Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : Werkende vrouwen Ten tijde van de profeet(sallalahoe 3alayhie wa sallam)nesrine18
08-05-2004, 20:26


Het moet goed begrepen worden dat het een vrouw niet verboden was om haar huis te verlaten om werk te doen als dat voor haar van wezenlijk belang is. De Profeet (salla Allah ou aleihi wa sallam) heeft het een vrouw nooit verboden tijdens haar 'iddah het huis te verlaten om dat, wat voor haar noodzakelijke is, te doen. Jabir Ibn 'Andullah (r.a) zegt dat zijn tante door haar man gescheiden was. Hoewel zij haar 'iddah thuis zou hebben doorgebracht, wilde zij naar buiten gaan om voor de oogst van enkele van haar dadelpalmen en de verkoop ervan zorg te dragen. Zij werd door iemand staande gehouden die zei, dat het wettelijk niet was toegestaan om zich tijdens de 'iddah buitenshuis te begeven. Zij ging daarop naar de Profeet (salla Allah ou aleihi wa sallam) om uistluitsel: "Ga en verzorg de oogst van de dadelpalmen (en de verkoop), zodat je in staat bent om ander goed werk te doen." De Shari'ah staat het een vrouw dus toe tijdens haar 'iddah naar buiten te gaan als daar een werkelijke noodzaak voor bestaat. De tijd voor de oogst was aangebroken en zij vond dat zij dit moest doen. De Shari'ah vindt dat de vrouw, zoals uit de bovenstaande hadith duidelijk is geworden, uit haar bezit in liefdadigheid behoort te geven. Nadat de verzen over de hidjaab geopenbaard waren"... zag 'Umar (r.a) Sauda (r.a) eens haar huis verlaten. Hij hield haar aan en bekritiseerde haar. Zij ging toen weer naar huis en vertelde de Profeet (salla Allah ou aleihi wa sallam) wat er was gebeurd. De Profeet (salla Allah ou aleihi wa sallam) zei daarop: "Zeker heeft Allah het jullie toegestaan om het huis te verlaten om in noodzakelijke behoeften te voorzien. Het voorbeeld van de tante van Jabir dat hierboven werd vermeld, toont aan dat vrouwen zich bezighielden met het boerenbedrijf en de oogst. Sahl Ibn Sa'ad (r.a), een andere metgezel van de Profeet (salla Allah ou aleihi wa sallam), heeft het ook over een vrouw die groenten verbouwde en daar op vrijdag een zoet gerecht van bereidde. We komen ook de naam van een Sahabiyah, Qilah (r.a) tegen, die naar de Profeet (salla Allah ou aleihi wa sallam) kwam om hem verscheidene vragen met betrekking tot het drijven van handel voor te leggen, zij zei: "Ik ben een vrouw die goederen op- en verkoopt. Tijdens het khalifaat van Sayyiduna 'Umar (r.a), kreeg een vrouw die Asma bint Makhzumah heette parfums uit Jemen van haar zoon 'Abdullah ibn Rabi'ah, die zij verkocht. Sayyiduna 'Ali (r.a) maakte eens een lovende opmerking over de handigheid waarmee een vrouw, die Umrah heette, de prijs bedong, toen zij een vis voor een redelijk bedrag kocht. De vrouw van een bekende Sahabi, 'Abdullah ibn Mas'ud (r.a), deed eens tegenover de Profeet (salla Allah ou aleihi wa sallam) zijn beklag, zei dat zij slechts een heel klein inkomen had uit het handwerk dat zij vervaardigde: "Ik ben een vrouw die handwerk vervaardigt (waar wij van leven), maar mijn man en zoon hebben geen werk. wa salaam 3alaikoem wa rahmatoe allah wa barakatahoe :)

sweet_nadoria
09-05-2004, 12:26
:goedzo: Top van je !! Djazaak Allah oe Gairan !!! wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe !! Liefs, S. Nadoria

nesrine18
10-05-2004, 19:35
heeey hier ben je weer....blijf lezen meid,,....er is niets beters dan het vergaren van kennis....... wa salaam 3alaiakoem wa rahmatoe allah wa barakatahaoe

nesrine18
10-05-2004, 19:36
hihi leuk hoor die poppetjes van je........wat lief wa salaam

sweet_nadoria
10-05-2004, 19:41


Origineel gepost door nesrine18 heeey hier ben je weer....blijf lezen meid,,....er is niets beters dan het vergaren van kennis....... wa salaam 3alaiakoem wa rahmatoe allah wa barakatahaoe :) Inderdaad meid, ik blijf lezen want ik wil het leven door als een goed praktiserende moslima ... Ik probeer zo veel mogelijk te lezen, en me goed voor te bereiden ... Het leven is zo moeilijk, en ik vraag Allah bij elke gebed die ik verricht van mij een goede moslima te maken ... Moge Allah onze harten vullen met meer liefde voor het geloof .. Moge Allah onze wensen doen verwezenlijken en ons met open armen in al Djannah Firdaus ontvangen !! Ameen ... Wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe Liefs, S. Nadoria

sweet_nadoria
10-05-2004, 19:41
Origineel gepost door nesrine18 hihi leuk hoor die poppetjes van je........wat lief wa salaam :) Hahhaha ze zijn lief he :D

