Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : koran vasthouden tijdens je menstruatie?Pagina's : [1] 2

sensabiel
12-11-2002, 08:23


asalaam aleikoem warahamtoe alah wabarakatoeh, lieve iegwan fie dien ik had een vraag je aan jullie. bepaalde oelama hebben verklaard dat een menstruerende vrouw de koran wel mag vasthouden en bepaalde oelama zeggen weer dat het niet mag. ik lees altijd als ik menstueer in zo'n koran waarin maar duz ama is geschreven je weet wel zo'n kleine koran. maar nu het ramadan is wil ik de hele koran lezen dus ik ben daar momenteel mee bezig en ik krijg hem niet uit als ik tijdens mijn week ongesteldheid niet lees. mijn vraag aan jullie is zal ik gewoon doorlezen in elmasgaf of mag dat niet? ik hoop snel een antwoord te krijgen inscha-alah jazakoem alah alfa gair inscha-alah wasalaam aleikoem

sensabiel
12-11-2002, 16:59
asalaam aleikoem wr wb, jazak alah alfa gair agie fie alah ik hoop snel wat van je te horen inscha-alah asalaam aleikoem wr wb

moslima_ana
17-12-2002, 20:27
salaam aleikoum wr wb, heb altijd geleerd dat je de koran wel mag lezen wanneer je je regels hebt. Daarbij bedoel ik niet de moeshaf: van kaft tot kaft in het arabisch, maar wel bv de vertaalde versies en Allah 3alem! Ma'a salama

najlae
17-12-2002, 20:30
ALS EEN VROUW ONGESTELD IS DAN MAG ZIJ DE KORAN NIET AANRAKEN. DAT IS TENMINSTE WAT IK ALTIJD HEB MEEGEKREGEN VAN THUIS UIT.

JustAgirl
17-12-2002, 20:32


Het mag volgens mij niet, want je ben dan onrein, geldt ook voor als je geen woedoe hebt gehad...dat is wat ik vaak hoor wallah ou a3lam.. Maar mag je de koran ook niet reciteren??

Uitgeblust
17-12-2002, 20:35
In de naam van Allah de barmhartige de Genadevolle Beste zuster in de islam 1. Allah zegt in de Qor'aan: "En voorwaar, dit is zeker de nobele Qor'aan. In een welbewaard Boek. Dat niemand aanraakt dan de gereinigden" (Al waqi'a 56). Geleerden zijn het er unaniem over eens dat er geen verbod gelegd is op vrouwen die menstrueren of nabloeding hebben van de geboorte om de Qor'aan te lezen. De authentieke Ahadith verbieden de Djonob (de man die een zaadlozing gehad heeft, of seksuele gemeenschap gehad heeft met zijn vrouw) om de Qor'aan te reciteren en op te pakken. Er is een hadith van Ibn 'Omar: "De menstruerende vrouw en de djonob mogen geen Qor'aan reciteren". Deze hadith is zwak omdat in de keting Isma'eel ibn 'ayyaash die de hadith gehoord heeft van Al h'adjaaziyyieen, en hij is zwak betreffende zijn overleveringen. Een vrouw kan de Qor'aan reciteren zonder de Moesh'af met haar handen aan te raken. Dit omdat de Djonob op ieder moment zich kan reinigen. Renigheid heeft hij dan in zijn handen, integendeel tot de menstruerende vrouw. Zij mag vaak de Qor'aan 5 tot 7 dagen niet aanraken. Bron: Sheikh Ibn ibn Baaz (moge Allah Zijn Barmhartigheid op zijn ziel doen neerdalen) in zijn boek Fataawa wa tanbiehaat wa nasaa'ieh, blz 276. En Allah weet het beste. Cyber-imam Het team van al-Islaam.com

