Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : uitwisselen van foto's, praten en kijkenloubna22
03-04-2010, 15:17


Uitwisselen van foto?s Omdat er tegenwoordig makkelijk gebruik kan worden gemaakt van fotografie, wordt er veel gevraagd of het voor het geïnteresseerde paar mogelijk is om foto?s uit te wisselen. Voordat we deze vraag beantwoorden, moeten we een aantal belangrijke zaken uiteen zetten: - zoals we op meerdere plaatsen in dit boek aangegeven hebben, zijn foto?s of afbeeldingen van bezielde wezens over het algemeen verboden in de islam. Ze zijn alleen toegestaan in situaties met een duidelijke maslahah (nut) voor de moslims, en wanneer geen ander toegestaan middel hetzelfde doel kan vervullen; - als er bepaald is dat de foto?s in een bepaalde situatie zijn toegestaan, dan moeten ze alsnog aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het niet tonen van iets wat verboden is, bijvoorbeeld een vrouw zonder volledige hijaab; - wanneer iemand naar een vrouw kijkt waarmee hij wil trouwen, kan zijn kijken door haar of haar wali gecontroleerd worden zodat het geen inbreuk op haar privacy maakt of overschrijdt wat toegestaan is. Dit is niet met fotografie het geval. Een man kan hier langer naar kijken, het aan anderen die het niet behoren te zien, tonen en in zijn bezit houden zelfs wanneer ze besloten hebben om de huwelijksonderhandelingen te beëindigen. Dit leidt tot ernstige mogelijke gevaren ? met name voor de vrouw. Wegens bovenstaande argumenten zijn we van mening dat het uitwisselen van foto?s niet is toegestaan behalve in situatie waarin de mahrams van de vrouwen de foto aan degene die het aanzoek doet, laat zien zonder het in zijn bezit te laten. Is het voor een vrouw toegestaan te kijken? Net zoals het voor een man toegestaan is om naar zijn aanstaande vrouw te kijken, is het voor een vrouw toegestaan om naar haar aanstaande man te kijken ? onder de bovenstaande voorwaarden en niets buiten de ?awrah (verboden delen) van de man (van de navel tot zijn knieën). Natuurlijk wordt er verwacht van de vrouw dat ze bescheiden en verlegen is en haar kijken dient dit te weerspiegelen. Praten en correspondentie Praten en correspondentie tussen een man en de vrouw die hij serieus overweegt om mee te trouwen is toegestaan. Dit moet echter onder geleide voorwaarden plaatsvinden: in de aanwezigheid en onder het oog van de wali van de vrouw of zijn vertegenwoordiger, vermijden van de choelwah, aanraken of andere verboden en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om het paar te helpen hun beslissing te maken. Ellende van aanzoek via internet Het internet is één van de nieuwste en meest krachtige communicatiemiddelen die ooit door de mensheid voorgesteld kon worden. Tegenwoordig brengt de gemiddelde persoon elke week vele uren dor op het internet: surfen, zoeken, lezen, schrijven, leren, zondigen, chatten, kopen, verkopen enzovoort. Het valt dus niet te verbazen dat vele personen in dit prachtige land (land van internet; vert.) op zoek zijn naar echtgenoten. Mannen en vrouwen chatten, e-mailen elkaar en wisselen zelfs elektronische foto?s uit! Onze ervaring met aanzoeken en trouwen via het internet is echter zeer negatief. We vinden dat het vele zondige of twijfelachtige praktijken inhoudt waaronder de volgende: - ieder individu schildert zichzelf of haarzelf op een zeer onwerkelijke manier af waarvan de bedoeling is om indruk te maken op de andere kant. Met beschrijft wat hij (of zij) wenst te zijn en niet wat men in werkelijkheid is! In een privé kamer zijn met een toetsenbord en een monitor heeft schijn een dikke kans. Liegen en bedrog heersen dus bij dit soort communicatie. Asma berichtte dat de Profeet salAllahu ?alayhi wa sallam zei: ?iemand die doet alsof hij iets heeft wat hij niet heeft, is als degene die twee kledingstukken van misleiding draagt.? (overgeleverd door al Boekhaarie en Moeslim); - zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien is de wali van de vrouw doorgaans verantwoordelijk voor het onderzoeken van de familie, vrienden, manieren, financiën enzovoort van de toekomstige echtgenoot. Met het aanzoek(en) via het internet verzaakt een vrouw dit alles en maakt van haarzelf de hoogste rechter en staat het toe dat haar emoties en de sluwheid van de aanzoeker de belangrijkste beslissingen van haar leven voor haar maken!; - veel waardevolle tijd gaat verloren dor het schrijven van gepolijste e-mails en uitwisselen van waardeloze chats. ?Abdoellah Bin Mas?oed en Aboe Boerazah berichtten dat de Boodschapper van Allah salAllahu ?alayhi wa sallam zei: ?een voet van de mens zal op de Dag der Opstanding niet voor het aangezicht van zijn Heer weggaan tot hij over vijf zaken is ondervraagd: zijn levensduur en hoe hij dit gebruikt heeft, zijn jeugd en lichaam en hoe hij dit benut heeft, zijn rijkdom en hoe hij dit verdiend en uitgegeven heeft en wat hij deed met betrekking tot wat hij wist.? (overgeleverd door at-Tirmidhi; door al-Albaanie geklasseerd als betrouwbaar [as-Sahih, nr 946]); - elektronische foto?s worden vaak uitgewisseld. Zoals hierboven is aangegeven wordt dit gebruik grotendeels verboden, vooral omdat elektronische foto?s gemakkelijk permanent op de computer opgeslagen kunnen worden en elektronisch met andere geïnteresseerden uitgewisseld kunnen worden; - in veel gevallen vindt op internet communicatie plaats tussen een man en een getrouwde vrouw (vaak met kinderen). De vrouw gaat al gauw fouten van haar man op een uitvergrote manier zien en haar internet chatter groeit in haar gedachten uit tot een perfecte held die haar zeker zal redden uit haar ellendige leven met haar man. We hebben een aantal gevallen gezien die in een scheiding eindigde, of in het weglopen van de vrouw uit het huis van haar man om samen te zijn met de held die ze nooit ontmoet heeft! Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, is het opzetten van een vrouw tegen haar man een grote zonde. Vanwege bovenstaande en vele andere redenen vinden we dat het aanzoeken via internet een gevaarlijk gebruik is wat door de rechtschapen moslims geheel vermeden dient te worden. Het is interessant om op te merken dat, in de vele gevallen van internet aanzoeken en huwelijken waar de schrijver mee te maken kreeg, zelfs geen enkel geval in een gelukkig huwelijk eindigde en vrij was van overtredingen ten opzichte van de Islam. Bron: Fiqh van huwelijk en bruiloft door Mohammad al Jibaaly