Bekijk volle/desktop versie : lezingen abdul jabbar...lele_Fatima
25-11-2004, 00:08


salaam oealaikum warahmatoellah,

Ik heb hier een paar hele mooie lezingen van onze geliefde broeder abdul jabbar van de ven, het is echt de moeite waard om ernaar te luisteren.
Zo kunnen een paar ook luisteren naar hem goede woorden en waarvoor hij staat.

http://download.al-islaam.com/audiovideo/abduljabar.htm


gewoon mashallah...

Youssef123
25-11-2004, 14:53
Assalamo 'alaikum zuster in Islam het rechte pad,

Abdul Jabbar is bekeerd naar Islam, masha'allah.
Hij heeft goede kennis van de Islam maar helaas niet over alle aspecten.
Hij is helaas te extremistisch en dat is niet hoe onze geliefde profeet Mohammed (saw) was.
Hij waarschuwt bijvoorbeeld tegen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met teksten die uit de context zijn gehaald en met ongegronde beweringen, astaghfirrullah (moge allah hem vergeven). De profeet (saw) zei voor alle duidelijkheid dat je iemand niet tot kafir mag verklaren als hij getuigenis aflegt dat Allah een is en Mohammad zijn boodschapper is, en dat doet hij wel, helaas.

Wassalam

lele_Fatima
25-11-2004, 15:12
Salaam oealaikum wr. wb.

Youssef 123, waaruit concludeer jij dat hij een extremist is, en wat is in jou ogen een extremist??
En kan je misschien bewijs geven dat hij een gelovige een kafir geeft genoemd!!
Ik heb namelijk alleen maar goede dingen uit hem mond horen komen.

En bousat ik verlaag mezelf niet tot jou niveau!!!

Assalaam oelaikum warahmatoellah..

batata112
25-11-2004, 15:25

Citaat door Bousat:
Abdul Jabbar is gewoon een aandachttrekkertje die een stijve krijgt van alle media aandacht.
Ik kan zo iemand echt niet serieus nemen. Hij was nota bene katholiek dus hij ruilt het ene geloof in voor het andere, dat getuigt niet van intelligentie.
dusse eenmaal katholiek geweest=nooit meer moslim kunnen worden?

volgens jou discrimineert de islam dus. domme domme opmerking en getuigt echt van infantiele beredenering

Youssef123
25-11-2004, 15:27


Assalamo 'alaikum zuster,

In een van zijn audio-opname zegt hij zeer slechte dingen over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, hij noemt ze dwalers en ketters en misleiders en wat niet meer !!! Hij is extremist in de zin dat hij mensen niet in hun waarde laat die andere geloofsopvattingen hebben. Hij zei ook tegen Andries Knevels dat hij Wilders dood wenste...zoiets zeg je toch niet ??? Islam betekent vrede met de medemens en onderwerping aan de wil van Allah de Verhevene, de Voortreffelijke.

Moge Allah je behoeden van zulke uitspraken en vermoedens.

Wassalam,

lele_Fatima
25-11-2004, 15:46
Salaam oealaikum wr. wb.

Youssef 123 ik zou graag die audio-opname willen horen dus als je het hebt en het kan bewijzen dan graag.

Ze vroegen aan hem zou je het erg vinden als Wilders dood zou gaan binnen twee jaar en hij zei nee, ik zou ook niet weten waarom we dat erg zouden moeten vinden.

Natuurlijk wilt hij dat de mensen voor de ware geloof kiezen door hem zijn heel wat mensen goed over het geloof gaan nadenken en het beter gaan praktiseren.

assalaam oealaikum warahmatoellah

Atbir
25-11-2004, 15:52

Citaat door Bousat:
Abdul Jabbar is gewoon een aandachttrekkertje die een stijve krijgt van alle media aandacht.
Ik kan zo iemand echt niet serieus nemen. Hij was nota bene katholiek dus hij ruilt het ene geloof in voor het andere, dat getuigt niet van intelligentie.
Ons broeder is zeker geen aandachttrekker, je kan jezelf moielijk uitnodigen en een debat bijwonen. De media is zelf opzoek naar hem om hun centen te verdienen.