Boeboe7t
22-02-2006, 20:30
In de naam van Allah de barmhartige de Genadevolle Beste zuster in de islam 1. Allah zegt in de Qor'aan: "En voorwaar, dit is zeker de nobele Qor'aan. In een welbewaard Boek. Dat niemand aanraakt dan de gereinigden" (Al waqi'a 56). Geleerden zijn het er unaniem over eens dat er geen verbod gelegd is op vrouwen die menstrueren of nabloeding hebben van de geboorte om de Qor'aan te lezen. De authentieke Ahadith verbieden de Djonob (de man die een zaadlozing gehad heeft, of seksuele gemeenschap gehad heeft met zijn vrouw) om de Qor'aan te reciteren en op te pakken. Er is een hadith van Ibn 'Omar: "De menstruerende vrouw en de djonob mogen geen Qor'aan reciteren". Deze hadith is zwak omdat in de keting Isma'eel ibn 'ayyaash die de hadith gehoord heeft van Al h'adjaaziyyieen, en hij is zwak betreffende zijn overleveringen. Een vrouw kan de Qor'aan reciteren zonder de Moesh'af met haar handen aan te raken. Dit omdat de Djonob op ieder moment zich kan reinigen. Renigheid heeft hij dan in zijn handen, integendeel tot de menstruerende vrouw. Zij mag vaak de Qor'aan 5 tot 7 dagen niet aanraken. Bron: Sheikh Ibn ibn Baaz (moge Allah Zijn Barmhartigheid op zijn ziel doen neerdalen) in zijn boek Fataawa wa tanbiehaat wa nasaa'ieh, blz 276. En Allah weet het beste. Cyber-imam Het team van al-Islaam.com Salam Aleikum, Ik ben een beetje verward, mag een menstruerende vrouw het nou wel of niet lezen. Want de dikgedrukte zinnen spreken elkaar tegen..Allah howa a3lam. Volgens mij heb ik hem niet goed begrepen haha, wie kan het even beter toelichten..:o Wa aleikum ou salam

