Bekijk volle/desktop versie : Ayat al Kursi GEZOCHT!04-03-2009, 21:58
Asalaam alaikum!

Ik ben dringend op zoek naar de tekst van Ayat al Kursi zowel de arabische tekst als de ''nederlandse uitspraak'' tekst, als de vertaling ervan.
Zou iemand mij hier aub aan kunnen helpen?

DjazakAllah Oe'Ghairen!

04-03-2009, 22:02


wa'alaikoemoesalam warahmatoellaah

Allahoe Laa ielaaha iellaa hoewa, Al hayyoe Al qayyoem. Laa ta'khodoho sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaaawaatie wa maa fiel ard. Men dhe elladhie yashfa3oe 3iendahoe iella bie'iednieh. Ya3lamoe maa bayna aydiehiem wamaa khalfahoem.

Walaa yoe7ietoena bieshay'ien mien 3ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie3a korsieyyoehoe assamaawaatie wal ard, walaa ya'oedoehoe 7iefdoehoema, wa hoewa al 3aliyyoe al 3adhiem.

Vertaling

Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige,
sluimer noch slaap kan Hem treffen.
Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is.
Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof?
Hij kent wat er voor hen is en wat achter
hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil.
En Zetel strekt zich uit over Hemelen
en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet.
Hij is de Verhevene, de Almachtige.
(Al Baqarah:255)

04-03-2009, 22:29
DjazakAllah Oe Ghairen lieverd!

Heeft iemand nog de Arabische versie voor me?

04-03-2009, 22:33
wa iyaaki oeghti

04-03-2009, 23:01


http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/koersie/ayatulkoersie.htm#Ayatal%20Koersie%20Arabisch