Advertentie: bereik met Marokko.nl vrijwel alle Marokkaanse jongeren


Bekijk volle/desktop versie : beste broeder en zusters wie kan mij helpen ??najouaaatje
10-03-2004, 10:13


selaaam mou3alaikoum waragmatoulahhh ik zoek een hadtihh over vrouwen die werken....ik wil weten of het toegestaan is of niett en waaromm wel of niettt ik heb die hadithh nodigg voor a,s zondaggg,want ik ga elke zondag naar de moskee voor islamitische lessen....en deze week heb ik de opdracht gekregen om informatie te zoeken over dat onderwerp (wvrouwen di werken ) zodat we er dan over kunnen discusierren ik heb zelf wel al gezocht ....maar helaas heb ik niets kunnen vinden over dat onderwerpp....insallah zijn er mensen tussen die mij kunnen helpenn zazakoe allahoe gayran selaam mou3alaikoum

FaCciNo
10-03-2004, 13:19
Wa 3alaikum Asalaam wa Ra7matulahi wa Barakatuhu oegt najouaaatje Ik heb hieronder enkele vertaalde Fatawa omtrent het werken voor je insha Allah: Vraag: Kan een vader zijn dochter dwingen om in een gemengd milieu te werken? Antwoord: Alle lof is aan Allaah. Werken in gemengde milieu's is niet vrij van het risico van sommige Haraam dingen die gebeuren, zoals het kijken, alleen zijn met een persoon van het tegenovergestelde geslacht, of aangetrokken voelen. Vandaar hebben de geleerden fatwa verklarend dat het haraam is uitgegeven, gebaseerd op wat gewoonlijk gebeurt. Zoals in Fataawa al-lajnah al-daa'imah (12/156): Het mengen van mannen en vrouwen in scholen en elders is een groot kwaad en heeft ernstige implicaties voor de godsdienstige en wereldse belangen van mensen. Het is op zich niet toelaatbaar voor een vrouw om in een plaats te bestuderen of te werken waar de mannen en de vrouwen mengen, en het is niet toelaatbaar voor haar beschermer om haar toe te staan om dat te doen. Gebaseerd op dat, de vader geen recht heeft zijn dochter te dwingen om in een gemengde werkplaats te werken. Als hij haar dwingt om dat te doen dan hoeft zij het niet uit te voeren, omdat Profeet (de vrede en de zegen van Allaah zij op hem) zei: "Er is geen gehoorzaamheid in zondige kwesties, eerder is de gehoorzaamheid slechts (vereist) in dat wat goed en juist is." Overgeleverd door al-bukhaari, 7257; Moslim, 1840. Deze dochter moet aan haar vader de gevaren verklaren om in een gemengd milieu te werken, en dat het haraam is. Zij zou hem aan zijn plicht moeten herinneren om zijn familie te beschermen en hen te bewaren van het Vuur, en zij zou dit op een wijze manier en met het mooie prediken moeten doen. En Allaah Weet het beste. Islam Q&A (www.islam-qa.com) Bron: Is it permissible for a father to force his daughter to work in a mixed environment? (http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=45905&dgn=4) Wordt Vervolgd insha Allah

