Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : De Weg Naar Al-haqLZN
29-08-2004, 22:53


DE WEG NAAR AL-HAQ De weg naar al-haq (waarheid) is een moeilijke en bittere weg. Het is vol ontberingen, en het is omringd met doorns en lijden en het zit vol bloed en lijken. Iedereen die de waarheid kent is hiervan op de hoogte en weet het met zekerheid (ilm ul yaqeen); bovendien zijn zij er zelf getuige van (Ai nul yaqeen). Dagelijks zien en horen zij de kuffar en hun alliantie kogels van haat en wrok richting de borsten van Ahl AlTawheed vuren. In feite is het tijdperk van folteren, opsluiten en het simpelweg gooien van traangas verleden tijd. Nu is de tijd van het doden en moorden begonnen, zoals we kunnen zien in Afghanistan, Saudi Arabie etc, we zien de Taghout de ulama (geleerden) en Ahl al Haq elimineren. Toch is de weg naar haq, ondanks de moeilijkheden en ontberingen, vol genot en bewondering voor de ware gelovige. Hij proeft de zoetigheid die hij nooit kan proeven in wat voor wereldse streven dan ook. Waarlijk degene die deze weg bewandeld zal de zoetigheid proeven die onbeschrijfelijk is, en die niemand kent behalve degene die het proeft, degene die haar moeilijkheden en haar tegenslagen kent. Als wij het zouden willen beschrijven zouden wij nooit haar haq (recht) kunnen volbrengen. Deze zoetigheid zal alle moeilijkheden lichter maken, alle ontberingen vergemakkelijken, en al de ongelijke paden voor hem recht maken en hij zal weten dat Allah tevreden is met hem. Dat zal al het leiden en ontberingen een van de beste momenten uit zijn leven maken. Wij zullen gaan kijken naar enkele van de wijdverspreide oorzaken waardoor sommige mensen de Haq (waarheid) verwerpen. 1. AL JAHLU BIL HAQ (onbekend zijn met al-Haq) Dit is de bekendste reden, omdat de mensen onwetend zijn betreft al-Haq. Degene die onwetend is wat betreft de waarheid zal vijandigheid tonen naar haar en haar aanhangers. 2. OMDAT ZIJ DE MENSEN VAN HAQ HATEN Vanwege haat voor de mensen van haq word hun preventie verwerping om haq te accepteren gesterkt. 3. VASTKLAMPEN AAN DE OUDE ROUTINE EN GEWOONTEN VAN DE OUDERS Dit wordt een immens obstakel die hem ervan weerhoud om de haq te accepteren. Wanneer al de gebruiken, gewoonten en tradities van zijn ouders en grootouders tegenstrijdig zijn met de haq, heeft hij een grote moeilijkheid om deze te verlaten zelfs al is dit beter voor hem. 4. GELOVEN DAT DE HAQ EEN OBSTAKEL ZAL ZIJN Omdat hij geloofd dat de haq waarnaar hij word uitgenodigd een obstakel zal worden voor zij belangen en verlangens, zoals zijn rijkdommen, zijn gezondheid, zijn levensstandaard etc. Dit zal een reden worden om meer haat op te bouwen voor de haq en haar mensen, en om hun te verlaten voor hetgeen waarvan hij denkt dat het zijn vooruitgang is. 5. ANGST VOOR ZIJN VOLK EN VRIENDEN Omdat hij bang is voor woede of verlies van zijn volk of vrienden wanneer hij het pad van haq zou volgen. Net zoals Ceasar Heracles van de Romeinen bang was voor zijn volk. In de tijd van Mohammad (saw) kende Heracles de waarheid en hij was gretig om de Islam te accepteren, maar toen zijn mensen niet naar hem wilden luisteren heeft hij zich teruggetrokken. Toen hij de brief van de Profeet (saw) las, zei hij: “O mijn mensen, jullie weten dat wat hij heeft gezegd de waarheid is, laten wij ons dus bij hem aansluiten, als wat hij heeft gezegd waar is, zal het een verlies zijn om hem te verlaten en hem bestrijden zal een vloek zijn”, maar zijn mensen verwierpen en werden boos, dus hij trok zich terug en zei: “Ik was jullie slechts aan het testen om te zien wat jullie zouden doen.” Zelfs toen hij terugschreef naar de profeet (saw) die naar hem had geschreven onder de naam van Muhammad ibn Abdullah Al-Nabi, schreef hij terug met Ahmad Al-Nabi; hij schreef terug met de naam die bij hun is vermeld in de Indjeel (evangelie) in plaats van het gebruiken van de naam die op de brief van Muhammad (saw) stond. Zodoende blijft er geen twijfel over bestaan dat hij wist dat het haq was, en toch verwierp hij het uit angst voor zijn mensen. 