Bekijk volle/desktop versie : Wie Kan Mij Helpen10-03-2004, 14:54
salam

ik heb een vraag

ik heb een vriendin een meisje met een heel goed hart maar niet waarvan e zegt de volmaakte moslima maar ze zit eraan te denken om een hoofdoek te dragen ze draagt em zo nu en dan om eraan te wennen ze wilt em graag dragen maar ze weet dat haar hele leven gaat veranderen ze weet dat ze de kleding wat ze nu trekt gaat veranderen ze weet dat haar hele levenstyle gaat veranderen

maar mijn vraag is en ook die van haar wat is de straf die vrouwen gaan krijgen die in dit leven geen hoofdoek dragen en dan zoek ik de woorden van de islam dus precies wie kan mij daaraan helpen het liefst ergens waar ik dat kan opzoeken

alvast bedankt

10-03-2004, 15:14


dit vond ik ergens...

HET WOORD "HIJAB" in the QURAN

"Hijab" is de term die door veel Moslim vrouwen gebruikt wordt om hun hoofddoek te beschrijven die soms het hele gezicht, behalve de ogen, bedekt. En soms zelfs nog een oog bedekt. het Arabische woord "Hijab" kan vertaald worden in sluier of yashmak. Andere betekenissen van het woord "Hijab" zijn: scherm, hoes, mantel, gordijn, afscheiding, scheiden.

Kunnen we het woord "Hijab" vinden in de Quran??

het woord "Hijab" verschijnt 7 maal in de Quran, 5 maal als "Hijab" en 2 maal als "Hijaban", in de verzen 7:46, 33:53, 38:32, 41:5, 42:51, 17:45 en 19:17.

Geen van deze "Hijab" woorden zijn gebruikt zoals ze (Hijab) tegenwoordig gebruikt worden door traditionele Moslims om de kledingvoorschriften voor de Moslim vrouw aan te duiden.

God weet dat generaties na Mohammed z'n dood de Moslims het woord "Hijab" zouden misbruiken om kledingvoorschriften uit te vinden die Hij nooit goedgekeurd heeft. God heeft het woord "Hijab" bewust eerder dan hen gebruikt, net als Hij het woord "Hadith" eerder dan hen gebruikt heeft.

Hijab in de Quran staat los van het kledingvoorschrift voor Moslim vrouwen

10-03-2004, 15:27
De vrouw moet zich bedekken wanneer zij moslim wordt.Vraag: Mag een man die uitnodigt tot de Islaam een gesprek voeren met een onbedekte vrouw, om haar op die manier met de Islaam kennis te laten maken?Antwoord:


Eerst vraagt hij haar om zichzelf te bedekken. Wil zij dit echter niet doen dan mag hij met haar praten te midden van een groep mensen. Daar waar zij beiden zichtbaar zijn.

Wanneer zij moslim wordt, moet zij zich bedekken. Hij mag met haar apart praten indien er geen andere mogelijkheid bestaat; echter niet in een gesloten huis of andere gesloten ruimtes, om op die manier beschermd te blijven.

Sheikh ‘Abdoellaah Ibn ‘Abdoerrah’maan Al-Djibrien

10-03-2004, 15:28
Waar in de Qur'aan staat dat de hoofddoek verplicht is?Vraag: mijn vraag gaat over het dragen van een hoofddoek. ik ben een moslima en draag een hoofddoek. op school hadden we een discussie over de hoofddoek. ik ben er heilig van overtuigd dat een hoofddoek een verplichting is in de islam en ik draag hem ook vol overtuiging! nu zegt de godsdienstlerares dat een hoofddoek geen verplichting is en dat het niet in de heilige Qor-aan staat!!! mijn vraag is dus: kunnen jullie mij een aantal bronnen mailen waarin duidelijk staat dat de hoofddoek een verplichting is in de islam. ik wil haar heel graag laten zien dat het wel een verplichting is. alvast bedanktAntwoord:

Bismillah, wasalatoe wassalamoe 'ala rasoelillah,

Zuster, de hijab (hoofdoek) dragen is verplicht in de islaam, In de Qor'aan is het twee keer genoemd. In Soerat An Noer, vers 31 zegt Allah: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de 'Aurat' van vrouwen letten. En laat zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert zij jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." (Soerat an Noer, 31)

In soerat Al Ahzab 59 lezen we het volgende: "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." (Al Ahzab, aya 59)