Ik vind hem prachtig.. Ik hou echt van hem als mijn broeder en ik zou alles met hem kunnen delen.

cassecroute
25-11-2004, 16:05

Citaat door Youssef123:
Assalamo 'alaikum zuster,

In een van zijn audio-opname zegt hij zeer slechte dingen over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, hij noemt ze dwalers en ketters en misleiders en wat niet meer !!! Hij is extremist in de zin dat hij mensen niet in hun waarde laat die andere geloofsopvattingen hebben. Hij zei ook tegen Andries Knevels dat hij Wilders dood wenste...zoiets zeg je toch niet ??? Islam betekent vrede met de medemens en onderwerping aan de wil van Allah de Verhevene, de Voortreffelijke.

Moge Allah je behoeden van zulke uitspraken en vermoedens.

Wassalam,
De Ahmadiya beweging wordt door niemand serieus genomen. Ze zijn door alle serieuze geleerden tot koeffar bestempeld, dus dit is wel een zwakke reden.
De Ahmadiya-beweging gelooft erin dat er een nieuwe profeet zal komen. Dit is duidelijk onzin. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste Profeet.
En ze hebben een aparte Koran uitgeven waarin ze dingen hebben veranderd.

Oegtfouzia
25-11-2004, 19:09
Asalaam moealeikoem,

Lees onderstaand artikel. En iedereen die deze Man volgt en zijn godsdienst,

volgt niet de islaam die door Allah is geopenbaard aan profeet mohamed (vrede en zegeningen zijn met hem) en is daarom GEEN MOSLIM.IS HIJ MOSLIM?

WEES BEWUST VOOR DE GROTE MISLEIDING IN DE ISLAM

KIJK UIT VOOR DE AHMADI(YYAH) MOVEMENTIn de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle.
Beste Broeders en Zusters

Assalam Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatohu

In 1974, Islamitische wetenschappers uit 124 landen over de gehele wereld ontmoetten elkaar in Mekka (Makkah al-Mukarramah) onder de voorzitterschap van Rabita- al-Alam al-Islami. Zij namen unaniem een resolutie aan, waarin MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn volgelingen (Ahmadi(yyah) Movement/ Qadianis/ Ahmadis/ Mirzais/Lahoris) als afvallige ongelovige worden beschouwd en hebben ze uit de schoot van de Islam geworpen. Sinds de laatste 100 jaar zijn alle religieuze wetenschappers uit Mekka,Madina( al Madinah al Munawwarah), Egypte, India,Pakistan en alle andere Arabische & Moslim landen verenigd in hun houding tegen deze afvallige ongelovige en wordt Ahmadi Movement niet beschouwd als een geloof binnen de Islam.

MODUS OPERANDI (In het Algemeen):

Volgelingen van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI noemen zichzelf AHMADI(YYAH) MOSLIMS. Zij gaan speciaal naar gebieden, waar Moslims nog nooit gehoord hebben over MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn Ahmadi(yyah) Movement. Zich voor doen als (Soenni) moslims , gebruik makend van hun uitgestrekte middelen van bestaan en het aanbieden van financiele en andere materiele aansporingen, weten zij massa arme onwetende moslims te misleiden in verschillende delen van de wereld, vooral in Centraal en West-Afrika, het Verre Oosten en de Centraal Aziatische Moslim Republieken. Deze Moslims meestal behorend bij de Ahle Sunnah wal Jamaah hebben nog nooit gehoord van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn beweging.

Zij zijn onbewust van dat de gehele Moslim wereld deze beweging uit de schoot van de Islam hebben geworpen en dus ongelovige zijn. Zij worden van Moslims dus Ahmadi Moslims en daardoor worden zij van gelovige opeens ongelovige.VRAAG 1 : Als Ahmadi's Moslims zijn, waarom noemen zij zichzelf dan Ahmadi Moslims?