nesrine18
10-05-2004, 19:45
Origineel gepost door sweet_nadoria :) Inderdaad meid, ik blijf lezen want ik wil het leven door als een goed praktiserende moslima ... Ik probeer zo veel mogelijk te lezen, en me goed voor te bereiden ... Het leven is zo moeilijk, en ik vraag Allah bij elke gebed die ik verricht van mij een goede moslima te maken ... Moge Allah onze harten vullen met meer liefde voor het geloof .. Moge Allah onze wensen doen verwezenlijken en ons met open armen in al Djannah Firdaus ontvangen !! Ameen ... Wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe Liefs, S. Nadoria Je hebt de intentie meid,,...dat is al een grote stap in de goede richting...masha allah....moge allah je daarbij helpen insha allah ya rab al3alamien. Moge Allah swt de Djannah de eindbestemming maken voor ons, en alle Muslimien wal-Muslimaat wal-Muminien wal-Muminaat fie *****e makaan. Allahoemma aghfirlana wa aghfir al-Moeslimien wal-Moeslimaat wal-Moemienien wal-Moeminaat fie *****e makaan. Allahoemma war7amnaa war ar7am al-Moeslimien wal-Moeslimaat wal-Moeminien wal-Moeminaat inaka anta al-Ghafur ar-Ra7iem, wa Aoualien wa Agierin.... Moge Allah swt ons beschermen tegen het kwade van de duivel die er alles aan wil doen om ons mee te slepen naar zijn eindbestemming; de Hel, maar Alhamdolilah, Allah is Groot en zegt: ''Jij zult zeker geen macht hebben over Mijn dienaren, met uitzondering van de dwalenden die jou volgen'' Moge Allah swt ons verder leiden op het goede pad tot in het Paradijs waar de deuren wijd open worden geslagen en we omringd zullen worden door prachtige geuren en kleuren van het Paradijs, inshaAllah. Ya Allah Ta3alaa, laat ons behoren tot de Oprechten die voorbereid zijn op de Dood en wat erna komt. Ya Allah Ta3ala laat de dood als een zoetruikende boom voor ons zij. Ya Allah Ta3alaa houdt ons verre van het verdorvene, de verdorvenen. Ya Allah Ta3alaa bescherm ons tegen de Moenafieqoen! Ya Allah Ta3alaa, hasboen Allah wa ni3mal wakiel!! Ya Allah Ta3alaa! Wij vragen Uw hulp en Uw vergiffenis! Wij vragen Uw leiding en geloven in U. Wij wenden ons tot U in berouw en vertrouwen volledig op U. En wij prijzen U op de beste manieren en wij danken U! Wij ontkennen Uw gunsten niet en wie verzaken en verwerpen hem die U niet gehoorzaamt. Ya Allah Ta3alaa! Wij aanbidden U alleen en ons gebed is voor U. Wij werpen ons neer voor Uw Barmhartigheid en vrezen Uw straf. Uw straf zal zeker de ongelovigen treffen. Ya Rabb, behoed ons voor het kwade en toon ons Uw Barmhartigheid, want dat is de grootste zegepraal! Ya Allah Ta3alaa, wij roepen alleen U aan, we zijn Oprecht in gehoorzaamheid tot U, hoewel de ongelovigen er tegen zijn. Oh Eeuwige doe ons de Tuinen der Eeuwigheid ingaan die U belooft heeft aan de Oprechten, alsook de deugdzamen onder hun ouders, hun echtgenoten, hun kinderen. Zeker, U bent de Almachtige, de Alwijze! Allahoemma Ameen wa salaam 3alaikoem wa rahmatoe allah wa barakatahaoe ought fi dien :zwaai:

nesrine18
10-05-2004, 19:46
wa Origineel gepost door sweet_nadoria :) Hahhaha ze zijn lief he :D I luv Them :Iluvu: :o :p wa salaaam :zwaai: Zo ver maar toch zo dichtbij ;)

sweet_nadoria
10-05-2004, 19:56
Origineel gepost door nesrine18 wa I luv Them :Iluvu: :o :p wa salaaam :zwaai: Zo ver maar toch zo dichtbij ;) :hihi: Ja he :zwaai:

sweet_nadoria
10-05-2004, 19:59
Wejoow hbiba vet mooie tekst !!! Tbarke Allah aliek en ameen , ameen !!! Djazaak Allah oe Gairan fie Djannah Firdaus !! Liefs, :blauwkus: S. Nadoria

nesrine18
10-05-2004, 20:00
Origineel gepost door sweet_nadoria Wejoow hbiba vet mooie tekst !!! Tbarke Allah aliek en ameen , ameen !!! Djazaak Allah oe Gairan fie Djannah Firdaus !! Liefs, :blauwkus: S. Nadoria Amien ya rab al3alamaien ought....koel jamie3an almoeslimien insha allah ya rab al3alamien.......... :blauwkus: terug.......... wa salaam 3alaiakoem wa rahmatoe allah wa barakatahaoe :zwaai:

sweet_nadoria
10-05-2004, 20:27
Origineel gepost door nesrine18 Amien ya rab al3alamaien ought....koel jamie3an almoeslimien insha allah ya rab al3alamien.......... :blauwkus: terug.......... wa salaam 3alaiakoem wa rahmatoe allah wa barakatahaoe :zwaai: :) Thallah fie rouhek hbiba :zwaai:

nesrine18
10-05-2004, 20:49


amien insha allah ya rab al3alamien jij ook hbiba insha alah kussie