Bekijk volle/desktop versie : Aids en liefhebben zonder condoom?Pagina's : [1] 2

17-07-2004, 10:32
Nadat aids voor het eerst ontdekt werd bij een groep Amerikaanse homoseksuelen zijn sindsdien meer dan 20 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van deze afschuwelijke ziekte. Nog eens 5 miljoen mensen raakte vorig jaar besmet met het HIV virus wat aids kan veroorzaken. En het leven van 40.000.000 mensen worden bedreigd doordat zij geïnfecteerd zijn met het HIV virus of aids hebben.

De wereldgezondheidsraad, de Nederlandse overheid en tal van wetenschappelijke organisaties adviseren het gebruik van condooms wanneer je regelmatig met verschillende partners seks bedrijft.

Het Vaticaan is ondanks seculiere wetenschappelijke studies tegen het gebruik van condooms om diverse redenen. Eén van de redenen is dat volgens kardinaal Alfonso Lopez Trujillo, hoofd van de pauselijke raad voor het gezin het aids-virus 450 x kleiner is dan een zaadcel waardoor het aids-virus door een condoom heen kan dringen en dus geen 100% bescherming kan bieden tegen aids. Volgens Aartsbisschop Raphael Ndingi Nzeki van Nairobi (Kenia) bevordert het condoomgebruik de verspreiding van aids juist omdat condooms ‘vrije’ seks mogelijk maakt.

Een andere reden waarom het Vaticaan mijn inziens tegen het gebruik van het condoom is, is dat zij elke vorm van geboortebeperking en dus ook voorbehoedsmiddelen afwijst. Immers volgens de (oud)-Christelijke kerken stond seksualiteit slechts ten dienste van de voortplanting, seksualiteit alleen voor het plezier was/is dus een kwalijke zaak!

De Islam heeft altijd een andere visie gehad op seksualiteit. Het bedrijven van seksualiteit met je eigen partner wordt gezien als een gezegende daad mits beiden partners hiervan plezier beleven. Zo heeft de profeet Moehammed (vrede zij met hem) adviezen gegeven aan mannen en vrouwen over seksualiteit en mannen en vrouwen bevolen om rekening te houden met elkaars seksuele behoeftes.

Ook op het gebied van geboortebeperking heeft de Islam een andere visie. Men praktiseerde in de tijd van de profeet Coïtus Interruptus (voordat een man klaarkomt, trekt hij zich terug uit de vrouw), de profeet Moehammed (vrede zij met hem) wist dat metgezellen dit deden, maar hij verbood het niet. (overgeleverd door Bukhari en Muslim)

Ondanks het feit dat de profeet het niet verbood, was hij geen voorstander van geboortebeperking. Het krijgen van kinderen is een gunst van God die niet aan iedereen gegeven wordt en waar het afwijzen van deze gunsten, geen zegen en geluk met zich meebrengt.

Het Hindoeïsme, Jodendom, Christendom en de Islam zijn allen een groot voorstander van huwelijkse trouw en wijzen seks voor het huwelijk af. Het hebben van seks buiten het huwelijk wordt ten sterkste afgeraden en wordt als een grote zonde gezien.

Huwelijkse ontrouw of voorhuwelijkse seks kan niet alleen funest en dodelijk zijn voor je lichamelijke gezondheid, getuige de vele miljoenen doden door aids of permanente onvruchtbaarheid veroorzaakt door Seksueel overdraagbare Aandoeningen (SOA). Maar het hebben van voorhuwelijkse of buitenhuwelijkse seks kan ook funest zijn voor je vermogen om spiritueel te groeien en de aanwezigheid van het Goede te ervaren en door je heen te laten stromen.

Echter wanneer mensen zich laten leiden door hun lusten en verlangens en zich overgeven aan buitenhuwelijkse seks, laat men dit tenminste dan op een ‘veilige’ manier doen. Want wanneer men seks heeft met iemand anders zonder condoom en vervolgens met je geliefde, dan breng je het leven van jezelf en van een ander onschuldig mens en ook de moeder of vader van je (toekomstige) kinderen, moedwillig in levensgevaar.

