Bekijk volle/desktop versie : Muziek Is Haraam. Ook Tijdens Trouwfeesten22-12-2002, 12:09

Citaat door MaRoKaaN_2002:
!!!
.

22-12-2002, 15:47


niet alle muziek is haram. alleen bepaalde muziek zoals die van cheba samira enz enz.

22-12-2002, 20:22
Muziek is een kunst, en kunst is wetenschap, en wetenschap is gevraagd om te leren.
''watloubou al3ilma mina almahd ila lahd"'

25-12-2002, 20:55
muziek is niet haram als het je maar niet van je geloof afleid...denk ik=emsoem=

26-12-2002, 22:21


Salaam aleikom

Ik denk........ Waarom kunnen we niet met zekerheid zeggen IK WEET i.p.v ik denk....... Als we niet met enig zekerheid iets weten dan is het beter niks te zeggen over het haraam/halale zo voorkomen we misverstanden.... Enne Marokaan_2002 is ook handig als je de volgende keer de uitleg er bij zet waarom het haraam is, en dalil.... Nu loopt iedereen te gissen

Muziek is haraam dat is een feit......

Heb het volgende erover gevonden........

Muziek en het luisteren ernaar is niet toegestaan. Het behoort tot zondes die de veroorzaakt worden door de shaytan. Muziek is een oorzaak tot het verharden van de harten en deze te verzieken. Geleerden hebben gezamenlijk een duidelijke fatwa over het verbieden van muziek uitgesproken (idjmaa&rsquo, hier volgen een paar bewijzen tot het verbieden van muziek:

Uit de Qor’aan:

1. Allah de Verheven zegt in soerat Loeqman: "En er zijn er onder de mensen die onzinnige praat kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allah, zonder kennis, en die het (de Islam) bespotten. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is. (6) En wanneer Onze Verzen aan hem worden voorgedragen, dan wendt hij zich er hoogmoedig van af, alsof hij ze niet hoort. He is alsof er in zijn oren doofheid is. Verkondig hem daarom een pijnlijke bestraffing"(7).

Al wahiedie en andere geleerden hebben in hun tafsier (uitleg van de Qor’aan) gezegd: De onzinnige praat die in aya 6 van soerat loeqman is verteld, is muziek. Dit hebben de volgende metgezellen (Allah’s welbehagen zij met hen) gezegd: Ibn ‘Abbas en ibn Mas'oed en Moedjahied en 3iekriemah. Er is overgeleverd dat ibn Mas'ood heeft gezegd:"ik zweer bij Allah, waar er geen andere god is dan hem, het is muziek (dit slaat op de aya 6 uit Loeqman – “onzinnige praat&rdquo"

Uit de Hadith:

2. hadith: De profeet (Allah’s vrede en genade zij met) hem heeft gezegd:" er zal een volk dat de moslims behoort komen, die zijden (al ‘harier) ontucht (‘hiera - letterlijk vertaald de geslachtsdeel van de vrouw), bedwelmend drank (al khamr) en muziekinstrument zullen toestaan" overgeleverd door boekharie.

3. Abou hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem) heeft gezegd dat de profeet (Allah’s vrede en genade zij met) gezegd heeft: "Aan het einde van de wereld zal een volk komen die in apen en zwijnen veranderd zal worden, ze zeiden (de metgezellen). Getuigen ze niet in de eenheid van Allah en dat Mohammed de boodschapper is van Allah? Hij (Allah’s vrede en genade zij met) zei: "jawel, en ze vasten, bidden en bezoeken het huis (Hadj). Ze zeiden: "Maar wat doen ze dan verkeerd?" Hij (Allah’s vrede en genade zij met) zei: “ze gebruiken muziekinstrumenten, trommels en zangeressen, ze brengen hun nachten door in het drinken van bedwelmende dranken en onzinnige handelingen hierdoor zullen ze gestald worden en veranderd worden naar apen en zwijnen" (ighaatat allahafaan blz 262 boek1)

4. Tijdens huwelijksfeesten en andere islamitische feestelijke gelegenheden is het toegestaan om gebruik te maken van trommels (ddef) met normale zang die verboden woorden (liefde, benoemen van het menselijk lichaam...) niet bevat en wel alleen voor de vrouwen. Dit gebaseerd op een hadith van de profeet (Allah’s vrede en genade zij met) (zie fiqh assoenah; hoofdstuk: Huwelijk) dat de profeet (Allah’s vrede en genade zij met) de vrouwen toestond om gebruik te maken van deff tijdens huwelijksfeesten.

En Allah weet het het beste.

Bron: Al islaam

28-12-2002, 23:37
salam alaikom warahmatolah wa barakato,
muziek is wel degelijk haram, omdat het je onder andere kan afleiden om Allah te aanbidden en zuster desperada heeft het hierboven al onderbouwd met hadiths en verzen uit de qoran!

Trouwens, een bruiloft met anacheed is echt veel mooier dan met die troep van zangers en zangeressen.............

ma3a salama