Bekijk volle/desktop versie : Dua voor een zuster met kanker....L-baghdadia
20-12-2010, 22:18


Selaam aleikom beste broeders en zusters.

Insha allah verkeren jullie in een goede staat van imaan en gezondheid.

Graag verzoek ik jullie om een dua te doen voor een jonge zuster met kanker.
Zijzelf is 27 jaar oud en heeft 2 zoontjes van 4 en 6.

Onlangs werd er leverkanker bij haar geconstateerd. De kanker is al uitgezaaid naar andere delen van haar organen en is ook niet meer behandelbaar.

Volgens de doktoren komt ze binnen een jaar te overlijden.

Ze houdt zich erg sterk voor haar zoontjes en laat haar verdriet niet aan anderen merken.

Ik vraag jullie om deze zusters niet te vergeten tijdens jullie gebeden.
Moge Allah Subhana Wa Ta'la jullie belonen voor het verrichten van een dua voor deze zuster.

RealMarocciia
20-12-2010, 22:27
Moge Allah subhanahu wa ta'ala het voor haar vergemakkelijken. Deze ziekte treft tegenwoordig veel mensen. Moge Allah de pijn voor haar verminderen en haar bijstaan in deze moeilijke tijd, Allahoema ameen.

Friendly.
20-12-2010, 22:35
Ik vraag de Verhevene en Barmhartige, Hij Die de Genezer is om haar te genezen, Ya'Allah wees met onze zuster en haar familieleden en genees haar aandoeningen. Ya Rabi Al-3alameen, Ya Akrama-Akrameen, Ya Ar-7ama Ra7imeen genees haar, waarlijk U bent de Enige Genezer er is geen genezing behalve Uw Genezing. Ya'Allah wees haar Genadig en sterk haar lichaam en schenk haar een volledige goede gezondheid. Ya'Allah maak haar weegschaal van goede daden zwaar vanwege deze beproevingen en beloon haar oneindig tezamen met al haar familieleden en dierbaren.

Ya'Allah deze smeekbeden en bij U is de acceptatie wij smeken U als mousakien en als een dorstige in de woestijn om het van ons te accepteren. Ya'Allah maak de Barmhartigheid op haar neerdalen en op zijn familieleden en dierbaren en versterk hen met geduld.

Wa salli Allahuma 3ala nabiyinna Mohammed wa'ala aaliehi wa sa7bihi adjma3ien.

L-baghdadia
20-12-2010, 22:47
masha allah, bedankt voor jullie mooie dua's.

Moge allah jullie belonen voor de dua´s en ieder die aan deze ziekte lijdt belonen voor hun sbar en geloof in allah subhana wa ta´la.

Al-Amaanah
20-12-2010, 22:51Citaat door Friendly.:
Ik vraag de Verhevene en Barmhartige, Hij Die de Genezer is om haar te genezen, Ya'Allah wees met onze zuster en haar familieleden en genees haar aandoeningen. Ya Rabi Al-3alameen, Ya Akrama-Akrameen, Ya Ar-7ama Ra7imeen genees haar, waarlijk U bent de Enige Genezer er is geen genezing behalve Uw Genezing. Ya'Allah wees haar Genadig en sterk haar lichaam en schenk haar een volledige goede gezondheid. Ya'Allah maak haar weegschaal van goede daden zwaar vanwege deze beproevingen en beloon haar oneindig tezamen met al haar familieleden en dierbaren.

Ya'Allah deze smeekbeden en bij U is de acceptatie wij smeken U als mousakien en als een dorstige in de woestijn om het van ons te accepteren. Ya'Allah maak de Barmhartigheid op haar neerdalen en op zijn familieleden en dierbaren en versterk hen met geduld.

Wa salli Allahuma 3ala nabiyinna Mohammed wa'ala aaliehi wa sa7bihi adjma3ien.


Amien..

Een noemenswaardig punt. Ik vind het bijzonder dat jij in deze topic reageert, omdat jij een dezelfde topic hebt geopend voor de vriend van je broertje. Dit laat zien dat degene die zich bevinden in een bepaalde situatie zichzelf meer kunnen inleven dan anderen die zich niet in dezelfde of soortgelijke situatie bevinden. Dit vertelt iets over ons en de bezorgdheid die wij dragen jegens onze medemoslims. Pas wanneer wij hetzelfde meemaken, dan zijn wij in staat om onze mededogen te tonen.. Moge Allaah je belonen.

Dit geldt trouwens evenredig voor mezelf.

AmmatoelAziz
20-12-2010, 22:57
Wa Aleikoem assalaam wa ra7matu Allaahi wa Barakatuhu

Moge Allaah de Verhevene haar genezen, haar bijstaan en haar zonden wissen. Moge Hij haar de kracht schenken om deze beproeving te doorstaan en haar verlichting schenken. Allaahoema Ameen.

Heel veel sterkte toegewenst voor haar en haar familie,

7ayaakoem Allaah,

Wa Salaamoe3leikoem wa ra7matu Allaahi wa Barakatuhu

Friendly.
20-12-2010, 23:00

Citaat door Al-Amaanah:
Amien..

Een noemenswaardig punt. Ik vind het bijzonder dat jij in deze topic reageert, omdat jij een dezelfde topic hebt geopend voor de vriend van je broertje. Dit laat zien dat degene die zich bevinden in een bepaalde situatie zichzelf meer kunnen inleven dan anderen die zich niet in dezelfde of soortgelijke situatie bevinden. Dit vertelt iets over ons en de bezorgdheid die wij dragen jegens onze medemoslims. Pas wanneer wij hetzelfde meemaken, dan zijn wij in staat om onze mededogen te tonen.. Moge Allaah je belonen.

Dit geldt trouwens evenredig voor mezelf.Djazak'Allahou gayren voor je reactie.
Moge Allah soub7anahou wat'ala ons alle leiden en de zieke onder ons genezen Insha Allah.
Bedankt voor je mooie woorden.
Moge Allah ook jou belonen. Allahoumma ameen.

el_mar
20-12-2010, 23:56
Heel veel sterkte toegewenst voor deze jonge moeder en voor haar dierbaren.

L-baghdadia
21-12-2010, 00:56
Heel erg bedankt voor jullie dua's

AboeSeliena
21-12-2010, 01:18
Moge Allaah Soebhanahoe wa Ta'alaa deze zuster genezen insha Allaah. insha Allaah zal zij du'a blijven doen voor genezing, want alles ligt in de Handen van Allaah.