Bekijk volle/desktop versie : Het slaan van vrouwen .....Pagina's : [1] 2 3 4

30-10-2002, 12:16
Blijkbaar leeft bij velen de overtuiging dat slaan van vrouwen in de Islam is toegestaan. Maar laten we onszelf eerst de volgende vragen voorhouden: Komt het slaan van vrouwen alleen voor bij moslims? Komt het ook bij andersgelovigen voor? Zijn andersgelovigen er in geslaagd om vrouwenmishandeling volledig uit de samenleving te verbannen. Op welke wijze kun je het slaan van vrouwen voorkomen en hoe zou je dat volgens de Islam kunnen aanpakken?

De profeet sprak ooit zijn afschuw uit over het slaan en zei: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

En van Aisha (de vrouw van de profeet) weten we dat de profeet zelf nooit zijn vrouwen, dienaren of andere mensen geslagen heeft. Metgezel Abu Masud al-Badri vertelt over slaan het volgende verhaal: 'Ik was mijn dienaar met een zweep aan het slaan. Toen hoorde ik een stem achter me, "Pas op Abu Masud", maar ik herkende de stem niet, want de stem was gekleurd door intense boosheid. De profeet zei:" Pas op Abu Masud, pas op Abu Masud, pas op Abu Masud; want zeer zeker God heeft meer macht over jou dan jij over je dienaar." Vanaf die dag heb ik nooit meer mijn dienaren geslagen.'

De Quraan behandelt het onderwerp slaan van vrouwen als volgt (4.34): 'Mannen zijn de beschermers en onderhouders van hun echtgenotes omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten in [fysieke] kracht en omdat zij van hun rijkdommen zullen besteden [aan hun vrouwen]. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die vroom zijn en heimelijk bewaren hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen die zich slecht gedragen: wijst haar [eerst] terecht en [als dat niet helpt] laat haar in haar bedden alleen en [als laatste en ook afgeraden] geef haar een lichte tik [in plaats van haar te slaan]. Als zij hun gedrag veranderen, zoekt geen weg tegen haar[door oude koeien uit de sloot te halen of het herkauwen van ruzies]. Waarlijk, God is Verheven, Groot.'

Vervolgens is er, als bovengenoemde stappen tot verzoening tussen man en vrouw niet helpen, de volgende richtlijn (4.35): 'En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidrechter [bemiddelaar] van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal God deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, God is Alwetend, Alkennend.'

De Islam probeert het slaan van vrouwen te voorkomen door:

De voorbeeldfunctie van de profeet Mohammed, die zijn vrouw nooit geslagen heeft.
Het inbouwen van een 'stappenplan' door bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan
Over te gaan tot seksuele onthouding (voor mannen vaak een reden snel tot inkeer te komen) Want je mag niet met je vrouw slapen zolang je ruzies niet hebt bijgelegd.
Als dat niet helpt, wordt er gedoogd dat er symbolische lichte tik toe met een miswak (een tandenborstel van hout van ongeveer 20 x 1 cm) vanuit de pols (dus niet vanuit de elleboog of schouder) en niet in het gezicht of op intieme gedeelten wordt gegeven.
Islam heeft voor alle situaties regels ook voor die situaties die absoluut ongewenst zijn binnen een gezin. Het feit dat Islam hier regels voor heeft betekent niet dat men hiertoe wordt opgeroepen om zijn vrouw te slaan, integendeel. Deze regels en adviezen zijn juist bedoelt om agressieve en communicatie-arme mannen in het gareel te houden en vrouwen tegen hen in bescherming te nemen.

In de Quraan staat trouwens nergens dat vrouwen als zij geslagen en mishandeld worden dit lijdzaam moeten ondergaan. In sommige gevallen is het raadzaam om verzet te plegen. Het is mijns inziens een legitieme grond voor echtscheiding als een man zijn handen niet thuis kan houden.


Ik hoop dat de mannen 3 keer nadenken en wijzer worden van deze tekst .....

01-11-2002, 11:28


haha slaan moest mijn man me later gaan slaan zou ik direct scheiden

01-11-2002, 12:23
De profeet ( vzmh) salla Allahoe 3alihi
Aich ( radia Allahoe 3anha )

01-11-2002, 13:25
weet jewat het probleem is aan jou stuk a zuster. Je schrijft taal voor mensen met een vermogen om na te denken maar je hebt het over hersenloze beesten. en eigenlijk is het ook misplaats om de islam erbij te halen, maar ja door dit soort beesten denkt heel de wereld bijna dat vrouwen onderdrukking en mishandeling een zuil van de islam is. terwijl de islam de bevrijder van de vrouw was uit haar leiden!

nooit zal ik ook snappen hoe je iemand kan slaan en ook nog van haar kan houden. hoe kan je ineens t bed met haar induiken en kinderen maken en een gezin gelukkig maken.

hoe kan je gelukkig zijn met iemand die bang voor je is? ik begrijp niet waaroom deze mensen een vrouw als een product zien. een vrouw heeft ook ideeen , een wil om iets te doen, en een mening. als je niet met haar kan leven breng haar naar haar ouders en leg uit dat het niet gaat en dat het beter is om te gaan, maar ga je zin niet proberen te krijgen door haar bont en blauw te slaan.

ik schaam me voor deze mensen en haat ze altijd als ze het over islam hebben. hou je bek denk ik dan, ga leren omgaan met mensen en dan moet je over islam praten en doe niet scheinheilig, want je steeld een leven van iemand!!

ik hoop dat we wakker worden!!!

