Bekijk volle/desktop versie : Onze lieve Engel is heengegaan! Yousratje van M.nl!Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]

12-10-2013, 21:10
Soubhan'Allah, ik moet soms nog steeds aan haar denken..
Z'n lief persoon, Maa'shaa'Allah.
Allah irah7ma.
Allahuma 3abdoeka wabnoe amatika a7tadja ila Ra7matika, wa Anta ghaniyyoen an 3adhabihi, in kana moe7sinan fazid fie 7asanatihi, wa in kana moesie3an fata-djawaz 3anhoe.
Moge allah subhana wata3ala haar een mooi plekje geven, in Djannat el firdaus, Allahoema Ameen.

Pagina's : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]