De Aura (zoals genoemd in Soerat an-Noer) betekent de lichaamsdelen van de mannen en vrouwen die niet getond mogen worden. Welke deze lichaamdelen zijn, wordt bepaald door wie er naar wie kijkt. Zo kunnen wij in het algemeen samengevat onderscheiden; de ' Aurat tussen:
Mannen onderling: het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.
Vrouwen onderling: Voor details omtrent de aura voor vrouwen verwijzen we u naar vraag 0275.
Vrouwen tegenover mannen, die niet in Vers 31 genoemd worden: haar gehele lichaam, behalve haar gezicht en handen. In het bijzijn van mannen die wel in dit Vers genoemd worden mogen zij hun hoofddoek of sluier afnemen.
Mannen tegenover vrouwen, het gedeelte van het lichaam tussen knieën en navel.
Er zijn ook talloze Ahadith die het dragen van hoofddoek verplicht stellen. Hier gaan we echter niet op in omdat de lerares zegt dat het niet in de Qor'aan staat. Wij hopen dat bovenstaand antwoord voldoende is om haar onwetendheid over dit onderwerp te verwijderen.

En Allah weet het het beste.

Cyber-imam, Het team van al-Islaam.com

10-03-2004, 15:30


Influisteringen van de shaytaan om de Hidjaab weg te doen?Vraag: salamo alaikom,
Ik zit met een kleine probleempje, ik draag nu bijna een jaar m´n hoofddoek en ik ben er nog steeds net gewend aangeraakt, af en toe, zit ik er zelf over na te denken om het helemaal weg te halen, maar dan ik weer nee! maar is alleen al het (dus het weghalen van het hijab) nadenken erover hram??
Antwoord:

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle
Beste zuster in de islam

We vragen Allah om u en ons standvastigheid te geven in Zijn religie. Weet zuster, dat de shaytaan de gelovigen nooit met rust. “de shaytaan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie het slechte”. (Al-Baqarah, aayah 268).

De shaytaan zal ook een gesprek voeren met de helbewoners in de hel, Allah vertelt ons over het gesprek die zij gaan voeren in Hoofdstuk Ibraahiem, aayah 22 :”En de Shaytaan zei, toen de zaak besloten was:”Voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan, en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie julliezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Voorwaar, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden. “Voorwaar, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing”.

Beste zuster geef jezelf niet over aan de influisteringen van de shaytaan en keer terug naar Allah, door het reciteren en bestuderen van de Qor-aan en de Soennah en door ernaar te handelen.

De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd in een hadith die overgeleverd is door Anas Ibn Maalik:”Er zal een tijd komen voor de mensheid, waarbij iemand van hun die standvastig is op zijn religie net als iemand zal zijn die vastklampt aan een brandende steenkool”. (Tiermiedie 2186). Dit duidt aan hoe moeilijk het is voor de moslims om in een bepaalde tijd de religie te volgen, waarbij zij vele malen op de proef gesteld zullen worden.

Heb geduld beste zuster met aanbidding van Allah, en zoek toevlucht bij Allah tegen de influisteringen van de shaytaan die de moslims leiden naar het hellevuur. De boodschapper van Allah waarschuwde de vrouwen die zichzelf niet bedekken met een Hijaab, overgeleverd door Aboe Hoerayra (Moge Allah tevreden zijn met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd "...Die vrouwen die er, zelfs wanneer ze gekleed zijn, naakt uitzien, zij die rondlopen te flirten; zij die hun haren vlechten totdat het op de bult van een kameel lijkt en daarmee de aandacht van de mensen op zich vestigen; zij zullen het paradijs niet binnengaan, noch zullen zij de geur kunnen ruiken, zelfs indien die over een lange afstand geroken kan worden" (Moesliem 3971).