6. AFGUNST Afgunst is een van de meest gevaarlijke oorzaken voor mensen om de waarheid de rug toe te keren. De afgunst is een wrok in het hart voor degene die benijd word. Deze persoon ziet zichzelf als iemand die beter is dan degene die hij benijd, waardoor hij hem niet volgt al zou deze zich op de haq bevinden, in plaats hiervan valt hij hem aan en smeed plannen tegen hem. Dit is wat er met Iblies is gebeurt, vanwege zijn jaloesie voor Adam (as) nadat Allah (swt) hem had begunstigd en verheven, en Hij (swt) zelfs de engelen opdracht gaf om voor hem (Adam) te knielen; toen Iblies zijn eigen licht gedimd, en die van Adam (as) feller zag worden werd hij afgunstig en begon hij te verwerpen. Het is deze afgunst die de Joden en Christenen ervan weerhield om de Islam te accepteren al wisten zij dat het haq was. Zij toonden Muhammad (saw) dezelfde afgunst al kenden zij zijn beschrijving uit de taurah en injeel. Zij verwierpen hem (saw) uit afgunst al stonden zij bekend als de ummah van kennis, rabijnen, geleerden en die van de geleerde rangen. De Joden verwierpen Isa (as), degene die was gekomen om met de taurah recht te spreken en die geen nieuwe shari’ah bracht die tegenstrijdig aan hun boeken was, in feite is de injeel een hoofdstuk van de taurah. Beter gezegd, Isa was gekomen met toelaatbaarheid van enkele zaken die verboden waren voor hun en om hun shari’ah compleet te maken, toch verwierpen zij al deze waarheden uit afgunst voor hem. Dit is de verwerping van de haq die hun deen en hun shari’ah complimenteerd; laat staan dat zij de Quran zouden accepteren, welke de taurah en injeel afschaft, de joden ontworteld, hun bloot stelt en hun vervloekt, al hun complotten en verraad door de geschiedenis heen bloot stelt en hun moorden van anbiya, hun corruptie en wat er in hun harten is en hun daden bloot stelt. DE MENSEN DIE DE HAQ PROEVEN Alleen degene die deze onvriendelijke weg neemt zal de zoettigheid van de moeilijkheden en lijden proeven. Dat is waarom de sahabi Hirab ibn Milhaan (ra) toen ze hem van achteren aanvielen en hem met een speer doorboorden totdat deze door zijn borst kwam zei: “Bij de Heer van de Ka’bah, ik heb succes.” [Bukhari & Muslim & Musnad Imam Ahmad 3/137] Dat is de zoettigheid van het genieten van haq. Abdullah ibn Mubarak heeft overleverd dat de Profeet (saw) de mensen van Banu Sulaim naar Bani Aamir stuurde, zij waren met 70 man allen hafiz ul Quran, hij zei: “Mijn oom Hirab ibn Milhaan zei, “‘Ik zal voorgaan. Als zij mij veiligheid garanderen om da’wah aan hun te geven kunnen jullie allemaal komen, anders zal ik de eerste zijn die zich terugtrekt.” Hij ging naar binnen en zij garandeerden hem veiligheid, maar terwijl hij de Quran voor hun aan het reciteren was gaven zij elkaar een signaal en zij staken hem in zijn rug met een speer totdat deze uit zij borst kwam. Hij hield de speer vast met zijn handen en schreeuwde “Ik heb het gekregen, bij de Heer van de Ka’bah” [Bukhari – Kitab ul Jihad deel 6 pagina 18 – Muslim deel 13 pagina 47 en Musnad Imam Ahmad 3/137] Asim ibn Thaabit was degene bij deze slag die weigerde om zijn wapen af te staan aan de kuffar, en hij was de enige met een wapen na hun verraad en dus was hij de enige die in staat was om te vechten. Verder hebben we vele andere van dit soort voorbeelden onder de sahaba van Muhammad (saw), Uthman bin Madh’un was de sahabi die zijn oog verloor omwille van Allah na het verraad van dezelfde mushrik die hem veilgiheid had gegarandeerd. Eerst garandeerde Waleed ibn Mughirah Uthman veiligheid, maar hierna begon hij op te scheppen en hij begon te beperken wat Uthman wel of niet mocht zeggen. Uthman weigerde zijn veiligheid, en zij verraden hem en staken zijn oog uit, Waleed ibn Mughirah zei: “O mijn neef, je oog kon gered worden als jij je veiligheid die jouw was aangeboden niet had geweigerd.” Uthman zei: “Bij Allah, mijn overgebleven oog is behoeftig aan hetzelfde lot als dat van de andere omwille van Allah, en ik ben met de overeenkomst van de ene, waardiger dat wie dan ook van jullie.” [Overleverd door Abu Nu’aim in Al Hulya deel 1 pagina 103 en door ibn Hisham in de seerah s1 p370] HOE LANG NOG? http://groups.msn.com/MuwahhidinDeWareMoslims/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=376&LastModified=4675485692294732211.

SOS
13-03-2006, 23:53
Upppppppppp Masha Allah