Bekijk volle/desktop versie : muziek haram?13-12-2002, 16:36
Asalamoe aleikoum,

Ik las ooit op een site dat muziek haram zou zijn.
Persoonlijk kan ik het daar niet mee eens zijn. Omdat
de tamboerijn ook muziek maakt en dat mag wel van de
Profeet (vzmh). Verder zijn de nashied ook toegestaan
en die liederen zijn ook een onderdeel van muziek.
Muziek is haram vind ik een stelling die veel te
zwart/wit is gesteld. Muziek blijkt het feest van de
ziel te zijn. Persoonlijk put ik wel kracht uit muziek
wanneer ik me neerslachtig voel. Ik krijg inspiratie
van muziek als ik gedichten maak etc. Muziek(bepaalde)
blijkt ook een rustgevende werking te hebben op het
hart.

Ik ken ook veel mensen die moslim zijn en van mening
zijn dat muziek haram is. Ik zou graag uitleg willen
hebben van de mensen die denken dat muziek haram is,
dus graag uitleg waarom muziek haram is...

Alvast hartelijk dank,

Wassalamoe aleikoum,

14-12-2002, 02:02


Het ligt ook een beetje aan de text. kijk nashiet is puur islamitische muziek met texten waarin Allah word geprezen (alle lof komt allah toe).
Maar luister je bijv. naar dakkal marakkchia...tja die texten he

dat is denk ik wat haram is, maar ik ben ook geen imam so see for yourself

de groeten

17-12-2002, 14:27

Citaat:
Origineel gepost door Aicha19
Salaam aleikoem wr wb

Muziek luisteren is inderdaad haram, anasheed mag dus wel.
En vooral dan op een bruiloft mag er veel 'muziek' worden geluisterd.
Vraag mij aub niet naar verwijzingen (soera's of hadits) want die weet ik zo niet uit mijn hoofd maar ik heb het echt al heel vaak gehoord en gelezen. Ik moet zeggen dat ik zelf onwijs muziek verslaafde ben ...en echt niet zonder muziek kan...dus ik zondig wel eigenlijk hihi ...Allahoe alem....Wa salaam Aicha
Salaam aleikoum warahmatulahi wabarakatuhu (ben ik de enige die zich stoort aan die afkortingen van tegenwoordig? )

Het lijkt me beter als je dit soort uitspraken JUIST WEL ondersteund met Koranverzen of ahadith. Dat gedoe van "het mag niet" en "het is haram" zonder een verwijzing te geven naar een voor ons betrouwbare bron, maakt dat je een loze stelling plaatst. LET OP: de verwijzing "ik heb het gehoord/gelezen" is net zo nietszeggend.
En zeker omdat de meningen over sommige onderwerpen nogal uit één lopen lijkt het me verstandig om eerst zelf te weten wat en waarom voordat je een ander een regel wil voorschrijven hoe goed je bedoelingen ook mogen zijn.

Gun mij even de tijd dan zal ik enkele visies op dit onderwerp tonen MET verwijzingen...

wa'aleikoum salaam

17-12-2002, 14:34

Citaat:
Origineel gepost door Tilmidha
Salaam aleikoum warahmatulahi wabarakatuhu (ben ik de enige die zich stoort aan die afkortingen van tegenwoordig? )

Het lijkt me beter als je dit soort uitspraken JUIST WEL ondersteund met Koranverzen of ahadith. Dat gedoe van "het mag niet" en "het is haram" zonder een verwijzing te geven naar een voor ons betrouwbare bron, maakt dat je een loze stelling plaatst. LET OP: de verwijzing "ik heb het gehoord/gelezen" is net zo nietszeggend.
En zeker omdat de meningen over sommige onderwerpen nogal uit één lopen lijkt het me verstandig om eerst zelf te weten wat en waarom voordat je een ander een regel wil voorschrijven hoe goed je bedoelingen ook mogen zijn.

