Bekijk volle/desktop versie : ontharenPagina's : [1] 2

26-09-2004, 01:40
Met betrekking tot het wel of niet verwijderen van haar, hebben de geleerden
het haar in drie categorieën verdeeld:


1. Haar dat ons bevolen is weg te halen of te verkorten. Dit is bekend als
Sunan al-Fitrah, zoals het weghalen van schaamhaar, het bijknippen van de
snor en het plukken van de okselharen. Dit omvat ook het scheren of knippen
van het hoofdhaar gedurende de Hadj of ‘Umrah.

Het bewijs hiervoor is de hadith van ‘Aishah (radiAllahu anha) die zei: De
Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: “Tien
(handelingen) maken deel uit van de fitrah (natuurlijke neigingen van de
mens): het bijknippen van de snor, het laten groeien van de baard, het
gebruik van de siwaak, het spoelen van de neus met water, het knippen van de
nagels, het wassen van de vingerverbindingen, het plukken van de okselharen,
het scheren van het schaamhaar en het wassen met water na zich ontlast te
hebben.”
Zakariyya zei: Mus’ab zei: "En ik ben de tiende vergeten maar het zou het
spoelen van de mond met water kunnen zijn." [Overgeleverd door Muslim, 261]

--------------------------------------------------------------------------------

2. Haar dat ons verboden is weg te halen, waaronder wenkbrauwen. Het
verwijderen van het haar van de wenkbrauwen wordt al-namas genoemd. Het is
ook verboden om het haar van de baard weg te halen.

Het bewijs hiervoor is de hadith van ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood (radiAllahu
anhu) die zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa
salaam) zeggen: “Allah heeft de vrouw vervloekt die tatoeages aanbrengt en
degene die het laat aanbrengen en de vrouw die wenkbrauwen epileert
(al-naamisah) en degene die het laat doen (al-mutanammisah) en degene die
haar tanden vijlt om haar schoonheid te vergroten en zo de schepping van
Allah verandert.” [Overgeleverd door al-Bukhaari, 5931; Muslim, 2125]

En het is overgeleverd dat ‘Abd-Allaah ibn ‘Umar zei: Ik hoorde de
Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zeggen: “Wees anders
dan de mushrikeen: laat jullie baarden groeien en knip jullie snorren bij.”
[Overgeleverd door al-Bukhaari, 5892; Muslim, 259]

Al-Nawawi (rahimuAllah) zei: De naamisah is de vrouw die haar van het
gezicht weghaalt en de mutanammisah is degene die vraagt om dat te laten
doen. Deze handeling is haraam, tenzij een vrouw een baard of snor
ontwikkelt, in dat geval is het niet haraam om het te verwijderen, het is
eerder mustahabb naar onze mening. [Sharh al-Nawawi li Saheeh Muslim,
14/106]


--------------------------------------------------------------------------------

3. Het haar waar de teksten over zwijgen en niet zeggen of het verwijderd
moet worden of moet blijven zitten, zoals het haar op de benen, handen,
wangen of het voorhoofd.

Hierover zijn enkele meningsverschillen onder de geleerden.

Sommige zeiden dat het niet toegestaan is, omdat het weghalen ervan het
veranderen van de schepping van Allah impliceert, zoals Allah ons verteld
heeft dat de Shaytaan zei:

“…en ik zal hen voorzeker aansporen en zij zullen Allah's schepping
bederven.” {al-Nisa’ 4:119 – interpretatie van de betekenis}

Sommige zeiden dat dit één van de dingen is waar niks over gezegd is, dus is
de regel dat het toegestaan is. Het is toegestaan om het te laten zitten of
het te verwijderen, want hetgeen niet genoemd is in de Qur’aan of Sunnah is
toegestaan.

Deze mening is goedgekeurd door de geleerden van het Permanente Comité en
Shaykh Ibn ‘Uthaymeen. Zie Fataawa al-Mar’ah al-Muslimah, 3/879


--------------------------------------------------------------------------------

In Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah staat:

(a) Het is geen zonde als een vrouw het haar verwijdert van haar bovenlip,
dijen, kuiten en armen. Dit is geen onderdeel van het tanammus (plukken) dat
verboden is.
[Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 5/194, 195]

(b) Het Comité werd gevraagd:

Wat is het islamitische oordeel over het plukken van het haar tussen de
wenkbrauwen?

Ze antwoordden:

Het is toegestaan om het te plukken want het is geen onderdeel van de
wenkbrauwen.
[Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 5/197]

Het Permanente Comité werd gevraagd:

Wat is het oordeel over een vrouw die het haar van haar lichaam verwijdert?

