Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Zullen we elkaar helpen op de Weg van Allah?Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

niesj
06-08-2011, 05:43


Zullen we elkaar in deze topic stimuleren een beter mens te zijn zodat we dichter tot de Tevredenheid van Allah 3aza wa djall komen inchAllah? Je kunt hier kwijt waar je tegenaan loopt en inchAllah ontvang je dan advies van oprechte zusters..

niesj
06-08-2011, 06:07
Okay, aangezien iedereen nog lijkt te slapen...Ik begin wel.. Waar ik graag aan wil werken is het oprecht zijn. Dus alle aangeleerde beleefdheidpraatjes en innerlijke flauwekul overboord gooien zodat je altijd en overal bij je nya kunt komen. Je doet pas iets als je er ook echt achterstaat en over hebt nagedacht en je vraagt je af of je er Allah's Tevredenheid mee zult verkrijgen.. Dus alles omwille van Allah, je voortdurend beseffen dat je een slaaf bent van Allah swt en niet een slaaf van je eigen ego. En waar ik ook echt graag aan wil werken is het Hiernamaals naar hier halen. Niet meer leven voor deze donkere Dunya maar het echte werk... Oprecht zijn moet je ook terugzien in je uiterlijk vind ik dus makeuploos, gepaste hijaab en wijde jurken.. En alles wat je doet moet je een gevoel geven van tevredenheid, alles moet je kunnen verklaren als je om verantwoording wordt gevraagd... Je zou nooit iets moeten doen wat je in gezelschap van anderen ook niet zult doen..behalve de noodzakelijke dingen ofcourse.

niesj
06-08-2011, 06:35
Ten tweede zou ik graag wat meer geduld willen hebben..geduld in tegenslagen maar ook geduld in de dagelijkse omgang met mensen en hoe ouder je wordt hoe makkelijker hamdullilah omdat je weet dat alles weer voorbij gaat en sneller dan je aanvankelijk denkt en omdat je geleerd hebt dat schuldgevoel kwellend is.

niesj
06-08-2011, 06:39
Eh...ff kijken wat nog meer... Oh ja ik zou wel wat kwetsbaarder willen durven zijn.. Gevoel toelaten en uiten want je onthoudt je dierbaren er heel veel ra7ma mee, dat is eigenlijk gewoon onrecht, want je geeft ze niet dat deel van jou waar zij ook recht op hebben.

Invent-
06-08-2011, 07:25


Mooie streefpunten niesj! Geduld is zeker een zaak om na te streven, merk dat ik snel van slag raak. Om dat te voorkomen moet je altijd denken aan de mensen die het vele malen slechter hebben dan jij. Ook is het roddelen een big big problem, vaak gebeurt het zonder dat je erbij stilstaat....het lijkt heel onschuldig maar tegelijkertijd wordt het geschreven als een grote zonden die je hebt begaan. Ik zal insha'Allah wat filmpjes plaatsen....ik vind dit een mooi en wijs initiatief van jou Niesj! =)

fatna
06-08-2011, 08:53
Ik wil mijn gebed bewuster meemaken insa allah. Ik heb wat teksten gelezen dat de awliaecht helemaal geel werden voor hun gebed van de schrik omdat ze tijdens hun gebed voor hun heer zullen staan. Ik zou dichter bij dat gevoel willen komen, Mijn gedachten dwalen constant af. Ik ben me ervan bewust dat als je weet wat je zegt, dat je dan minder snel afdwaalt dus ik hoop in de ramadan me daarin te kunnen verdiepen. Verder ben ik een oprecht mens, maar onbewust zeg ik soms dingen die ik niet hoef te zeggen. Eigenlijk valt dat dan ook onder oddelen. Dus mijn tong moet ik leren om heel goed in bedwang te houden.

niesj
06-08-2011, 15:00
Mooie streefpunten niesj! Geduld is zeker een zaak om na te streven, merk dat ik snel van slag raak. Om dat te voorkomen moet je altijd denken aan de mensen die het vele malen slechter hebben dan jij. Ook is het roddelen een big big problem, vaak gebeurt het zonder dat je erbij stilstaat....het lijkt heel onschuldig maar tegelijkertijd wordt het geschreven als een grote zonden die je hebt begaan. Ik zal insha'Allah wat filmpjes plaatsen....ik vind dit een mooi en wijs initiatief van jou Niesj! =) Dank je, leuk dat je meedoet.. Roddelen is als het eten van van het vlees van je broeder/ zuster....een groot onrecht. Dat heeft toch ook met geduld te maken en taqwa en uiteindelijk zelfrespect.. Wat is er mooier dan een gezelschap verlaten aan het eind van de dag/ avond met een goed gevoel, wetende dat je je woorden hebt kunnen beheersen... De gedachte dat je die persoon in het Hiernamaals hassanaath verschuldigd bent terwijl je zelf denkt dat je niet zoveel te geven hebt zou ook motiverend moeten werken om je mond te houden. Maar dit is wel een mooie maand om vergiffenis te vragen aan een ieder die je met woorden hebt gekwetst.. Als mensen je vergeven dank Allah dan want het is dankzij Zijn Ra7ma dat dat mogelijk is..:traan1:

niesj
06-08-2011, 15:12
Ik wil mijn gebed bewuster meemaken insa allah. Ik heb wat teksten gelezen dat de awliaecht helemaal geel werden voor hun gebed van de schrik omdat ze tijdens hun gebed voor hun heer zullen staan. Ik zou dichter bij dat gevoel willen komen, Mijn gedachten dwalen constant af. Ik ben me ervan bewust dat als je weet wat je zegt, dat je dan minder snel afdwaalt dus ik hoop in de ramadan me daarin te kunnen verdiepen. Verder ben ik een oprecht mens, maar onbewust zeg ik soms dingen die ik niet hoef te zeggen. Eigenlijk valt dat dan ook onder oddelen. Dus mijn tong moet ik leren om heel goed in bedwang te houden. Je gebed is het meest waardevolle wat er op deze Dunya is..het is een conversatie met Allah, de Koning van het universum en verdient dus alle aandacht en uiterste concentratie.. Wat mij helpt is volledige overgave..je knielt voor jouw Schepper en legt al jouw wensen en zorgen bij Hem. Tegelijkertijd hoop je op Zijn Genade en Vergiffenis en bedank je Hem voor de Gunsten van die dag en alle dagen ervoor.. Als je het moeilijk vind deze gunsten te overdenken, wat haast niet voor te stellen is, moet je deze voor het gebed even opschrijven en overdenken..en tot slot vond ik deze wel een mooie reminder; De laatste momenten van het leven van de gelovigen (Uit het boek: "Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen") (De hadieth is overgeleverd door Ah'med, Aboe Daawoed, Ibn Khozaymah, Al-H'aakim en authentiek verklaard door Al-Albaanie) De profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) heeft deze laatste momenten van het leven van de gelovigen en ongelovigen beschreven. Hij (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) zei: "Als een gelovige op het punt staat om deze wereld te verlaten om over te gaan naar de volgende wereld, dan dalen engelen uit de hemelen neer met witte gezichten die stralen alsof hun gezichten de zon zijn, met een doodskleed uit het Paradijs en H'anoot [1] uit het Paradijs en zitten om hem heen in een menigte zover het oog reikt. Dan komt de Engel des Doods totdat hij zit bij zijn hoofd en zegt: "O goede ziel, kom naar buiten naar de vergeving en de tevredenheid van Allaah! En de ziel komt eruit en vloeit zoals een druppel water uit een waterzak stroomt en de Engel pakt het vast. Als hij het gepakt heeft, laten de engelen het geen moment in zijn hand. Zij nemen het en plaatsen het in het doodskleed [2] waarin H'anoot is. De geuren die daarvanzullen komen lijken op de lekkerste geur van musk [3] die op aarde gevonden kan worden. Dan dragen zij hem naar boven en telkens als zij langs een groep engelen komen, vragen die: "Wie is deze goede ziel?" De engelen met de ziel antwoorden: "Die en die, de zoon van die en die," en zij gebruiken de mooiste namen waarmee de mensen hem in de wereld hebben genoemd. Zij brengen hem naar de laagste hemel en vragen of er een poort voor hem geopend kan worden. Die wordt voor hem geopend en de engelen van elke hemel, die dicht bij Allaah staan, begeleiden hem naar de volgende hemel tot hij de zevende hemel bereikt. Dan zegt Allaah de Almachtige: "Schrijf het boek van Mijn dienaar in 'iellieyien [4] en breng hem terug naar de aarde. Ik heb hen daaruit geschapen en Ik breng hen daar weer naar toe en Ik breng hen daar weer uit voort." Zijn ziel wordt dan weer naar zijn lichaam toegebracht en twee engelen komen naar hem toe. Zij laten hem zitten en vragen hem: "Wie is jouw Rabb (Heer)?" Hij antwoordt: "Mijn Heer is Allaah." Zij vragen hem: "Wat is jouw godsdienst?" Hij antwoordt: "Mijn godsdienst is de Islaam." Zij vragen hem: "Wie is deze man die naar jullie was gestuurd?" Hij antwoordt: "De boodschapper van Allaah." Zij vragen hem: "Wat is jouw kennis?" Hij antwoordt: "Ik las het Boek van Allaah, geloofde erin en verklaarde dat het waar was." Een oproeper uit de hemel zal dan roepen: "Mijn dienaar heeft de waarheid gesproken!! Voorzie hem daarom met de tapijten (kleden waarop men zit) uit het Paradijs, kleed hem met de kleding van het Paradijs en open een poort voor hem naar het Paradijs!" Hij ontvangt wat van de frisse lucht en aangename geur ervan en zijn graf breidt zich uit zover het oog reikt. Een man met prachtige kleding en een lekkere geur komt naar hem toe en zegt: "Verheug je in dat wat je pleziert, want dit is de dag die je beloofd is." Hij vraagt: "Wie ben je? Je hebt een uiterlijk dat veel goeds voorspelt." Hij antwoordt: "Ik ben je goede daden." Dan zegt hij: "Mijn Rabb, laat het Uur [5] spoedig komen. Mijn Rabb, laat het Uur spoedig slaan, zodat ik naar mijn familie en mijn bezittingen kan terugkeren!" De ongelovige; Als een ongelovige dienaar op het punt staat om deze wereld te verlaten om naar de volgende wereld over te gaan, komen engelen met zwarte gezichten uit de hemel naar beneden en zij hebben Al-Masooh' [1] bij zich en zitten dan om hem heen in een menigte zover het oog reikt. Dan komt de Engel des Doods en gaat bij zijn hoofd zitten en zegt: "Slechte ziel, kom naar buiten naar de vervloeking en de woede van Allaah!" De ziel verdeelt zich over het hele lichaam en wordt uit het lichaam getrokken zoals As-Saffood [2] uit natte wol wordt getrokken. Dan neemt de engel hem over. Als hij hem te pakken heeft, laten de andere engelen het geen moment in zijn handen. Zij nemen hem en wikkelen hem in Al-Masooh' waar een stank vanaf komt, zoals de ergste stank van een lichaam in de wereld. Dan nemen zij hem naar boven en telkens als zij voorbij een groep engelen komen, vragen deze: "Wie is deze smerige ziel?" De engelen met de ziel antwoorden: "Die en die, de zoon van die en die," en zij gebruiken de ergste benamingen die de mensen hem op deze wereld hebben gegeven. Dan brengen zij hem naar de laagste hemel en vragen of de poort voor hem geopend kan worden. Deze gaat niet open. De boodschapper van Allaah (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) reciteerde toen: "..de poorten van de hemel zullen niet worden geopend.." [3] Dan zegt Allaah (‘Azza wa Djal [4]): "Schrijf zijn boek in Sidjien [5]." Daarna wordt de ziel naar beneden gegooid. Daarna reciteerde de profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam): "En wie iets met Allaah vereenzelvigt, het is alsof hij van een hoogte valt en de vogels hem wegrukken of de wind hem wegblaast naar een afgelegen plek." [6] Dan keert zijn ziel naar zijn lichaam terug en twee engelen komen naar hem toe en vragen hem: "Wie is jouw Heer?" Hij antwoordt: "Ha [7], ha, ik weet het niet!" Zij vragen hem: "Wat is jouw religie?" Hij zegt: "Ha, ha, ik weet het niet." Zij vragen hem: "Wie is die man die naar jullie is toegezonden?" Hij zegt: "Ha, ha, ik weet het niet." Dan roept een Roeper uit de hemel: "Mijn dienaar heeft gelogen, spreidt dus de tapijten (kleden waarop men zit) van het Vuur voor hem uit en open de poort van het Vuur voor hem!" Daarna komt er een hete wind naar hem toe, zijn graf wordt zo nauw voor hem, dat zijn ribben samengeperst worden. Een man met een afschuwelijke uiterlijk, gekleed in vodden en een vieze lucht komt naar hem toe en zegt: "Wees tevreden met het slechte nieuws dat ik voor je heb. Dit is de dag die je beloofd werd." Hij vraagt: "Wie ben jij? Je hebt een uiterlijk dat kwaad voorspelt." Hij antwoordt: "Ik ben je slechte daden."Dan zegt hij: "O Rabb (Heer), laat het laatste Uur niet komen!"