FaCciNo
10-03-2004, 14:00
Vraag: Mijn echtgenoot laat me niet werken of studeren, maar ik denk dat ik dat aan kan. Heeft hij het recht me het werken of te bestuderen te verhinderen? Hij luistert niet naar me en dat kwetst mijn gevoel. Antwoord: Alle lof is aan Allaah. Beide echtgenoten moeten naar sharee'ah betreffende alle kwesties in hun leven verwijzen. Wat er ook de uitspraak van sharee'ah is is wat zij moeten toepassen en volgen. Dit is de manier die tot geluk en gemak in deze wereld en in Hiernavolgend leidt, zoals Allaah (interpretatie van de betekenis) zegt: " En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste. [ al-nisa ' 4:59 ] Met betrekking tot vrouwen die van het huis uitgaan en werken zeggen wij: 1 - het basisprincipe is dat de vrouwen in hun huizen zouden moeten blijven. Dit wordt vermeld door het vers waarin Allaah (interpretatie van de betekenis) zegt: " Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid” [ al-ahzaab 33:33 ] Hoewel dit werd gericht aan de vrouwen van Profeet (de vrede en de zegen van Allaah zijn op hem), allen vrouwen die geloven zouden hen in dat moeten volgen. Het werd gericht aan de vrouwen van Profeet (de vrede en de zegen van Allaah zijn op hem) wegens hun geëerde status en omdat zij het voorbeeld voor de gelovige vrouwen zijn. Dit wordt ook vermeld door de woorden van Profeet (de vrede en de zegen van Allaah zijn op hem): De "vrouw is ' awrah, en wanneer zij uitgaat wordt Shaytaan’s zijn hoop hoog . Zij is nooit dichter aan Allaah dan wanneer zij in het diepste deel van haar huis is." (Verteld door Ibn Hibbaan en Ibn Khuzaymah; ingedeeld als saheeh door al-albaani in al-silsilah al-saheehah, nr. 2688. En Profeet (de vrede en de zegen van Allaah zijn op hem) zei betreffende vrouwen die in de moskeeën bidden: "Hun huizen zijn beter voor hen." (Verteld door Abu Dawood, 567 ' ingedeeld als saheeh door al-albaani in Saheeh Abi Dawood). 2 - Het is toelaatbaar voor een vrouw te werken of te studeren mits een aantal voorwaarden worden voldaan aan: - Dat dit werk voor de aard en de geschiktheid van vrouwen geschikt is, zoals geneeskunde, verzorging, het onderwijzen, enz. - Het werk zou in een plaats moeten zijn die slechts voor vrouwen is, zonder zich het mengen tussen de geslachten. Het is niet toelaatbaar voor een vrouw om in een gemengde school te studeren of te werken. - De vrouw zou juiste Islamitische hijaab op het werk moeten dragen. - Haar werk zou niet moeten leiden tot het reizen zonder een mahram. - Haar werk zou niet moeten leiden tot het begaan van zonde ,zoals het alleen zijn met de bestuurder, of parfum dragend waar -niet-mahram mensen het zullen kunnen ruiken. - Het zou niet moeten leiden tot het niet nakomen van haar plichten van het zorgen van het voor huis of het behandelen van haar echtgenoot en kinderen 3 - Wat u over het kunnen en bereid te zijn te werken hebt vermeld, onderwijs of studie is een goed iets. Misschien zal dat u helpen om Allaah te dienen, zoals het onderwijzen van Moslimmeisjes in uw huis of in het Islamitische centrum - behoudens de voorwaarden die vermeld zijn hierboven - of iets te doen die aan u en uw familie ten goede zal komen, zoals het naaien en dergelijke, welke een middel zal zijn om verveling tegen te gaan. U kan ook lid worden van één van de Islamitische Open Universiteiten , welke u in een afstandsonderwijsprogramma zal laten inschrijven, zodat u uw kennis en begrip van Islam kunt verhogen, evenals het bereiken van een zeer meer goede toestand voor Allaah. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elke schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zeeën vragen vergiffenis voor de geleerde.zoals het in de hadeeth staat die door al-tirmidhi wordt overgeleverd (nr. 2682), Abu Dawood (3641), al-nasaa'i (158) en Ibn Maajah (223); deze hadeeth werd ingedeeld als saheeh door al-albaani in Saheeh al-tirmidhi.

FaCciNo
10-03-2004, 14:02
Vraag Allaah om u met rechtgeleide nakomelingen te zegenen, omdat in het opvoeden van deze kinderen een vrouw haar tijd zal vullen en niet verveeld zal voelen, en zij zal voor elk van dat beloond worden, het lof is aan Allaah. Herinner dat het verplicht is om uw echtgenoot te gehoorzamen tenzij hij u vertelt om iets zondig te doen. Zo als een echtgenoot zijn vrouw niet vertelt uitgaan om te werken of te studeren, zij hem moet gehoorzamen, en dit zal leiden tot haar geluk en redding. Volgens een hadeeth die door Ibn Hibbaan in zijn Saheeh wordt verteld, "Als een vrouw haar vijf dagelijkse gebeden bidt, vast haar maand (van Ramadaan), haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal aan haar worden gezegd: ' Ga het Paradijs in van welke van zijn poorten u wenst.' "(Ingedeeld als saheeh door al-albaani in Saheeh al-jaami ', nr. 661). Maar de echtgenoot moet dit recht niet moeten misbruiken om het gevoel van zijn vrouw te kwetsen of haar advies te negeren of tegen haar wensen te gaan. Eerder moet hij Allaah vrezen en proberen om zijn vrouw te raadplegen en met haar te bespreken, en verklaar shar'i beslissend aan haar, en geef haar toelaatbare alternatieven die haar gelukkig zullen maken, ontwikkel haar potentieel en bereik wat van wat zij wil. Wij vragen Allaah om ons allen te helpen om dat te doen waarvan hij houdt en die hem tevredenstelt. En Allaah Weet het beste. Islam Q&A (www.islam-qa.com) Bron: She wants to work but her husband refuses (http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=22397&dgn=4) Ma3a Salama

