Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : AllahAbdenour
11-03-2002, 22:25


Allah malak al hamd Allah

Lila
13-03-2002, 15:26
Amin ya rab al alimine

eloujdia
16-03-2002, 19:06
Bismi Allahi arahmani arahim....ama ba3d, Soubhana Allah alhamdollilah w Allah ou akbar lailaha ila Allah mohammed rasoulou Allah wala houwala wala qouwati ila bi Allah Allahoum masali ali saydina Mohammed wa 3la alihi wa sahbihi wa salam (het is heel goed als je dit achterlekaar zegt) Wa salam aleikom,

kadd
19-03-2002, 15:44
Moge god ons behoede voor al het slechte in de wereld.. Amin

Lila
19-03-2002, 16:44


Origineel gepost door eloujdia Bismi Allahi arahmani arahim....ama ba3d, Soubhana Allah alhamdollilah w Allah ou akbar lailaha ila Allah mohammed rasoulou Allah wala houwala wala qouwati ila bi Allah Allahoum masali ali saydina Mohammed wa 3la alihi wa sahbihi wa salam (het is heel goed als je dit achterlekaar zegt) Wa salam aleikom, Soubhana Allah alhamdoullilah w allah ou akbar la ilaha ila allah, mohammed rasoula allah wala houwala wala qouwati ila bil allah Allahouma sali hela saydina mohammed wa 3la alihi saydina mohammed Kema salati 3la saydina Ibrahim wa 3la alihi saydina ibrahim Wa barik hela saydina mohammed wa 3la ahlihi saydina mohammed kema berakti 3la saydina ibrahim wa 3la alihi saydina ibrahim Fil halamina, ineka al hamidoemejzid. Als ik het verkeerd heb, wil ik dat graag weten!! Tnxx

serpico
20-03-2002, 00:49
allahoemma atina fi addoenia hasana wa fil aghirati alhasana wa qina 3adaba annaar wa adghilna ma3a alabrar birahmatika jaaaa arhama arrahimien

Ramzaddine
20-03-2002, 01:16
ameen, ameen,ja RAB allaho akbar,allaho akbar soebhanake allahhoma wa bihamdika wa tabaraka kesmoeka wa thealadjedoeka wa la ilaha gairoeka ameen. sadaka allaho elhadeem.

JustAgirl
26-03-2002, 21:26
Bismi Allah, Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden De Barmhartige, de Genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij omhulp. Leid ons op het rechte pad, Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden Amin