En besteedt uw bezit voor de zaak van God en stort u niet met uw eigen handen in het verderf doch doet goed: voorzeker, God heeft hen lief, die goed doen. [Koran 2.195]

O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, God is u Genadevol. [Koran 4.29]

--------------------------------------------------------------------------------

Kijktip :

Spraakmakende Zaken gepresenteerd door Paul Rosenmöller en als hoofdgast Abdullah Haselhoef op TV.

Nederland 1 - dinsdag 20 juli 21.44 uur en de Herhaling op Nederland 1 - woensdag 21 juli 9.55 uur

Abdullah Haselhoef maakte als imam grote indruk tijdens de herdenkingsdienst in de Domkerk naar aanleiding van de ramp op 11 september: Met open armen ontvingen de media hem als islamdeskundige en zijn ster rees. Zijn uitspraken over homoseksualiteit en zijn ontmaskering als ‘nep-imam’ werden hem noodlottig. Wat er precies gebeurd is, zijn twijfels en fouten, daarover praat Paul Rosenmöller met hem. Aansluitend is er een discussie over de rol van de islam in het emancipatieproces met panelleden Maria Henneman, hoofdredacteur actualiteitenrubriek Netwerk, rechtsfilosoof Paul Cliteur en Hans Visser, dominee van de Pauluskerk in Rotterdam.


--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Abdullah Haselhoef's Nieuwsbrief nr. 28 jaargang 3 16-07-2004 Aanmelden via inschrijving@zeelandnet.nl
Oplage 5000
--------------------------------------------------------------------------------

Waarom deze nieuwsbrief?

Deze nieuwsbrief is een bescheiden poging om een informatieve bijdrage te leveren aan de eenzijdige beeldvorming wat andersgelovigen, levensbeschouwelijke en moslims over elkaar hebben. Onder de 5.000 ontvangers van deze nieuwsbrief zijn veel politici, journalisten, geestelijken, beleidsmakers en jongeren. Hierbij is opgemerkt dat het aantal moslim ontvangers van de nieuwsbrief gelijk zijn aan dat van andersgelovigen. Mocht u ook het belang zien om regelmatig informatie en reacties te krijgen over de achtergronden van religieuze, politieke en actuele gebeurtenissen; stuur dan deze nieuwsbrief vooral door aan uw relaties. En vraag hen om zich aan te melden voor deze nieuwsbrief . Mijn dank hiervoor.

17-07-2004, 11:19

ja die redenering ken ik wel. als je het buiten het huwelijk doet doe het dan met condoom

ik weet een betere: doe het niet buiten het huwelijk. door zulke posts gaan mensen zinaa voor zichzelf goed praten

17-07-2004, 11:29

Citaat:
Origineel gepost door batata112
ja die redenering ken ik wel. als je het buiten het huwelijk doet doe het dan met condoom

ik weet een betere: doe het niet buiten het huwelijk. door zulke posts gaan mensen zinaa voor zichzelf goed praten
Misschien heb je gelijk. De verhalen die ik echter hoor over de steden in Marokko, Turkije en de wijze waarop mannen en vrouwen zich voor zeer weinig geld beschikbaar stellen, zouden ons alert moeten maken.

Schijnbaar is het zo dat na eeuwenlange tradities van kuisheid zelfs in de Islamitische landen de kuisheid ver te zoeken is. Er is wel veel schijnheiligheid die zich voordoet als kuisheid.

In de Islam is seks voor het huwelijk of buiten het huwelijk haraam. Daar is geen verdere discussie over nodig ware het niet dat niet alle moslims zich hieraan houden.

Abdullah

17-07-2004, 12:43
Haselhoef, hoe is het nou om naar de p.ijpen te dansen van de Nederlandse maatschappij en zo proberen een wit voetje te behalen en daarbij uitspraken te doen die tegenstrijdig zijn met de Koran en de Soennah? Dit alles alleen om zo in een goed daglicht te komen?


17-07-2004, 12:59


Citaat:
Origineel gepost door Oempje_
Haselhoef, hoe is het nou om naar de p.ijpen te dansen van de Nederlandse maatschappij en zo proberen een wit voetje te behalen en daarbij uitspraken te doen die tegenstrijdig zijn met de Koran en de Soennah? Dit alles alleen om zo in een goed daglicht te komen?