FaCciNo
10-03-2004, 14:04


Kijk ook insha Allah op: Women's Work (http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&CR=334&dgn=4)

najouaaatje
10-03-2004, 16:52
selaaam mou3alikoummm broeder faccino zazaka allahoe gayrann .......ik ben je echt dankbaar moge allah je een mooie plekje in het paradijs schenken insallahh (je weet niet half hoe blij ik hiermee ben) nogmaals zazaka allahoe gayrann selaam mou3alaikoum

Zienb
10-03-2004, 18:32
Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh (0059) Mag een vrouw werken volgens de Islam? Vraag: Mijn vraag luidt: mag een vrouw werken als ze getrouwd is en ook als ze niet getrouwd is en nog bij haar ouders woont. Antwoord: In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige Zoals voor het gebed bepaalde eisen en voorwaarden zijn, (zo is de kleine wassing - wodo' - een voorwaarde om het gebed te accepteren), zo zijn er ook voorwaarden aan het werk van een vrouw. Een vrouw mag werken mits zij voldoet aan een paar voorwaarden: Dat de vrouw haar waarden en normen moet behouden, ze moet zich strikt houden aan de kledingvoorschriften die Allah en Zijn Boodschapper (Allah's vrede en genade zij met hem) bekend hebben gemaakt in de Qor'aan en Soenna. Een vrouw mag haar schoonheid niet tentoonstellen aan anderen, ze dient andere niet in de war te brengen door de schoonheid die Allah aan haar gegeven heeft. Mannen en vrouwen moeten gescheiden zijn op het werk, omdat het mixen van mannen en vrouwen veel ellende veroorzaakt in de maatschappij. Ze moet functies vervullen die bij haar nature passen o.a het onderwijs, verpleging, zorg, kinderdagverblijven....etc Ze moet geen belemmering zijn voor mannen die willen werken, waarbij vrouwen de taken van mannen nemen. Het werk dat ze verricht moet haar niet belemmeren om voor haar kinderen en echtgenoot te zorgen. Het geld wat de vrouw verdient is haar eigen bezit, haar man mag niet aan haar geld komen. Wanneer de vrouw uit eigen wil een bijdrage wil leveren aan het huishouden dan is dit haar recht. En Allah weet het het beste. Cyber-imam, Het team van al-Islaam.com Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

Zienb
10-03-2004, 18:35
Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh (0074) Mag een getrouwde vrouw werken? Vraag: Wanneer mag een getrouwde vrouw werken Antwoord: In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Beste zuster, Er is wat dit betreft geen onderscheid tussen een getrouwde vrouw en niet getrouwde vrouw. Voor meer informatie over deze vraag kunt u terecht in de cyber-imam archief onder het volgende nummer en vraag. (0053) Mag een vrouw werken volgens de Islam? Cyber-Imam Het team van al-Islaam.com Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

najouaaatje
10-03-2004, 22:15
selaam mou3alikoumm zuster zienb zazaka allhoe gayrannn :) moge allah ook jou een mooie plekje schenken in het paradijs en voor alle moslims natuurlijkkk selaam mou3alikoumm

Zienb
10-03-2004, 22:40
Origineel gepost door najouaaatje selaam mou3alikoumm zuster zienb zazaka allhoe gayrannn :) moge allah ook jou een mooie plekje schenken in het paradijs en voor alle moslims natuurlijkkk selaam mou3alikoumm Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh Moge Allah ook jouw insha Allah, belonen. En insha Allah ook jouw en alle ander moslims en moslimaas een mooi plekje in het paradijs schenken. Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh :)