Bekijk volle/desktop versie : Het gebed.Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8

03-07-2011, 12:28


Het gebed heeft een hoge status in de Islam, mede door het feit dat het gebed ons in de hemel is opgelegd door Allah op de nacht van Israe en Mi’raaj. Het toendertijd opgelegde aantal gebeden was 50 per dag, maar onze Profeet Mohammed keerde steeds naar Allah terug en vroeg Hem om vermindering. Uiteindelijk werd het aantal gebeden per dag teruggebracht naar vijf, maar het zou de zegeningen van 50 gebeden hebben.

Het gebed is ook het eerste waar Allah naar zal vragen op de Dag des Oordeels. Is het gebed goed verricht, dan wordt er verder gekeken naar zijn andere daden. Mocht het niet (goed) zijn verricht (moge Allah ons behoeden), dan zijn zijn andere daden verder vruchteloos.

Het gebed is eveneens een heel belangrijke pilaar in de Islam. Het verrichten ervan moet geschieden in navolging van de Profeet, die zei: “Bidt zoals jullie mij hebben zien bidden.”

De geleerden hebben de manier waarop de Profeet zijn gebed verrichtte heel precies beschreven in talrijke boeken. Deze lezing bevat een beknopte maar tegelijkertijd precieze beschrijving van het gebed aan de hand van ahadieth.


Alle stapjes uitgelegd in wordbestand: http://speedy.sh/wnMD7/Het-gebed.docx

03-07-2011, 12:34


Voordat je begint met het gebed, moet je iets vóór je plaatsen, vóór de plaats waarop je met het voorhoofd op de grond zal komen (in de ‘sadjdah’-houding). Zo’n voorwerp heet ‘soetrah’ en wordt gebruikt wanneer je alleen bidt. Iemand anders die dan vóór je langs wil lopen, kan dat, als hij maar aan de buitenkant van de soetrah blijft. Als je in een groep bidt, dan is de Imaam (voorganger in het gebed) je soetrah. De Imaam hoort dan wel een eigen soetrah vóór zich te hebben.

03-07-2011, 12:35

Citaat door Zieddd:
Djazakallah ou gairan, ga zo door!
Wa iyaak!

03-07-2011, 12:37
Als je gaat bidden moet je je, waar je je ook maar bevindt, richten naar de Kabah. De Kabah is het zwart beklede vierkante gebouw in de gewijde moskee van Mekka, in Saoedi-Arabië (in Nederland richt je je ongeveer naar het zuidoosten). De richting naar de qiblah is een uiterst belangrijke voorwaarde bij het bidden. Als je je echter op een plaats bevindt, zoals een woestijn, jungle of een onbekende stad en je kent er de richting van de qiblah niet, dan moet je je best doen om de juiste richting te vragen aan anderen. Wanneer dit ook onmogelijk is, kies dan met je gezond verstand de richting waarvan je denkt dat het de qiblah is en Allah zal, als Hij wil, je gebed aanvaarden. Het is belangrijk dat je (voor de aanvang van het gebed) de richting van de qiblah aanneemt, maar het is geen probleem wanneer de richting tijdens het gebed verandert, zoals gebeurt wanneer je op een schip, in een trein of in een vliegtuig bidt. Tegenwoordig bestaan er kompassen die speciaal zijn gemaakt om de richting van de qiblah aan te geven. Dit is een handig middel wanneer je je op een vreemde plek of in het vliegtuig bevindt.

03-07-2011, 12:38Citaat door Smiile_:
Klopt!
!

03-07-2011, 12:41
Nadat je in de richting van de qiblah bent gaan staan, maak je de ‘nijjah’ (intentie). Je maakt de intentie in je gedachten: je neemt je dus voor dat je een bepaald verplicht, soennah of nafl-gebed gaat bidden. Je mag de nijjah nooit hardop zeggen, want de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) heeft dat nooit gedaan en heeft dat ook niet goedgekeurd.

03-07-2011, 12:42
Na de nijah begin je het gebed met het zeggen van: 'Allaahoe Akbar'(Allah is de Allergrootste), terwijl jebeide handen boven schouderhoogte brengt, met je vingers uitgestrekt naar de oorschelpen. Dan vouw je je handen op je borst, de rechterhand op de linker. Deze allereerste ‘Allaahoe Akbar’ heet de takbieratoel ihraam (de Allaahoe Akbar met het verbod), omdat hiermee het gebed begint en vanaf dit moment alle gewone en wereldse daden, spraak en bewegingen verboden zijn. Tijdens het hele gebed richt je je ogen op het punt waar je je voorhoofd op de grond zal leggen in de sadjdah-houding.