De Nederlandse maatschappij heeft heel veel Islamitische waarden en normen. Bijvoorbeeld de zorg voor zwakkeren en zieken. De vrijheid van meningsuiting en nog zoveel andere zaken en normen en waarden in de Nederlandse samenleving terug te vinden die zeer Islamitisch zijn.

En natuurlijk vind je ook zaken die niet in overeenstemming zijn met de Islam. Maar als wij eerlijk zijn, hoeveel van deze zaken die niet in overeenstemming met de Islam zijn vind je ook terug in de zogenaamde Islamitische landen?

Vervolgens zou ik je gelijk kunnen geven als mijn naam Hirsi ali geweest zou zijn. Zij en bijvoorbeeld dhr. Elian worden op handen en voeten gedragen omdat zij de Islam de rug hebben toegekeert.

Ik ben en word regelmatig door zowel moslims als niet-moslims gekielhaald, bespot en bespuugd. Minderheden in beiden groepen weten niet zo goed, wat zij met iemand aan moeten die probeert een genuanceerd beeld te geven over de Nederlandse samenleving en over de Islam.

Veel mensen wensen echter slechts zwart-wit te zien, andere voelen zich welkom in een wereld die wat meer kleurschakeringen kent.

Tot slot als je je beperkt tot de openingspost, zou ik graag van je willen vernemen, welke van mijn uitspraken, je niet Islamitisch vindt.

Abdullah

17-07-2004, 13:24

Citaat:
Origineel gepost door A_Haselhoef
De Nederlandse maatschappij heeft heel veel Islamitische waarden en normen. Bijvoorbeeld de zorg voor zwakkeren en zieken. De vrijheid van meningsuiting en nog zoveel andere zaken en normen en waarden in de Nederlandse samenleving terug te vinden die zeer Islamitisch zijn.
Allereerst, Salaam 'Aliekoem. (dat is wel zo gepast)

De Nederlandse maatschappij zeg je? Welke Nederlandse maatschappij? De mengelmoes van Moslims, Joden, Christenen en de mengeling van andere geloven? Je zegt dus dat de Nederlandse maatschappij veel Islamitische normen en waarden heeft, wel grappig dat je dan net de zorg voor zwakkeren en zieken naar voren haalt. Ben je niet op de hoogte van de zorg voor ouders hedendaags? Want naar mijn mening vallen mensen op leeftijd degelijk wel onder de zwakkeren van deze samenleving. Hetgeen wat er gebeurt met deze desbetreffende groep mensen, ze worden allemaal in kleine kamertjes geduwd, met weinig tot slechte zorg. Er is een tekort aan verplegers. Familieleden duwen ze in een tehuis en komen ze amper nog opzoeken. Ze worden gewoon verwaarloosd in die tehuizen en jij zegt dat de Nederlandse maatschappij veel Islamitische normen en waarden bezitten? Je had net niet moeten wijzen op de zorg van de zieken en zwakken, want dat klopt voor geen meter.

De Islaam zegt dat wij voor onze ouders moeten zorgen wanneer zij oud worden, dat wij ze moeten verzorgen zoals zij ons jaren hebben verzorgd. De Koran en de Soennah zegt ons niet dat wij ze in tehuizen moeten stoppen en ze daar moeten laten wegrotten. Het paradijs bevindt zich immers onder de voeten van beide ouders. Dit is al 1 uitspraak die je hebt gedaan waar ik het niet mee eens ben. (Waarmee de Koran en de Soennah het overigens ook niet mee eens zijn)

Ik zou graag nog andere normen en waarden van je horen die ook terug te vinden zijn in de Koran & de Soennah. Ik sta er open voor, alleen ben ik hierin een beetje bevooroodeeld. Aangezien hedendaagse Nederlanders geen geloof meer aanhangen, geen echte normen en waarden meer bezitten. De jeugd van deze tijd leeft met de dag, het geloof is niet meer van primair belang.


Citaat:
En natuurlijk vind je ook zaken die niet in overeenstemming zijn met de Islam. Maar als wij eerlijk zijn, hoeveel van deze zaken die niet in overeenstemming met de Islam zijn vind je ook terug in de zogenaamde Islamitische landen?
Zogenaamde Islamitische landen? Echt vreemd, dat ik in zo'n korte tekst van jou, zoveel uitspraken vind die in tegenstrijd zijn met de Koran en de Soennah. Jammer, echt jammer.

Dit zeg ik, omdat er nog talloze Islamitische landen zijn. 5 keer per dag ad'aan, mensen participeren aan de vastenmaand, ze geven zak'aat, etc etc. Het is overigens niet toegestaan volgens de Islaam om tegen regeringsleiders in te gaan, indien een regering zegt een Islamitisch land te zijn, regeert volgens de Islaam, dan is het niet aan ons om daar tegen in te gaan. Of om deze te bestempelen als "zogenaamde" Islamitische landen.

Shaych Ibn ‘Uthaymien (rahiemehoellaah) heeft gezegd:

“Deze woorden zijn erg goed (van Iemaam al-Albaanie): “Wat voor nut heeft het om de leiders van de moslims tot ongelovigen te verklaren, welk voordeel denken zij te bereiken? Zijn ze in staat hen tegen te houden? Nee, dat zijn ze niet. En nou is het ‘t geval dat 50 jaar lang de joden Palestina bezetten, en dat de gehele Islaamitische gemeenschap (zowel Arabieren als niet-Arabieren) niet in staat blijkt te zijn hen te verwijderen. Als we ons hier bewust van zijn, hoe kunnen we onze regeringen dan gaan belasteren (takfier over hen maken) terwijl we weten dat we niet in staat zijn hen tegen te houden, en dat bloed zal gaan vloeien, en dat het nemen van andermans bezit toegestaan gemaakt zal worden, en zelfs de eer van mensen aangetast zal worden. En na dit alles hebben we niet eens bereikt wat we willen! Daarom, wat is dan het voordeel? Al zou zo’n persoon ervan overtuigd zijn (en of hij dat echt gelooft is tussen hem en Allaah) dat er iemand onder de regeringsleiders ongelovig is in de waarheid en koefr pleegt dat hem buiten de religie doet treden, wat is dan het voordeel dat hij denkt te bereiken met het verkondigen en verspreiden van zijn overtuigingen, behalve het aanwakkeren van problemen en rampspoeden?!”
(Fietnah of Takfier, blz. 74)


Citaat:
Vervolgens zou ik je gelijk kunnen geven als mijn naam Hirsi ali geweest zou zijn. Zij en bijvoorbeeld dhr. Elian worden op handen en voeten gedragen omdat zij de Islam de rug hebben toegekeert.


Zo ver ga ik niet. Absoluut niet, indien ik zo over kwam, mijn oprechte excuses. Ik wil je niet bestempelen als ongelovige, of je associeëren met zulke personen. Absoluut niet.
Citaat:


Ik ben en word regelmatig door zowel moslims als niet-moslims gekielhaald, bespot en bespuugd. Minderheden in beiden groepen weten niet zo goed, wat zij met iemand aan moeten die probeert een genuanceerd beeld te geven over de Nederlandse samenleving en over de Islam.

Veel mensen wensen echter slechts zwart-wit te zien, andere voelen zich welkom in een wereld die wat meer kleurschakeringen kent.

Tot slot als je je beperkt tot de openingspost, zou ik graag van je willen vernemen, welke van mijn uitspraken, je niet Islamitisch vindt.

Abdullah
Neerhalen, gekielhaald worden, bespot en bespuugd worden is niet iets wat door moslims zou moeten gedaan worden. Het getuigt absoluut niet van enige achlaaq. Dat is ook niet waar ik nu mee bezig ben, ik wil zo ook absoluut niet overkomen. Het enige wat ik doe is mijn mening geven, ik geef toe dat hij soms wat bot kan overkomen, excuses daarvoor.

