhaal wil je duidelijk laten maken dat 'doenja'(wereld) niets betekent!!!!!!
Hier zijn jammer genoeg de meesten onder ons niet bewust van................ze leven lekker hun leventje en ze zien maar waar ze belanden.............dit meisje....amina..........deed niets aan geloof; ze maakte zich altijd mooi voordat ze naar buiten ging........
(Ik zeg niet dat je er onverzorgd uit moet zien, maar besteed niet meer aan je uiterlijk dan nodig is!)

strakke kleding......etc......

Doenja was alles voor haar..........ze was er niet van bewust dat dit leventje niets voorstelde!
Niets!nada!nothing!!!!!!!

Hier werd zij pas bewust toen zij de ziekte kreeg; raar is dat he???
DAt men Allah pas gedenkt is slechte tijden....waarom niet in goede tijden????soebhana allah...............

29-01-2003, 01:13
ik vind dat ik op alle vlakken op gelijke voet sta, behalve het fysieke natuurlijk. maar voor de rest ben ik even veel waard en dat op alle vlakken. er wordt ons al vaak genoeg gezegd dat wij dom zijn en dat we ons met bepaalde dingen niet moeten bezighoude. dit is wat mannen zeggen om de vrouw klein, dom en vooral gehoorzaam te houden.

30-01-2003, 01:16
en welke rechten zouden zij volgens jou meer hebben?

30-01-2003, 17:37
Als ik jou de rechten noem.................zou je het met me eens zijn??????????????wat jou betreft; kadiga............ook al kom ik met feiten; je hebt zoals ik al eerder zei een selectief verstand.........je wilt weten en horen wat je wilt weten en horen...............dit sla je op en de rest blijft ergens rondzweven...........


ik heb nu geen tijd..........maar ik zal binnenkort komen met het antwoord op jou vraag (plus bewijs)

Ondanks je selectief verstand'; ik zal altijd de moeite blijven doen.................. beter wetend dan onwetend zeg ik altijd

30-01-2003, 18:06
zeg, dat neem ik wel op als een grove belediging. Ik heb wel geen selectief geheugen. ik ben gewoon kritisch, en dat vind ik geen slechte eigenschap hoor. Ik vind het beter dat je denkt over bepaalde belangrijke dingen dan gewoon aan te nemen wat anderen erover zeggen. dus eigenlijk gewoon een beetje verstandig zijn. als jij dat een ' selectief geheugen' wilt noemen, doe je maar. ik weet wel beter!

30-01-2003, 18:21

Citaat:
Origineel gepost door Kadiga
zeg, dat neem ik wel op als een grove belediging. Ik heb wel geen selectief geheugen. ik ben gewoon kritisch, en dat vind ik geen slechte eigenschap hoor. Ik vind het beter dat je denkt over bepaalde belangrijke dingen dan gewoon aan te nemen wat anderen erover zeggen. dus eigenlijk gewoon een beetje verstandig zijn. als jij dat een ' selectief geheugen' wilt noemen, doe je maar. ik weet wel beter!
HMMMMMM...BELEDIGING.............................

NO..........NOPPES..........NADA.................. ..IK VIND HET GEEN BELEDIGING.........IEMAND DIE DE KORAN EEN VEROUDERD BOEK VIND.....................IS SELECTIEF BEZIG...............

WAAROM AANVAARD JE NIET DE HELE KORAN EN SOENA???
DIT IS JOU TAAK ALS MOSLIM KADIGA.................NATUURLIJK HEBBEN WIJ ELHAMDOELILAH EEN VERSTAND GEGEVEN............MAAR DENK JE DTA ALLAH SOEBHANA WA TA3ALA JE DEZE HEEFT GEGEVEN OM JE 'DIEN'TE VERLOOCHENEN????????

OF TE WEL....AF TE KRAKEN????


I DON'T THINK SO

31-01-2003, 11:03
ik ben geen meisje, maar ik heb dit tcoh doorgelezen, ik heb echt medelijden met het moslima/marokkaanse meisje hier in de westerse wereld.

je levensverhaal is echt ontroerend, maar ik begrijp niet van onze meiden dat ze het niet lezen en verwerken en er gebruik van maken, ze laten zich misleiden door hun naiviteit.....ze laten zich misleiden omdat ze het zelf willen dus eigenlijk is misleiden de verkeerde term...je doet het vrijwillig, niemand dwingt je...je weet wat goed is voor je( de opvoeding van uit je huis)....achetraf als neimand ej aandacht meer geeft, omdat je te makkelijk overweg ging...en geenprioriteiten in je leven stelde,.... krijg je niet s een meer aandacht van ej vriendinnen want die willen ook niet zo eenlaag reputatie als jou scoren....je bent met wie je omgaat zeggen ze weleens!!!...