04-11-2002, 09:54Citaat:
Origineel gepost door lady_moi
haha slaan moest mijn man me later gaan slaan zou ik direct scheiden
Ja ik ook ... een vrouw is geen boksbal om op te slaan ... en een echte man slaat zijn vrouw niet zo simpel ...
Als zij vreemdgaat of zo .... ja dan moet hij maar direkt scheiden van haar ... en niet eerst bont en blauw slagen ...

07-11-2002, 16:43
Voor mij is het gebruik van geweld een kwestie van onmacht. En dit geldt zowel voor de Islamitische man als de niet-Islamitische !

xMorgaine wenst iedere Moslim(a) oprecht een heel goede Ramadanx

08-11-2002, 11:48
Waarom reageren er geen mannen hierop????

08-11-2002, 11:51
Mmm... hopelijk gaat het hier niet om 'wie zwijgt, stemt toe'

Morgaine

10-11-2002, 22:24
Ik snap deze discussie niet, ieder normaal weldenkend mens weet toch dat je iemand/een vrouw niet mag slaan... En dat van " een corrigerende tik" slaat al helemaal nergens op.

Zo dat moest ik even kwijt, tabee...

10-11-2002, 22:30
een goede man slaat zijn vrouw weleens

10-11-2002, 22:33
Joris Luyendijk - Een goede man slaat soms zijn vrouw

Hij liever dan ik, denk ik meer dan eens vanaf mijn comfortabele bank in hartje Amsterdam. Maar Joris Luyendijk heeft er een jaar als uitwisselingsstudent in Egypte voor over gehad om een antwoord te vinden op de vraag: gaat islam samen met democratie? Een goede man slaat soms zijn vrouw is hier de weerslag van. Niet van humor gespeend doet hij verslag van zijn ontberingen en frustraties, en vooral van zijn ontmoetingen met Muhammed de Feminist, Tantawi de Vrome, Ali de Piekeraar, Imad de Fundamentalist en Hazem de Liberaal. Zij zijn allen Egyptenaar met hun eigen idee over geloof, politiek, vrouwen, seks en het westen.
Luyendijk sluit vriendschap met hen en probeert door hun ogen iets te begrijpen van de Egyptische maatschappij en haar normen en waarden. Toch blijft hij altijd "gast" en dus buitenstaander. Hij maakt kennis met een land dat door corruptie en vriendjespolitiek beheerst wordt. Een land dat heel anders met vrouwen omgaat en tegen vrouwen aankijkt dan wij in het westen gewend zijn. En ook het geloof wordt op geheel andere wijze beleefd. Atheïsme komt er niet voor. Maar er is ook niet één islam. Gaat islam samen met democratie? Deze vraag wordt beantwoord, maar roept ook een andere op. Bestaat er wel een gelijk? Is de visie van het westen op de normen en waarden die zouden moeten gelden niet even dogmatisch als die van het midden-oosten?
Deze serieuze onderwerpen worden verpakt in een toegankelijk boek. Op luchtige toon en zonder opsmuk beschrijft Luyendijk de mensen die hij ontmoet en de situaties waarin hij verzeild raakt. Dit levert fraaie en vaak ook hilarische schetsen op van het dagelijks leven in Egypte. Tegelijkertijd zet het je aan het denken over het grote verschil tussen de westerse en oosterse cultuur- en geloofsbeleving. En eens te meer blijkt dan dat er veel openheid, inzet en respect nodig is om elkaar te begrijpen.

11-11-2002, 00:41
Staat op de 'te lezen' lijst...

Morgaine

11-11-2002, 21:19Citaat:
Origineel gepost door Morgaine
Staat op de 'te lezen' lijst...

Morgaine
heb je de mists of avalon gelezen?

11-11-2002, 21:46

Citaat:
Origineel gepost door Teaser
heb je de mists of avalon gelezen?
NATUURLIJK, en ik heb ook een verfilming ervan op DVD...
toch jammer dat er in onze tijd geen echt grote legendes meer zijn....

Morgaine

11-11-2002, 21:50

Citaat:
Origineel gepost door Morgaine
NATUURLIJK, en ik heb ook een verfilming ervan op DVD...
toch jammer dat er in onze tijd geen echt grote legendes meer zijn....

Morgaine
hoe weet jij het bestaan af van Morgaine, best wel een vrouw die bijna niemand kent

Pagina's : [1] 2 3 4