Bekijk volle/desktop versie : Even of oneven???!!!14-11-2002, 13:04
A Salaam alaikum wr wb iedereen,

Ik heb een vraag en hoop dat jullie daar misschien antwoord opkunnen geven, graag met hadieth toegelicht:

Zoals iedereen doet ( tenminste de meesten) verbreken we met een dadel onze vasten. Nou is het zo dat je oneven aantal dadels moeten eten, tenminste vlgs mij, maar nou zei mn vader vlgs mij is het een even aantal van dadels dat je mag eten, maar we kunnen het beiden niet onderbouwen met hadieth. Graag jullie reactie hierop!!

Salaam alaikum wr wb

14-11-2002, 15:08


Heb geen hadith of andere onderbouwing kunnen vinden, maar ik weet bijna 100% zeker dat het oneven is.

14-11-2002, 15:13

Citaat:
Origineel gepost door Lalamoslima
A Salaam alaikum wr wb iedereen,

Ik heb een vraag en hoop dat jullie daar misschien antwoord opkunnen geven, graag met hadieth toegelicht:

Zoals iedereen doet ( tenminste de meesten) verbreken we met een dadel onze vasten. Nou is het zo dat je oneven aantal dadels moeten eten, tenminste vlgs mij, maar nou zei mn vader vlgs mij is het een even aantal van dadels dat je mag eten, maar we kunnen het beiden niet onderbouwen met hadieth. Graag jullie reactie hierop!!

Salaam alaikum wr wb
Het een oneven aantal... tenminste dat zegt mijn vader altijd... ik eet er meestal er drie (ze zijn ook zo lekker!)

14-11-2002, 16:13
ik d8 juist dat je er 3 moest eten voor dat je begint met de rest maar 1 of 5 mag dus ook..

14-11-2002, 18:10


sallaam,

het is on-even
ik heb ergens gelezen dat ALLAH van on-even houdt
dus daarom denk ik dat je een on-even aantal dadels moet eten

beslama

14-11-2002, 18:32
Assalamou alaikoum wa rahmatou Allahi wa barakatouh,

volgens de hadith is het oneven:

"Allah is Witr (oneven) en houdt van Witr (dus in alle handelingen)"

en Allah is de Alwetende,

Wa salam

14-11-2002, 20:11
Ikzelf verbreek mijn vasten met water
omdat ik dadels niet weg krijg.
Maar in iedere geval is het wel een oneven aantal.

14-11-2002, 20:27
Bismiellahie Arahmanie Rahiem

Wat is de betekenis van oneven getallen in Islam?Vraag: Ik heb in de Islam opgemerkt dat er veel spraken is van oneven getallen zoals: De oneven dagen van de laatste tien dagen van de Ramadan het belangrijkst zijn. We hebben 1 salat van 3 Ra'kahs van de 5 Salats in totaal. Er 7 Hemels zijn. Er 25 Rusuls (Boodschappers) waren en zij allemaal over 5 eigenschappen beschikken. Er 5 "ulu-l Adhm" (Gezanten) zijn waarvan de 5e de belangrijkste was Muhammad (sas). We moeten voor het eten in de Ramadan 1 of 3 dadels eten. We zeggen 3 keer "Soebhana rabbi ela3la" "Soebhana rabbi aladiem" tijdens het bidden. We moeten bij het drinken eerst beginnen met 3 kleine slokjes. De Ramadan is de 9e maand! Deze en nog veel meer dingen heeft Allaahu Ta`ala gebracht! Kun je me hier wat meer over vertellen ...Waarom we zoveel met oneven getallen te maken hebben? Ik zat zelf te denken aan het feit dat Allaahu Ta`ala ook één God is. Klopt dit?

Antwoord:

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Allah de Verhevene heeft bepaalde regels in deze heelal geschapen, Hij alleen weet de wijsheid van deze regels. Er is geen enkel Qor'aan vers of hadith die ons verteld waarom Allah verschillende malen oneven getallen noemt in de Qor'aan.

Er is geen enkele hadith van de profeet of een Qor'aanvers die deze vraag meer toelicht. We behoren ons niet te ondervragen over vragen die tot niks leiden, waar wij geen enkel nut daarvan zullen resulteren. Wat tot het onwaarneembare (Al ghayb) behoort is beperkt aan wat Allah en zijn profeet ons hebben verteld, hierbij is er geen enkel mogelijkheid om verzen en overleveringen te interpreteren. Hetzelfde geldt voor verzen en overleveringen over de hel, paradijs en graf. Wanneer er geen enkele bewijs op een zaak die tot het onwaarneembare behoort geopenbaard wordt, is men beperkt en begrensd in dit oordeel.

Allah zegt:"En boven ieder bezitter van kennis, is er iemand met nog meer kennis" (Soerat Yoesoef aya 76).

En Allah en Zijn boodschapper weten het beste.

Cyber-imam Het team van al-Islaam.com

14-11-2002, 22:47
Ja dat heb ik ook gehoord, oneven.

En onze profeet Mohammed (saw) verbrak het vasten altijd met 3 dadels.

15-11-2002, 08:05
Salaam alaikum wr wb,

Bedankt iedereen voor jullie reacties!!!! Zo, nu kan ik mn vader overtuigen van mijn gelijk, hihihi.

Asalaam alaikum

15-11-2002, 12:15
Oneven: want als je alle oneven getallen deelt door twee dan resteert 1 --> er is maar één God, de Almachtige.