Ik kan me wel vinden in de mensen die kwaad worden omdat je soms uitspraken doet, die echt zo in strijd zijn met de Islaam. Ze brengen de jongeren op een dwaalspoor. InshaAllaah zal ik wat uitspraken van je opzoeken en vervolgens plaatsen en je duidelijk maken waarom ik het er niet mee eens ben. Ik kan me nog wel de uitspraak herinneren betreffende masturbatie. Ik heb gelezen dat jij zegt dat het toegestaan is, omdat het immers beter is dan zina plegen. SubhanAllaah beste broeder, had je niet beter kunnen adviseren dat men gaat vasten? Indien mogelijk gaat trouwen? Masturbatie is verboden, absoluut verboden.

Ik ga hier zo verder op in InshaAllaah.

17-07-2004, 13:26
Hier de regelgeving betreffende Masturbatie.

Question: I am a student who is prone to masterbation. So my desires have overcome me such that I have not fasted (Ramadhaan) as a result and have abstained from performing my (obligatory) prayers for a long while. And now I try to exhert myself, and most of the time I succeed (in refraining from masterbation) such that sometimes I perform the witr prayer at night and likewise before I sleep. So, with all this, are my prayers accepted or do I have to make up the prayers? And what is the ruling regarding masterbation, keeping in mind that I mostly do it when I watch the television or video?

Response: Practicing masterbation is haraam because it is seeking pleasure in other than what Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala) has permitted. Allaah has not permitted the seeking of pleasure and satisfying the sexual desires except with (one's own) wife or with that which the right hand possesses. Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala) says:

{And those who guard their chastity (i.e. private parts, from illegal sexual acts). Except from their wives or (the captives and slaves) that their right hands possess, for then, they are free from blame}, [Soorah al-Mu.minoon, Aayaat 5-6]

So, any (form of) seeking pleasure with other than (one's own) wife or with that which the right hand possesses is considered prophibited and going against (the Law of Allaah).

The Prophet (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) advised the youth with a remedy which would alleviate (any) raging desires and the danger of (these) desires, as he (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) said:

((O gathering of youth! Whoever amongst you is able, then he should get married, since that is indeed more protective for the eyes and the private parts; and whoever is unable, then he should fast, for that is indeed better for him)), [Saheeh al-Bukhaaree - V.7, P.117]

So, the Messenger (sal-Allaahu `alayhe wa sallam) advised with ridding ourselves of our desires and distancing ourselves from its dangers by one of two ways: either by fasing - for one who is unable (to get married) or by marrying - for one who is able (to get married).

This indicates that there is no third (option) for the youth to try. So, masterbation is haraam and is (thus) not permissibile in any circumstance according to the majority of the people of knowledge.

You are therefore required to repent to Allaah (Subhaanahu wa Ta'aala) and not to revert to this act (of masterbating, rather) to distance yourself from that which affects (excites) your desires, as you have mentioned that you watch television and video and see (images) which excite the desires. So, that wich is obligatory upon yo is to distance yourself from seeing such (images) and not turn the televison or video on to watch these things which excite your desires. This is because this is from the means to evil, and the Muslim is required for himself to close (all) the doors to evil, and (in return) the doors to good shall be opened for him (inshaa.-Allaah).

So, distance yourself from all evil and fitnah that comes your way. And from the greatest causes of fitnah and evil are these films and soap operas which depict women in a manner which excites the desires. You are therefore required to distance yourself from these and (further) remove the means to this (evil).

As regards repeating the witr and naafilah prayers, then you are not required to do so, since the (previously mentioned evil) acts do not nullify the witr (prayer) or the tahajjud (prayer); (as regards you having) masterbated, then this in itself is prohibited and you are sinning by doing so. However, the acts of worship which you have already performed according to (that which has been legislated in) the Sharee'ah, then they are not nullified except by shirk or appostasising - and Allaah's Refuge is sought. As regards acts other than shirk and appostasising, then they do not nullify acts (of worship), however, they are regarded as sinful.

Shaykh Ibn al-Fowzaan
al-Muntaqaa min Fataawa Fadheelatush-Shaykh Saalih Ibn Fowzaan - Volume 4, Page 272, Fatwa No. 277

Ik wil niemand beledigen, mijn excuses indien dit wel is gebeurd.
Moge Allaah Mij Vergeven voor eventuele verkeerde uitspraken.