Ze antwoordden:

Het is toegestaan voor haar om dat te doen, behalve het haar van de
wenkbrauwen en op het hoofd. Het is niet toegestaan het haar van haar hoofd
of enig deel van de wenkbrauwen te verwijderen door te scheren of op andere
manieren.
[Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 5/194]

--------------------------------------------------------------------------------

Het plukken van de wenkbrauwen is haraam en een grote zonde omdat de Profeet
(salla Allahu alaihi wa salaam) degene die dit (laten) doen, vervloekt
heeft.

Maar wat betreft de vraag of het toegestaan is om gezichtshaar weg te halen,
daar is een meningsverschil over onder de geleerden. Dit is gebaseerd op hun
verschillende opvattingen over het woord al-namas.

Sommige geleerden hebben gezegd dat al-namas het verwijderen het
gezichtshaar betekent, en ze hebben het niet beperkt tot de wenkbrauwen.
Anderen waren van mening dat al-namas alleen verwijst naar het verwijderen
van de wenkbrauwharen. Deze mening werd goedgekeurd door het Permanente
Comité zoals duidelijk is uit de hierboven geciteerde fatwas.

In Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah staat:

Al-namas betekent het plukken van de wenkbrauwharen, wat niet toegestaan is
omdat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) de vrouw vervloekt heeft die
wenkbrauwen plukt (al-naamisah) en degene die het laat doen
(al-mutanammisah). [Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 5/195]


Allah weet het het beste.


Bron: islamqa.com

26-09-2004, 02:22


Jazaak Allah Oe Gairan!

26-09-2004, 02:24
Allahoemma Ameen!!

wa iyaaki beste oeght

ma3assalam

26-09-2004, 14:32
maar waarom hoor ik vaak dat wenkbrauwen epileren haram is terwijl mannen/jongens hun baard ook gewoon scheren terwijl dat toch ook haram is ?

26-09-2004, 16:24


na3am daar heb je gelijk in, maar weet beste zuster dat de islaam niet gebaseert is op dat soort mannen of jongens maar gebaseert is op de kitaab wa soennah.

het geld zowel voor de man als voor de vrouw.

moge ALLAHswt jou belonen met het paradijs

ameen

wassalaam

26-09-2004, 16:39
Djazaka allah koul gair! Ik wist al veel van wat je hebt getypt en het is altijd goed om het zo af en toe nogmaals te lezen.

Het ga je goed agie!

Wassalaam.

14-10-2004, 21:11
ieewwwwwwwwwwwwwwww

15-10-2004, 13:13

Citaat door abdelhafid_150:
na3am daar heb je gelijk in, maar weet beste zuster dat de islaam niet gebaseert is op dat soort mannen of jongens maar gebaseert is op de kitaab wa soennah.

het geld zowel voor de man als voor de vrouw.

moge ALLAHswt jou belonen met het paradijs

ameen

wassalaam
ameen, shokran ja agie

15-10-2004, 16:52

Citaat door nadorroos306:
ieewwwwwwwwwwwwwwww
sorry dit hoort hier niet thuis exuus

16-10-2004, 00:40

Citaat door nadorroos306:
sorry dit hoort hier niet thuis exuus
ik wou net zeggen meid.....yek lebes....

16-10-2004, 06:10
djazaka allah wa gayran... ben egt blij met deze info, het is altijd zo onduidelijk geweest.maar nu is het allemaal helder

16-10-2004, 18:21
Allahoemma Ameen yaa rabb!!

wa fiekoem djazakallah!!

moge ALLAHswt jullie belonen en het jullie in jullie leven schenken
en moge ALLAHswt jullie van de gezegende en vrome vrouwen maken incha Allahoeta3ala

Ameen!!

wassalaamoe alaikoem wr wb

18-10-2004, 09:58


Salaam aleikoem,
Ik wil ffe wat recht zetten hier...

De baard afscheren is niet Haram maar Makroeh. Het laten groeien van de baard van wordt aanbevolen maar is niet verplicht

Maar het epileren van de wenkbrauwen is wel Haram

Wa salaam,
Safah

18-10-2004, 12:43
assalaamoe alaikoem wr wb

ok beste zuster ik heb naar jou mening gekeken

volgens jou is het afscheren van een baard makroeh

ok dan is mijn vraag

waar is jou uitspraak op gebaseert?

ik w8 op jou reactie met daliel (bewijs) dan praten we verder incha Allahoeata3ala

wassalaamoe alaikoemw r wb

18-10-2004, 12:51
Salaam oe alikoem wa rahmatoelillah wa tahala wa barkatuhu


Daar ben ik ook wel benieuwd naar ja?????!!!


Aslaam oe alikoem wa rahmatoelillah wa tahala wa barkatuhu

Pagina's : [1] 2