Bekijk volle/desktop versie : Koopwoning.. Wat zegt de islam hierover?Samiralover15
25-07-2010, 09:53


Salaam 3alaikom..

Ik heb een vraagje.. Stel iemand wilt je hand komen vragen, maar hij wilt een woning
Kopen. Is het dan voor mij toegestaan om ja te zeggen..
Ik weet dat het haram is vanwege de rente en dat het een grote zonde is,
Maar ik kan het maar niet uit zijn hoofd halen soubhanallah..
Wat zegt de islam hier over?
En kunnen jullie aub met bronnen komen..
Shokran..

Wa3alaikom salaam

spaROOD-
25-07-2010, 10:13
Mijn vader heeft onze woning verkocht. & ik zal je zeggen we hadden vaak ruzie in dat huis en mijn moeder was vaak ziek. & nu we zijn bijna 1 maand uit dat huis en mama is energiek en niet zo ziek. We zijn gelukkiger!
Ik denk dat het komt doordat het haram was om een koopwoning te hebben

Samiralover15
25-07-2010, 10:31
Soubhanallah.. Ja ik weet dat het haram is..
Maar is dat een reden voor mij om nee tegen hem te zeggen?

Samiralover15
25-07-2010, 11:13
Ja het is ook een bewijs..
Maar wil een daliel zien, zodat ik het ook aan hem kan laten zien..
En dat is ook geen antw op mijn vraag..

Wa3alaikom salaam

spaROOD-
25-07-2010, 11:22


oh dat weetik dus echt niet, maar wilt hij geen huurhuis ofzo?

La_Tahzan
25-07-2010, 12:19
WAT ZEGT ONZE DEEN OVER RIBA!

Consumeren van riba (woeker) rente of interest)
In de Qur’aan verklaart Allah aan niemand oorlog behalve aan de mensen die handelen in riba (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van (het vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: [B]weest dan op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper.” [1]. [/B]
Dit is genoeg om de afschuw van deze daad in de “ogen” van Allah, moge Hij worden verheerlijkt, uit te leggen.

Men kan makkelijk de omvang van verwoesting waarnemen, op individueel en internationaal niveau, veroorzaakt door zich in te laten met riba – zoals faillissement, economische stagnatie, het onvermogen lonen uit te betalen, hoge werkloosheid, instorting van veel bedrijven en instituties, etc. Dagelijkse arbeid zijn een eeuwigdurende strijd geworden om interest op leningen af te betalen en maatschappijen zijn klassenstructuren geworden waarin grote rijkdom in handen is van weinigen.

Iedereen die iets te maken heeft met riba, of hij nu één van de belangrijkste betrokken partijen is, een tussenpersoon of hulpmiddel is, is vervloekt door Mohammed . Jaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de Boodschapper van Allah degene “die riba gebruikt, degene die het aan anderen geeft, degene die het opschrijft en degene die het getuigt, is vervloekt.” Hij zei: “Zij zijn allen hetzelfde.” [2].
Hierop gebaseerd, is het niet toegestaan werk te doen dat het schrijven van op interest gebaseerde contracten en voorwaarden inhoudt, riba te betalen of te ontvangen, het te storten of het te bewaken. Algemeen gesproken, is het haraam direct of indirect betrokken te zijn bij riba op enige manier of vorm dan ook.

De Profeet hield ervan de schandelijkheid van deze grote zonde uit te leggen. ‘Abdullaah ibn Mas’ood (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de Profeet heeft gezegd: “Er zijn drieënzeventig soorten riba, de minst ernstige daarvan is zo weerzinwekkend als een man die seksuele gemeenschap heeft met zijn eigen moeder en de ergste daarvan is de eer en heiligheid van een Moslim schenden.” [3]. ‘Abdullah ibn Hanzalah (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) verhaalde dat de Profeet heeft gezegd: “Bewust een dirham riba verbruiken is erger voor een man dan zesendertig keer overspel te plegen.” [4].

