Bekijk volle/desktop versie : wat zou je doen als je niet van je ouders mocht trouwen met een moslimman?Pagina's : [1] 2

01-03-2002, 14:42
Salaam oe aleikoem,

Mijn vraag is dus,wat zou je of wat kan je doen als je niet van je ouders mocht trouwen met een nederlandse moslimman?En hoe staat de islam daar tegenover?

01-03-2002, 14:55


Salamu alaikuum, zolang je minderjarig bent heb je toestemming nodig van je ouders om te trouwen. Het belangrijkste is dat je a.s man moslim is, afkomst of huidskleur is niet belangrijk, dat hij moslim is en jou goed zal verzorgen en de eventuele kinderen dat is belangrijker....Kun je je ouders daar niet van overtuigen? Succes er mee, ik hoop dat er mensen zijn die je kunnen helpen hier mee, Insha Allah, ma'assalama Sahira

04-03-2002, 12:31
Alaikoem salaam wa rahmatoellah wa baraktouh

Volgens de Islam.. Onze Profeet Mohammed(vzmh) zei :

"Een vrouw wordt omwille van vier redenen getrouwd:

-Vanwege haar eigendommen,
-Haar familie,
-haar schoonheid,
-En haar geloof.

Zoek er een omwille van haar geloof, moge je handen met stof bedekt zijn¹." (al-Bukhari en Muslim)
¹. Een soort smeekbede: De eerder genoemde zaken zijn vergankelijk, maar haar geloof niet.

Dus is enkel het geloof belangerijk buiten andere zaken.
Zoals moslimzuster Sahira ook zei; trouwen met toestemming van jouw ouders.
Een vrouw mag niet uitgehuwd worden zonder haar goedkeuring.
Wanneer zij niet wil trouwen is het Haram om haar aan een man te geven.

Mocht je een huwlijkskandidaat gevonden hebben waarvan jouw ouders hem niet goedkeuren vanwege zijn afkomst dan kan je het beste de hulp inroepen van een imam.

De imam beschikt over genoeg aanzien en respect om jouw ouders indien mogelijk van gedachten te laten veranderen met hulp van Allah.

Moge Allah jou deze weg gemakkelijk maken inshaAllah.

wa salaam ou alaikoem

16-03-2002, 09:29
De vader van de zuster is het niet eens met het huwelijk.

Ik heb een vraag betreffende het huwelijk. Als een vader het oneens is met een huwelijk vanwege een racistisch standpunt of omdat die persoon een andere manhaj volgt en er is geen islamitische rechter in de regio of land waar je woont, wat zou je dan moeten doen volgens de Quran en Sunnah?

Alle glorie is aan Allah.
Ten eerste: het is niet toegestaan voor een man om met een vrouw te trouwen zonder de toestemming van haar wali (voogd), ongeacht of ze een maagd is of eerder getrouwd is geweest. Dit is de visie van de meerderheid van de geleerden, inclusief al-Shaafa’i, Maalik en Ahmad. Zij nemen de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem, vzzmh) als daleel (bewijs): “Er zou geen nikaah (huwelijkscontract) mogen zijn zonder de toestemming van de wali (voogd).” (Overgeleverd door al-Tirmidhi, 1101; Abu Dawood, 2085; Ibn Maajah, 1881. Het is saheeh verklaard in Irwaa’ al-Ghaleel,6/235, door al-Albaani, moge Allah genade met hem hebben).

Een andere hadith: “Iedere vrouw die gaat trouwen zonder de toestemming van haar wali (voogd), haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig. Als haar man het huwelijk al voltrokken heeft, dan behoort de mahr (bruidsschat) aan haar toe als compensatie hiervoor. Als ze geen wali heeft, dan is de (Moslim)heerser de wali van iedereen die er geen heeft. (Overgeleverd en geclasifiseerd als hasan door al-Tirmidhi, 1102; Abu Dawood, 2083; Ibn Maajah, 1879).

Ten tweede: als haar voogd haar tegenhoudt om met die persoon te trouwen zonder dat de Sheree’ah daar de basis van is, dan gaat de voogdij naar iemand die daar wel geschikt voor is, bijvoorbeeld de voogdij zou dus van de vader naar de opa kunnen gaan.