Gun mij even de tijd dan zal ik enkele visies op dit onderwerp tonen MET verwijzingen...

wa'aleikoum salaam
Gelukkig is onze broeder 'verwijderd' zo vrij geweest om met de delil uit de koran en hadieth te komen masha allah

17-12-2002, 14:56


Imam Al-Qoertoebie heeft drie ayaat genoemd die zouden bewijzen dat muziek verboden is in de islam.

1. âVerwonderen jullie je dan over deze recitatie en lachen jullie erom en jullie huilen niet? Verspillen jullie je leven met tijdverdrijf en vermaak (muziek, zingen enz.) (wa entoem saamidoen). Valt neer in aanbidding aan Allah en aanbidt hem alleenâ Soerah al-qamar:62

"Wa entoem saamidoenâ betekent luid zingen en muziek maken, hoofd ophouden in arrogantie extreme haat en woede voelen bij het horen van Qorâaan. Ook betekent het: onachtzaam zijn en verwerpen.

2. Nadat iblies geweigerd had voor Adam te buigen vroeg hij uitstel bij Allah de Verhevene tot Yawm al-qiyamah zodat hij mensen kan afleiden van de Rechte weg, Allah de Verhevene zegt dan: âEn âistafzizâ (rui hen op/houdt hen voor de gek) degenen die je kan met je stem (zingen, muziek en iedere andere roep voor ongehoorzaamheid aan Allah de Verhevene). Val hen aan met je cavalerie (paarden) en infanterie (voetvolk), wees een deelgenoot van hen in hun rijkdom en kinderen (door hen te verleiden op illegale wijze geld te verdienen en kinderen te verwekken) en maak hen beloften. Maar Shaytan belooft het niets dan bedrogâ Soerah al-isra:64

Ibn Abbaas heeft ook over deze aya gezegd âistafziz met je stem betekent zingen, muziek en iedere andere roepvoor ongehoorzaamheid aan Allah de Verheveneâ.

3. âEn van de mensen zijn er die nutteloos gepraat (lahwal hadieth) kopen op de mensen te laten afdwalen van de Weg van Allah zonder kennis, en het nemen van Allahâs weg als spotternij. Voor dezen zal er een vernederende straf zijn." Soerah Loeqman:6

Nadat in de ayaat hiervoor, degenen die goed doen worden beloond, openbaart Allah hier de toestand van degenen die weigeren te luisteren en het voordeel te verkrijgen van de Woorden van Allah de Verhevene. Zij wijden zich aan nodeloos, dom gepraat, leeg amusement en alle andere valse werken en handelingen met als doel anderen weg te halen van Allahâs Weg en te bespotten.

Imaam At-tabari zegt dat de geleerden verschillende meningen hebben over de betekenis van lahwal hadieth (nutteloos gepraat).

Abdullah Ibn Masâoed werd over deze aya gevraagd en hij antwoordde: âIk zweer bij de ene buiten wie er geen God bestaat, dat het verwijst naar zingen (ghinaa)â Hij herhaalde zijn woorden drie maal om het te benadrukkenâ (Al-Bayhaqi).

Lahwal hadieth kan nog meer betekenen:

- gesprekken die uitnodigen tot shirk,

- Alle handelingen, valse woorden enz. die laten afdwalen van de islam.

De Profeet (salAllahoe 'aleihi wa salaam) heeft gezegd: âEr zullen (in de toekomst) mensen van mijn oemmah zijn die zullen zoeken om wettig te maken: overspel, het dragen van zijde, het drinken van gamr en het gebruiken van maâaazif (muziekinstrumenten). Sommige mensen zullen bij de zijkant van de berg blijven en als hun herders âs avonds komen om te vragen wat zij nodig hebben zullen zij zeggen: âkom morgen terugâ. Dan zal Allah de Verhevene hen gedurende de nacht vernietigen door de berg op hen te laten vallen, terwijl hij anderen in apen en zwijnen verandert. Zij zullen in deze situatie blijven tot de Dag der Opstandingâ (Al-Boekharie).

In het Arabisch wordt hier âmaâaaziefâ gebruikt (meervoud van Miâzaf of âazf) dit betekent: muziekinstrumenten. Het geluid van instrumenten (muziek). Zingen met begeleiding van muziek.