Wa Salaam.

17-07-2004, 13:34
Ps; indien je die uitspraak betreffende masturbatie niet hebt gedaan, neem ik dat terug, ik besef net ineens dat dit toch internet is, men kan woorden en uitspraken verdraaïen. Ik laat het toch staan, voor de mensen die dit niet wisten.

22-07-2004, 08:42
Niet masturberen.... jeetje.

22-07-2004, 10:12
Sorry mensen Aids (brrrr) bestond al voor amerika, alleen amerika heeft (moet ik nu hoera roepen brrr) Het ondekt.

Maar de eerste doden zijn " ongemerkt " in het graf gegaan en dat waren er niet weinig. En dat was niet in amerika maar in afrika.

Tja er zouden mensen zijn die voor hun papa en mama iets regelen ten overstaande hun ouwedag.

Maar dan vraag ik me af waar komen dan al die zwerfouderen dan vandaan.

Wijs niet met je vingertje dat we het zo goed doen en jullie mensen "wegstoppen". Want wegstoppen kun je op vele manieren. Ook negeren dat is een manier van wegstoppen.
Dan heb ik toch liever (al zou ik er zelf nooit voor kiezen, maar ja wie ben ik) een bejaardenhuis.

Het is toch nog steeds zo dat wereld draait voor de sterkeren onder ons.

27-07-2004, 11:24

Citaat:
Origineel gepost door Oempje_
Allereerst, Salaam 'Aliekoem. (dat is wel zo gepast)

[COLOR=blue]De Nederlandse maatschappij zeg je? Welke Nederlandse maatschappij? De mengelmoes van Moslims, Joden, Christenen en de mengeling van andere geloven? Je zegt dus dat de Nederlandse maatschappij veel Islamitische normen en waarden heeft, wel grappig dat je dan net de zorg voor zwakkeren en zieken naar voren haalt. Ben je niet op de hoogte van de zorg voor ouders hedendaags? Want naar mijn mening vallen mensen op leeftijd degelijk wel onder de zwakkeren van deze samenleving. Hetgeen wat er gebeurt met deze desbetreffende groep mensen, ze worden allemaal in kleine kamertjes geduwd, met weinig tot slechte zorg. Er is een tekort aan verplegers. Familieleden duwen ze in een tehuis en komen ze amper nog opzoeken. Ze worden gewoon verwaarloosd in die tehuizen en jij zegt dat de Nederlandse maatschappij veel Islamitische normen en waarden bezitten? Je had net niet moeten wijzen op de zorg van de zieken en zwakken, want dat klopt voor geen meter.

De Islaam zegt dat wij voor onze ouders moeten zorgen wanneer zij oud worden, dat wij ze moeten verzorgen zoals zij ons jaren hebben verzorgd. De Koran en de Soennah zegt ons niet dat wij ze in tehuizen moeten stoppen en ze daar moeten laten wegrotten. Het paradijs bevindt zich immers onder de voeten van [b]beide ouders. Dit is al 1 uitspraak die je hebt gedaan waar ik het niet mee eens ben. (Waarmee de Koran en de Soennah het overigens ook niet mee eens zijn)


[/B]
Dit is een hardnekkig fabeltje dat maar al te graag door sommigen gebruikt wordt.
In de Nederlandse samenleving eindigen maar 5% van de mensen in een bejaarden/verzorgingshuis.
95% dus wordt of door de familie opgevangen en verzorgd of heeft het verzorgingshuis niet nodig doordat ze zelfstandig kunnen blijven wonen tot aan de dood.

En daar wordt belasting voor betaald door iedereen zodat deze (nog steeds goede zorg) kan blijven voortbestaan.
Een erg zorgzaam en wellicht ook Islamitisch systeem.
Ik word die berichtjes een beetje beu die een verkeerd beeld geven over dit aspect van de nederlandse samenleving.
Mijn ouders die ziek zijn willen dolgraag zelfstandig blijven wonen en doen liever geen beroep op hun kinderen.
Ze hebben hun hele leven hard gewerkt en zodoende de voorzieningen die ze nodig hebben (zorg) te kunnen betalen.
Ik als zoon doe mijn best om ze bij te staan.

