Bekijk volle/desktop versie : Leren biddenPagina's : 1 [2]

01-12-2008, 21:55

Citaat door mouzeh:
er zijn vast zat mensen die hier baat bij zullen hebben ,laten we uppen dusupp

01-12-2008, 22:17Citaat door rifia_87:
uppmeid

01-12-2008, 22:23

Citaat door Doortje:
Deze topic is uit 2002hahahaha, wollahilaaa zie het nu pas.
Hoe komt ze daar in godsnaam bij!

01-12-2008, 22:25
Het gebed aan God de Schepper van hemel en aarde door alle tijden heen is:

Het Onze Vader:

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

Pagina's : 1 [2]