Bekijk volle/desktop versie : Wie weet hoe ik aan een goeie sollicitatie brief kan komen?02-07-2012, 23:08
Wie weet hoe ik aan een sollicitatiebrief kan komen?aub zsm het is belangrijk

03-07-2012, 04:47


ajb SollicitatiebriefGeachte heer, mevrouw,


Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen grijpen om te solliciteren naar
een functie bij Uw bedrijf.

Ik ben axs... (sorry, de letter "x" doet het niet meer, daarom gebruik ik
dan maar de "x", in pxaats van de x). Goed.

Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een
prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter "c" het ook ax niet meer. Ik
cebruik dan wex de xetter "c&quot. Coed. Ik kreec dus axs 17-jarice jonceman
een prachtice aanbiedinc bij een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik
cedurende drie en een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de
xetter "m" bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter "m" wex).

Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk zo. Ik heb dit
toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds matuurxijk. Mu bxijkt dus weer
dat ik eem crote miskoop heb cedeem... Mou is de xetter "e" efcebrokem. Mou
je, dem meer de xetter "e". Coed.

Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer moest ik im
diemvt. (De xetter "v" heeft het mu ook becevem. Duv tiep ik im pxeetv
deervem de "v&quot. Toem ik uit diemvt kwem, bem ik weew meew det
imvtexxetie-bedrijf ceceem meew omdet det me miet meew beviex bem ik deew
meew weew wecceceem (U zuxt wex xemewkt hebbem det de "w" het ook miet meew
wewkt. Vemdeew det ik de xettew "w" deewvoow cebwuik.

Ik pem (de "p" iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de "p&quot toem moc omceveew
twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im pxeetv vem de vem de "u" tik ik de "u&quot.
Cexxutic (he peh, de "t" wewtt uut miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem
wemdimc. It tweec weew wewt, em wex pij eem eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme,
,e "," uet het uut ex miet meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex
exxemechtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew meew mee uit.
,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm vuxxicitetie im. Het heeqt
m%mv imziemv ceem zim zu te vuxxicitewem.

Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,

Met vwiem,ex%te cwuetem,
Eem vuxxicitemt

03-07-2012, 07:44

Citaat door semajj_ss:
ajb SollicitatiebriefGeachte heer, mevrouw,


Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen grijpen om te solliciteren naar
een functie bij Uw bedrijf.

Ik ben axs... (sorry, de letter "x" doet het niet meer, daarom gebruik ik
dan maar de "x", in pxaats van de x). Goed.

Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een
prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter "c" het ook ax niet meer. Ik
cebruik dan wex de xetter "c&quot. Coed. Ik kreec dus axs 17-jarice jonceman
een prachtice aanbiedinc bij een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik
cedurende drie en een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de
xetter "m" bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter "m" wex).

Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk zo. Ik heb dit
toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds matuurxijk. Mu bxijkt dus weer
dat ik eem crote miskoop heb cedeem... Mou is de xetter "e" efcebrokem. Mou
je, dem meer de xetter "e". Coed.

Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer moest ik im
diemvt. (De xetter "v" heeft het mu ook becevem. Duv tiep ik im pxeetv
deervem de "v&quot. Toem ik uit diemvt kwem, bem ik weew meew det
imvtexxetie-bedrijf ceceem meew omdet det me miet meew beviex bem ik deew
meew weew wecceceem (U zuxt wex xemewkt hebbem det de "w" het ook miet meew
wewkt. Vemdeew det ik de xettew "w" deewvoow cebwuik.

Ik pem (de "p" iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de "p&quot toem moc omceveew
twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im pxeetv vem de vem de "u" tik ik de "u&quot.
Cexxutic (he peh, de "t" wewtt uut miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem
wemdimc. It tweec weew wewt, em wex pij eem eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme,
,e "," uet het uut ex miet meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex
exxemechtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew meew mee uit.
,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm vuxxicitetie im. Het heeqt
m%mv imziemv ceem zim zu te vuxxicitewem.

Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,

Met vwiem,ex%te cwuetem,
Eem vuxxicitemt
Dat ik dit serieus heb gelezen op deze vroege ochtend.

Ga er zelf één maken.