Je moet de situatie eens vergelijken met zogenaamd islamitische landen en je dan eens afvragen waar de ouderen beter af zijn.

Blijkbaar ben je niet goed op de hoogte van de werkelijke cijfers.
Voor jouw uitspraken zou je je beter moeten informeren voor je die valse beelden verspreidt.

28-07-2004, 14:10

Citaat:
Origineel gepost door A_Haselhoef
Nadat aids voor het eerst ontdekt werd bij een groep Amerikaanse homoseksuelen zijn sindsdien meer dan 20 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van deze afschuwelijke ziekte. Nog eens 5 miljoen mensen raakte vorig jaar besmet met het HIV virus wat aids kan veroorzaken. En het leven van 40.000.000 mensen worden bedreigd doordat zij geïnfecteerd zijn met het HIV virus of aids hebben.

De wereldgezondheidsraad, de Nederlandse overheid en tal van wetenschappelijke organisaties adviseren het gebruik van condooms wanneer je regelmatig met verschillende partners seks bedrijft.

Het Vaticaan is ondanks seculiere wetenschappelijke studies tegen het gebruik van condooms om diverse redenen. Eén van de redenen is dat volgens kardinaal Alfonso Lopez Trujillo, hoofd van de pauselijke raad voor het gezin het aids-virus 450 x kleiner is dan een zaadcel waardoor het aids-virus door een condoom heen kan dringen en dus geen 100% bescherming kan bieden tegen aids. Volgens Aartsbisschop Raphael Ndingi Nzeki van Nairobi (Kenia) bevordert het condoomgebruik de verspreiding van aids juist omdat condooms ‘vrije’ seks mogelijk maakt.

Een andere reden waarom het Vaticaan mijn inziens tegen het gebruik van het condoom is, is dat zij elke vorm van geboortebeperking en dus ook voorbehoedsmiddelen afwijst. Immers volgens de (oud)-Christelijke kerken stond seksualiteit slechts ten dienste van de voortplanting, seksualiteit alleen voor het plezier was/is dus een kwalijke zaak!

De Islam heeft altijd een andere visie gehad op seksualiteit. Het bedrijven van seksualiteit met je eigen partner wordt gezien als een gezegende daad mits beiden partners hiervan plezier beleven. Zo heeft de profeet Moehammed (vrede zij met hem) adviezen gegeven aan mannen en vrouwen over seksualiteit en mannen en vrouwen bevolen om rekening te houden met elkaars seksuele behoeftes.

Ook op het gebied van geboortebeperking heeft de Islam een andere visie. Men praktiseerde in de tijd van de profeet Coïtus Interruptus (voordat een man klaarkomt, trekt hij zich terug uit de vrouw), de profeet Moehammed (vrede zij met hem) wist dat metgezellen dit deden, maar hij verbood het niet. (overgeleverd door Bukhari en Muslim)

Ondanks het feit dat de profeet het niet verbood, was hij geen voorstander van geboortebeperking. Het krijgen van kinderen is een gunst van God die niet aan iedereen gegeven wordt en waar het afwijzen van deze gunsten, geen zegen en geluk met zich meebrengt.

Het Hindoeïsme, Jodendom, Christendom en de Islam zijn allen een groot voorstander van huwelijkse trouw en wijzen seks voor het huwelijk af. Het hebben van seks buiten het huwelijk wordt ten sterkste afgeraden en wordt als een grote zonde gezien.

Huwelijkse ontrouw of voorhuwelijkse seks kan niet alleen funest en dodelijk zijn voor je lichamelijke gezondheid, getuige de vele miljoenen doden door aids of permanente onvruchtbaarheid veroorzaakt door Seksueel overdraagbare Aandoeningen (SOA). Maar het hebben van voorhuwelijkse of buitenhuwelijkse seks kan ook funest zijn voor je vermogen om spiritueel te groeien en de aanwezigheid van het Goede te ervaren en door je heen te laten stromen.