WIE WAS MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI?

MIRZA GHULAM AHMAD is geboren uit een Islamitische familie in het noorden van India in het dorpje Qadian in 1839. Hij had de gewoonte om OPIUM en WIJN te gebruiken en leed op een gegeven moment aan verschillende vormen van fysische en mentale ziekten van allerlei aard .Dit heeft duidelijk zijn weerslag op zijn latere werken. Hij heeft wat religieus onderwijs van huis uit gekregen. Onder de invloed van de Britse overheersers in India, verkocht hij zijn geloof voor een geringe materiele gewin.

Hij claimde dat hij de beloofde MESSIAS, Mahdi, Profeet van de tweede advent van de heilige profeet Mohammed ( vrede zij met hem) is, die opnieuw op Aarde is teruggekeerd in de vorm van Mirza om de Islam te propageren. Hij claimde dat hij de Openbaring(Wahi) ontving en noemde het vervolgens BRAHEEN-e-Ahmadiyyah alsof dat het boek van GOD is.

Britten ontmoette problemen in India door de onverzettelijke krachten van het verzet door de moslims.MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI schreef boeken en pamfletten in welke hij de Jehad afschafte en zich loyaal opstelde tegenover de Britse overheersers; een artikel van het geloof. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI richtte de AHMADI MOVEMENT op in 1889 en noemde zijn volgelingen AHMADI MOSLIMS. Hij noemde iedereen, die hem niet accepteerde en ook niet zijn profetische gave accepteerde een bastaard. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI overleed in 1908, maar zijn beweging bleef floreren sindsdien. HET ON-ISLAMITISCHE GELOOF VAN MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI:

ROOHANI KHAZAIN is de titel voor zijn collectie van boeken, uitgegeven bij het hoofdkwartier van AHMADI MOVEMENT in London.MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI schreef deze 80 boeken gedurende zijn leven, welke voorzien zijn van een uitstekende inzicht in de werkwijze van de gedachte van de mens en geeft ook aan hoe deze in de loop van de tijd zijn geloof ontwikkelde van de Islam naar afvallige ongelovige.

Hij was geboren in een Moslim familie.Zijn eerste boeken bevatten hetzelfde geloof zoals in elk ander Islamitische boek, maar met de tijd onderging zijn geloof een dramatische verandering en zijn geschriften werden steeds meer en meer ketters en on-islamitisch.

Echter om te bewijzen dat hij en zijn AHMADI's ook (soenni) moslims zijn, maakt debeweging propaganda via literatuur, die gewoonlijk afkomstig zijn uit zijn eerste boeken. AHMADI's zullen meestal praten over de Heilige Koran en de HADITH, waardoor in eerste instantie MIRZA op de achtergrond blijft en presenteren hem slechts als een hervormer( Mujaddid) , Mahdi of Messias, afhankelijk van het type publiek waartegenover ze prediken. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI claim op zijn profetische gave wordt overigens niet nadruk opgelegd.

Als we sommige passage uit zijn boek extraheren, welke de basis vormen voor de Islamitische geleerde om het geloof van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn beweging als afvallige ongelovige beschouwen en dus uit de schoot van de Islam is geworpen:

1. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI zegt in Izala-e-Auham, Roohani Khazain, vol 3 pp.114-472 het volgende:

De heilige Profeet Mohammed begreep niet de bedoeling van de Surah ALZILZAL.
Andere profeten hebben ook fouten gemaakt en gelogen. [Mirza probeert zijn eigen valse verklaringen en onbewaarheid geworden voorspellingen te rechtvaardigen -(noot van de schrijver)].
Hazrath Mohammed's openbaring is ook op niks uitgelopen.
Zijn openbaring informeerde Hazrath Mohammed niet over Ibne Maryam, Dajjal, Khare Dajjal, Yajoog Majoog en Daabatul Ardh.
Braheen-e-Ahmadiyya ( wordt gezien als het boek van GOD in andere boeken van Mirza, o.a. in Roohani Khazain vol 22 pp 502.)