Ten derde: als al haar voogden het huwelijk proberen te voorkomen zonder een geldige reden (sheree’ah), dan zal de (Moslim)heerser haar wali zijn, vanwege de hadith: “…Als zij geen wali heeft, dan is de (Moslim)heerser de wali voor iedereen die geen wali heeft.” De “heerser” betekend hier de rechter die volgens de Sharee’ah rechtspreekt.

De voogd heeft het recht niet om een vrouw te verhinderen om te trouwen op grond van zijn eigen grillen.

Het is overgebracht dat al-Hasan zei: Ma’qil ibn Yassaar vertelde mij dat [deze aya] was geopenbaard vanwege hem. Hij zei: “Ik liet mij zus trouwen met een man, en hij scheidde van haar. Toen haar ‘iddah voorbij was, kwam hij en vroeg haar ten huwelijk. Ik zei tegen hem,’Ik liet haar met jou trouwen en ik behandelde jou goed en eerde jou, toen ging je van haar scheiden. En nu kom je haar ten huwelijk vragen! Nee, bij Allah, ze zal nooit meer terug gaan naar jou!’ Hij was een man die niets verkeerds in zich had, en de vrouw wou naar hem terug gaan. Toen openbaarde Allah deze aya (interpretatie van de betekenis): ‘…do not prevent them…’[al-Baqarah 2:232]. Dus zei ik, ‘Nu zal ik het doen, O Boodschapper van Allah(vzzmh). Dus hij liet haar met hem trouwen. (Overgeleverd door al-Bukhaari, 4837).

Volgens een andere overlevering, hij zei: “Het was vanwege mij dat deze aya was geopenbaard (interpretatie van de betekenis): ‘Als jullie vrouwen de scheiding geven en zij volbrengen hun termijn, verhindert haar dan niet te trouwen met haar [eerdere] echtgenoten’ [al-Baqarah].

Ten vierde: Als er geen wali en geen islamitische rechter is, dan zou haar zaak worden doorverwezen naar de heerser of de persoon die namens deze spreekt. Als zo een persoon niet aanwezig is, dan zou haar zaak moeten worden doorverwezen naar de islamitisch rechtbank. Als deze er niet is, dan zou haar zaak doorverwezen moeten worden naar een man die een leiding gevende positie heeft onder de mensen en toegewijd is aan de Islaam. Als zo een persoon niet aanwezig is, dan zou haar zaak doorverwezen moeten worden aan een (willekeurige) man die in staat is om een wali te zijnen hij moet betrouwbaar en religieus toegewijd zijn.

Ibn Qudaamah zei: als een vrouw geen wali heeft en er is geen heerser, dan zou volgens Ahmad, iedere religieus toegewijde man met haar toestemming haar bruiloft mogen organiseren. (al-Mughni, 7/352).

Shaykh ‘Umar Al-Ashqar zegt: Als er geen Moslim heerser is en de vrouw is ergens waar de moslims geen heerser hebben en ze heeft helemaal geen wali, zoals de moslims in America, etc., dan als er Islamitische organisaties zijn in dat land die de moslimzaken regelen, dan zouden zij in het spel moeten komen en het regelen van haar huwelijk moeten verzorgen. Het zelfde geldt als de moslims een leider hebben die ze gehoorzamen of iemand die hun zaken regelt. (Al-Waadih fi Sharh Qaanoon al-Ahwaal al-Shakhsiyyah al-Urduni, p. 70).

Dit alles [het voogdijschap veranderen van de vader van de vrouw naar iemand anders] moet met de toestemming van de vrouw gebeuren en mag niet een nog grotere corruptie, dan een het voorkomen van een huwelijk tussen jou en haar, als resultaat hebben. Het zou ook een voorwaarde moeten zijn dat de rede van de weigering [van de vader] is niet geldig volgens de sharee’ah, zoals je hebt uitgelegd.

