Bekijk volle/desktop versie : Osama Binladen leeft nog, volgens zijn halfbroer.!!!19-03-2002, 09:15
WASHINGTON - Een halfbroer van Osama bin Laden heeft maandag voor de Amerikaanse tv-zender CNN verklaard dat 's werelds meest gezochte terrorist in goede gezondheid verkeert. Hij hielp tegelijkertijd het hardnekkige gerucht de wereld uit dat Osama bin Laden zou lijden aan een nierziekte, waarvoor hij dialysebehandelingen moet ondergaan.

Sjeik Ahmad zei tevens dat hij niet gelooft dat zijn halfbroer achter de aanslagen van 11 september in New York en Washington zit. "Hij is mijn broer, ik ken hem. Ik heb jaren met hem samengewoond en ik weet hoezeer hij God vreest", aldus Ahmad voor CNN.

Sjeik Ahmad en Osama bin Laden maken deel uit van een grote welvarende Saudische familie. Ze delen dezelfde moeder, maar hebben een verschillende vader. Drie weken geleden zou hun moeder een telefoontje hebben ontvangen waarin werd gezegd dat het goed gaat met haar zoon. Het is niet bekend of de terrorist het telefoontje zelf pleegde.

In tegenstelling tot het grootste gedeelte van de familie dat halverwege de jaren negentig afstand nam van de radicale ideeën van de terroristenleider, heeft sjeik Ahmad het contact met zijn halfbroer niet verbroken. Ahmad zei dat hij Bin Laden enkele malen heeft opgezocht in Sudan en dat hij hem vorig jaar heeft ontmoet in Afghanistan.

19-03-2002, 11:10Citaat:
Origineel gepost door langenedman36
[B]osama was gek, dus zijn halfbroer is halfgek! [/B]
OSAMA IS HELEMAAL NIET GEK!!!! HIJ IS JUIST DE MAN!!!

19-03-2002, 13:33

Citaat:
Origineel gepost door langenedman36
ooops, ben ik op de fansite gekomen. Heb je ook een condoleantieregister nu "DE MAN" overleden is ,maar het lijk nog foetsie is?
ken je aantonen dat de MAN overleden is.!!!

19-03-2002, 13:49
he mensen,

het is een verhaal. Moeten we daar nou ruzie over hebben of hij de man is of niet. Of hij dood is of niet? Of het een halve gare is of niet?

Wat maakt het uit ! Get a life!Ush kickgirl

19-03-2002, 17:21


In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

Inderdaad het is (maar) een verhaal van de Westerse media…

Geloof niet zomaar alles wat wordt verteld . De mediatechnieken om moslims (en anderen) te laten geloven wat dit medium verhaalt zit misschien diep in ons om het te geloven! Door wie wordt de media hier gecontroleerd?...

Iedereen mag vertellen wat hij/zij wil. Of je nu juist ben en ik fout…
Voor de ene een fansite voor de ander een roddelsite voor een ander ongeveer de waarheid… En Allah weet het best.

Er bestaan veel onbetrouwbare informatie(bronnnen) over Bin Laden en over moslims in het algemeen (Palestina-Irak,&hellip samengevoegd door vijanden van de Islam… om moslims te laten geloven dat deze dienaar van Allah het bij het verkeerde eind heeft.
(zonder (eerlijke) bewijzen aan het adres van iemand is er nog steeds geen antwoord op reeds voorbije daden&hellip

InshaAllah gaat alles goed met de strijders.

Op 17 jarige leeftijd trouwt Bin Laden en haalde hij een graad in economie aan de universiteit. Hij komt in contact met een Islamitische groepering. Afgezien daarvan was het ook de wens van Osama’s vader dat een van zijn zoons zou strijden voor de Zaak van Allah...
Bin Laden voert een godsdienst oorlog, zijn daden worden gerechtvaardigd door de 3ulema(geestelijken). Het is volgens de regels van de Islamitische wetgeving. De sahria is gebaseerd op wat is toegestaan in de koran en wat is verboden en wat je hieruit kunt afleiden de strafmaat komt in het grootste geval met de sunna(leefwijze van de Profeet vzmh).
De verklaring is gericht tegen de soldaten in het land van de heilige Plaatsen aldus Bin Laden. Deze Amerikaanse soldaten hebben… joodse vrouwen naar het heilig Land, Saoudi-Arabië, gebracht, die overal naartoe kunnen gaan in ons heilig land.
Het Islamitishce moederland, daar heeft profeet Mohammed(vzmh) gewoond, daar bevinden zich ook de heilige plaatsen Mekka, Medina en Jeruzalem. Erna echter stonden er Arabische verraders op die de westerse machten toegang gaven tot het heilige land en met hen samenwerkten.

In Palestina werd zelfs een joodse staat gericht! Dit probleem werd door Groot- Brittanië(met het Westen&hellip gecreëerd in 1917. La hawla wala quwata illa billah. Meer dan de helft van de joden woonachtig in Palestina waren destijds recente immigranten, die naar Palestina kwamen om vervolging in Europa, in de decennia daarvoor, te ontvluchten. Daarbij heeft de ineenstorting van de Sovjet-Unie de VS arrogant en hooghartig gemaakt en zijn de Verenigde Staten zichzelf gaan beschouwen als de oppermacht van deze wereld…

Osama Bin laden is een held omdat hij zijn stem heeft verheven tegen de mogendheden die proberen moslims te vernietigen. Een dekmantel van de VS heeft ervoor gezorgd dat gruwelijkheden toegedaan aan moslims verborgen waren voor de wereld.
Hoeveel onrecht is moslims niet aangedaan onder het oog van de (blinde)wereld.