"Inna Anzalnaaho Qareeban min alQadian wa bil Haq anzalnaahu, geen twijfel mogelijk dat we hem (Mirza) naar Qadian gestuurd hebben en met de waarheid hebben we hem gestuurd." .... Deze openbaring, die o.a. in Braheen-e-Ahmadiyya staat, suggereert duidelijk en klaar dat de naam van Qadian is genoemd in de Koran of Hadith als een profetische voorspelling.

Namen als Mekka, Medina en Qadian worden in de Koran met respect genoemd.
De Heilige Koran staat vol met obscene worden. [Mirza probeert wederom om zijn eigen rare uitspraken te rechtvaardigen, die hij gebruikte tegen zijn tegenstanders-(noot van de schrijver)]. . Mirza claimt verder dat
Hij ( Mirza) is de tweede advent van de Heilige Profeet Mohammed , beter en superieur dan de eerste, die kwam. ( Roohani Khazain vol 16 pp 272).
De Heilige Profeet Mohammed (VZMH)is opnieuw gekomen om de Islam te propageren. ( Roohani Khazain vol 17 pp 249).

Ahmadi's moeten geen onderscheid maken tussen Mirza Ghulam en Hazrath Mohammed, omdat iedereen, die onderscheid probeert te maken tussen mij en Moestafa(profeet Mohammad), niet mij erkent.( Roohani Khazain vol 16 pp 171).
Mirza's WAHI ( openbaring) verteld hem dat : "Muhammadur Rasoolullah wallazeena ma'ahoo ashiddaohoo' ala alkuffar rohamao bainahum, in deze opebaring noemde GOD me Mohammed en Rasoolullah." ( Roohani Khazain vol 18 pp 207).

Diegene die Mirza's Jama'at volgt wordt een SAHABI (vriend/metgezel) van Rasoolullah (Prof. Mohammad). ( Roohani Khazain vol 16 pp 258-259).
Omdat Mirza geen ander is dan de Heilige Profeet Mohammed zelf, is het dat een Ahmadi die het KALIMA TAYYEBAH opzegt, van Muhammadur Rasoolullah, hij niemand anders bedoeld dan MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI.

3. Van MIRZA zoon van Chiragh Bibi naar Jezus zoon van Maria:

Mirza is de zoon van Chiragh Bibi, maar hij beweert ook dat hij Jezus de zoon van Maria(Eisa Ibne Maryam) is. Hij zegt dat GOD hem eerst in Maryam voor twee jaar veranderde en na die twee jaar maakte GOD hem zwanger en blies de ziel van van Eisa in hem. Hij bleef 10 maanden zwanger, waarna GOD hem veranderde in Eisa, waardoor hij zowel Jezus als Maria is. ( Roohani Khazain vol 19 pp 87-89).
4. Mirza claimt echter ook dat :
Hij is Maseel Maseeh i.e. dat hij ook zekere gaven heeft, zoals aan Jezus is toegeschreven ( Roohani Khazain vol 1 pp 593).

Hazrat Eisa is de zoon van Yousuf Najjar ( Roohani Khazain vol 3 pp 254)
Jezus Hazrat Eisa was een gewone leugenaar, had de gewoonte om allerlei obsceniteiten te zeggen , was een alcoholist, een gulzigaard en een slecht mens. Hij was geen vroom man en zeker niet iemand, die zocht naar de waarheid. Nee, hij was een trots en verwaand iemand, die het geloof beweerde te verkondigen. ( Roohani Khazain vol 9 pp 387, vol 11 pp 289).
Ik heb zekere gaven, die toegeschreven zijn aan Jezus, ook ..... Mijn persoonlijkheid en die van Jezus zijn zoveel als twee stukken van dezelfde atoom of twee zaden van de zelfde boom. (Roohani Khazain vol 1 pp 593).
[P.S.: Vergelijk deze passage met de bovenstaande -(noot van de schrijver)]

Jezus is dood en zal nooit meer terugkomen (Roohani Khazain vol 3 pp 402).
Een feit is dat Jezus geen wonderen verrichtte (Roohani Khazain vol 11 pp 289).

