Bekijk volle/desktop versie : Het Paradijs Is Niet Gratis..18-03-2009, 21:02

Soms denken we het paradijs te mogen betreden, zonder er iets
voor te doen!

Een man heeft gezegd: `
We smeken Allaah in onze doe'as om ons te
helpen meer `ibaadah te doen, onze imaan te versterken, ons
taqwa te schenken ? en vervolgens gaan we languit liggen en
slapen. Denken diegenen dat zij Allaah kunnen vragen en dat Hij
hen datgene schenkt zonder dat zij zich ervoor inzetten? Wij
moeten hard, keihard strijden tegen het slechte van onze nafs,
heel hard vechten tegen luiheid om dat te bereiken en dan zal
Allaah ons helpen.'

Een vrome heeft gezegd:

`Jezelf het paradijs toewensen zonder ernaar te streven is op
zich al een zonde teveel. Jezelf de bemiddeling van de profeet
toewensen zonder dat je zijn soennah volgt, is een variatie van
zelfbedrog. En het wensen van Allaah's genade terwijl je Hem
ongehoorzaam bent, is dwaasheid en onwetendheid.`

Hasan al-Basri rahimahoellaah heeft gezegd:

`Voorwaar, sommige mensen werden meegesleept door het wensen van
Allaah's genade totdat ze de wereld verlieten zonder dat ze
krediet hadden verworven door enig goed werk. E?n van hen zal
zeggen: `Ik denk goed over mijn Heer. Hij loog; als hij zo over
zijn Heer had gedacht dan zou hij rechtvaardigheid hebben
nagestreefd voor Zijn zaak.'

Toen las hij ter bevestiging van zijn bewering de volgende
verklaring van Allaah, de Verhevene, voor:

"En dat was jullie veronderstelling, waarmee jullie over jullie
Heer veronderstelden, die jullie in het ongeluk gestort heeft.
Toen gingen jullie tot de verliezers behoren." [Soerat Foessilat
(41), aayah 23]

En hij zei:

`Oh mensheid! Pas op voor deze wensen, want zij zijn de
valstrikken waarin dwazen verzeild raken. Het is bijna zeker,
dat Allaah geen enkele zegening zal geven, noch in deze wereld
noch in het leven hierna, voor iets wat slechts een wens is.