Bekijk volle/desktop versie : de voordelen van de heilige maand30-07-2011, 21:08
Dit is de maand waarin wij hopen onze ziel ‘op te voeden’, niet alleen voor deze 30 dagen, maar insja’ Allah (met Gods wil) ook voor na de ramadaan, want alleen dan heeft het nut. De Profeet (vzzmh1) zei: “De beste daden zijn de daden die continu zijn.” Wij leren hieruit dat we niet in een keer veel moeten doen van wat er van ons verwacht wordt, maar dat alles juist stap voor stap moet gebeuren. Langzaam opbouwen.
Dit is de maand waarin wij hopen onze ziel ‘op te voeden’, niet alleen voor deze 30 dagen, maar insja’ Allah (met Gods wil) ook voor na de ramadaan, want alleen dan heeft het nut. De Profeet (vzzmh1) zei: “De beste daden zijn de daden die continu zijn.” Wij leren hieruit dat we niet in een keer veel moeten doen van wat er van ons verwacht wordt, maar dat alles juist stap voor stap moet gebeuren. Langzaam opbouwen.

De Profeet (vzzmh) zei: “In het paradijs is er een deur, de raihaan genoemd. Op de dag des oordeels wordt gevraagd naar degenen die gevast hebben, zij gaan er naar binnen en daarna wordt de deur gesloten.” (Boechari)
Wat begrijpen we uit deze hadieth (overlevering)? Let op de eerste zin ‘in het paradijs’, dus je moet wel eerst in het paradijs zijn voordat je deze deur kan zien. Maar dan rijst de vraag: er wordt gevraagd naar de vastenden, maar als je niet hebt gevast kom je toch niet in het paradijs? De geleerden zijn het erover eens dat hiermee degene die oprecht heeft gevast wordt bedoeld en dus een hogere gradatie verdient dan degene die dat wat minder deed.

Een ander punt: raihaan komt uit het Arabisch van ‘rai’ wat ‘dorstlessen’ betekent. Wordt in de raihaan onze dorst gelest? Is het niet zo dat wij als moslimgemeenschap van de profeet Mohammed (vzzmh) een slok uit zijn hand krijgen waarna we nooit meer dorst zullen kennen? Achter deze deur wordt je gelest van alle dingen waarvan je je in het wereldse leven hebt onthouden, zodat je zintuigen al hun lusten in de raihaan zullen hebben. Soebhaan Allah (Verheerlijkt is Allah). Hij is zo vrijgevig dat Hij zelfs dit in het paradijs teruggeeft.

De Profeet (vzzmh) zei: “Allah laat in de ramadaan mensen ontsnappen aan het vuur. En dat elke nacht.” (Boechari)

Dus elke nacht zijn er mensen die aan het hellevuur ontsnappen, doordat zij hun dag zo goed hebben doorgebracht, doordat zij oprecht hebben gevast, compleet hebben gevast en omdat zij misschien die dag een smeekbede oprecht hebben geuit.

De Profeet (vzzmh) zei: “De Qoer’aan en het vasten zijn op de dag des oordeels bemiddelaars voor de dienaar. Het vasten zegt: ‘Ik heb hem weerhouden van het eten en drinken, dus geef sta mijn bemiddeling toe, o Allah’. En het wordt toegestaan. En dan zegt de Qoer’aan: ‘Ik heb hem weerhouden van het slapen, dus sta mijn bemiddeling toe, o Allah.’ En de bemiddeling wordt gegeven.”
Dus als je in het paradijs bent, heb je de raihaan en voordat je erin komt, zorgt het vasten er samen met het lezen van de Qoer’aan voor dat je erin komt. Wat willen wij nog meer?

Een andere hadieth zegt: “Ramadaan is een maand waarin de zegeningen worden verdubbeld. Hij die een vrijwillige daad verricht (soenna) wordt beloond met de waarde van een verplichte daad en hij die een verplichte daad (fard) verricht, het is alsof hij 70 fard heeft verricht.”
Ja Allah, er komt geen eind aan de gunsten van deze heilige maand, kun je je indenken wat iemand die zich niet aan de regels houdt mist, wie zou er niet zoveel beloning willen? Hoe kun je deze beloning nog mislopen als je weet dat het er is? Het is alsof het ideale bereikt is en Allah (VVIH) wil zo graag dat wij ons tot Hem wenden. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die veel van je houdt, zoveel dat hij ondanks al die fouten die je bij hem hebt gemaakt, jou toch altijd een kans geeft om te bewijzen dat jij eigenlijk ook van hem houdt, dat jij ook dichterbij hem wil komen. Waarom zou je zo’n kans laten liggen?

En alsof dat niet genoeg is, hebben we de volgende overlevering: “Als ramadaan aanbreekt, worden de deuren van het paradijs geopend, de deuren van de hel worden gesloten en de duivels worden vastgeketend.”

Dus naast al die dingen die Allah voor ons heeft, helpt Hij ons ook nog door degenen die de grootste negatieve invloed op ons hebben tegen te houden.

Het openen van het paradijs en het sluiten van de hel geeft ons een bepaalde innerlijke rust die het ons insja’ Allah (met Gods wil) makkelijker maakt om Allah te aanbidden. Ik hoop dat jullie nu een beeld hebben van hoe groot de gunsten van deze maand zijn, laat ze niet aan je voorbij gaan want dat zal het grootste verlies zijn. Want de Profeet (vzzmh) zei ook: “Een grote verliezer is degene die de ramadaan meemaakt, maar geen vergeving heeft gekregen.” Een kleine hadieth met een grote betekenis. Nog meer motivatie om je aan het bovenstaande te houden.

En tot slot een aantal praktische punten. De theorie is heel mooi, maar in de praktijk gaat altijd het een en ander mis. Allereerst willen we weten wat ‘oprecht vasten’ inhoudt. We onderscheiden drie ‘soorten’ vasten:

1- Het vasten van de maag.
Dit komt erop neer dat je de hele dag honger lijdt. Dan gaat de zon onder, je propt je vol en je gaat verder met het leven.

2- Het vasten van de zintuigen.
Dit is een vorm van vasten wat tot de redding van het vuur kan leiden. Dit houdt in dat je oog vast: je kijkt niet naar datgene wat verboden is, je oor vast: begint er iemand te roddelen, dan luister je daar niet naar, je tong vast: je zegt alleen wat mensen goed zal doen, je doet niemand pijn, je roddelt over niemand, enz., je voeten vasten: je gaat niet naar verboden plaatsen. Bij deze vorm van vasten is het zo dat je maag met zonsondergang ophoudt met vasten, maar al je andere zintuigen gaan door, 24 uur per dag, 30 dagen lang. Hoe kun je na zo’n periode weer terugkeren naar het begaan van zonden?

3- Het vasten van het hart.
Dit is de vroomste vorm van het vasten, hierbij gedenk je Allah de hele dag. Niet persé op een gebedskleedje, maar als je op school bent denk je aan Allah: je denkt eraan dat je die kennis opdoet voor Allah, ben je bij je familie op bezoek dan doe je dat omdat Allah (VVIH) zegt dat het een plicht is, enz. Het is moeilijk, maar probeer het beetje voor beetje, begin met een half uurtje per dag, dan een uur, een dag. Insja’ Allah, zal Allah je daarin versterken.

En zo komen we op de handelingen die wij kunnen uitvoeren om ook daadwerkelijk het beste uit deze maand te halen met een paar kleine rekensommetje erbij.

1- Het reciteren van de Qoer’aan
Stel allereerst vast hoe vaak je de Qoer’aan wilt uitlezen, een keer, twee keer?
We weten dat het lezen van een letter ons 10 hassanaat (beloningen) geeft, tijdens de ramadaan worden dat er 70x10 = 700 per letter!! Bismillahi ar-Rahmaani ar-Rahiem heeft 19 letters, kun je nagaan, laat staan als je twee hizb (1/60 deel van de Qoer’aan) per dag leest, plus de Qoer’aan in de tarawih gebeden (extra avondgebed in ramadaan).

2- Bezoeken van je familieleden.

3- Smeekbeden
Er wordt verhaald dat de metgezellen van de Profeet elke ramadaan een bepaald aantal smeekbeden uitkozen, dus vijf of zes, en die de hele ramadaan gebruikten. Zij zeiden: “Voordat de ramadaan voorbij was en de volgende ramadaan eraan kwam, waren onze smeekbeden al verhoord!” Waarom zouden wij dat ook niet doen? Vergeet hierbij niet om smeekbeden te doen voor onze moslimbroeders en zusters over de hele wereld, onze broeders en zusters in Palestina en in andere gebieden.

4- Liefdadigheid
Aisja (mAtmhz1) vertelt: “De Profeet (vzzmh) was erg vrijgevig en het meest vrijgevig in de maand ramadaan.”

Amr Khaled

30-07-2011, 21:09


ik ben verliefd geraakt op dit stuk


Citaat:
1- Het reciteren van de Qoer’aan
Stel allereerst vast hoe vaak je de Qoer’aan wilt uitlezen, een keer, twee keer?
We weten dat het lezen van een letter ons 10 hassanaat (beloningen) geeft, tijdens de ramadaan worden dat er 70x10 = 700 per letter!! Bismillahi ar-Rahmaani ar-Rahiem heeft 19 letters, kun je nagaan, laat staan als je twee hizb (1/60 deel van de Qoer’aan) per dag leest, plus de Qoer’aan in de tarawih gebeden (extra avondgebed in ramadaan).