Bekijk volle/desktop versie : info over sociale woning in antwerpen30-06-2010, 21:44
Salaam allemaal wie kan mij meer info geven over sociale woningen in antwerpen.
Wat zijn de voorwaarden en hoelang duurt het eer je een huis krijgt aangeboden.
Kijken ze ook naar je gezinssituatie.
Alvast bedankt .

30-06-2010, 21:45


ik kan u verder helpen mivlouw..ik heb van de week een inschrijfformulier binnen gehad..ik neem hem van de week voor je mee

30-06-2010, 21:47
Het duurt max. 4 jaar want daarna heb je recht op huursubsidie. Dacht 150 euro maar omdat ze daar te gierig voor zijn geven ze je liever een sociale woning.

De enige voorwaarde volgens mij is dat je een max. aan inkomen moet hebben.

30-06-2010, 21:47
check deze site staan de voorwaarden bij

http://www.deidealewoning.be/

U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen :

1) meerderjarig zijn

2) een inkomen hebben lager dan (2010) :

18.788 euro als u alleenstaande bent zonder personen ten laste;
20.362 euro als u alleenstaande gehandicapte bent;
28.182 euro, vermeerderd met 1.575 euro per persoon ten laste, in andere gevallen;
De in aanmerking te nemen inkomsten zijn de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarin de inschrijving plaatsvindt ofwel het huidige inkomen.

3) Alle gezinsleden mogen geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.

4) Bereid zijn om Nederlands aan te leren.

5) Indien van toepassing : bereid zijn het inburgeringstrajet te volgen overeenkomstig het Inburgeringsdecreet voor zover hij een verplichte inburgeraar is.

6) Ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister.Voortaan kan u zich ook inschrijven voor verschillende gemeenten waar wij als sociale huisvestingsmaatschappij zijn gevestigd. U dient dit wel schriftelijk of via e-mail t.a.v. onze verhuurdienst te laten weten. Vergeet uw naam en adres niet te vermelden in uw correspondentie.

De Ideale Woning

30-06-2010, 21:49


Je hebt verschillende sociale woning maatschappijen waar je in kan schrijven.

Dit zijn de grote voorwaarden:

x Ouder dan 18 jaar.
x Jaarlijks belastbaar inkomen lager dan € 28 182 (met € 1575 per kind ten laste extra).
x Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
x Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ergens gedomicilieerd zijn) of in het vreemdelingenregister.
x Bereid zijn om Nederlands te leren als je dat nog niet kan en je in te burgeren.

30-06-2010, 22:05

Citaat door Benisaidgirl:
ik kan u verder helpen mivlouw..ik heb van de week een inschrijfformulier binnen gehad..ik neem hem van de week voor je mee

Dank je wel schat