DEBORAH
22-02-2006, 23:51
Question : Is it permissible to read Quran while a women is having mensus (periods)? Answer : Praise be to Allaah. This is one of the issues on which the scholars, may Allaah have mercy on them, differed. The majority of fuqahaa’ say that it is haraam for a woman to recite Qur’aan during her period, until she is taahir (pure) again. The only exceptions they make is in the case of dhikr (remembrance of Allaah) and phrases that are not intended as tilaawah (recitation), such as saying “Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Raheem” or “Innaa Lillaahi wa innaa ilayhi raaji’oon”, or other phrases from the Qur’aan which are repeated as general du’aa’s. They base their evidence for forbidding menstruating women to recite Qur’aan on several things, including the following: Menstruation is seen as coming under the rulings that apply to one who is junub (in a state of impurity following sexual intercourse), because both states require ghusl. This is based on the hadeeth narrated by ‘Ali ibn Abi Taalib (may Allaah be pleased with him), according to which the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) used to teach the Qur’aan and he never prevented anyone from learning it except those who were in a state of janaabah (impurity).” (Reported by Abu Dawood, 1/281; al-Tirmidhi, 146; al-Nisaa’i, 1/144; Ibn Maajah, 1/207; Ahmad, 1/84; Ibn Khuzaymah [??], 1/104. Al-Tirmidhi said: a saheeh hasan hadeeth. Al-Haafiz ibn Hajar said: the truth is that it is the type of hasan hadeeth that could be used as evidence). The hadeeth of Ibn ‘Umar (may Allaah be pleased with them both), according to which the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “The menstruating woman and the one who is in a state of impurity (janaabah) should not recite anything of the Qur’aan.” (Reported by al-Tirmidhi, 131; Ibn Maajah, 595; al-Daaraqutni (1/117); al-Bayhaqi, 1/89. This is a da’eef hadeeth, because it was reported by Ismaa’eel ibn ‘Ayyaash from the Hijaazis, and his reports from them are da’eef as is well known to those who are conversant with the study of hadeeth. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah said (21/460): it is a da’eef hadeeth by the unanimous agreement of the scholars of hadeeth. See Nasb al-Raayah, 1/195; al-Talkhees al-Habeer, 1/183). Some scholars say that it is permitted for a menstruating woman to recite Qur’aan. This is the opinion of Maalik, and one opinion narrated from Ahmad, which Ibn Taymiyah preferred and which al-Shawkaani believed to be correct. The scholars based the following points on this opinion: The principle is that things are allowed and permitted unless there is evidence to the contrary. There is no such evidence to say that a menstruating woman is not allowed to recite Qur’aan. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah said: “There is no clear, saheeh text to indicate that a menstruating woman is forbidden to recite Qur’aan… It is known that women used to menstruate at the time of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him), and he did not forbid them to recite Qur’aan, or to remember Allaah (dhikr) and offer du’aa’.” Allaah, may He be glorified and exalted, commands (Muslims) to recite Qur’aan. He praises the one who does so, and promises him (or her) a great reward. No one is excluded from this except the one concerning whom there is solid evidence (daleel), and there is no such evidence in the case of menstruating women, as stated above. The analogy between the menstruating woman and the one who is in a state of janaabah is made despite the fact that there are differences between them. The one who is in a state of janaabah has the option of removing the “barrier” by making ghusl, unlike the menstruating woman. A woman’s period usually lasts for some length of time, whereas the person who is in a state of janaabah is required to do ghusl when the time for prayer comes. Preventing a menstruating woman from reciting Qur’aan deprives her of the chance to earn reward, and it may make her forget something of the Qur’aan, or she may need to recite it for the purposes of teaching or learning. From the above, it is clear that the evidence of those who allow a menstruating woman to recite Qur’aan is stronger. If a woman wants to err on the side of caution, she can limit her recitation to the passages which she is afraid of forgetting. It is very important to note that what we have been discussing here is restricted to what a menstruating woman recites from memory. When it comes to reading from the Mus-haf (the Arabic text itself), a different rule applies. The correct view of the scholars is that it is forbidden to touch the mus-haf when one is in any kind of state of impurity, because Allaah says (interpretation of the meaning): “… which none can touch except the purified.” [al-Waaqi’ah 56:79]. In a letter to ‘Amr ibn Hazm, the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) told the people of Yemen: “No one should touch the Qur’aan except one who is taahir (pure).” (Reported by Maalik, 1/199; al-Nisaa’i, 8/57; Ibn Hibbaan, 793; al-Bayhaqi, 1/87. Al-Haafiz ibn Hajar said: A group of scholars classed this hadeeth as saheeh because it is so well known. Al-Shaafi’i said: It is proven by them that it was a letter sent by the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him). Ibn ‘Abd al-Barr said: “This letter is famous among the scholars of seerah, and is so well known among the scholars that it does not need an isnaad. It is like tawaatur because the people accepted and recognized it. Shaykh al-Albani said that its is saheeh. Al-Talkhees al-Habeer, 4/17. See also: Nasb al-Raayah, 1/196; Irwaa’ al-Ghaleel, 1/158). (Haashiyat Ibn ‘Aabideen, 1/159; al-Majmoo’, 1/356; Kashshaaf al-Qinaa’, 1/147; al-Mughni, 3/461; Nayl al-Awtaar, 1/226; Majmoo’ al-Fataawaa, 21/460; al-Sharh al-Mumti’ li’l-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 1/291) And Allaah knows best. Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (www.islam-qa.com)

batata112
23-02-2006, 18:13
:goedzo: beter stop je men leven te kopieren

batatata
23-02-2006, 18:15
beter stop je men leven te kopieren :confused:

Boeboe7t
23-02-2006, 22:08
beter stop je men leven te kopieren :maf: :hihi:

abdelazizmuslim
25-02-2006, 11:22
je mag niet eens seks met je man omdat je onrein bent,laat staan de heilige koran aanraken,alkoran AL3ADIEM! in de koran staat dat alleen de allerschonen deze moge aanraken! wa salaamoe alaikoem

Islam4You
25-02-2006, 12:28


Er is een aya uit de koran ik weet niet meer welke soerah. Maar als je de tafsier ervan gaat bekijken dan worden daarmee de engelen bedoelt. Wallahoe a3lam.

abdelazizmuslim
25-02-2006, 12:33
de koran mag je niet eens zonder woddoe aanraken laat staan als je in die periode zit...denk na mensen..

Islam4You
25-02-2006, 12:41
de koran mag je niet eens zonder woddoe aanraken laat staan als je in die periode zit...denk na mensen.. Bewijs graag? Heb je het van horen zeggen of heb je het zelf ergens opgezocht en gelezen?


Pagina's : [1] 2