Drie grootmoeders van Jezus waren hoeren en overspellig, van welke het bloed in Jezus aderen stroomt .( Roohani Khazain vol 9 pp 417).
Jezus werd krankzinnig door epilepsie.( Roohani Khazain vol 9 pp 417).
Ik wilde dat Jezus nooit op deze wereld is gekomen (roohani Khazain vol 9 pp 417)

Oegtfouzia
25-11-2004, 19:10
5. Mirza schept op over :

De Koran is GOD's boek en zijn de woorden uit mijn mond .( advertentie van 15 maart 1897, Roohani Khazain vol 22 pp 87).
Ik geloof in mijn WAHI ( openbaring) zoals ik geloof in de Koran en de Torah. ( Roohani Khazain vol 17 pp 454).
De basis voor onze claim is niet de Hadith (overleveringen van profeet Mohammad) maar de Koran en de WAHI die tot ons is gekomen. Ja, als ondersteuning citeren wij ook uit de Hadith, welke overeenkomen met de Koran en die niet in tegenstrijd zijn met mijn WAHI. Voor de rest van de Hadith, die gooi ik weg als een stuk vuil papier. (Roohani Khazain vol 19 pp140).
Bait-ul-Zikr (een moskee liggend aan Bait-ul-Fikr; een kamer waar Mirza zat en zijn boeken schreef ) is gelijk aan de HARAM-e-Ka'aba(de beroemde moskee in Mekka). 'Wa man dakhalahoo kaan amina, en wie hier binnentreedt is in vrede'. ( Roohani Khazain vol 1 pp 666-667).

Vers 17:1 van de Heilige Koran: "Zegen ALLAH, die zijn dienaar in een nachtelijke reis bracht van Masjid Haram (de beroemde moskee in Mekka)naar Masjid Aqsa( moskee in Jerusalem)" Het is de werkelijke en letterlijke toepassing van de Moskee, die Mirza zijn vader heeft gebouwd. ( Collectie van Advertenties vol 3 pp 286).
[P.S. Volgens Mirza, is de Koran afkomstig uit zijn mond, zijn Moskee is gelijk aan de HARAM-e-KABA (in Mekka) en de Masjid-e-Aqsa is in Qadian en niet in Jeruzalem.]


6. Mirza kondigde aan :
- Ik ben Adam, ik ben Noah, ik ben Abraham, ik ben Isaac, ik ben Jacob, ik ben Ishmael, ik ben Mozes, ik ben Jezus, zoon van Maria, ik ben Mohammed... (Roohani Khazain vol 22 pp 521).
- De Ware GOD is degene die zijn boodschapper heeft gestuurd naar Qadian. ( Roohani Khazain vol 18 pp 231).
7. Mirza verklaarde dat :
Behalve de kinderen van hoeren, wiens harten zijn gesloten voor GOD, heeft iedereen me geaccepteerd en gelooft in mijn profetische gave ( Aina-e-Kamalate Islam, Roohani Khazain vol 5 pp 547).
Hij, die niet gelooft in in Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, is ongehoorzaam aan GOD en zijn Profeet, en zal naar de hel gaan. ( Advertentie van Mirza gedateerd op 25 mei 1900).
Ik ben een zelf-ingeplantte en zelf-gecultiveerde zaailing van de Britse regering. De regering moet grote zorg betrachten tegenover deze zelf-ingeplantte zaailing... moet zijn officieren instrueren om mij te behandelen en mijn JAMA'AT met speciale vriendelijkheid en gunsten. Onze familie is nooit afvallig geweest om hun bloed te laten vloeien voor de Britse overheersers en nooit hielden zij op met een leven op te offeren noch zullen ze nu afvallig zijn tegenover het Britse Rijk. ( Roohani Khazain vol 13 pp 350).
Vanaf mijn vroegste jaren tot nu ik 65 jaar oud ben,ben ik verloofd met mijn pen en tong om de belangrijke taak te vervullen om de harten van de Moslims te veranderen in de WARE LIEFDE &GOEDHEID & SYMPATHIE VOOR DE BRITSE REGERING. en om de ideeen van de JEHAD uit de harten van de stommeriken te wissen. (Kitab-ul-Bariyah, Roohani Khazain vol 13 pp 350 ).
"... Voor de welzijn van de Britse Regering, heb ik gepubliceerd en gedistribueerd 50.000 blaadjes in India en andere Islamitische landen tegen de Jehad... met als resultaat dat honderdduizenden hun smerige ideeen hebben opgegeven aangaande de Jehad. ( Roohani Khazain vol 15 pp 114 ).

Beste Broeders en Zusters in de ISLAM,
Dit is het ware geloof van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn AHMADI(YYAH) MOVEMENT,
maar deze propaganda probeert alleen te bewijzen dat zij (Soenni) moslims zijn. Honderdduizenden Moslims hebben hun geloof verloren en zijn in de klauwen van Mirza terechtgekomen, slechts alleen doordat zij geen kennis hadden over de werkelijke aard van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn AHMADIYYA MOVEMENT.
Anti-Islamitische krachten zijn bang voor de herrijzing van de Islam, de spirituele krachten van de JEHAD van de moslims. Zij weten dat elke moslim, die een AHMADI wordt een moslim minder is. Elke Ahmadi moet geloven dat de JEHAD is HARAM. AHMADIYYA MOVEMENT is een instrument van anti-islamitische krachten om het geloof in de Islam weg te nemen.
MAG ALLAH HET GELOOF VAN ELKE MOSLIM BESCHERMEN TEGEN DE KWADE KRACHTEN. AMEN!
Wassalamoalikum wa Rehmatullahe wa Barakhatohoo.

alpha_girl
25-11-2004, 19:11
Bousat: ben ik ook een extremist?

Youssef123
29-11-2004, 13:43
Aan Oegtfouzia,

Assalamo 'alaikum

Heb je zelf een studie verricht van de aangehaalde citaten die hij zogenaamd heeft gezegd, die hem zijn toegeschreven. Deze citaten zijn uit hun context gehaald. Iemand die dit doet is zelf een afvallige en een misleider.
Ga maar eerst een onderzoek verrichten in plaats van te geloven in zulke onzin.
Vraag Allah om vergiffenis ! Ga in plaats van zulke dingen vertellen of overtypen naar je God bidden om je de waarheid te vertellen. De ware leiding is bij Hem alleen en niet bij hedendaagse Imams die elkaar bestrijden met geweld en provocaties.
Waarheid wordt altijd door een kleine minderheid gevolgd, dit is altijd zo geweest. Het is niet noodzakelijk dat de meerderheid altijd gelijk heeft. Onze geliefde profeet Mohammad, de beste van alle profeten en schepselen ooit (vrede zij met hem) was ook alleen met een klein groepje en de rest van Arabië was tegen hem ! Wil dat zeggen dat hij dan ook ongelijk heeft en vals is, moge Allah je vergeven !
Onze geliefde profeet Mohammad (vrede zij met hem) zei dat er een tijd zou komen waarin van de Islam alleen de naam zou blijven, van de Koran alleen de woorden, de moskeëen zullen vol zijn met aanbidders maar wat betreft leiding zullen ze leeg zijn en verlaten. De Imams zullen de slechtste schepselen zijn op aarde en zullen kwade plannen uitvoeren maar deze zullen zich uiteindelijk tegen hen richten. Deze hadieth is sahih, omdat hij uitgekomen is en omdat hij erkend is wereldwijd. De Profeet Mohammad (vrede zij met hem) zei ook dat er een tijd zal komen dat de moslims verdeeld zullen zijn in 73 sekten en slects 1 zal gelijk hebben ! NOU, WAT IS ER GEBEURD IN 1974 ??? De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is als enigste als niet-moslim verklaard. Je moest de ulama zien hoe sprakeloos zij waren toen de Ahmadiyya Moslim Jama'at zei dat de profeet dit voorspelde !!!
Trouwens wie geeft hun het recht om iemand niet-moslim te verklaren, dat kan alleen Allah. De Profeet Mohammad (vrede zij met hem) zei heel duidelijk als je hadieth bestudeert dat iemand die een ander uitmaakt voor ongelovige of niet-moslim terwijl deze wel degelijk de kalima leest (voor alle duidelijkheid: ER IS NIEMAND WAARDIG TE WORDEN AANBEDEN BEHALVE ALLAH EN MOHAMMAD IS DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH) hij of zij zelf een ongelovige niet-moslim wordt.