Het verbod op riba geldt niet alleen voor handel tussen rijk en arm, zoals sommige mensen denken; het is een algemeen verbod dat van toepassing is op elke persoon en elke situatie. Hoeveel rijke mensen en grote zakenlui zijn failliet geworden vanwege riba! De minste schade die riba aanbrengt, is de zegen (barakah) van het geld vernietigen, zelfs als iemands rijkdom groot is. De Profeet heeft gezegd: “Zelfs als riba veel is, zal het eindigen in een klein bedrag.”[5] .

Dit verwijst niet naar het feit of de ratio van interest hoog is of laag; alle riba is haraam, en degene die hierin handelt, zal op de Dag der Opstanding opstaan als degene die geslagen door de Shaytaan staat, wat is geresulteerd in krankzinnigheid en epilepsie.

Ondanks de grootheid van deze zonde heeft Allah ons verteld hiervoor berouw te tonen en heeft ons uitgelegd hoe. Allah zegt tegen degenen die in riba handelt (interpretatie van de betekenis): “… Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft jullie oorspronkelijke bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld.” [6]. Dit is wezenlijke rechtvaardigheid.

De gelovige moet deze grote zonde verachten en haar afschuw voelen, zelfs als hij zijn geld op interest gebaseerde rekeningen doet, omdat hij geen andere keuze heeft en bang is dat hij zijn geld kwijt zal raken of gestolen zal worden. Hij zou moeten voelen dat hij door noodzaak wordt gedwongen dit te doen, zoals iemand die dood vlees eet, of erger.

Tegelijkertijd zou hij de vergiffenis van Allah moeten zoeken en te proberen een alternatief te vinden. Hij is niet toegestaan de bank te vragen naar interest, en als de bank het op zijn rekening stort, moet hij er vanaf raken op welke toegestane manier dan ook. Dit geld kan niet worden gerekend als sadaqah (liefdadigheid), omdat Allah zuiver is en alleen datgene wat zuiver is, aanvaardt. Hij kan geen voordeel hebben van dit geld door het te gebruiken om eten, drinken, kleding, vervoer of huisvesting te kopen, of te gebruiken om zakaat of belastingen te betalen, of om zichzelf te verdedigen in ineen rechtszaak. Hij zou er gewoon vanaf moeten geraken uit vrees voor de toorn van Allah.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Soerat al-Baqarah ayah 278-279
[2] overgeleverd door Muslim, 3/1219
[3]overgeleverd door al-Haakim in al-Mustadrak, 2/37); zie ook Saheeh al-Jaami’, 3533
[4] overgeleverd door Imaam Ahmad, 5/225; zie ook Saheeh al-Jamaa’, 3375
[5] overgeleverd door al-Haakim, 2/37; zie ook Saheeh al-Jaami’, 3542
[6] Soerat al-Baqarah ayah 279

La_Tahzan
25-07-2010, 12:37
Ik zal zeker weigeren als hij er niet op terug komt. Hoe kan je nou samen willen leven met iemand die geen enkel vrees heeft voor Allah .
Laat de Liefde voor Allah altijd op de eerste plaats komen want hij is jou Beschermer en jou Voorziender. En Hij is de enige die jou Dua's zal verhoren als je Zijn hulp nodig hebt. Vertouw op hem en verricht salaat Istighara. Want de beste leiding is de leiding van Allah

Samiralover15
25-07-2010, 12:42
Barakallahoe fik.. Moge allah swt je belonen voor het plaatsen en voor je advies..

Aboe_Adam
25-07-2010, 14:15
“O jullie die geloven, vreest Allah en geeft op wat er van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En wanneer jullie (dit) niet doen: wees op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft jullie oorspronkelijk bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld.”

(Soerat al-Baqarah: 278-279)

M_Pareltje
28-08-2016, 04:16
Assalaamoe alaykoem akhawaat, lang geleden dat deze topic is gestart. Maar ik Heb een vraag over het op bezoek gaan bij iemand met een koopwoning en bij Hem eten? Is dat toegestaan want ik Heb omit begrepen dat je niet eens een glas water mag drinken in een koopwoning. Wa allahu a3lam
Iemand bew
ijs uit de Quran of de sunnah? Jazaakoenna allahu khayran