Bekijk volle/desktop versie : Zusters, staan jullie hier wel eens bij stil?Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19-06-2011, 22:40
[Bismillah,

Het baad mij zorg dat sommige zusters hun wenkbrauwen epileren en er een gewoonte van gemaakt hebben.. Lees de volgende ahadith en ayat.. incha'Allah]

Citaat:
Het is voor haar niet toegestaan om hem te gehoorzamen in datgene wat leidt tot ongehoorzaamheid jegens Allah. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “(Er kan) geen (sprake zijn van) gehoorzaamheid (aan iemand die iets vraagt dat resulteert) in ongehoorzaamheid tegenover Allah.” (al-Boechari en Moeslim)

Het epileren van de wenkbrauwen behoort tot de grote zonden (al-Kabaa’ir). Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah vervloekt.... de Naamisah (de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert) en de Moetanamisah (de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren).” (Moeslim)

Er kwam eens een vrouw naar Ibn Mascoed en zei: “Jij die zegt: Moge Allah de Naamisaah en Moetanammisah vervloeken!” Hij zei: ,,Ja.” Waarop zij antwoordde: ,,Ik heb het Boek van Allah van het begin tot eind gelezen, maar ik heb er niet in gevonden wat jij zegt.” Hij antwoordde: ,,Zou je het (echt) hebben gelezen, dan had je het gevonden. Wat betreft het lezen van:

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat. Maar wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah, waarlijk, Allah is hard in de bestraffing.” (Soerat al-Hashr: 7)

Zij zei: “Zeker (dat heb ik gelezen).” Hij antwoordde: ,,Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen: ,,Moge Allah de Naamisaah en Moetanammisah vervloeken!” (al-Boechari en Moeslim)
Zou je het nu nog doen?

19-06-2011, 22:45


Upp voor mn liefje!

19-06-2011, 22:45
Altijd de zelfde die reageren, dankjullie wel lieverds!

19-06-2011, 22:55
Jouw ot, so sweet!

19-06-2011, 22:58


Nieuwschierige mensen: reagerennn

19-06-2011, 23:00
Teveel is gewoonte geworden tegenwoordig.

19-06-2011, 23:01
Nooit gedaan, dus ook nooit aan beginnen.

19-06-2011, 23:01
Ma sha Allah

19-06-2011, 23:01

Citaat door MADEinM0R0CC0:
Teveel is gewoonte geworden tegenwoordig.
Jammer genoeg wel, incha'Allah worden er een paar wakkergeschud met deze ahadith en ayat!

19-06-2011, 23:12

Citaat door SB___:
Ma sha Allah
Djazaka Allah gairan!

19-06-2011, 23:17
Wa iyaaki lieverd

19-06-2011, 23:19
Hoe is het met je meid?

19-06-2011, 23:20


Goed alhamdoulilah, baraka'Allahoe feeki. En hoe is het me tjou?

19-06-2011, 23:28
je hebt gelijk zustr, baraka'Allahoufik voor je nasieha

Upppppppppppppppp

19-06-2011, 23:29
Dnkjewel lieve Intisar

Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15