Vanuit de zin âDie zullen proberen wettig te makenâ kunnen we dus opmaken dat het verboden was. En kijk bij welke ernstige zonden het wordt genoemd, overspel, drankgebruik en het dragen van zijde.

In een andere hadieth lezen we dat de Profeet (sal'Allahoe 'aleihi wa salaam) zei: âmensen van mijn Oemmah zullen wijn (gamr) drinken en het anders noemen dan bij de eigenlijke naam. Vrolijk zal voor hen worden gemaakt door het bespelen van muziekinstrumenten en het zingen door zangeressen. Allah zal de aarde onder hen vaneen splijten en hen veranderen in apen en zwijnenâ. (Ibn maadjah, Albayhaqi en ibn asaakir: bekrachtigd door Ibn Al-Qayyim en Al-Albaani).

Onschuldige liederen en slaan op de daff is toegestaan. Hier zijn ook weer meerdere ahadieth over, bijvoorbeeld:
"Aicha zei: Allahâs boodschapper kwam bij mij terwijl twee jonge meisjes liedjes van boeâaath zongen, waarop hij ging liggen en zijn gezicht afkeerde. Aboe Bakr kwam binnen en zei tegen mij: âDe fluit van Shaytan voor de profeet?â. Allahâs boodschapper keerde zich naar Aboe bakr en zei: âLaat henâ. Aicha ging verder: âToen de profeet indutte gaf ik hen een teken en zij gingen weg.â (Al-Boekharie).

In een andere versie:

Aicha vermeldt dat haar vader Aboe Bakr gedurende de dagen van mina bij haar kwam. Er waren twee meisjes bij haar die op de daff sloegen terwijl de profeet zich bedekte met zân kleed. Aboe Bakr schreeuwde tegen de meisjes waarop de profeet zân gezicht ontblootte en zei: âlaat hen Aboe Bakr, want dit zijn de dagen van de Ied!â. (Al-boekharie)

Het huwelijksfeest: Walima. Tijdens de walima is het toegestaan de daff te slaan. Dit om zo bekend te maken dat er een walima is en om vreugde en plezier bij de gasten te brengen.

Mohammed bin Haatib Al-djoemahi heeft overgeleverd dat de boodschapper zei: âde grens tussen haraam en halaal (in het huwelijksfeest) is de daff en de stem.â (sahieh, At-tirmidhie).

Aicha heeft overgeleverd dat de profeet zei: âverkondig dit huwelijk, voltrek het in de moskee en sla op de daff als het plaatsvindtâ. (sahieh, At-tirmidhi).


Allahoe alem

wa'aleikoum salaam

21-05-2005, 17:21
salem muziek is inderdaad haram.muziek dood je hart voor de islaam,kijk alleen als je muziek luisterd dan voel je het van binnen en dat is jiust haram je moet niks bij voelen als je het luisterd.probeer zoveel anachied en koran te luisteren,dan zal je merken dat muziek niks is.Ik ben ook iemand geweest die da en nacht muziek luisterde maar elhamdoelillah door en vriend van me ben ik veranderd,elke avond als ik ga slapen deed ik koran aan en ging slapen in de ochtend als ik wakker werd zaten mijn ogen vol met tranen je gaat spijt krijgen wat j allemaal heb gedaan ,en ook anachid zijn goed geloof me het is e8 een heeeel mooi gevoel die je krijt.probeer het een weeken daarna doe je muziek aan geloof me je gaat het e8 niks vinden.

21-05-2005, 17:45
wat ik totaal niet snap ze zegegn dat anacheed wel mag maar de meeste anacheed bands spelen ook derbouka en dan las ik weer dat darbouka ook haram is en dan nemen mensen b.v. op trouwfeesten anacheed bands..ewa dan kun je toch beter muziek draaien

snap er helemaal niks meer van

21-05-2005, 17:57
Muziek zelf is niet dat wat het haram maakt, maar de tekst en de instrumenten. Je hebt van die instrumenten die dzzzzz dzzzzz doen, zoals die trommels in marokko met 2 touwtjes waarbij kraaltjes in zitten. Deze zijn haram omdat het effect op je hart daarmee het grootst is.

Muziek muziek muziek, op een gegeven moment kan men daar niet meer vanaf raken. de verslavende muziek bij verdriet... dat maakt het haram. De muziek die de gedachtenis aan Allah blokkeert. Dat is de haram muziek... Zie um Keltoum... gevaarlijke muziek voor hem of haar die arabisch begrijpen...

21-05-2005, 20:17

Citaat door mozlan:
Muziek zelf is niet dat wat het haram maakt, maar de tekst en de instrumenten. Je hebt van die instrumenten die dzzzzz dzzzzz doen, zoals die trommels in marokko met 2 touwtjes waarbij kraaltjes in zitten. Deze zijn haram omdat het effect op je hart daarmee het grootst is.

Muziek muziek muziek, op een gegeven moment kan men daar niet meer vanaf raken. de verslavende muziek bij verdriet... dat maakt het haram. De muziek die de gedachtenis aan Allah blokkeert. Dat is de haram muziek... Zie um Keltoum... gevaarlijke muziek voor hem of haar die arabisch begrijpen...
...

21-05-2005, 21:37

Citaat door sabah19utr:
wat ik totaal niet snap ze zegegn dat anacheed wel mag maar de meeste anacheed bands spelen ook derbouka en dan las ik weer dat darbouka ook haram is en dan nemen mensen b.v. op trouwfeesten anacheed bands..ewa dan kun je toch beter muziek draaien

snap er helemaal niks meer van
Juist de meeste anasheedbands gebruiken een derbouka, maar elhamdolilah ik heb aan de band die ik heb genomen gevraagd of ze alleen met de deff willen spelen...en voila probleem opgelost...Elhamdolilah

Overal is een oplossing voor, alleen sommigen proberen het niet eens.


En verder:

Bewijs van verbod in de Qor-aan en Soennah

Allah (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Soerat Loeqmaan (31), aayah 6: âEn er zijn er onder de mensen die onzinnige praat (d.w.z. muziek, zang) kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allahâ¦â

De geleerde van de Oemmah , Ibn âAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: âDit betekent zangâ. Moedjaahied (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDit betekent het bespelen van de trommel (tabl).â [1]

Al-Hâassan al-Basrie (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDeze aayah was geopenbaard betreffende zang en muziekinstrumenten (houtblaasinstrumenten).â [2]

As-Saâdie (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDit omvat alle wijzen van hâaraam geluid/toespraak, alle nutteloze praatjes en leugens, alle nonsens die koefr (ongeloof) en ongehoorzaamheid bevordert (de woorden hiervan beweren bepaalde zaken om de waarheid tegen te spreken en ook nog eens deze te bewijzen ter ondersteuning van leugens), belasteringen, beledigingen en gevloek, zang en muziekinstrumenten van de Shaytaan (moge Allah hem verdoemen) en muziekinstrumenten die geen spiritueel of een werelds voordeel met zich mee brengen.â [3]

Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zei: âHet is voor ons genoeg dat de Sahâaabah (metgezellen) en de Taabiâin (volgelingen) uitlegden dat ânutteloze praatjesâ naar (onzedelijke) zang verwijst.â

Dit is overgebracht met authentieke keten van Ibn âAbbaas en Ibn Masâoed. Aboe s-Sahâbaa-e zei: âIk vroeg Ibn Masâoed over de aayah: âEn er zijn er onder de mensen die onzinnige praat kopenâ¦â [4] Hij zei: âBij Allah, waarnaast geen andere god is, dit betekent zang.â En hij herhaalde het drie keer.â