Ten vijfde: het is niet toegestaan dat de wali tegen het huwelijk is omdat de toekomstige echtgenoot een andere dan zijn manhaj van da’wah volgt, of omdat hij niet van zijn stam is of van zijn land. De Profeet (vzzmh) heeft ons bevolen religieuze mensen met elkaar te laten trouwen en ze niet te weigeren, anders zal corruptie en tegenspoed het gevolg zijn.

Abu Hurayrah zei: de Boodschapper van Allah (vzzmh) zei: “Als iemand, wiens religieuze toewijding en houding je aanstaat, het huwelijk voorstelt, trouw dan [jullie vrouwelijke familieleden onder jou verantwoordelijkheid] met hem. Als je dit niet doet, dan zal er tegenspoed zijn in het land en veel corruptie.” (Overgeleverd door al-Tirmidhi, 1084; Ibn Maajah, 1967. Geclassificeerd als saheeh door al-Albaani, moge Allah genade met hem hebben, in al-Silsilah al-Saheehah. 1022).

Ten zesde: met hetzelfde bewijs, is het niet toegestaan voor de vrouw om een huwelijk met wie dan ook te rechtvaardigen vanwege het feit dat deze persoon dezelfde manhaj van da’wah volgt. Het is voldoende voor haar dat de persoon die haar ten huwelijk vraagt religieus toegewijd is en een goede houding heeft.

En alle betrokken partijen zouden zich moeten herinneren dat hun Heer, moge Hij gezegend en verheven zijn, altijd hun daden in de gaten houdt.

Islam Q&A (http://www.islam-qa.com)

28-11-2002, 12:46


Salaam alaikom

Ik zou naar mijn ouders luisteren omdat ik denk dat ze niet voor niets dit verbieden toch? Ze doen het niet om je te pesten ofzo er is vast een goede reden.

vrede aan al mijn moslimse broeders en zusters

28-11-2002, 13:58
als je ouders niet willen dan zullen ze wel een goeie reden hebben...en als ze dat niet hebben dan begaan ze (helaas) een fout.....
Maar 1 ding,denk wel heeeeeeel goed na.......En ook wat de aanleiding was van je ouders om te weigeren....
succes meid...

liefs elhabiba

28-11-2002, 14:24
Assalaamoe aleikoem wa rahmatellahi ta'ala wa barakatoeh, Broeders en Zusters. Niet-moslims ook gegroet.

Yani daar heb je best gelijk in. Maar er zijn genoeg families die zeggen: Sorry Meissie maar die jongen komt uit Fes en wij uit Tanger. Dus vergeet het maar, dat gaat niet gebeuren.

Dit is niet toegestaan binnen de Islaam.

M'a salaama,
Abu Moes'ab.

28-11-2002, 14:39

Citaat:
Origineel gepost door Moesab
Assalaamoe aleikoem wa rahmatellahi ta'ala wa barakatoeh, Broeders en Zusters. Niet-moslims ook gegroet.

Yani daar heb je best gelijk in. Maar er zijn genoeg families die zeggen: Sorry Meissie maar die jongen komt uit Fes en wij uit Tanger. Dus vergeet het maar, dat gaat niet gebeuren.

Dit is niet toegestaan binnen de Islaam.

M'a salaama,
Abu Moes'ab.
La fark bejna 3arabie,ew a3zjamie,illa bie atakwa.....(er is geen verschil tussen een arabier of niet arabier,behalve het geloof..)

liefs elhabiba

28-11-2002, 16:13
Salamoe aleikoem,

hmmm, het is een moeilijke kwestie. Maar je moet nagaan wat voor jezelf het belangrijkste is. Trouw je met een man van wie je houdt en verlies je familie of behoudt het contact met je familie. Het is heel moeilijk, maar als bijvoorbeeld de familie van mijn aanstaande man mij niet zou willen accepteren, dan zou ik het al afblazen. Omdat ik liever heb dat hij contact met zijn familie zou behouden.

Ouders zullen er inderdaad een goede reden voor hebben om iemand te verbieden, vergeet niet: onze ouders willen alleen maar het beste voor ons.