vertrwou op je ouders meid, wees ze gehoorzaam, ze weten wat goed is voor hun kind....het is een evrantwoordelijkheid voor hun, tot zijn grens...en dan sta je er alleen voor!!.....we maken daar misbruik van..want als ej onder het gezag van je ouders valt , luister je niet en doe je alles stiekem...maar als ze je eenmaal loslaten weet ej neit meer wat jou richting is!!! je het alle verprutst maar ej staat er wel alleen voor!!! ieder zijn eigen wil en geest!! dus laat ej door niemand misleiden...het is jouw leven en jij bepaalt ej lot!! zo moet men denken dan ben je nergens afhankelijk van.

31-01-2003, 14:29Citaat:
Origineel gepost door NadorPrins
ik ben geen meisje, maar ik heb dit tcoh doorgelezen, ik heb echt medelijden met het moslima/marokkaanse meisje hier in de westerse wereld.

je levensverhaal is echt ontroerend, maar ik begrijp niet van onze meiden dat ze het niet lezen en verwerken en er gebruik van maken, ze laten zich misleiden door hun naiviteit.....ze laten zich misleiden omdat ze het zelf willen dus eigenlijk is misleiden de verkeerde term...je doet het vrijwillig, niemand dwingt je...je weet wat goed is voor je( de opvoeding van uit je huis)....achetraf als neimand ej aandacht meer geeft, omdat je te makkelijk overweg ging...en geenprioriteiten in je leven stelde,.... krijg je niet s een meer aandacht van ej vriendinnen want die willen ook niet zo eenlaag reputatie als jou scoren....je bent met wie je omgaat zeggen ze weleens!!!...

vertrwou op je ouders meid, wees ze gehoorzaam, ze weten wat goed is voor hun kind....het is een evrantwoordelijkheid voor hun, tot zijn grens...en dan sta je er alleen voor!!.....we maken daar misbruik van..want als ej onder het gezag van je ouders valt , luister je niet en doe je alles stiekem...maar als ze je eenmaal loslaten weet ej neit meer wat jou richting is!!! je het alle verprutst maar ej staat er wel alleen voor!!! ieder zijn eigen wil en geest!! dus laat ej door niemand misleiden...het is jouw leven en jij bepaalt ej lot!! zo moet men denken dan ben je nergens afhankelijk van.
goed verwoord!

masa allah!

31-01-2003, 14:36

Citaat:
Origineel gepost door Kadiga
"De vraag is of de man en vrouw gelijk aan elkaar zijn!?. "(maghrabiaa)
Als jij vind dat je niet op gelijke voet staat met de man, vind je dat maar. maar ik ga zeker niet onderdoen voor een man. Fysiek zijn ze zeker sterker, maar meer dan dat niet hoor. ik denk dat de vrouw mentaal zelfs sterker is.

ik vind dat we niet het slachtoffer moeten spelen, we leven in het Westen in het jaar 2003 en krijgen zoveel kansen aangeboden. We zouden ze dan ook moeten grijpen. ik voel mij ook geen seksobject, ik geef wel toe dat als je naar de tv kijkt veel word geseksualiseerd. Maar ik voel mij als ik op straat loop als vrouw gerespecteerd. Dat kan ik niet zegggen over Marokko of de marokkaanse wijken; daar word je voortdurend lastiggevallen. En dat stoort mij verschrikkelijk.
soerat al- bakara (228-229)

Zij (mannen en vrouwen) hebben recht op hetzelfde als waartoe zij in redelijkheid verplicht zijn, maar de mannen hebben een postie boven haar.God is machtigeen wijs.

Dit stuk gaat over het huwelijk......
Dit is slechts 1 voorbeeld uit de koran..................

03-02-2003, 22:53
Selaam eilekoum iedereen.

DAt men Allah pas gedenkt is slechte tijden....waarom niet in goede tijden????soebhana allah...............


Beter kon je het niet zeggen. Pas als men ziet dat een dierbare persoon van hun aan het lijden is. Dan pas gaat men wat aan hun geloof doen. (En hiermee bedoel ik niet iedereen,maar ik heb het hierover mensen die ik ken.) Ik zeg je eerlijk sinds de dood van een dierbare persoon van mij,ben ik me meer steeds meer gaan verdiepen in de Islam.

groetjes AminA

Pagina's : [1] 2