Er is ook met een a uthentieke keten van Ibn âOemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) overgeleverd, dat dit zang betekent. Er is geen tegenstrijdigheid tussen de uitleg van ânutteloze praatjesâ, dat zowel zang betekent, als de uitleg die verwijst naar verhalen van het Perzische volk en hun koningen, en de koningen van de Romeinen enz., zoals An-Nadr ibn alâHâaarieth die gewend was verhalen te vertellen aan de mensen van Mekka om hen af te leiden van de Qor-aan. Beiden zijn nutteloos geklets. Ib n âAbbaas zei: ââNutteloze praatjesâ zijn leugens en zang.â Sommige Sahâaabah zeiden het één en sommigen weer het ander en weer andere Sahâaabah waren het er allebei mee eens . Onzedelijke zang is slecht en richt meer schade aan dan verhalen van de koningen, omdat het leidt tot zina (overspel) en het vergroot huichelarij (in het hart). Het is de trap van de Shaytaan (moge Allah hem vervloeken) en het verduistert het verstand. De manier waarop het mensen blokkeert van de Qor-aan is erger dan de manier waarop andere vormen van onjuiste geruchten hen blokkeert, omdat mensen van nature ernaar buigen en geneigd zijn er naar te luisteren. De aayaat keuren het af dat de Qor-aan wordt vervangen door nutteloze geruchten, om mensen zonder kennis te misleiden van het pad van Allah (Glorieus en Verheven is Hij) en zij vatten het op als een grap. Wanneer een aayah uit de Qor-aan voor zulke mensen wordt gereciteerd, dan keren ze hun ruggen om alsof ze niets gehoord hebben en alsof ze doof zijn. Wanneer zij er iets van horen dan maken zij het belachelijk. Dit allemaal gebeurt alleen in het geval als deze mensen zeer koppige ongelovigen zijn en als sommige onder hen blij worden van zangers en/of er naar luisteren. Beiden hebben ze aandeel in deze schuld. [5]


[1] Tafsier (uitleg) at-Tabarie, 21/40.

[2] Tafsier Ibn Kathier 3/451.

[3] T afsier As-Saâdie, 6/150.

[4] Soerat Loeqmaan (31), aayah 6.

[5] Ighaathat alâLahfaan, 1/258 â 259.


Allah de Almachtige zei tegen Iblies (Shaytaan (moge Allah hem vervloeken)): âEn rui van hen op wie jij kan met jouw stemâ¦â [1] (D.w.z. zang, muziek en elke andere oproep om Allah ongehoorzaam te zijn.)

Er is overgeleverd dat Moedjaahied (moge Allah hem genadig zijn) zei: â âEn rui van hen op wie jij kan met jouw stemâ , zijn stem (de stem van Iblies/Shaytaan) bestaat uit zang en leugens.â Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDeze idaafah (tweede naamval of bezittelijke aanleg, d.w.z. jouw stem) dient om de bedoeling te specificeren, zoals met de uitdrukkingen (vertaald als ) âje paardenâ en âje voetvolkâ (lat er in dezelfde aayah, 17:64). Dit houdt in: ieder die op welke wijze dan ook bepaalde dingen zegt die leiden tot ongehoorzaamheid jegens Allah; ieder die op een fluit blaast of op een ander houtblaasinstrument en/of elk soort hâaraam drum bespeelt (dit is namelijk de stem van de Shaytaan) en ieder die rondloopt om werken te bedrijven om ongehoorzaamheid jegens Allah aan te moedigen, maakt deel uit van zijn (de Shaytaan) voetvolk. Ieder die rondreist om te zondigen maakt deel uit van zijn paarden.â Dit is de visie van de Salaf, zoals Ibn âAbi Hâaatim vertelde volgens Ibn âAbbaas: âZijn voetsoldaat is ieder die rondloopt om Allah te ongehoorzamen.â [2]

Allah de Verhevene zegt: âZijn jullie verbaasd over deze Qor-aan? En lachen jullie, en huilen jullie niet? Terwijl jullie saamidoen [3] zijn?â [4] (En je lacht erom en betreurt het niet dat je je (kostbare) levensduur verspilt in tijdverderf en amusement (zingen).)