Zuster, vrees Allah... een moslim of moslima is iemand die in vrede leeft met zijn medemens. Wat je nu doet is erg onbeleefd en tegen de regels van de forum. Je hebt geen respect tegenover andere geloofsopvattingen. Het ergste is dat je alles verdraait.

Wassalamo alaikum wa rahmatullahe wa barakatuhu !

oem_mujahid2
29-11-2004, 21:04


Salam oe aleikoem moslims,

Wat ik hier merk is dat jousef een amadia aanhanger is en misschien wel een gelover is van de kufar, moge alah hun doen verdoemen. Jullie verlochenen onze geliefde profeet vrede zij met hem en alah, jullie weten zogenaamd wat alif lam miem betekend. Weet je wat jullie zijn geweldig.

Heb ik een vraagje aan jou: Waarom zou je niet iemand kafir kunnen noemen. De sahadah uitspreken wil niet zeggen dat je moslim bent, een waar zegster diie in de sahadah gelooft of iemand de gelooft in de sahadah en bidt tot een graf is deze nog moslim. Deze bid oook nog eens, sorry hoor maar dit zijn beiden koefar. De eerste die beweer zogenaamd kennis te hebben van het onwaarneembare maar maakt gebruik van de djins terwijl alleen alah macht heeft van het onwaarneembare en deze wil dus een eigenschap met allah delen, de 2de bid andere aan dan alah. En is dus mushrik en valt uit de islaam en is hij dus kafir.

Jullie zeggen wel de sharadah voor de eerst helft maar verlochenen de 2de deel. MOhamed rasoeloe alah.

Moge allah jullie leiden of anders vernietigen.

Youssef123
01-12-2004, 15:58
Bismillahir rahmani rahim
Nahmaduhu wa nussalli 'alaa rasullihiel kareem

Beste zuster,
Assalamo 'alaikum wa rahmatullahe wa barakatuhu

Volgens een betrouwbare en erkende Hadieth van onze geliefde Boodschapper, de Heilige Profeet Mohammed (saw) die u kunt vinden in (sahih-al-Bukhari, kitabul-ahkam, hfst. Muuzatul-Iman) zei hij (saw) tegen Usama bin Zaid die net terug was van een strijd waarom hij een persoon doodde die de kalima shahada uitsprak ?? Usama zei dat die persoon een Kafir was en dit uit angst zei. Onze geliefde Profeet Mohammed (saw) zei toen tegen hem ofdat hij zijn hart opengespleten had om er in te kijken ofdat die ongelovige dit werkelijk uit angst zei ?? Hierop was Usama stil en gaf géén antwoord meer...hij vergat dit incident nooit meer omdat de profeet (saw) erg teleurgesteld was in zijn aktie. Usama bin Zaid zei later dat hij wenste dat hij die dag geboren was zodat hij dit niet hoefde mee te maken !