03-07-2011, 12:43
Sommige mensen plaatsen hun handen onder hun navel, anderen onder hun borst, en andere verklaren dat de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) gewoonlijk zijn handen op zijn borst hield.

Enkele van deze ahadiets hebben we verzameld.

1. Halb At-Thaa-ie (moge Alah tevreden met hem zijn) vertelde: “Ik zag Allah’s Boodschapper (vrede zij met hem) op zijn borst zijn rechterhand over zijn linkerhand leggen.” (Ahmad, At-Tirmidzi)

2. Waa’il ibn Hoedjr (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik bad met de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) en hij legde op zijn borst zijn rechterhand over zijn linkerhand.” (Moeslim)

Er zijn ook andere verhalen waarin gezegd wordt, dat enkele fiqh-geleerden (islamitische wetsgeleerden) gewoonlijk hun handen onder hun borst maar boven hun navel hielden. Het is juist om je handen op één van deze plaatsen te houden, maar het is beter om volgens de gewoonte van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de handen op de borst te houden (zie bovenstaande authentieke ahadiets).

03-07-2011, 12:54

Citaat door onbekendje55:
De intentie
Wat is een nijjah?

03-07-2011, 12:57

Citaat door Playgirl_x3:
Wat is een nijjah?
De intentie.

03-07-2011, 12:58

Citaat door onbekendje55:
De intentie.
A oke bedankt.

03-07-2011, 12:59
upp ga zo door moge alle je belonen als je dit met ons mededeelt.

03-07-2011, 13:00


@Playrgirl: Geen dank, zuster.

@ Crazy_Lady: Allahouma Ameen!

03-07-2011, 13:04
Er zijn meerdere doe'a's (smeekbeden) die de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) gewoonlijk reciteerde vóór soera Al-Faatihah. Hier volgen er twee van: ‘Allaahoemma baa’id bainie wa baina khathaajaaja kamaa baa’adta bainalmasjriqi wal-maghrib, Allaahoemma naqqinie min khathaajaaja kamaa joenaqqats-tsawboel-abjadhoe minad-danas, Allaahoemmaghsilnie min khathaajaaja bil-maa'i wats-tsaldji wal-barad’

"Oh Allah, verwijder mij van mijn zonden zoals U het oosten en het westen van elkaar verwijderd hebt, oh Allah, maak mij schoon van mijn zonden zoals een wit kledingstuk van vuil is gereinigd na grondig wassen, oh Allah, was mijn zonden van mij weg met water, sneeuw en hagel.” (Boekharie en Moeslim)

Als je de juist genoemde doe'a niet kent, dan hoor je het volgende te lezen:

Van Oemar is overgeleverd dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de volgende doe'a zei na de takbieratoel ihraam: “Soebhaanak-Allaahoemma wa bi-hamdika, wa tabaarakas-moeka wa ta’aala djaddoeka wa laa ilaaha ghairoeka”

‘Heilig bent U, oh Allah en alle lof en glorie behoort U en gezegend is Uw naam en verheven Uw majesteit en niemand is waard aanbeden te worden behalve U.’

Je kunt ofwel beide doe'a's reciteren of één van deze of een andere door de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) goedgekeurde doe'a en er zijn er ongeveer zeven.

Deze doe’a's kun je vinden op verschillende plaatsen in de hadiets-boeken, namelijk van Moeslim, At-Tirmidzi, Moesnad Imaam Ahmad, Aboe Dawoed, Ad-Daaroeqoethni, An-Nasaa’i, Ibn Maadjah, Ibn Hibban, Moewaththah Imam Maalik.

Je kunt ook al deze zeven doe’a's samen reciteren voorafgaande aan soerah Al-Faatihah.

Deze recitatie wordt de ‘doe’a-oel-istiftaah’ genoemd, wat betekent ‘openingsdoe’a.

Je hoort deze alleen te reciteren in de eerste rakaat (d.w.z. na de eerste keer Allaahoe Akbar).

03-07-2011, 13:07
Dan zeg je:

A‘oedzoe bi-Llaahi minasjsjaithaanir-radjiem: Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte duivel. Dit hoor je alleen in de eerste rakaat te zeggen.

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8