Ibn Kathier (moge Allah hem genadig zijn) zei: âAllah zegt: âJe (kostbare) levensduur verspillen in tijdverderf en amusement (zingen).â Soefyaan at-Thawrie zei, vertelling door zijn vader, van Ibn âAbbaas: âDit betekent zingen.â Dit is Yemeni dialect: ismad lana betekent ghanie lana (zing voor ons). Dit was ook het standpunt van âIkrimah. [5]

Er is van Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de boodschapper van Allah zei: â Verkoop geen zingende slavinnen, koop hen niet en onderwijs hen niet. Er is niets goeds in deze handel en hun prijs is hâaraam . Over zaken zoals deze is er de volgende aayah geopenbaard: âEn er zijn er onder de mensen die onzinnige praat (d.w.z. muziek, zang) kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allahâ¦â (Soerat Loeqmaan (31), aayah 6). â

De boodschapper van Allah zei: âTussen mijn Oemmah zullen er zeker mensen zijn die zina , zijde, alcohol en muziekinstrumenten toestaan...â [6]

Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDit is een Sahâiehâ hâadieth, overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sahâiehâ, waarin hij het noteerde als bewijs en verklaarde dat het moeâallaq en madjzoom is. Hij zei: âHoofdstuk één is verteld over hen die alcohol toestaan en het bij een andere naam noemen.â--------------------------------------------------------------------------------

[1] Soerat al-Israaâ (17), aayah 64.

[2] Ighaathat al-lahfaan.

[3] âIkrimah (moge Allah hem genadig zijn) zei: âEr is van Ibn âAbbaas overgeleverd dat as-soemoed (zelfstandig naamwoord van saamidoen, wat hier vertaald is als: âje (kostbare) levensduur verspillen aan tijdverderf en amusement (zingen)â, dit duidt âzangâ in het Hâimyar dialect. In het Hâimyar dialect wordt ook gezegd: âIsmidi (afkomstig uit het z.n saamiedoen) lanaaâ (zing voor ons). En hij zei (moge Allah hem genadig zijn): âWanneer zij (de ongelovigen) de Qor-aan hoorden, waren ze geneigd te gaan zingen. Daarop werd deze aayah geopenbaard.â

[4] Soerat an-Najm (53), aayah 59-61.

[5] Tafsier Ibn Kathier.

[6] Verteld door Al-Boekhaarie taâleeqan, nr. 5590; verteld als mawsool door at-Tabaraani en al-Bayhaqi. Zie as-Sielsielah as-Sahâiehâahâ door al-Albaanie, 91.


Deze hadieth toont op twee manieren aan dat muziekinstrumenten en het genieten van het luisteren naar muziek hâaraam zijn. Ten eerste is het feit dat de profeet zei: â(zij) staan toeâ. Dit toont duidelijk aan dat er dingen worden genoemd, muziekinstrumenten inbegrepen, die hâaraam zijn volgens de Sharieâah, maar deze mensen zullen het toestaan. Ten tweede worden muziekinstrumenten genoemd naast dingen waarvan men weet dat deze definitief hâaraam zijn, zoals zina en alcohol. Als muziekinstrumenten niet hâaraam waren, waarom worden ze dan naast deze dingen genoemd? [1]


Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDeze hâadieth toont aan dat maâaazif hâaraam zijn.â Maâaazif betekent muziekinstrumenten volgens de geleerden van de (Arabische) taal. Dit woord omvat alle instrumenten. [2]


Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zei: âEn over hetzelfde onderwerp werd een gelijksoortig commentaar gegeven door Saalihâ ibn Saâd as-Saaâidi, âImraan ibn Hâosayn, âAbd-Allaah ibn âAmr, âAbd-Allaah ibn âAbbaas, Aboe Hoerayrah, Aboe Oemaamah al-Baahili, âAa-ishah Oemm al-Moe-eminien, âAli ibn Abi Taalib, Anas ibn Maalik, âAbd ar-Rahmaan ibn Saabit en Al-Ghaazi ibn Rabieâahâ. Daarna vermelde hij het in Ighaathat al-Lahfaan en het toont aan dat muziekinstrumenten hâaraam zijn.


