Bekijk volle/desktop versie : De Tien Factoren die tot Ongeloof Leiden21-03-2010, 00:37
De Tien Factoren die tot Ongeloof Leiden

Shaykh ul Islaam Muhammed Ibn ‘Abdul-Wahhaab, rahimahu Allah

Vertaald door een dienares van Allah 'Azza wa JalDit zijn de tien factoren die iemand ongelovig maken:


1. Polytheïsme in de aanbidding tot Allah Subhaanahu wa Ta'ala zoals Hij zegt:

"Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend (in de aanbidding tot hem), maar Hij vergeeft daarbuiten wie Hij wil."

[Surrat An-Nisaa; 116]

En Hij Ta'ala zegt:

"Â…Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers."
[Surrat Al-Maaidah; 72]


Dit houdt tevens in het offeren van dieren voor een ander dan Allah, 'Azza wa Jal, zoals een dier offeren aan een djinn of aan een graf van een heilige.


2. Hij die bemiddelaars opzet tussen hem en Allah Subhaanahu wa Ta'ala, hen te smeken om in zijn naam voorspraak te doen bij Allah, 'Azza wa Jal, en zijn vertrouwen in hem stellen, is een ongelovige, volgens de ‘ijmaa van de ‘ulamaa.


3. Degene die een polytheïst niet tot de ongelovigen rekent of twijfelt over zijn ongeloof of gelooft dat zijn geloof acceptabel is, behoort ook tot de ongelovigen.


4. Degene die gelooft dat de leiding van anderen beter is dan de leiding van de Profeet Muhammad 'alayhi as-salaatu wa as-salaam en die de wetten van mensen beter vindt, is als degene die de voorkeur geeft aan de regels van valse goden in plaats van de regels van Allah Subhaanahu wa Ta'ala.


5. Degene die iets haat van wat de Profeet salla Allaahu 'alayhi wa sallam ons heeft gebracht, ook al handelt hij naar datgene wat hij haat, is een ongelovige.


6. Degene die spot met de religie waarmee Muhammad salla Allaahu 'alayhi wa sallam is gekomen, ook al is het maar één klein onderdeel van de religie; of het nou de beloning of de straf betreft, is een ongelovige. Allah Subhaanahu wa Ta'ala zegt:

"Zeg: "Plachten jullie de spot te drijven met Allah en Zijn ayaat en Zijn boodschapper? Verontschuldig jullie maar niet, jullie zijn ongelovigen geworden nadat jullie geloofden."
[Surrat At-Tawbah; 65-66]


7. Tovenarij; degene die het doet of er tevreden over is, is een ongelovige. Allah Subhaanahu wa Ta'ala zegt:

“…En geen van beiden (Al Mala-ikaat Haarôet en Mârôet) gaven onderricht zonder dat zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig (door het leren van tovenarij van ons)."

[Surrat Al-Baqarah; 102]


8. Het steunen van de polytheïsten en hen helpen de moslims te bestrijden. Allah Subhaanahu wa Ta'ala zegt:


"O jullie die geloven! Neemt niet de Joden en de Christenen als beschermers, zij beschermen elkaar. En wie van jullie hen als beschermers neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet (polytheïsten)."
[Surrat Al-Maaidah; 51]


9. Degene die gelooft dat sommige mensen vrijgesteld zijn van het gehoorzamen van de Sharee'ah waarmee Muhammad salla Allaahu 'alayhi wa sallam is gekomen, zoals Al-Khader vrijgesteld was van het volgen van de Wet van Musa (Mozes, 'alayhi as-salaam), is een ongelovige.


10. Het negeren en niets aantrekken van de Islaam door het niet te leren of er niet naar te handelen. Allah Subhaanahu wa Ta'ala zegt:

"En wie is onrechtvaardiger dan degene die met de ayaat van zijn Rabb wordt vermaand en zich er vervolgens van afwendt? Voorwaar, wij zullen de Moedjrimoun vergelden."
[Surrat As-Sajdah; 22]


Er is geen verschil als het gaat om bespotting van de Islaam, tussen degene die het voor de grap doet, degene die het serieus bedoelt, uitgezonderd degene die onderdrukt wordt. Deze zaken zijn allemaal gevaarlijk en vinden vaak plaats. Dus een Moslim moet hier gewaarschuwd voor zijn en er bang voor zijn voor zijn eigen bestwil. Wij zoeken toevlucht tot Allah Subhaanahu wa Ta'ala tegen de zaken die Zijn toorn opwekken en tegen Zijn pijnlijke bestraffing.

24-03-2010, 14:25


...........

24-03-2010, 14:39
en gewwon normaal doen