Maar ikzelf vind, een moslim is een moslim, of het nou een turk of somalier of amerikaan is. Een pot soep!!

wa aleikoem salaam

28-11-2002, 16:24
Salaam,

Ze overtuigen met alles wat ik in mijn vermogen bezit.
En hulp vragen en Allah saw.

Succes meid.


Ma3a salamaaa

28-11-2002, 16:47
De kans dat mijn ouders instemmen met mijn huwelijk met een moslimman? klein, heeeeeeeeeeel klein.........

En het probleem is:

IK WIL ECHT TROUWEN, maar hoe?


28-11-2002, 20:50

Citaat:
Origineel gepost door moslima_17
Salaam oe aleikoem,

Mijn vraag is dus,wat zou je of wat kan je doen als je niet van je ouders mocht trouwen met een nederlandse moslimman?En hoe staat de islam daar tegenover?
die probleem had ik de vorige keer niet dat ik ging truowen met een nederlandse broeder maar ik wou mijn ouders effe uittesten, mijn moeder had wat cultuur in haar ze wou het liever niet omdat ie nog nederlander is, dus werd ik kwaad ben met haar een discussie aangegaan maar mijn vader die vind het best want zulke mensen hebben juist steun nodig, en die moet je meer helpen. het zijnmuslims en je mag geen onderscheid maken, volgens de islam... maar elhamdolklah kijkt mijn moeder er nu er anders tegen aan

28-11-2002, 21:15


eerlijk mijn ouders zouden het ook niet goedkeuren maar ik zeg je dit ik persoonlijk heb niks tegen mensen die bekeert zijn dat is zelfs heel GOED.

Maar als ik eerlijk moet zijn IK zou niet met iemand willen trouwen die vroeger belg of nederlander was of wat dan ook omdat ik het toch raar zou vinden want tenslotte die man heeft dan ook famillie en of DIE OOK BEKEERT ZIJN BETWIJFEL IK ZEER!!!!!!!!!

en je moet er ook aan denken dat je dan kinderen krijgt en zo en ja waar zijn dan opa en oma van PAPPIE'S KANT!!

kijk meisjes onze ouders kijken vooruit en ja ze willen gewoon het beste voor ons maar of ze het zouden accepteren eerlijk IK DENK HET NIET!!!

MAAR EERLIJK GEZEGT ZOU IK ZOIETS ZELF OOK NIET WILLEN!!!!

maar ja ieder zijn keuzes dus ik zou zeggen WIE WIL MOET MAAR DOEN!

ieder zijn leven.

hou jullie goed
beslema

28-11-2002, 21:34

Citaat:
Origineel gepost door hakima121
eerlijk mijn ouders zouden het ook niet goedkeuren maar ik zeg je dit ik persoonlijk heb niks tegen mensen die bekeert zijn dat is zelfs heel GOED.

Maar als ik eerlijk moet zijn IK zou niet met iemand willen trouwen die vroeger belg of nederlander was of wat dan ook omdat ik het toch raar zou vinden want tenslotte die man heeft dan ook famillie en of DIE OOK BEKEERT ZIJN BETWIJFEL IK ZEER!!!!!!!!!

en je moet er ook aan denken dat je dan kinderen krijgt en zo en ja waar zijn dan opa en oma van PAPPIE'S KANT!!

kijk meisjes onze ouders kijken vooruit en ja ze willen gewoon het beste voor ons maar of ze het zouden accepteren eerlijk IK DENK HET NIET!!!

MAAR EERLIJK GEZEGT ZOU IK ZOIETS ZELF OOK NIET WILLEN!!!!

maar ja ieder zijn keuzes dus ik zou zeggen WIE WIL MOET MAAR DOEN!

ieder zijn leven.

hou jullie goed
beslema
zuster taqqi allah ja ogtie


hij is muslim geworden hboud je cultuur ver van het geloof ja ogtie dat is allemaal bid3ah en krijg je geen hasanaats mee in d eislam is het harame om onderscheid te maken over nationaliteit muslim is muslim

28-11-2002, 22:22

Citaat:
Origineel gepost door achmad
sommige moslim ouders geven mij pijn in het hart

neem de tijd zou ik zeggen
ach germe broedertje van me

Pagina's : [1] 2