Er is overgeleverd dat Naafiâ (moge Allah hem genadig zijn) zei: âToen Ibn âOemar een houtblaasinstrument hoorde, stopte hij zijn vingers in zijn oren en bleef uit de buurt van die plek. Hij zei tegen me: âO Naafiâ, kun je iets horen?â Ik zei: âNee.â Vervolgens haalde hij zijn vingers uit zijn oren en zei: âIk was met de profeet en ineens hoorde hij zoiets als dit en hij deed ook hetzelfde (zijn vingers in zijn oren).â [3]


.

21-05-2005, 21:37
Een aantal geleerden zeiden dat deze hâadieth niet wijst naar het feit dat muziekinstrumenten hâaraam zijn, want als dat het geval was dan zou de boodschapper van Allah Ibn âOemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) bevolen hebben hetzelfde te doen en dan zou Ibn âOemar het Naafiâ ook bevolen hebben. Het antwoord hierop is: hij luisterde er niet naar, maar hij kon het wel horen. Er is een verschil tussen luisteren en horen; er bewust naar luisteren of het zonder te willen horen.


Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: âVolgens de eenstemmigheid van de geleerden is er geen verbod of schuld wanneer een persoon niet van plan is geweest naar muziek te luisteren. Dus schuld wordt in verband gebracht met het luisteren en niet met het horen. Degene die naar de Qor-aan luistert, zal ervoor beloond worden, terwijl degene die het hoort zonder dat het de bedoeling is of zonder dat hij het wil, zal er niet voor beloond worden. Handelingen worden namelijk beoordeeld naar intenties. Hetzelfde is van toepassing op muziekinstrumenten die hâaraam zijn. Wanneer een persoon het hoort zonder dat het de bedoeling is dan geeft het niet.â [4]


Ibn Qoedaamah al-Maqdisi (moge Allah hem genadig zijn) zei: âDe luisteraar is degene die het opzettelijk doet. Dit was niet het geval bij Ibn âOemar (moge Allah tevreden met hem en zijn vader zijn). Wat er in deze zaak gebeurde, was horen. De profeet wilde weten wanneer het geluid ophield, want hij liep van die plek weg terwijl hij zijn oren bedekte. Hij wilde niet terug gaan naar die plek of zijn oren openen, totdat het lawaai ophield. Dus toen hij Ibn âOemar toestond het horen voort te zetten, was dat uit noodzaak.â [5]


Zelfs het horen is niet toegestaan, zoals vermeld is in de opmerkingen van de twee imams. Het was uit noodzaak toegestaan, zoals we hieronder in de commentaren van Imaam Maalik (moge Allah hem genadig zijn) zullen zien. En Allah weet het beste.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bewerkt uit as-Sielsielah as-Sahâiehâahâ door al-Albaanie, 1/140-141.


[2] al-Madjmooâ, 11/535.


[3] Sahâiehâ Abi Dawood.


[4] Al-Madjmooâ, 10/78.


[5] Al-Moeghniee, 10/173.

22-05-2005, 00:08
بسم الله الرحمن الرحيم

Salaam aleykoum warahmatoulahi wabarakatouhou ,
Wij hebben nog altijd de wil gekregen om kiezen of we naar muziek luisteren of niet. Maar beste mensen vergeet niet dat we dan wel de gevolgen moeten dragen als we het slechte kiezen...En het WOORD van Allah en Zijn profeten valt niet tegen te spreken. Vroeger was ik DJ (stachfir Allah moge Allah me vergeven)...en in die tijden begreep ik ook niet 'waarom' muziek niet mocht. Maar stel je niet altijd die 'waarom'...pas toe en je zal zien en begrijpen. Voor sommige dingen kunnen we gewoon geen antwoord geven op die 'waarom' . Maar maak je niet druk Allah's wetten zijn perfect opgesteld, pas de regels gewoon toe en je zal niet verliezen. Moge Allah ons allemaal leiden insha Allah...

22-05-2005, 02:00


het is weer zover...
hoe kan je het er nou niet mee eens zijn dat muziek haram is????
explaine please!
la hawla walla quata illabillah