Het nadenken over een zonde is op zichzelf geen zonde maar het treffen van een zonde is iets wat niet toegestaan is. In een hadith Qoedsie dat overgeleverd is door Abdoellah Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) overgeleverd van Allah Verheven en Geprezen is Hij, hij zei:”Allah heeft goede en slechte daden opgeschreven. Dan legde hij het uit (door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet. Allah schrijft het voor hem op als één goede daad, maar als hij het zich voorgenomen heeft om het te doen en hij doet het ook, dan schrijft Hij (Allah) het voor hem, variërend van tien goede daden tot zevenhonderd goede daden of nog vele male meer. Maar als hij zich voorgenomen heeft om een slechte daad te doen en hij doet het niet, dan schrijft Hij (Allah) het op voor hem als één goede daad, maar als hij het zich voorneemt en hij doet het ook, dan schrijft Hij het op voor hem als één slechte daad.” (Boekharie 6010). Door middel van bovenstaande hadith wordt het duidelijk dat men pas zondes krijgt als hij het vermoeden omzet in handeling. Het vermoeden zelf is opzich niet strafbaar. De shaytaan fluistert vele dingen in de oren van mens. Zolang het blijft bij een vermoede is er in shaa Allah niets aan de hand.

Moge Allah ons allen behoeden voor het kwade van ons zielen en de influistering van de shaytaan.

En Allah weet het beste.
Cyber-imam@al-islaam.com / Het team van al-Islaam.com

10-03-2004, 15:31
Hoe zwaar is de straf voor een vrouw die zich niet sluiert?Vraag: Assalam alaikoem
Hoe zwaar is de straf voor een vrouw die zich niet sluiert?
Antwoord:

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle
Lof zij Allah de Heer de werelden. We vragen Hem om ons te behoeden van alle soorten bestraffing zowel in dit leven als in het andere. Moge Allah onze goede daden vermeerden en ons allen standvastigheid geven in Zijn religie.

Als eerste wil ik u mededelen dat het een plicht voor moslims is om de regels van Allah (de Verhevene) en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) na te leven, hoe moeilijk zo een regel voor een persoon is. "En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk hij verkeert in duidelijke dwaling [Soerat al-Ahzaab vers 36].

Een moslim behoort niet te kijken hoe zwaar of hoe licht een straf zal zijn voor het niet laten van een regel. Allah is Machtig en Zijn straf is hard en streng. Zijn straf is kwetsbaar en pijnlijk. Allah zegt in de Qor-aan: "...Voorwaar, zijn greep is pijnlijk, hard."[Hoofdstuk Hood 102]

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "De besten van jullie vrouwen zijn diegenen die hartelijk zijn, diegenen die vaak voorkomend kinderen baren, die ondersteunend en troostend zijn en Taqwa (godvrees) voor Allah hebben. De slechtste van jullie vrouwen zijn diegenen die hun schoonheid tonen en verwaand zijn. Zij zijn huichelaars, alleen zo veel van hen zullen Djennah binnengaan zoals er kraaien met witte onderpoten zijn". (Al-Bayhaqe) - Dit type kraai is zeer zeldzaam, zodat het duidelijk wordt dat het om een zeer beperkt aantal gaat-

De bestraffing voor vrouwen die zich niet bedekken treft u onder vraag: (0332) Wat is de verantwoordelijk van de partner jegens zijn echtgenote als zij geen sluier draagt?

En Allah weet het beste.
Cyber-imam@al-islaam.com / Het team van al-Islaam.com

10-03-2004, 15:33
Wat is de verantwoordelijk van de partner jegens zijn echtegenote als zij geen sluier draagt?Vraag: Is het dragen van een sluier verplicht voor vrouwen? Staat dit in de Q'oraan vermeld? Wordt de man in het hiernamaals daarvoor gestraft indien zij weigert? Is dit een geldige redene om een scheiding aan te gaan?Antwoord:

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle

Lof zij Allah, Heer der werelden, we prijzen Hem en vragen Hem om vergeving. Lof zij Allah die u geleid heeft naar de islam, moge Allah u standvastigheid schenken en uw geloof versterken.

Het dragen van een hidjaab is volgens de islamitische wetgeving (Shari'a) verplicht voor de vrouw, meer hierover treft u aan onder vraag [ 0096 ]. Waar in de Qur'aan staat dat de hoofddoek verplicht is? De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft de vrouwen gewaarschuwd door te zeggen: "Er zijn twee soorten mensen van de Hel die ik nog niet gezien heb. Mensen met zweepjes zoals de staarten van het vee waarmee ze mensen slaan, en vrouwen die gekleed zijn maar toch naakt zijn en die op een verleidende manier lopen. Zij zullen het Paradijs niet betreden, noch zullen zij de geur ruiken, alhoewel de geur ervan geroken kan worden van een afstand (dat te vergelijken is met de afstand van 40 jaar ver)."

