Bekijk volle/desktop versie : Allah11-03-2002, 21:25
Allah malak al hamd Allah

13-03-2002, 14:26


Amin ya rab al alimine

16-03-2002, 18:06
Bismi Allahi arahmani arahim....ama ba3d,


Soubhana Allah alhamdollilah w Allah ou akbar

lailaha ila Allah mohammed rasoulou Allah

wala houwala wala qouwati ila bi Allah

Allahoum masali ali saydina Mohammed wa 3la alihi wa sahbihi wa salam

(het is heel goed als je dit achterlekaar zegt)

Wa salam aleikom,

19-03-2002, 14:44
Moge god ons behoede voor al het slechte in de wereld..


Amin

19-03-2002, 15:44Citaat:
Origineel gepost door eloujdia
Bismi Allahi arahmani arahim....ama ba3d,


Soubhana Allah alhamdollilah w Allah ou akbar

lailaha ila Allah mohammed rasoulou Allah

wala houwala wala qouwati ila bi Allah

Allahoum masali ali saydina Mohammed wa 3la alihi wa sahbihi wa salam

(het is heel goed als je dit achterlekaar zegt)

Wa salam aleikom,
Soubhana Allah alhamdoullilah w allah ou akbar

la ilaha ila allah, mohammed rasoula allah

wala houwala wala qouwati ila bil allah

Allahouma sali hela saydina mohammed wa 3la alihi saydina mohammed

Kema salati 3la saydina Ibrahim wa 3la alihi saydina ibrahim

Wa barik hela saydina mohammed wa 3la ahlihi saydina mohammed kema berakti 3la saydina ibrahim wa 3la alihi saydina ibrahim

Fil halamina, ineka al hamidoemejzid.


Als ik het verkeerd heb, wil ik dat graag weten!!

Tnxx

19-03-2002, 23:49
allahoemma atina fi addoenia hasana
wa fil aghirati alhasana
wa qina 3adaba annaar
wa adghilna ma3a alabrar
birahmatika jaaaa arhama arrahimien

20-03-2002, 00:16
ameen, ameen,ja RAB

allaho akbar,allaho akbar
soebhanake allahhoma
wa bihamdika wa tabaraka kesmoeka
wa thealadjedoeka wa la ilaha gairoeka


ameen.

sadaka allaho elhadeem.

26-03-2002, 20:26
Bismi Allah,

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden

De Barmhartige, de Genadevolle.
Meester van de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij omhulp.
Leid ons op het rechte pad,
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden

Amin