Echter wanneer mensen zich laten leiden door hun lusten en verlangens en zich overgeven aan buitenhuwelijkse seks, laat men dit tenminste dan op een ‘veilige’ manier doen. Want wanneer men seks heeft met iemand anders zonder condoom en vervolgens met je geliefde, dan breng je het leven van jezelf en van een ander onschuldig mens en ook de moeder of vader van je (toekomstige) kinderen, moedwillig in levensgevaar.

En besteedt uw bezit voor de zaak van God en stort u niet met uw eigen handen in het verderf doch doet goed: voorzeker, God heeft hen lief, die goed doen. [Koran 2.195]

O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, God is u Genadevol. [Koran 4.29]

--------------------------------------------------------------------------------

[B]Kijktip :

Spraakmakende Zaken gepresenteerd door Paul Rosenmöller en als hoofdgast Abdullah Haselhoef op TV.

Nederland 1 - dinsdag 20 juli 21.44 uur en de Herhaling op Nederland 1 - woensdag 21 juli 9.55 uur

Abdullah Haselhoef maakte als imam grote indruk tijdens de herdenkingsdienst in de Domkerk naar aanleiding van de ramp op 11 september: Met open armen ontvingen de media hem als islamdeskundige en zijn ster rees. Zijn uitspraken over homoseksualiteit en zijn ontmaskering als ‘nep-imam’ werden hem noodlottig. Wat er precies gebeurd is, zijn twijfels en fouten, daarover praat Paul Rosenmöller met hem. Aansluitend is er een discussie over de rol van de islam in het emancipatieproces met panelleden Maria Henneman, hoofdredacteur actualiteitenrubriek Netwerk, rechtsfilosoof Paul Cliteur en Hans Visser, dominee van de Pauluskerk in Rotterdam.


--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Abdullah Haselhoef's Nieuwsbrief nr. 28 jaargang 3 16-07-2004 Aanmelden via inschrijving@zeelandnet.nl
Oplage 5000
--------------------------------------------------------------------------------

Waarom deze nieuwsbrief?

Deze nieuwsbrief is een bescheiden poging om een informatieve bijdrage te leveren aan de eenzijdige beeldvorming wat andersgelovigen, levensbeschouwelijke en moslims over elkaar hebben. Onder de 5.000 ontvangers van deze nieuwsbrief zijn veel politici, journalisten, geestelijken, beleidsmakers en jongeren. Hierbij is opgemerkt dat het aantal moslim ontvangers van de nieuwsbrief gelijk zijn aan dat van andersgelovigen. Mocht u ook het belang zien om regelmatig informatie en reacties te krijgen over de achtergronden van religieuze, politieke en actuele gebeurtenissen; stuur dan deze nieuwsbrief vooral door aan uw relaties. En vraag hen om zich aan te melden voor deze nieuwsbrief . Mijn dank hiervoor. [/B]
As salaam alaykum meneer Hasselhoef,

Ik heb uw interview gezien die betreffende avond , ik vond het echt heel boeiend en u heeft het mooi verwoord, door u heb ik weer een beetje vertrouwen gekregen , ik hoop u nog vaak te zien op de tv in intervieuws en programma's

Mijn complimenten

groeten van een zoeker in de Islam

29-07-2004, 09:37


Citaat:
Origineel gepost door totheloo
dit was een nieuwsbrief, hij reageert niet, 5000 verstuurd, wat wil je? ( aandacht?)
Ja veel aandacht natuurlijk..(hahaha) Wat is dat nu voor een vraag ?

Weet je niet voor hoeveel rompslomp de man heeft gezorgd en ik heb het interview gezien en vond het goed en by the way, het was ook een lezing..

03-08-2004, 15:50

Citaat:
Origineel gepost door nostradamus
Jezus, geregeld wakker worden in een kleverig bed na een natte droom.
Wat een ellendig leven hebben sommigen toch.
Zelf niet eens de druk van de ketel mogen halen.
ewa
waar ga je het overtollige
massa deponeren dan
als je geen sex mag


04-08-2004, 15:25

Citaat:
Origineel gepost door nostradamus
Spelbreekster.
oej, je hele redenering valt weg

Pagina's : [1] 2