Bekijk volle/desktop versie : Waarom Het Niet Toegestaan Is Voor Een Menustruerende Vrouw Te Vasten!!Pagina's : [1] 2 3 4

Ziyana_Zekia
13-06-2009, 02:03

SALLAMOE ALLAIKOEM WARHMATOELLAH WABARAKTOEHOE

Ten eerste:

De gelovige moet zich overgeven aan de bepaling van Allah en het accepteren ook al weet hij niet wat de reden erachter is. Het zou voldoende voor hem moeten zijn dat Allah en Zijn Boodschapper het hebben opgedragen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. [al-Ahzaab 33:36]

Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen." Dezen zijn het die zullen slagen. [al-Noor 24:51]

Ten tweede:

De gelovige zou met zekerheid moeten geloven dat Allah Wijs is en dat Hij slechts iets voorschrijft in overeenstemming met Zijn ultieme wijsheid en Hij niets verplicht behalve datgene wat in het beste belang van de mensen is en Hij verbiedt niks behalve om de mensen te beschermen van het schadelijke en kwade ervan. Ibn Kathir heeft het goed verwoord in al-Bidaayah wa’l-Nihaayah (6/79) toen hij zei:

De wet van de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) is de meest complete der wetten; het heeft niets goeds uitgesloten dat door de wijzen als iets goeds wordt herkend, of het heeft het opgelegd en het heeft niets kwaads uitgesloten dat door de wijzen als iets kwaads wordt erkend of het heeft het verboden. Het heeft niets opgelegd waarvan mensen kunnen zeggen: “Was dit maar niet opgelegd,” en er is niets verboden waarvan mensen kunnen zeggen: “Was dit maar niet verboden.”

We kunnen de redenen begrijpen of ze zijn verborgen voor ons en het meeste of een gedeelte ervan kan voor ons verborgen zijn.

Ten derde:

De geleerden zijn unaniem overeengekomen dat het voor een menstruerende vrouw verboden is om te vasten en dat ze de dagen in moet halen die ze gemist heeft vanwege haar menstruatie als het een verplicht vasten was, zoals in de Ramadan.

Ze zijn ook overeengekomen dat als ze wel vast, haar vasten niet geldig is.

De geleerden verschilden van mening over de reden waarom het vasten van een menstruerende vrouw niet geldig is.

Sommigen van hen zeiden dat de reden niet bekend is bij ons.

Imam al-Haramayn heeft gezegd: “We weten niet waarom haar vasten niet geldig is want reinheid is er geen hoofdvereiste voor.”

Uit al-Majmoo’, 2/386

Anderen zeiden: “De reden waarom Allah het voor menstruerende vrouwen verboden heeft gemaakt om te vasten tijdens hun menstruatie is uit barmhartigheid tegenover hen, omdat het bloedverlies hen verslapt en als een vrouw zou vasten tijdens haar menstruatie, zou ze zowel door de menstruatie als door het vasten verzwakken, waarbij het vasten een oneerlijke last zou zijn en zelfs schadelijk zou kunnen zijn.

Shaykh al-islam [Ibn Taymiyyah] heeft in Majmoo’ al-Fataawa (25/234) gezegd:

Met betrekking tot menstruatie zeggen we:

De islam brengt gematigdheid in alle dingen en tot uitersten gaan in aanbidding is een soort van oneerlijkheid die de Wetgever verbiedt en de islam gebiedt ons om gematigd te zijn in aanbidding. Daarom vertelt de islam ons dat we moeten haasten om het vasten te verbreken en dat we suhoor moeten vertragen en het verbiedt onafgebroken vasten. De Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Het beste en meest gematigde van vasten is het vasten van Dawud (alaihi salaam). Hij vastte afwisselende dagen en hij vluchtte niet wanneer hij de vijand ontmoette.” Gematigdheid in aanbidding is één van de grootste doelen van de Wetgever. Daarom zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“O, gij die gelooft, maakt de goede dingen die Allah voor u wettig heeft gemaakt, niet onwettig en overtreedt niet.” [al-Maa'idah 5:67]

Het verbieden van toegestane zaken wordt beschouwd als een overtreding die in strijd is met gematigdheid. En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En vanwege het onrecht van de Joden, hebben Wij voor hen (bepaalde) goede toegestane soorten voedsel verboden en vanwege hun veelvuldig afhouden van de Weg van Allah.