“Toestemming om de wapenen op te nemen wordt hierbij gegeven aan hen die worden aangevallen, omdat hun onrecht is aangedaan.(22:39)”

“Maar wanneer de heilige maanden voorbij zijn, bevecht dan de afgodendienaars zoals zij jullie allen bevechten…(9:36)”

Ondertussen toen Bin Laden zijn miljoenen vanuit Saoedi-Arabië overbracht naar Soedan en naar Afganistan, maakten zijn volgelingen gebruik van de artefacten van de globalisering. Ze spraken met elkaar via Amerikaanse satelliettelefoons en hielden tabellen bij op computers van Japanse makelij. Bin Laden zou over betere communicatietechnologie beschikken dan de VS… Al-Qaida is niet zomaar een groepje dat bestaat uit strijders in grotten van Afganistan. Ingenieurs, computerprogrammeurs, doctors, piloten, high tech., accountants, Islamitische hulprechters,… maken deel uit van Al-Ansaar, Al-Qaida.

De VS houden er een dubbele mo-raal op na, en noemen iedereen die tegen hun(VS) onrechtvaardige acties is een terrorist. Ze(VS) willen onze landen bezetten, onze bronnen leegroven, de lakens bij ons uitdelen en ze willen dat we dat allemaal goedvinden…? Als we weigeren, zeggen ze; jullie zijn terroristen. Als arme Palestijnse kinderen stenen gooien naar de Israëlische bezetters worden ze terroristen genoemd. Een half miljoen kinderen zijn gestorven als gevolg van de sancties van de Verenigde Staten die in 1990 aan Irak opgelegd waren.

Voor alles is een reden, niets gebeurd zomaar…onrecht moet bestreden worden!

Either you are with us or you are against us… (een wijze uitspraak die iedereen kan overnemen..)

Als Osama Bin laden nu nog leeft inshaAllah… of als Osama Bin laden niet meer leeft. Allah weet het best.

Maar remember, waar hij ook zit, martelaren sterven nooit.

Er lopen nog genoeg "jonge leeuwen" over de hele wereld. Immers, één uur in de gevechtslinie voor de zaak van Allah is beter dan 60 jaar avondgebed. Allahoe3lm

En Allah weet het best. Hij is De rechter der Rechters!

Vrede zij met jullie.

19-03-2002, 20:06
Salaam ou alaikoem

Dat is het nu juist . De media probeert moslims tegen mekaar op te zetten.

Zoals nu duidelijk gebeurd is. Sommige moslims zeggen deze is goed anderen zeggen weer het is slecht. Hoe komt het? De invloed van de media. Dat we erin kwijtraken en dat we één bepaald standpunt voorgeschoteld krijgen. Het standpunt van de niet-moslims. We horen nooit hoe het is volgens de Arabische landen op de gewone tv. Als je iets hoort van een Arabische leider dan mag je er (misschien) niet veel van verwachten. Want eenieder die werkt met de vijanden van Allah...

Weet je na deze daden waren er overal mensen die zich afvroegen wat is islam nu eigenlijk. Alhamdoelillah er zijn velen bekeerd tot de Islam.

Het is nu niet zo dat de wereld wordt getrokken door de invloedrijke supermacht... Neen. Alle kracht en macht is bij Allah.

Het was de Wil van Allah dat zoiets is gebeurd. Nu kunnen we zeggen zo een erge daad. Maar in elke daad, hoe klein/groot die ook is zit er iets goeds. In deze daden zaten er vragen in voor mensen. Mensen zijn zich meer gaan interesseren voor de Islam, hoeveel Heilige Korans werden er niet verkocht...

Islamitische site's kregen/krijgen véél bezoek van mensen. Allemaal uit interesse om net te zien wat Islam werkelijk is. SoubhanAllah.

Alles is de Wil van Allah. Allah is zonder fouten. Wanneer Hij iets beslist dan betekent het dat er iets goeds mee gebeurd voor de Islam. Allahoe3alm.

Ons laten geloven dat een bepaalde moslim slecht is terwijl deze volgens de Koran en soenna handelt is wat mensen ons willen wijsmaken. Overal ter wereld worden geleerden in gevangenissen gestopt omdat ze opkomen voor de belangen van de Islam. Sommigen worden vermoord als ze spreken. Zelfs in Marokko gebeurd het.

Hadith over kennis
"Allah neemt kennis niet weg door het van mensen af te nemen, maar Hij neemt kennis weg wanneer geleerden sterven totdat er geen enkele geleerde overblijft, dan zullen mensen onwetende leiders kiezen die gevraagd zullen worden en fatwa's zonder kennis zullen geven, waardoor zij afdwalen en mensen tot dwaling brengen" (overgeleverd door al-Bukhari)

Je ziet het, kennis wordt weggenomen in deze wereld. Dan blijven er enkel de onwetenden over...

Waarom zei de Profeet(vzmh) ons dat we zelfstandig moeten worden en niet moeten vasthouden aan bepaalde groepen.

Jihad heb je in verschillende vormen. We kunnen best studeren en iets betekenen voor de moslims. Ons best doen op het werk. We kunnen ook gewoon zo goed mogelijk leven volgens de Islam.
Zolang je het maar doet in naam van Allah.

De Profeet Mohammed(sas) heeft gezegd:
"Er is niets beter dan twee dingen: geloven in Allah en nuttig zijn voor de moslims; en er is niets erger dan twee dingen: Shirk (deelgenoten toekennen aan Allah {swt}) en schade toebrengen in welk vorm dan ook aan (de) moslims.

En Allah weet het best

wa salaam

07-09-2003, 22:54
Ok het werd tijd dat deze Topic ook leeft!


here we goNEXT!