nador_mocrolady
06-08-2011, 15:21
Hele goede punten niesj. Dat zijn ook mijn punten.. Insha Allah zullen we ze ook behalen

Miep.
06-08-2011, 15:37
Masa allah wat een mooie gebaar deze topic :goedzo: Ik heb zo wat punten belezen die jullie opnoemde en ik denk dat ik me ook kan aansluiten in het rijtje. Het is masa allah een mooi iets als men zich bewust is van zijn fouten en ze wilt verbeteren.

misshoesnie
06-08-2011, 16:09
Goeie Topic...

niesj
06-08-2011, 16:23
Hele goede punten niesj. Dat zijn ook mijn punten.. Insha Allah zullen we ze ook behalen inchAllah! De Beloning van Allah zal alle pijn en moeite in een oogwenk vervagen inchAllah.. Geef nooit de hoop op! ^ Schatteke!!:kus: Heb jij nog dingen waar je aan wilt werken..? Masa allah wat een mooie gebaar deze topic :goedzo: Ik heb zo wat punten belezen die jullie opnoemde en ik denk dat ik me ook kan aansluiten in het rijtje. Het is masa allah een mooi iets als men zich bewust is van zijn fouten en ze wilt verbeteren. Gezellig dat je er bij bent..heb je nog meer punten?:o Goeie Topic... Ik hoop dat we er daadwerkelijk wat aan hebben...:goedzo:

lalala22
06-08-2011, 16:44


Goede topic zuster ik doe mee.

_Goldenrose_
06-08-2011, 16:48
Up voor deze goede topic!

lalala22
06-08-2011, 16:51
Ik zou graag dingen die tegen mij gezegd worden die mij pijn doen niet meer opkroppen en gewoon los laten. En wil heel graag op tijd bidden en niet mijn concentratie verliezen tijdens het bidden. Ik wil soms wel eens juffig praten vooral tegen mijn man eigenlijk alleen tegen mijn man dat wil ik kwijtraken en leren om iets op een vriendelijke manier te benaderen Ik wil nog meer dan ik al doe er voor mijn ouders zijn aangezien ze echt de beste ouders zijn die je maar kan wensen.


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11