En (vanwege) hun nemen van rente, hoewel dat hun verboden was.” [al-Nisa’ 4:160-161]

Omdat zij overtraden, werden ze gestraft doordat goede dingen verboden werden, in tegenstelling tot de ummah die de middenweg volgt, voor wie goede dingen toegestaan zijn en slechte dingen verboden zijn. Aangezien dit het geval is, is het voor de vastende persoon verboden om dingen te eten en te drinken die hem versterken en hem voeden en het is verboden voor hem om zijn lichaam opzettelijk dingen uit te laten werpen die hem zouden kunnen verzwakken. Als hij dit wel mocht doen, zou hij een overtreder zijn en iemand die tot uitersten gaat in aanbidding en hij zou niet gematigd zijn.

Dingen die uit het lichaam komen bestaan uit twee soorten. Het eerste soort is datgene wat onvermijdelijk is of dat er op een manier uitkomt die geen schade aanricht. Hier is niets mis mee, zoals urine en ontlasting, omdat dit geen schade aanricht en dit niet vermeden kan worden. Als dit naar buiten moet komen, is dat niet schadelijk voor de persoon, het is juist beter voor hem. Hetzelfde geldt voor een persoon die overgeeft en er niets aan kan doen, of een natte droom heeft, wat ook niet kan worden tegengegaan. Maar als een persoon opzettelijk overgeeft en voedsel en drinken uitspuwt die hem voeden of als hij masturbeert met lustgevoelens (…) en de menstruatie die het bloed laat vloeien. Een menstruerende vrouw kan op een ander moment vasten dan het moment waarop ze menstrueert want dan zal ze vasten op een tijdstip waarop ze in goede staat is, wanneer ze geen bloed verliest dat kracht aan het lichaam geeft. Vasten op het moment waarop ze bloedt, zou haar fysiek verzwakken en zou betekenen dat ze vast op een moment waarop ze niet in goede staat is, dus wordt haar opgedragen om te vasten op andere tijden dan de menstruatie.


__________________
O Allah, sier ons met de schoonheid van Imaan, Leid ons en laat ons een middel van leiding voor anderen zijn, Ameen
Alle lof is voor Allah swt Uit Wiens Bevel alle goede daden worden voltooid.

oemchaima00
13-06-2009, 03:03
Masha Allah zuster, Moge Allah je belonen voor al t plaatsen van deze nuttige informatie. Baraka ALlahoe fiekie!

Ziyana_Zekia
13-06-2009, 04:09

Citaat door oemchaima00:
Masha Allah zuster, Moge Allah je belonen voor al t plaatsen van deze nuttige informatie. Baraka ALlahoe fiekie!allah ie barak fiek insa allah amien mijn beste zuster

allah geliek begair insa allah amien mijn lieve zuster

wa sallamoe allaikoem

Umm_Benjamine
13-06-2009, 12:31
up dit wil ik inshaALLAH lezen..

cassetete
13-06-2009, 17:58

de echte redenen wist ik ook niet.... dsu dank je wel voor het plaatsen !!!

ik heb bijna alle topics van jou die hier zijn, gelezen... sommige heb ik ook op gereageerd, en in sommige wist ik niet wat ik over kon zeggen.

moge Allah ( swt) je belonen met het openen van zulke topics !!!

Sukkell
13-06-2009, 18:02
waarom moeten wij uberhaupt vasten...?

Ziyana_Zekia
13-06-2009, 19:20

Citaat door cassetete:
de echte redenen wist ik ook niet.... dsu dank je wel voor het plaatsen !!!

ik heb bijna alle topics van jou die hier zijn, gelezen... sommige heb ik ook op gereageerd, en in sommige wist ik niet wat ik over kon zeggen.

moge Allah ( swt) je belonen met het openen van zulke topics !!!allahoema amien sgat amien......allah geliek begair insa allah amien

Sympathiek
13-06-2009, 20:03

Citaat door Sukkell:
waarom moeten wij uberhaupt vasten...?


Omdat het gezond voor de lichaam is een periode in het jaar je lichaam tijdelijk van eten & drinkwaren te onthouden. Hier is een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en heeft aangetoond dat het heel goed is om 1 keer in het jaar je lichaam te ''ontgiften''.

Allah swt is de alwijze, geen twijfel over mogelijk.

Ziyana_Zekia
13-06-2009, 21:25

Citaat door Sukkell:
waarom moeten wij uberhaupt vasten...?