Dit is zeker een grote bestraffing, maar dat wil niet zeggen dat een vrouw die geen hidjaab draagt buiten de oever van de islam gezet wordt. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de echtgenoot advies te geven aan zijn echtgenote en haar te steunen en te helpen om Allah te aanbidden. Allah zegt: {{"Ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa. En steunt elkaar niet bij zonde en overtreding."}} (Soerat Al maa-iedah, aya 2). De man dient zijn vrouw met wijsheid en goede bewoording aan te spreken. Hij dient via deze weg haar te overtuigen dat het dragen van de hidjaab beter voor haar is omdat het haar dichter tot Allah de Verhevene brengt. Heeft de man alle juiste manieren geprobeerd om haar te overtuigen maar ze weigert. Dan heeft de man het recht om van haar te scheiden.

En Allah weet het beste

Cyber-imam Het team van al-Islaam.com

10-03-2004, 15:35
Ik hoop dat je hier insha allah wat aan hebt en anders kun je naar deze site gaan voor meer informatie...

http://www.al-islaam.com

10-03-2004, 15:53
Wa 3alaikum Asalaam wa Ra7matulahi wa Barakatuhu

Het is algemeen bekend dat de Hijaab verplicht is voor de vrouwen zoals we ook kunnen terug vinden in het Boek van Allah (Quran) en in de Ahadith(overleveringen) van onze Profeet Salla Allahu 3alaihi wa Sallam.


Allah Zegt in de Koran:"En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de 'Aurat' van vrouwen letten. En laat zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert zij jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." ( Soera An Noer, vers 31 )


"O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." (soera Al Ahzab 59)Overgeleverd door Aboe Hoerayra (Moge Allah tevreden zijn met hem) heeft de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) gezegd "...Die vrouwen die er, zelfs wanneer ze gekleed zijn, naakt uitzien, zij die rondlopen te flirten; zij die hun haren vlechten totdat het op de bult van een kameel lijkt en daarmee de aandacht van de mensen op zich vestigen; zij zullen het paradijs niet binnengaan, noch zullen zij de geur kunnen ruiken, zelfs indien die over een lange afstand geroken kan worden" (Moesliem 3971).

Overgeleverd door Aicha (moge Allah's tevredenheid met haar zijn): "Toen Esma' de dochter van Aboe Bakr, in doorzichtige kleding bij de boodschapper van Allah binnenkwam. De boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) wende zijn edele gezicht van haar af en zei:"wanneer een vrouw geslachtsrijp is geworden, mag men haar slechts hier en daar zien" daarbij wijzend op zijn edele gezicht en handen" (Aboe Dawoedd).Bekijk de volgende links insha Allah..


Waar in de Qur'aan staat dat de hoofddoek verplicht is?


[URL=http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=9515&dgn=4]Why is hijaab so important when it is not one of the pillars of Islam? [/URL]

[URL=http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=7436&dgn=4]Will a woman who does not wear hijaab go to Hell? [/URL]

[URL=http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=170&dgn=4]Obligation of wearing hijaab [/URL]

[URL=http://www.noer.islaam-online.nl/Artikelen/hidjaab/hidjaab.htm]De Hidjaab [/URL]

De Qor'aan en de Soennah over Hijaab.

Jouw Hidjaab maakt jou nog geen terrorist


Wa Allahu A3lam Bihi mini

Ma3a Salama

11-03-2004, 12:58

Citaat:
Origineel gepost door Cheb_khaled1
salam

ik heb een vraag

ik heb een vriendin een meisje met een heel goed hart maar niet waarvan e zegt de volmaakte moslima maar ze zit eraan te denken om een hoofdoek te dragen ze draagt em zo nu en dan om eraan te wennen ze wilt em graag dragen maar ze weet dat haar hele leven gaat veranderen ze weet dat ze de kleding wat ze nu trekt gaat veranderen ze weet dat haar hele levenstyle gaat veranderen

maar mijn vraag is en ook die van haar wat is de straf die vrouwen gaan krijgen die in dit leven geen hoofdoek dragen en dan zoek ik de woorden van de islam dus precies wie kan mij daaraan helpen het liefst ergens waar ik dat kan opzoeken

alvast bedankt
beste agie...ik heb ooit een topic daarover geplaatst

zoek die maar even op

alles staat daar in

wa salaam 3alaikoem