Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De vrijdag, masha Allah mooie dag (islam)



Pagina's : [1] 2

shoukria
25-05-2012, 08:21


Er zijn vele overleveringen afkomstig van de Profeet (vrede zij met hem) die duiden op de voortreffelijkheid van het vrijdaggebed. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 1. Het kwijtschelden van zonden Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De vijf dagelijkse gebeden en het ene vrijdaggebed en de volgende, gelden als een kwijtschelding voor de gepleegde zonden (tussen hen), zolang dit geen grote zonden betreft.” (Moeslim) Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de grote wassing verricht en naar het vrijdaggebed komt, het aantal gebeden verricht die Allah voor hem bepaalt, aandachtig luistert naar de vrijdagpreek tot deze voorbij is, dan het gebed (met de imam) verricht; (zijn zonden) tussen het ene vrijdaggebed en het andere en drie dagen erna zullen vergeven worden.” (Moeslim) Imam an-Nawawi heeft gezegd: “De geleerden hebben gezegd dat hetgeen met de vergeving tussen twee vrijdaggebeden en drie dagen erna bedoeld wordt dat de goede daden een tien keer grotere beloning met zich mee brengen. Hij zal dus beloond worden met tien hasanaat voor elk van de goede daden die hij op vrijdag verricht. Sommige van onze metgezellen hebben gezegd: ,,Met ‘hetgeen tussen de twee vrijdaggebeden plaatsvindt’ wordt bedoeld het vrijdaggebed en de preek tot dezelfde tijd de vrijdag erna, zodat het zeven dagen zijn, niet meer en niet minder, dan worden drie dagen toegevoegd om de tien te completeren.” 2. Het vroeg komen naar het vrijdaggebed Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de grote wassing op vrijdag verricht op dezelfde manier als bij Djanaabah (de gesteldheid waarin men verkeert na gemeenschap of een orgasme), dan naar het gebed gaat (in het eerste uur, dus vroeg) op vrijdag, het is alsof hij een kameel heeft geofferd. Wie het tweede uur gaat, het is alsof hij een koe heeft geofferd. Wie het derde uur gaat, het is alsof hij een schaap heeft geofferd. Wie het vierde uur gaat, het is alsof hij een kip heeft geofferd. Wie het vijfde uur gaat, het is alsof hij een ei heeft geofferd. Als de imam komt, komen de Engelen om te luisteren naar de preek.” 3. Als een persoon naar het vrijdaggebed loopt, ontvangt hij voor elke stap de beloning voor het vasten en het verrichten van het nachtgebed van een jaar. Het is overgeleverd van Aws ibnoe Aws ath-Thaqafi (moge Allah weltevreden zijn met hem) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de grote wassing verricht op vrijdag en (zijn vrouw) aanspoort tot het verrichten van de grote wassing, vroeg vertrekt, dicht bij de imam komt, stil is en luistert; voor elke stap zal hij de beloning ontvangen voor het vasten en het verrichten van het vrijwillige nachtgebed gedurende een jaar.” (at-Tirmidhi en authentiek bevonden door al-Albaani)

shoukria
25-05-2012, 08:23
Aboe Hoerayrah en Ibn cOmar hebben de Profeet (vrede zij met hem) het volgende horen zeggen op de Minbar: “Wanneer een volk niet ophoudt met het verlaten van het vrijdaggebed, Allah zal hun harten doen verzegelen en vervolgens zullen zij behoren tot de onachtzamen.” (Moeslim)

shoukria
25-05-2012, 08:26
De vrijdag is de dag waarop Adam geschapen werd, de dag waarop hij in het Paradijs werd toegelaten en ook de dag waarop hij het Paradijs moest verlaten. Het is de dag waarop de zon vanuit het westen zal opkomen in plaats vanuit het oosten. Het is de dag waarop het Uur plaats zal vinden. Het is de dag waarop de bewoners van het Paradijs Allah zullen zien (yawm al-mazied). Het is de beste dag van alle andere dagen. De vrijdag is een wekelijks terugkerende feestdag waarop moslims samenkomen bij het vrijdaggebed. Het is de dag waarop zonden vergeven worden en de dag waarop grote beloningen te behalen zijn.

shoukria
25-05-2012, 08:30
Smeekbede voor onderweg naar de moskee Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de nacht eens doorbracht in het huis van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). Abdullah ibn Abbas vertelt in zijn overlevering over de nacht van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij vertelt dat toen de Muadhin opriep tot het gebed, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) naar buiten ging (naar de moskee) zeggende: “O Allah, plaats licht in mijn hart en licht op mijn tong, en licht in mijn gehoor en licht in mijn ogen en plaats licht achter me, licht voor me, licht boven me en licht onder me. O Allah, begunstig me met licht.” Smeekbede in het Arabisch اللّهُـمَّ اجْعَـلْ في قَلْبـي نورا ، وَفي لِسـاني نورا، وَاجْعَـلْ في سَمْعي نورا، وَاجْعَـلْ في بَصَري نورا، وَاجْعَـلْ مِنْ خَلْفي نورا، وَمِنْ أَمامـي نورا، وَاجْعَـلْ مِنْ فَوْقـي نورا ، وَمِن تَحْتـي نورا .اللّهُـمَّ أَعْطِنـي نورا Interpretatie van de betekenis O Allah, plaats licht in mijn hart, en licht op mijn tong, en licht in mijn gehoor en licht in mijn ogen en plaats licht achter me, licht voor me, licht boven me en licht onder me. O Allah, begunstig me met licht. Uitspraak van de smeekbede Allahoemma idj3al fie qalbie noeraa, wa fie lisaanie noeraa, wadj3al fie sam3ie noeraa,wadj3al fie basarie noeraa, wadj3al min galfie noeraa, wa min amaamie noeraa, wadj3al min fawqie noeraa, wa min tahtie noeraa, allahoemma a3tinie noeraa.

shoukria
25-05-2012, 08:42


Doea tijdens sudjud in het gebed De sudjud is een onderdeel van het gebed waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het moment waarop de dienaar het dichtste bij zijn Heer is, is tijdens de neerknieling, dus vermeerder de smeekbeden (tijdens deze neerknieling).” Eén van de doea die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebruikt heeft, is: “O Allah, vergeef me al mijn zonden, de grote en de kleine, de eerste en de laatste, de zichtbare en de onzichtbare.” Doea in het Arabisch اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ Betekenis van de doea O Allah, vergeef me al mijn zonden, de grote en de kleine, de eerste en de laatste, de zichtbare en de onzichtbare. Uitspraak van de doea Allahoemma ghfirlie dhanbie koellahoe diqqahoe wa djillahoe wa awwalahoe wa agirahoe wa 3alaaniyyatahoe wa sirrah.

shoukria
25-05-2012, 09:20
Dua na de Azaan: "Allah humma rabba H'azhi hid da'wa tit t'am mati was sal'atil Qa imati 'Ati Muhammada nil waseelata wal Fazeelata wab 'ath-hu maqamam mahmuda nil lazee wa ad tahu. ''

schinkenstube
25-05-2012, 09:34
Niet echt een gezellige onderonsje, eerder een opgedrongen knip en plakwerk van iemand die denkt heiliger te zijn dan de paus. ;)

shoukria
25-05-2012, 09:35
Niet echt een gezellige onderonsje, eerder een opgedrongen knip en plakwerk van iemand die denkt heiliger te zijn dan de paus. ;) zoals ik eerder al vermeld had niet geinteresseerd negeer me! o trouwens het is wel over de 50 maal bekeken, Alhamdoelillah!

shoukria
25-05-2012, 09:58
Dua bij het verlaten van de moskee Het is ons bekend dat de moskee een goede plek is om onze tijd door te brengen, mits we ons natuurlijk bezighouden met nuttige zaken, zoals bidden, Koran lezen, leren over ons geloof. Maar we kunnen niet al onze tijd in de moskee doorbrengen, er zijn immers ook verplichtingen buiten de moskee. Het is dus niet alleen belangrijk om te weten hoe we de moskee kunnen binnentreden, maar het is ook belangrijk om te weten op welke manier we de moskee het beste kunnen verlaten. De Profeet (vrede zij met hem), het beste voorbeeld, verliet de moskee door eerst met zijn linkervoet naar buiten te stappen terwijl hij de volgende woorden uitsprak: Dua in het Arabisch بٍسْمِ الله وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم Betekenis van de dua In de Naam van Allah en gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah. O Allah, ik vraag U om Uw gunsten. O Allah, bescherm mij tegen de vervloekte shaytaan. Uitspraak van de dua Bismillahie wa s-salaatoe wa s-salaamoe 3ala rasoeliellah, allahoemma innie as-aloeka min fadlika, allahoemma 3simnie mina s-shaytaani r-radjiem.

shoukria
25-05-2012, 10:22
Dua tijdens de tashahhud De tashahhud wordt verricht na de allerlaatste sudjud van een gebed. Het uitspreken ervan gebeurt voor het uitspreken van andere smeekbeden en voor het afsluiten met de tasliem. Wanneer een gebed drie of meer gebedseenheden telt, wordt de tashahhud ook na twee gebedseenheden uitgesproken. Dit vindt plaats na twee gebedseenheden na de laatste sudjud in deze tweede gebedseenheid. We nemen voor de tashahhud een zithouding aan waarbij we onze handen op onze bovenbenen leggen. In deze houding wijzen we met onze rechterwijsvinger vooruit en richten we onze ogen op de vooruitgestrekte vinger, terwijl we tegelijkertijd de smeekbede uitspreken. De tashahhud is een belangrijk onderdeel van het gebed en dient niet achterwege gelaten te worden. Het is dus belangrijk om de smeekbede te kennen. Dua in het Arabisch التَّحِيّـاتُ للهِ وَالصَّلَـواتُ والطَّيِّـبات، السَّلامُ عَلَيـكَأَيُّهـا النَّبِـيُّ وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكـاتُه، السَّلامُ عَلَيْـنا وَعَلـى عِبـادِ كَ الصَّـالِحـين. أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُه Betekenis van de dua Alle woorden en handelingen ter verheerlijking komen toe aan Allah en de gebeden en al het goede komen toe aan Allah. Vrede zij met u, O profeet en ook de genade en de zegeningen van Allah! Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Uitspraak van de dua At-tah’ieyyaatoe liellah wa as-salawaatoe, wa at-tayyiebaatoe, as-salaamoe 3alayka ayyoehaa an-nabieyyoe wa rah’matoellaahie wa barakaatoeh, as-salaamoe 3alayna wa 3ala 3iebadiellaahie as-saalieh’ien. Esh-hedoe an laa ielaaha iellallaah wa esh-hedoe enna Moh’ammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh.

shoukria
25-05-2012, 10:48
Dua na het gebed (na de tasliem) Het behoorde niet tot de gewoonten van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) om meteen na het afsluiten van het gebed verder te gaan met zijn alledaagse activiteiten. Hij bleef na het gebed nog zitten om smeekbeden te verrichten en om Allah te gedenken en dit zijn natuurlijk handelingen die zeer goed zijn om te doen. Eén van de smeekbeden die van hem (vrede zij met hem) overgeleverd is, is de volgende.. Dua in het Arabisch Eerst zeggen we drie keer: أَسْـتَغْفِرُ الله En daarna zeggen we eenmaal: اللّهُـمَّ أَنْـتَ السَّلامُ، وَمِـنْكَ السَّلام، تَبارَكْتَ يا ذا الجَـلالِ وَالإِكْـرام Betekenis van de dua Eerst zeggen we driemaal: Ik zoek de Vergeving van Allah. En daarna zeggen we eenmaal: O Allah, U bent vrede en vrede is van U afkomstig. U bent gezegend, O Eigenaar van Majesteit en Eer. Uitspraak van de dua Eerst zeggen we driemaal: Astaghfiroellaah. En daarna zeggen we eenmaal: Allahoemma anta as-salaamoe wa minka as-salaamoe, tabaarakta yaa dhaa al-djalaali wa al-ikraam.

shoukria
25-05-2012, 11:51
nog ff up voor de geinteresseerden en ga ervandoor insha Allah bidden in moskee vandaag:love:

jewwhisperer
25-05-2012, 22:32


zoals ik eerder al vermeld had niet geinteresseerd negeer me! o trouwens het is wel over de 50 maal bekeken, Alhamdoelillah! Trek je niks aan van die levensloze moslim haters oeghtie je bent goed bezig :goedzo:

shoukria
25-05-2012, 22:39
Trek je niks aan van die levensloze moslim haters oeghtie je bent goed bezig :goedzo: Doe ik ook niet Kheb alle recht te plaatsen wat ik wil en als het zo vaak bekeken wordt dan vind k het zkr waard te plaatsen, kzal proberen elke keer een nieuw onderwerp te kiezen en er een topic over te openen Djazak Allah:goedzo:

shoukria
01-06-2012, 08:30
Islaam heeft speciale zorg voor het belang van de dag van Jumu'ah, Allaah zegt bijvoorbeeld in soerah Al Jumu'ah 62:9: O JULLIE DIE GELOVEN!(MUSLIMS) WANNEER DE OPROEP TOT HET GEBED OP VRIJDAG IS VERKONDIGD, KOM NAAR DE DHIKRULLAAH (DE KHUTBAH) EN HET GEBED EN LAAT JULLIE BEZIGHEDEN; DAT IS BETER VOOR JULLIE ALS JULLIE HET MAAR WISTEN! En Allaah waarschuwt ook degenen die hun wereldse zaken belangrijker dan salaat- ul- Jumu'ah vinden; in soerah Al Jumu'ah 62:11: EN WANNEER ZIJ SOMMIGE KOOPWAAR ZIEN OF SOMMIG VERMAAK, (DE TAMBUR SLAAN) VERSPREIDEN ZIJ HAASTIG ER NAAR TOE EN LATEN JOU (MUHAMMAD) STAAN ( TERWIJL JE DE KHUTBAH-TUL-JUMU'AH HOUDT).ZEG:" DAT WAT ALLAAH HEEFT IS BETER DAN WELK VERMAAK OF WELK KOOPWAAR DAN OOK!"


Pagina's : [1] 2