SALLAMOE ALLAIKOEM WARHMATOELLAH WABARAKTOEHOE

Ten eerste:

De gelovige moet zich overgeven aan de bepaling van Allah en het accepteren ook al weet hij niet wat de reden erachter is. Het zou voldoende voor hem moeten zijn dat Allah en Zijn Boodschapper het hebben opgedragen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. [al-Ahzaab 33:36]

Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen." Dezen zijn het die zullen slagen. [al-Noor 24:51]

Ten tweede:

De gelovige zou met zekerheid moeten geloven dat Allah Wijs is en dat Hij slechts iets voorschrijft in overeenstemming met Zijn ultieme wijsheid en Hij niets verplicht behalve datgene wat in het beste belang van de mensen is en Hij verbiedt niks behalve om de mensen te beschermen van het schadelijke en kwade ervan. Ibn Kathir heeft het goed verwoord in al-Bidaayah wa’l-Nihaayah (6/79) toen hij zei:

De wet van de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) is de meest complete der wetten; het heeft niets goeds uitgesloten dat door de wijzen als iets goeds wordt herkend, of het heeft het opgelegd en het heeft niets kwaads uitgesloten dat door de wijzen als iets kwaads wordt erkend of het heeft het verboden. Het heeft niets opgelegd waarvan mensen kunnen zeggen: “Was dit maar niet opgelegd,” en er is niets verboden waarvan mensen kunnen zeggen: “Was dit maar niet verboden.”

We kunnen de redenen begrijpen of ze zijn verborgen voor ons en het meeste of een gedeelte ervan kan voor ons verborgen zijn.

wa sallamoe allaikoem warhmatoellah wabrkatoehoe

Adam25
13-06-2009, 22:23
Moge allah swt jouw belonen inchallah

Ziyana_Zekia
13-06-2009, 22:32

Citaat door Adam25:
Moge allah swt jouw belonen inchallah
allah hoema amien insa allah

allah geliek begair insa allah amien broeder

Sukkell
14-06-2009, 16:03
Hoe kan vasten nou gezond zijn...? Het is bijna zomer, je maakt mij niet wijs dat het goed/gezond is om van 6 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond niks te eten, terwijl je wel gaat werken.

Ziyana_Zekia
14-06-2009, 16:06


Citaat door Sukkell:
Hoe kan vasten nou gezond zijn...? Het is bijna zomer, je maakt mij niet wijs dat het goed/gezond is om van 6 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond niks te eten, terwijl je wel gaat werken.SALLAMOE ALLAIKOEM WARHMATOELLAH WABARAKTOEHOE

Ten eerste:

De gelovige moet zich overgeven aan de bepaling van Allah en het accepteren ook al weet hij niet wat de reden erachter is. Het zou voldoende voor hem moeten zijn dat Allah en Zijn Boodschapper het hebben opgedragen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. [al-Ahzaab 33:36]

Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen." Dezen zijn het die zullen slagen. [al-Noor 24:51]

Ten tweede:

De gelovige zou met zekerheid moeten geloven dat Allah Wijs is en dat Hij slechts iets voorschrijft in overeenstemming met Zijn ultieme wijsheid en Hij niets verplicht behalve datgene wat in het beste belang van de mensen is en Hij verbiedt niks behalve om de mensen te beschermen van het schadelijke en kwade ervan. Ibn Kathir heeft het goed verwoord in al-Bidaayah wa’l-Nihaayah (6/79) toen hij zei:

De wet van de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) is de meest complete der wetten; het heeft niets goeds uitgesloten dat door de wijzen als iets goeds wordt herkend, of het heeft het opgelegd en het heeft niets kwaads uitgesloten dat door de wijzen als iets kwaads wordt erkend of het heeft het verboden. Het heeft niets opgelegd waarvan mensen kunnen zeggen: “Was dit maar niet opgelegd,” en er is niets verboden waarvan mensen kunnen zeggen: “Was dit maar niet verboden.”

We kunnen de redenen begrijpen of ze zijn verborgen voor ons en het meeste of een gedeelte ervan kan voor ons verborgen zijn.

wa sallamoe allaikoem warhmatoellah wabrkatoehoe


Sukkell
14-06-2009, 16:08
Dat is wederom een ontwijkend antwoord.

Ziyana_Zekia
14-06-2009, 16:10
:
Citaat door Sukkell:
Dat is wederom een ontwijkend antwoord.JUIST HET PERFEKTE ANTWOORD MAAR IK GA NIET MEER VERDER MET JOU IN DISCUSSIE

IK HEB WEL WAT BETERS TE DOEN

ALLAH GELIEK BEGAIR INSA ALLAH AMIEN


WA SALLAMOE ALLAIKOEM WARHAMTOELLAH WABARKATOEHOE

Pagina's : [1] 2 3 4