Niemand en dan ook absoluut niemand mag in de ogen van Allah subhanallahu-wa-ta'aala een ander veroordelen als kafir tenzij een persoon of groep dat openlijk zegt of publiceert. Als leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap of van welke groepering dan ook dat Allah één is en Mohammed Zijn Boodschapper dan mag niemand zeggen dat zij in hun hart iets anders geloven !
Als onze Profeet Mohammed (saw) noch Zaid dat niet mocht dan mogen wij het zeker niet. Iemand die dit doet is verantwoordelijk voor misleiding van mensen en kwetsen van mensen en ook nog eens bid'aat (vernieuwing in het geloof). Moge Allah ons behoeden hiervoor.

Wees a.u.b. zorgvuldig in uw uitspraken en vrees Allah. Een moslim is hij die zich onderwerpt aan de wil van Allah en Zijn profeet Mohammed (saw) en in vrede leeft met zijn medemensen.

Wassalam

Oegtfouzia
13-12-2004, 14:20

Citaat door Youssef123:


Aan Oegtfouzia,

Onze geliefde profeet Mohammad (vrede zij met hem) zei dat er een tijd zou komen waarin van de Islam alleen de naam zou blijven, van de Koran alleen de woorden, de moskeëen zullen vol zijn met aanbidders maar wat betreft leiding zullen ze leeg zijn en verlaten. De Imams zullen de slechtste schepselen zijn op aarde en zullen kwade plannen uitvoeren maar deze zullen zich uiteindelijk tegen hen richten. Deze hadieth is sahih, omdat hij uitgekomen is en omdat hij erkend is wereldwijd. !
WELKE HADITH is dit???? Pas op met leugens plaatsen hier over de profeet mohamed (salalahoe a3laihie wasalam).


Asalaam moealeikoem warahamtoellah,

Ja het is een late reactie, maar dat komt omdat ik elkaar beschuldigen, zonder kennis verkeerd vind. Daarom heb ik gewacht tot ik de juiste Quraan teksten heb gevonden.

Wat betreft De Ahmadiya beweging. nee ik heb geen onderzoek gedaan naar deze secte. Dat is immers niet nodig ze komen constant op TV. Echte moslims laten ze niet aan het woord, ze laten alleen afvallige moslims op TV, zodat er nog meer onduidelijkheid bestaat en verdeeldheid. Moge Allah ons hier tegen beschermen, ameen. De Ahmadiya, zegt gewoon op TV wat ze wel en niet geloven. Als zij geloven dat er na profeet mohamed salalahoe a3alaihie wasalaam een andere profeet is gekomen, dan is dat FOUT. Als zij geloven dat profeet Isa (vrede zij met hem) geen profeet is, dan is dat FOUT. Als zij zeggen dat Djihaad niet verplicht is, en dat moslims geen oorlog mogen voeren, dan is dat FOUT. Want in de islaam is Djhaad wel toegestaan om onze dien te beschermen.

HIer wat bewijsstukken uit de Quraan ( het woord van Allah).

Soerat 33; ayaa 36
36. En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.

Soerat 6; ayaa 93
93. En wie is onrechtvaardiger dan hij die een leugen over Allah uitdenkt of zegt: "Het is mij geopenbaard," terwijl hem niets is geopenbaard en die zegt: "Ik zal iets nederzenden dat gelijk is aan hetgeen Allah heeft nedergezonden?" O, kondet gij het waarnemen, wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): "Geeft uw zielen op. Deze dag zal u de straf der schande worden toegekend, voor hetgeen gij ten onrechte tegen Allah zeidet en omdat gij u hoogmoedig van Zijn tekenen afwenddet.

Insha allah is het nu ook duidelijk dat het Woord van Allah de waaarheid is, en wat die ahmadiya beweging zegt, valsheid is.

Als ik iets verkeerds heb gezegd, dan vraag ik Allah om vergeving.

Moge Allah ons leiden en een oemmah van ons maken, ameen,

Asalaam moealeikoem warahamtoeallah