Bekijk volle/desktop versie : Einde van de wereld!Pagina's : [1] 2

17-04-2009, 21:47
Wat waren de tekenen allemaal

1tje was

De vrouwen worden mannelijk en de mannen worden vrouwelijk (ik zie dat om me heen en op m.nl heel erg)

wat waren de rest van de tekenen?

17-04-2009, 21:48


dat veel mensen zina zullen plegen.

17-04-2009, 21:49
dat zie je ook al

17-04-2009, 21:50


Ehm, dat de tijd erg snel gaat, en de vrouwen bijna bloot zullen lopen. Laatste heb ik alleen gehoord.

17-04-2009, 21:51


tijd gaat snel, vrouwen hebben bijna nooit kleren aan

wat nog meer

17-04-2009, 21:51
Dat gelovige ongelovige worden.. en dan ongelovige gelovige worden (&nd allahoe a3lam)

17-04-2009, 21:52
dat zie je ook steeds meer

17-04-2009, 21:52
zo een topic had ik niet verwacht van jou

17-04-2009, 21:53
waarom niet?

17-04-2009, 21:55
In de naam van Allah, de Barmhartige de GenadevolleAllah Meester van de Dag des Oordeels (1:4) zegt in de Qor-aan: “Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur “Wanneer zal het plaatsvinden?”Zeg: “Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen.”Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: “Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet.”(7:187)

“Zij vragen jou naar het Uur: “Wanneer zal het plaatsvinden?”Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven.”(79:42-46)

“Zij(de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?”(47:18) De Profeet heeft ons door verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de dag des Oordeels zal plaatsvinden. Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de Profeet en nog steeds aan de gang zijn. Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden.
Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de Moslims maar de Profeet heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.

Een van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk ons voor te bereiden. Kleine tekenen
De komst van de Profeet .

Splijten (delen) van de maan.

De dood van de Profeet .

De verovering van Jeruzalem.

De plaag van Amwaas (Palestina).

De verovering van Constantinopel (Istanbul).

Een oorlog tussen Moslims en een roodachtig volk met smalle ogen, die sandalen dragen gemaakt van haar (hier wordt de Mongoolse invasie in het Moslim territorium onder verstaan)

Er zullen 30 valse Profeten (Dajjals) verschijnen.

De tijd zal sneller voorbijgaan.

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden.”(Ahmad)

17-04-2009, 21:55
hoge gebouwen
tijd zal snel gaan
zina
mannen willen op vrouwen lijken en omgekeerd
veel mannen zullen sterven totdat 1 man voor 50 vrouwen moet zorgen
er zal een man langs een graf lopen en zeggen zat ik maar in jou plaats
zon komt van het westen op
mahdi zal komen
dajjaal
iesa zal terug komen

17-04-2009, 21:56

Citaat door mohameddddddd:
waarom niet?omdat je je meer concentreerd op cup c & d..
maar gairinshallah

ik heb wat geplaats...ik hoop dat je zin hebt om te lezen zo niet maak dan wat zin want je leert er veel van inshallah

17-04-2009, 21:57


Kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen.

Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeers rampen ect).

Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd ect).

Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.

Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.”(Ahmad)
Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).
Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn zaqat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.
Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen. (world trade centre, rembrandtoren ect ).
Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.
Zina (overspel) zal toenemen en heel normaal worden.
Anas heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: “Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn).”(Boekhari)Alcohol gebruik zal toenemen (ook een heel bekend fenomeen, we zien de waarschuwingen drink alcohol vrij, drink met mate ect ect).
Vrouwen zullen in de meerderheid zijn, zodat de verhouding 1 man op 50 vrouwen zal zijn.
Het gebruiken van Riba (interest en rente) zal normaal worden.
Moslims zullen de koeffaar (ongelovigen) nadoen, zelfs als deze in een hagedissen hol zullen kruipen de moslims dit ook zouden doen. (We zien het zo duidelijk om ons heen, moslims nemen zelfs de kleinste gewoontes over van de niet moslims, in de waan dat dit betekent dat ze zich ontwikkelen of modern zijn terwijl het juist zoals de Profeet het beschreef een hele Trieste zaak is, want wat is het nut om in een hagedissen hol te kruipen (bij wijze van spreken) maar omdat zij het doen doen de moslims het na).
Twee grote landen zullen tegen elkaar vechten en elkaar doden maar zullen de zelfde leer aanhangen.
Inkomsten zullen uit twijfelachtige bronnen komen, maar de moslims zullen zich daar geen zorgen over maken of hun inkomen wel of niet halal is.
De Profeet heeft gezegd: “Voorwaar er zal een tijd komen waarin de mensen zullen leven, dat een gelovige niet bezorgd zal zijn hoe hij zijn geld heeft verdiend, of het Halal of Haram is.”(Ahmad)

Salaam (begroeting) zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan de gene die men niet kent ondanks dat ze moslim zijn.
Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islaam) die men kent.”(Ahmad)

17-04-2009, 21:57
Een speciale begroeting wordt gegeven aan de mensen die een hoge positie bekleden.
De opkomst van de Onderdrukkers en hun helpers.
Het gewoon worden van Muziek en zijde kleding voor mannen.
Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).
Het was overgeleverd door Abu Said dat de Profeet heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten.”(Ahmad)

Hoge posities zullen worden gegeven aan mensen die niet geschikt zijn voor die positie (bv door vriendjes politiek of onderdrukking of erving etc).
Het wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.
Wilde dieren zullen tot de mensen spreken (als je ziet gorillas leren gebarentaal en communiceren zo met de mens, het begint er zo wel op te lijken maar Allahu Allem).
Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen (we zien dit in Amerika en in Azië, waar we volledige dorpen zien weg drijven door de zware regenval die stromingen en overstromingen veroorzaken).
Aardverschuivingen nemen toe.
Valse getuigenis zal normaal zijn.
Homofilie zal toenemen (nou daar hoeven we verder niet op in te gaan).
Roddelen neemt toe (ook daar hoeven we verder geen commentaar op te geven lijkt mij).
De Eufraat zal een schat aan goud blootstellen en velen zullen erover vechten en er zullen vele doden vallen.
Familie banden worden verbroken en het slecht behandelen van de buren.
Graven worden veranderd tot Moskeeën (dus plaatsen van aanbidding, wat we dus ook veel om ons heen zien. Moslims onder anderen gaan op bedevaart naar graven van zogenaamde heiligen. Ze denken dat hun gebeden dan worden aanvaardt en zegeningen zullen krijgen terwijl de Profeet ons heeft gewaarschuwd de graven niet als gebedsplaatsen te nemen. Het is verboden in die plaatsen aanbidding te verrichten).
Plotselinge dood die toeneemt.
Haat in de harten van de mens.
Toenemende regen maar afname in productie.
De opkomst van Shirk (ongeloof) in deze Ummah.
Toename van de Handel.
Toename van grondverzakkingen.
Grote tekenen

De Mahdee.
De Anti-Christ (Dajjal – Valse Messiahs).

Het nederdalen van Eesah (Jezus).

De Ghoeg wa Maghoeg.

De 3 grote verzakkingen van de Aarde.

Het verschijnen van Rook in de lucht.

Het opkomen van de zon in het Westen.

Het beest dat uit de Aarde komen (Daabbat ul-Ard)

Het vuur dat de mensen bijeen zal drijven.

17-04-2009, 21:57
ik les ik lees

Pagina's : [1] 2