Bekijk volle/desktop versie : Kan je aangifte doen van chantage door een individu?ambition
27-09-2004, 22:10


Dat is iets wat ik mij afvraag en waar ik geen antwoord op kan vinden.

En bij "vraag het Yasmina" krijg ik geen antwoord.

betreft geen persoonlijke kwestie maar een casus.

vriendelijk bedankt

Rebel_1963
27-09-2004, 22:12

Citaat door ambition:
Dat is iets wat ik mij afvraag en waar ik geen antwoord op kan vinden.

En bij "vraag het Yasmina" krijg ik geen antwoord.

betreft geen persoonlijke kwestie maar een casus.

vriendelijk bedankt
Lijkt mij wel, mits je bewijzen hebt natuurlijk.

succes!

Jasmina
27-09-2004, 22:12
Je kan alleen aangifte doen als diegene je ook daadwerkelijk wat heeft aan gedaan, met alleen bedreigen doen ze helaas niks, ze maken een mutatie maar that's it.


jasmina

ambition
27-09-2004, 22:16

Citaat door Simo_en_jasmina:
Je kan alleen aangifte doen als diegene je ook daadwerkelijk wat heeft aan gedaan, met alleen bedreigen doen ze helaas niks, ze maken een mutatie maar that's it.


jasmina
dank jullie wel dames, maar wat is een mutatie? En wat voor bewijzen moet je hebben en wat voor straf staat er tegenover?

Wa shokran.

Rebel_1963
27-09-2004, 22:20Citaat door ambition:
dank jullie wel dames, maar wat is een mutatie? En wat voor bewijzen moet je hebben en wat voor straf staat er tegenover?

Wa shokran.
Bewijzen zoals een chantage brief, sms-je ...zoiets.

Mutatie is denk ik dat de politie je aanklacht op tekent maar er verder niets aan (kan doen) doet.

knorknor
27-09-2004, 23:46

Citaat door ambition:
Dat is iets wat ik mij afvraag en waar ik geen antwoord op kan vinden.

En bij "vraag het Yasmina" krijg ik geen antwoord.

betreft geen persoonlijke kwestie maar een casus.

vriendelijk bedankt

Citaat:
TITEL XXIII Afpersing en afdreiging

Art. 317 . - 1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld
iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van
een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer,
wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
- 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel
van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.
- 3. De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op dit misdrijf van toepassing.

Art. 318 . - 1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of
openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort,
hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met
geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
- 2. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Art. 319 . De bepaling van artikel 316 is op de in deze titel omschreven misdrijven van toepassing.

Art. 320 . Bij veroordeling wegens een der in deze titel omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid , onder 1°, 2°
en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.afdreiging = chantage

Opgenomen in het wetboek van strafrecht als strafbaar, en je kan hier dus aangifte van doen. Overgens kan je overal aangifte van doen, alleen als iets niet strafbaar is dan volgt er gewoon geen vervolging.

LadyBerkania
28-09-2004, 09:10

Citaat door ambition:
Dat is iets wat ik mij afvraag en waar ik geen antwoord op kan vinden.

En bij "vraag het Yasmina" krijg ik geen antwoord.

betreft geen persoonlijke kwestie maar een casus.

vriendelijk bedankt
Ja je kan altijd naar de politie gaan en je verhaal kwijt.. 'T word in 't systeem verwerkt enne da is 't .. Als 't vaker voorkomt gaan ze met ie persoon praten als 't dan niet stopt dan pas gaan ze echte stappen ondernemen

Zoals bijv ooit in mijn geval.. werd gestalkt en bedreigd die gast spoorde voor geen cm.. Ze kunnen nog steeds niets doen hij heeft me nooit aangeraakt ??? dus conclussie moet wachten tot ik een paar blauwe ogen heb..

Conclussie succes en neem zelf voorzorgsmaatregelen..

ambition
28-09-2004, 20:34
Vriendelijk bedankt mensen.