Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Islamitische vragen topic!Pagina's : [1] 2 3 4

mokrie
22-05-2012, 19:48


Asalam alaikum broeders en zusters, Ik heb besloten deze topic te openen zodat mensen die kleine vragen hebben die hier kunnen stellen. Insha Allah kunnen we onze kennis delen en worden daar wijzer van. Ik heb een aantal vragen en wou geen meerdere topics antwoorden voor meerdere vragen. Daarmee val ik jullie misschien lastig en zijn misschien belangrijke leerzame topics niet meer zichtbaar op de eerste rij. Hier zijn mijn vragen, ze zijn misschien een beetje raar maar ik zou heel graag willen weten: Of je 'A'oedoe billahi minasj sjaitaani radjiem' voor elke surah moet uitspreken tijdens het gebed. Of je als je een foutje maakt tijdens het gebed (bijv een woord verkeerd uitgesproken) het gebed opnieuw moet verrichten. Of je als je Subhana Rabbiyal A'la 3x moet uitspreken hardop of zacht opzeggen? Of Ayat el kursi een dua of een surah is. Ik kon het namelijk niet in mijn app op mijn telefoon vinden. En ten slotte: Hoe moet je omgaan met gapen en niezen tijdens het gebed?

mokrie
22-05-2012, 20:03
Heeft er niemand een antwoord op mijn vragen?

Miss-Miriam
22-05-2012, 20:12
Het gapen De moslim die gevoelig en welgemanierd is, gaapt zo mogelijk niet in een bijeenkomst. Als hij moet gapen probeert hij het zoveel mogelijk te onderdrukken. Dit is wat de Profeet (saws) aanraadde te doen: ‘’Als iemand van jullie moet gapen, laat hij he dan zoveel mogelijk onderdrukken.’’ (Boecharie en Moeslim) Als hij het gapen niet kan onderdrukken, dan moet hij zijn hand voor zijn mond houden, zodat Sjaytaan niet naar binnen komt.’’ (Moeslim) Het gapen in het bijzijn van ander is onaangenaam en stoort hen. Het past niet bij een fatsoenlijk iemand. Daarom moet men het gapen onderdrukken, of tenminste zijn hand voor de mond houden, zodat de aanwezigen het niet zien. De Profeet (saws) leerde de moslim hoe zei zich in een sociale omgeving moeten gedragen,. Zodat hij andere mensen niet van hem afkerig zou maken en hen niet de indruk zou geven dat hij zich in hun gezelschap verveelde en weg wilde gaan of dat hij wenste dat zij weggingen. Gapen tijdens het gebed De Boodschapper van Allah swt zei: 'Als één van jullie de drang voelt om de gapen tijdens het gebed, laat hem dit onderdrukken zo veel als hij kan, uit vrees dat de Shaytaan binnen gaat... (Moeslim)

Miss-Miriam
22-05-2012, 20:14
Ayaat alkursi is een ayaah (vers) uit soerat albaqarah de 255ste als ik me niet vergis..

mokrie
22-05-2012, 20:18


Het gapen De moslim die gevoelig en welgemanierd is, gaapt zo mogelijk niet in een bijeenkomst. Als hij moet gapen probeert hij het zoveel mogelijk te onderdrukken. Dit is wat de Profeet (saws) aanraadde te doen: ‘’Als iemand van jullie moet gapen, laat hij he dan zoveel mogelijk onderdrukken.’’ (Boecharie en Moeslim) Als hij het gapen niet kan onderdrukken, dan moet hij zijn hand voor zijn mond houden, zodat Sjaytaan niet naar binnen komt.’’ (Moeslim) Het gapen in het bijzijn van ander is onaangenaam en stoort hen. Het past niet bij een fatsoenlijk iemand. Daarom moet men het gapen onderdrukken, of tenminste zijn hand voor de mond houden, zodat de aanwezigen het niet zien. De Profeet (saws) leerde de moslim hoe zei zich in een sociale omgeving moeten gedragen,. Zodat hij andere mensen niet van hem afkerig zou maken en hen niet de indruk zou geven dat hij zich in hun gezelschap verveelde en weg wilde gaan of dat hij wenste dat zij weggingen. Gapen tijdens het gebed De Boodschapper van Allah swt zei: 'Als één van jullie de drang voelt om de gapen tijdens het gebed, laat hem dit onderdrukken zo veel als hij kan, uit vrees dat de Shaytaan binnen gaat... (Moeslim) Bedankt voor de informatie, moge Allah (swt) je belonen voor het helpen. Ik weet dat je het gapen moet onderdrukken. Maar vooral tijdens het gebed gaap ik veel (afleiding van sjaitan?) en dan kan ik het niet onderdrukken. Ik bedoelde met mijn vraag of ik dan het gebed even moet onderbreken om mijn hand voor mijn mond te doen of moet ik al gapend verder gaan (dus tijdens het gapen reciteren)

mokrie
22-05-2012, 20:19
Ayaat alkursi is een ayaah (vers) uit soerat albaqarah de 255ste als ik me niet vergis.. Dankjewel voor het helpen! Moge Allah (swt) jou belonen

Miss-Miriam
22-05-2012, 20:19
De rest kan ik nu even geen bewijzen van vinden, als ik wat heb laat ik je weten inshaa'Allaah..

Miss-Miriam
22-05-2012, 20:21
Bedankt voor de informatie, moge Allah (swt) je belonen voor het helpen. Ik weet dat je het gapen moet onderdrukken. Maar vooral tijdens het gebed gaap ik veel (afleiding van sjaitan?) en dan kan ik het niet onderdrukken. Ik bedoelde met mijn vraag of ik dan het gebed even moet onderbreken om mijn hand voor mijn mond te doen of moet ik al gapend verder gaan (dus tijdens het gapen reciteren) Nee, je moet het naar mijn weten niet laten. Je moet je hand voor je mond doen als het je niet lukt het te onderdrukken.. Het is inderdaad de shaytaan die jou probeert af te leiden.. Wallaahou a3laam

mokrie
22-05-2012, 20:22
Alvast bedankt. Kan je de vragen dan beantwoorden naar jouw eigen kennis? Dus hoe jij met de situatie omgaat?

Miss-Miriam
22-05-2012, 20:22
Dankjewel voor het helpen! Moge Allah (swt) jou belonen Amien agie! Moge Allaah jou ook belonen voor het opdoen van kennis! :goedzo:

Miss-Miriam
22-05-2012, 20:26
ja, dat kan ik wel agie. Ik heb liever niet dat ik iets zeg zonder bewijs, maar nu je er om vraagt.. - Toevlucht zoeken tot Allaah tegen de shaytaan, doe ik 1e keer dus voor het reciteren van alfaatiha en dan gewoon bismillaahirrahmaani rahiem voor de 2e soerah.. - Als je een foutje maakt en je beseft het zou ik het woordje herhalen (verbetert).. Naar mijn weten hoef je dan niet opnieuw te bidden.. - Soub7aana rabiyal 3adhiem (tijdens de roekoe3, maar ook soub7aana rabi ala3laa tijdens de sudjoed) doe ik zacht, volgens mij las ik ook ooit ergens dat het zacht moet.. Wallaahou a3lam.. -Het niezen tijdens het gebed heb ik laatst wat over gelezen, je mag gewoon AlhamdouLillaah zeggen al bid je.. maar bewijs heb k nu even niet.. En het gapen moet je onderdrukken

Miss-Miriam
22-05-2012, 20:31
Vraag: Als een persoon tijdens het gebed niest, moet hij dan ‘Alhamdoelillaah’ zeggen? Antwoord: Ja, als een biddende persoon niest dan dient hij ‘Alhamdoelillaah’ te zeggen. Dit op basis van de overlevering van Moecaawiyah ibn Hakm, die op een dag samen met de Profeet (vrede zij met hem) bad. Tijdens het gebed nieste een man en zei: “Alhamdoelillaah.” Toen zei Moecaawiyah: “YarhamoekAllaah”, waarna de mensen hem met een verbaasde blik aankeken. Hij zei toen: “Moge Allah jullie een lang leven schenken. Waarom kijken jullie mij zo aan?” Vervolgens sloegen de metgezellen met hun handen op hun dijen als gebaar voor Moecaawiyah. Hij begreep dat zij hem gebaarden om stil te zijn, waarna hij zweeg. Nadat het gebed afgelopen was riep de Profeet (vrede zij met hem) Moecaawiyah bij zich. Moecaawiyah zei: “Moge mijn vader en moeder voor u opgeofferd worden (een Arabische gezegde), hij heeft mij niet bespot noch berispt.” De Profeet zei: “Praten tijdens het gebed is niet toegestaan. Het gebed is slechts voor de verheerlijking en de prijzing van Allah en het reciteren van de Koran.” [right] (Moeslim)[/right De Profeet heeft de man die na het niezen ‘Alhamdoelillaah’ zei, hier niet op aangesproken. Dit bewijst dus dat als men tijdens het gebed niest dat hij ‘Alhamdoelillaah’ moet zeggen. De reden hiervoor is dat men Allah prijst. Maar is het zo dat men bij elke gelegenheid dat men Allah kan prijzen dit ook moet doen tijdens het gebed? Het is duidelijk dat elke lofuiting die met een reden wordt gedaan in het gebed toegestaan is, behalve het reageren op de Moe’addhin tijdens de Adhaan. Dit omdat deze reactie een lange bezigheid is en men zich tijdens het gebed alleen op het gebed moet concentreren. De Profeet heeft namelijk gezegd: “Tijdens het gebed is er geen andere bezigheid.” Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien

mokrie
22-05-2012, 20:50


Heel erg bedankt voor alle info, ik ben er wijzer van geworden. Moge Allah (swt) je rijkelijk belonen ghti. Ghair insha Allah

mokrie
22-05-2012, 20:51
Ik het deze topic niet alleen geopend voor het beantwoorden van mijn vragen. Als je met een vraag zit stel die dan, want misschien beschik ik of iemand anders over die kennis.

Miss-Miriam
23-05-2012, 11:30
Mag een vrouw met kohl op naar buiten? Ik dacht zelf van niet, maar Allahou a3lam.. Iemand die hier meer over weet?


Pagina's : [1] 2 3 4